Seminarium - Zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój ucznia ze specjalnymi potrzebami - 27.10.2021 r.

27 października odbyło się seminarium Zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój ucznia ze specjalnymi potrzebami zorganizowane przez doradców metodycznych Panie Agatę Polańską i Agatę Rogalską z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach. Wydarzenie to podzielono na dwie części - konferencyjną i warsztatową. Spotkanie skierowane było do nauczycieli i wychowawców pracujących z uczniami wymagającymi indywidualnego wsparcia.

Pracownicy biblioteki przygotowali wystawę zbiorów zgodnych z przedstawionym tematem.


Oprac. Jolanta Osińska-Kurek
Małgorzata Percińska