Czasopisma z języka polskiego dostępne w czytelni

 

 

Język Polski w Szkole Podstawowej / red. nacz. Joanna Piasta-Siechowicz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2017-


W ostatnim numerze 2/2019/2020

Audiodeskrypcja- drzwi do świata sztuki audiowizualnej / pod red. Beaty Jerzakowskiej-Kibenko
OD REDAKCJI
- Audiodeskrypcja w ręku nauczyciela polonisty - wartościowe narzędzie czy tylko element urozmaicenia lekcji języka polskiego?
MATERIAŁY METODYCZNE
- Praca z uczniem z dysfunkcją wzroku okiem nauczyciela praktyka
- Widzieć za pomocą słów, czyli o audiodeskrypcji jako tekście otwierającym drzwi do sztuki wizualnej
- Imprezy rodzinne - przyjemność czy smutna powinność?
- Znów te Treny, czyli dramat Jana Kochanowskiego po stracie córki oczami innych artystów
- Jak to jest zrobione? Analiza zdań budujących audiodeskrypcje obrazów
- Co łączy Napoleona z Guliwerem i Shrekiem?
- Rzeczywistość mitologiczna a rzeczywistość na obrazie
- A co, jeśli to niebieski? Symbolika koloru na obrazie na przykładzie twórczości Wróblewskiego. Rozstrzelanie V (Rozstrzelanie z chłopczykiem)
- Egzystencjalna podróż w romantycznej scenerii, czyli Wędrowiec nad morzem mgły
- Bohomazy czy ład w chaosie, czyli abstrakcja na obrazie
- Mieć czy być? Oto jest pytanie! Analiza i interpretacja obrazu Skąpiec Tadeusza Makowskiego
- Co by było, gdyby... Malczewskiego sen o wolności
- A co ty widzisz na obrazie? El Greco, Pogrzeb hrabiego Orgaza
- Dotknąć niewidzialnego - Powrót syna marnotrawnego Rembrandta
- Schody do raju. Wokół Wieży Babel Bruegla
- Polonista w muzeum
- Gry i zabawy edukacyjne dla uczniów klas IV-VI (z elementami audiodeskrypcji)

   

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej / red. nacz. Joanna Piasta-Siechowicz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2017-

W ostatnim numerze 2/2019/2020
Korespondencja sztuk / pod red. Izabeli Kozłowskiej
OD REDAKCJI
- Aby sztuki mogły się w szkole "oświetlać"
BADANIA
- Między Horacym a Lessingiem. Korespondencja literatury i malarstwa na przestrzeni wieków
- Wzajemne "oświetlanie się" sztuk w szkole i na uniwersytecie. Mapa problemów
OD TEORII DO PRAKTYKI
- Mitzyzacja dziecięcości według A. A. Milne'a, T. Makowskiego i W. Wojtkiewicza
- Muzyka filmowa w Nad Niemnem
-Poezja i muzyka okresu romantyzmu - zarys relacji na podstawie wybranych fragmentów
- Ferdydurke Witolda Gombrowicza w kulturze masowej
PROPOZYCJEY METODYCZNE
- Korespondencja sztuk w życiu i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza a współczesne jej odczytania na lekcjach języka polskiego
- Gotycka symbioza architektury, rzeźby i malarstwa
- Rawenne - architektura sakralna i mozaiki. Inspiracje raweńskie w wierszach Tadeusza Różewicza *** [Rawennę dziś widziałem...] i Wisławy Szymborskiej Mozaika bizantyjska
RECENZJE
- Poezja ekfrastyczna Marcina Rychlewskiego. Recenzja
NARZĘDZIAK TIK
- Tes blendspace - platforma do tworzenia lekcji

 

Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli : organ Ministerstwa Oświaty. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1955-

W ostatnim numerze 2/2020 marzec/kwiecień
KSIĄŻKA NA ZAKRĘCIE
- Nowa "Oda do młodości"
HORYZONTY POLONISTYKI
- Analiza tekstów kultury na lekcjach języka polskiego. Wymóg interdyscyplinarności
- Jan Kochanowski w lustrze Jacka Kaczmarskiego
PRAKTYCZNY PRZEWODNIK NAUCZYCIELA
- Analizowe TrIKi
- Niestandardowe sposoby analizy tekstów kultury
- Czuły narrator w noweli Latarnik Henryka Sienkiewicz. Scenariusz lekcji do pracy z tekstem wykładu noblowskiego Olgi Tokarczuk
- Gwiezdne wojny w konstelacji popkultury
- "Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny" - interpretacja wiersza Warkoczyk Tadeusza Różewicza i przemówienia Mariana Turskiego w 75. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz
EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO
- Przygotowanie do egzaminu ósmoklasitsy. Na mur(al)beton
- Komiksowa Lalka
- Komiksowy zawrót głowy
POLSKI W PRAKTYCE
- Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VIII. Egzamin tuż, tuż - powtórzenie wiedzy na temat rodzajów literackich


 

 
 

 


 

 

Powrót do Dla nauczycieli