Czasopisma z języka polskiego dostępne w czytelni

 

  Język Polski w Szkole Podstawowej / red. nacz. Joanna Piasta-Siechowicz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2017-

W ostatnim numerze 4/2018/2019
ARTYKUŁY. BADANIA
- Przeciw zgodzie narodowej. Pokłócmy się o kanon (szkolny)
OD TEORII DO PRAKTYKI
- Filozofia na lekcjach języka polskiego. Propozycja ćwiczeń dla uczniów klas VII-VIII
- Obudź dyskusję wokół W pustyni i w puszczy. Rasizm, tolerancja i nietolerancji w powieści (poradni metodyczny)
MATERIAŁY METODYCZNE
- Balladyna Juliusza Słowackiego - cykl lekcji
- Dziewczynka z Szóstego Księżyca i sprytne przymiotniki. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klasy VI
- Dziewczynka z Szóstego Księżyca w republice rzeczowników. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klasy VI
- Dziewczynka z Szóstego Księżyca na tropie przysłówka. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klasy VI

- "Język Polski w Szkole Podstawowej" - spis treści rocznika 2018/2019


Język Polski w Gimnazjum / [red. nacz. Józef Rurawski]. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2001 -

W ostatnim numerze 4/2018/2019
ARTYKUŁY. BADANIA
-
Szkolne impresje Lechoniowe. Glosa nad grobem gimnazjów
- Reforma oświat - zmiana organizacji czy znaczeń?
ZAWÓD - NAUCZYCIEL
- Twórcze narzędzia wspierające kształcenie umiejętności ustnego wypowiadania się
OD TEORII DO PRAKTYKI
- Metafora w praktyce szkolnej
- Różnice międzykulturowe. Tolerancja w ponowoczesnej szkole
MATERIAŁY METODYCZNE
- Odwrócić perspektywę historii - Rejtan, czyli raport ambasadora J. Kaczmarskiego. scenariusz lekcji z zastosowaniem edukacji medialnej
- Zapytaj Zafóna. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. 1)
- Zapytaj Zafóna. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. 2)
- Zapytaj Zafóna. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klas III (cz. 3)
RECENZJE. OPINIE. SPRAWOZDANIA
- Kim będę? Dylematy młodości

- "Język Polski w Gimnazjum" - spis treści rocznika 2018/2019
   

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej / red. nacz. Joanna Piasta-Siechowicz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2017-

W ostatnim numerze 4/2018/2019
ARTYKUŁY. BADANIA
- Początki recenzenckiej przygody teatralnej Tadeusza Boya-Żeleńskiego, czyli Flirtu z Melpomeną wieczór pierwszy
- Don Kichot z Manczy jako kulturotwórczy mit literacki (na przykładzie tekstów Cypriana Kamila Norwida i ilustracji Józefa Wilkonia)
OD TEORII DO PRAKTYKI
- Topos homo viator w polskiej piosence współczesnej (1788 Jacka Kaczmarskiego i Następna stacja Taco Hemingwaya)
- Myślenie "dziedzinowe" jako merytoryczny warunek wypowiedzi argumentacyjnej
MATERIAŁY METODYCZNE
- [...] mieliście świetne żywe obrazy. kto to w nich występował? - kamienie czy ruchome cienie?
- Republika marzeń Brunona Schulza - konteksty interpretacyjne

- "Język Polski w Szkol Ponadpodstawowej" - spis treści rocznika 2018/2019
 

Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli : organ Ministerstwa Oświaty. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1955-

W ostatnim numerze 5/2019 wrzesień/październik
KSIĄŻKA NA ZAKRĘCIE
- Filtr skóry - o ciele jako medium opowieści w literaturze
HORYZONTY POLONISTYKI
- Lekcje na temat leksyki jako wyzwanie edukacyjne
PRAKTYCZNY PRZEWODNIK NAUCZYCIELA
- Polonistyczny edurom
- Scenariusz lekcji do filmu Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra
- Nowoczesne metody wzbogacające słownictwo. Jak rozwijać bogactwo leksykalne dzięki wykorzystaniu narzędzi online?
- Nie taki język straszny, jak go leksyka maluje... Jak wzbogacać słownictwo uczniów?
- Jak opowiadać wciągające historie? Podstawy Storytellingu. Część 4. Montaż
POLSKI W PRAKTYCE
- Co zrobić, kiedy baba z wozu... wiosny nie czyni? Porozmawiajmy o przysłowiach i związkach frazeologicznych

- Co zrobić, by słownik przytył? Scenariusz lekcji języka polsiego
- Językowy "wygibajtus", czyli oswajamy czasowniki. Scenariusz lekcji języka polskiego dla uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej
EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO
- Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty - współczesna leksyka 


 

 
 

 


 

 

Powrót do Dla nauczycieli