Czasopisma z języka polskiego dostępne w czytelni

 

  Język Polski w Szkole Podstawowej / red. nacz. Joanna Piasta-Siechowicz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2017-

W ostatnim numerze 2/2018/2019
ARTYKUŁY. BADANIA
- Współczesna szkoła wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych
OD TEORII DO PRAKTYKI
- Specjalne potrzeby edukacyjne w literaturze przedmiotu i przepisach prawa
- Od logopedii do surdologopedii i jej zadań
- Zaburzenia odżywiania u młodzieży na przykładzie powieści Marty Fox
MATERIAŁY METODYCZNE
- Przydatność techniki socjometrycznej Jacoba Moreno w diagnozowaniu środowiska rówieśniczego uczniów
- Indywidualizacja pracy w oddziale integracyjnym. Perspektywa nauczyciela
- Program Zajęć Integracji Sensorycznej - autyzm
- Końcoworoczna wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
RECENZJE. OPINIE. SPRAWOZDANIA
- O trafności w diagnozowaniu dysleksji
- Od nauczyciela do coacha, czyli wyjście ze strefy komfortu
- Autyzm - całościowe zaburzenie rozwoju


Język Polski w Gimnazjum / [red. nacz. Józef Rurawski]. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2001 -

W ostatnim numerze 2/2018/2019
ARTYKUŁY. BADANIA
- Latarnik
Henryka Sienkiewicza - od diagnozy do propozycji ożywienia lektury
- Preorientacja zawodowa w kształceniu ogólnym
ZAWÓD - NAUCZYCIEL
- Easel.ly - elektroniczne plakaty i infografiki w nauczaniu i uczeniu się
MATERIAŁY METODYCZNE
- Sznurówki na drzewie: Jennifer Niven, Wszystkie jasne miejsca. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III
- Obudź się do życia: John Green, Gwiazd naszych wina. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III
RECENZJE. OPINIE. SPRAWOZDANIA
- Skandynawska mentalność dostatku. Zadziwienia
- Wartości jako przedmiot szkolnej diagnozy
   

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej / red. nacz. Joanna Piasta-Siechowicz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2017-

W ostatnim numerze 2/2018/2019
ARTYKUŁY. BADANIA
- Proza polityczna u progu i w pierwszych latach niepodległości (cz. I)
- Herbert, który się waha
ZAWÓD - NAUCZYCIEL
- Emaze - prezentacja inna niż wszystkie
MATERIAŁY METODYCZNE
- Od kreatywności do autopercepcji. Blog i szkolna gazeta internetowa na lekcjach języka polskiego
- Antyfundamentalizm reportażu. warsztaty dziennikarskie
- Wędrująca tajemnica. Pan Cogito rozmyśla o duszy
 

Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli : organ Ministerstwa Oświaty. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1955-

W ostatnim numerze 1/2019 styczeń/luty
KSIĄŻKA NA ZAKRĘCIE
- Jestem w historii świata. Śmierć i ceremonie żałobne w literaturze
HORYZONTY POLONISTYKI
- Edukacja zorientowana na bogactwo form i znaczeń
- Retoryczne sposoby na lekturę - krok po kroku
- Maturus znaczy dojrzały. Historia egzaminu maturalnego z języka polskiego z nutą refleksji
PRAKTYCZNY PRZEWODNIK NAUCZYCIELA
- Konspekt lekcji języka polskiego do filmu Tarapaty
- Scenariusz lekcji do filmu Slow West
- Kod do powtórek przed egzaminem
- Jak rozmawiać o Wiosennym poranku Idy Fink?
- Nowoczesne modele uczenia - challenge based learning i problem based learning
OCENIANIE JAKO MOTYWACJA
- Ocenianie prac pisemnych - wypowiedzi argumentacyjnych
POLSKI W PRAKTYCE
- Czytasz? Wygrywasz? W jaki sposób wzbudzić w uczniach zainteresowania czytelnicze?

 


 

 
 

 


 

 

Powrót do Dla nauczycieli