Spotkanie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie - 28.10.2021 r.

28 października w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania do życia w rodzinie. Jej koordynatorem jest Pani Joanna Matysek - konsultant ośrodka. W ramach planowania pracy sieci pracownicy naszej biblioteki przedstawili ofertę filmów edukacyjnych ze swoich zbiorów. Dokumenty te nauczyciele mogą wykorzystać do pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami i w ten sposób uatrakcyjnić zajęcia.
Spotkanie to wpisuje się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek
Małgorzata Percińska