Czasopisma z języka polskiego dostępne w czytelni

 

Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka / [red. nacz. Kazimierz Nitsch]. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Języka, 1955-

W ostatnim numerze 3/2022 wrzesień
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
- Sposoby określania ilości w dawnych polskich przepisach kulinarnych
- Ilościowa struktura haseł Słownika warszawskiego w aspekcie porównawczym
- O pochodzeniu pol. ile (stpol. jele), czyli gdy etymologia spotyka składnię
- Tendencje w zakresie uzgadniania form liczby orzeczenia przy podmiocie szeregowym od staropolszczyzny do współczesności
- Grypsera na szklanym ekranie (Symetria Konrada Niewolskiego)
- Językowe ślady starożytnej kultury grecko-rzymskiej w powieściach kryminalnych Marka Krajewskiego
- Świadoma zgoda na znieczulenie dziecka - konstrukcja formularza w świetle badań nad prostym językiem
- Kategorie znaczeniowe haseł funkcyjnych w Wielkim słowniku języka polskiego PAN
- Lingwistycyzm, gramatyczny nazizm i ortoterroryzm w sieci - komentowanie błędów językowych w dyskusjach internetowych
JĘZYKOZNAWCY O SWOICH PRACACH
- Wielki słownik języka polskiego PAN w 2022 roku - osiągnięcia, perspektywy, wyzwania
WSPOMNIENIA
- Skończyła się pewna epoka... Prof. dr hab. Bogdan Walczak (17 II 1942 - 1 II 2022)
RECENZJE
- Kai Witzlack-Makarevich, Sprachpurismus im Polnischen: Ausrichtung, Diskurs, Metaphorik, Motive und Verlauf. Von den Teilungen Polens bis zur Gegenwart
- Jolanta Szpyra-Kozłowska, Nianiek, ministra i japonki. Esej o języku płci
DYSKUSJE I POLEMIKI
- Dwie uwagi do recenzji książki Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, s. 266
VARIA
- Nowości wydawnicze

 

Język Polski w Szkole Podstawowej / red. nacz. Joanna Piasta-Siechowicz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2017-

W ostatnim numerze 2/2022/2023
Między słowem, obrazem i dźwiękiem. Silva rerum
SŁOWO OD REDAKCJI
- "Zeszyty Kieleckie" w objęciach "sztuk siostrzanych"
MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ

- Alegoria w literaturze i sztuce
- Szkoła blisko świata. Malarski symbol jako narzędzie kształtowania kompetencji społecznych
- Poezja surrealistyczna, surrealizm w poezji
- Potwór, który wzrusza. Frankenstein Mary Shelley i jego filmowe adaptacje
- Mały Książę Antoine'a de Saint-Exupery'ego i co dalej... Lekcje z filmem poklatkowym
NARZĘDZIA TIK
- Muzyka jako sztuka komunikacji społecznej a narzędzia TIK
- Synteza sztuk w architekturze. Zastosowanie internetowych platform edukacyjnych na lekcjach języka polskiego

   

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej / red. nacz. Joanna Piasta-Siechowicz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2017-

W ostatnim numerze 2/2022/2023
Język wartości subkultury "dresów"
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Subkultura "dresów"
- Charakterystyka subkultury "dresów"
- Język subkultury "dresów"
Tożsamość
- Próby dookreślenia pojęcia tożsamość
- Tożsamość budowania przez opozycję "ja" - "ty"
- Wymiary tożsamości - osobowa, społeczna, kulturowa
- Tożsamość społeczności na przykładzie środowisk Głuchych
Język wartości
- Wartość i wartościowanie
- Typologia wartości
- Środki wyrażania wartościowania w języku i tekście
CZĘŚĆ ANALITYCZNA
Język wartości subkultury "dresów" - kręgi tematyczne - propozycje metodyczne
- Stosunek do kobiet
- Stosunek do policji
- Życie w więzieniu
- Stosunek do osób spoza własnego środowiska
- Codzienność
- Stosunek do ludzi wewnątrz subkultury
Zakończenie
Literatura
Utwory muzyczne
Strony internetowe

 

Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli : organ Ministerstwa Oświaty. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1955-

W ostatnim numerze 5/2022 wrzesień/październik
TEMAT NUMERU
- Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej młodzieży za pomocą YouTube'a, Instagrama i TikToka
POLSKI NA CZASIE
- Myślenie wizualne w praktyce - jak krok po kroku uczyć tworzenia notatek wizualnych?
- Multimedialny język polski - sposoby aktywizowania młodzieży za pomocą YouTube'a, Instagrama, TikToka
- Scenariusz zajęć rozwijających umiejętności leksykalne uczniów z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia
PRAKTYCZNY PRZEWODNIK NAUCZYCIELA
- Jak pobudzić uczniów do bycia kreatywnymi, czyli o jednej z najradośniejszych form psychoedukacji
- Jak być kreatywnym? Trening kreatywności na lekcji języka polskiego
GRAMA(PRAK)TYKA
- Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej funkcji językowych z wykorzystaniem elementów myślenia wizualnego
- Metoda indukcyjna w praktyce. Scenariusz lekcji utrwalającej znajomość czasu przyszłego złożonego
VADEMECUM RETORYCZNE
- Codzienność retoryki w szkole. Jak rozwijać umiejętności retoryczne uczniów w zgodzie z wytycznymi egzaminacyjnymi
EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO
- Od refleksji do praktyki. Jak przygotować ucznia do wypowiedzi na maturze ustnej?
- Nauka poprzez tworzenia zadań - pomysł na zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
POLSKI W PRAKTYCE
- MOTYW-ujemy, czyli wszystko, co uczniowie i uczennice powinni wiedzieć o motywach literackich. Scenariusz zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych
- Gdy życie rodzinne mieści się na skrawkach papieru. Propozycja zagadnień i materiałów do pracy na lekcjach języka polskiego w klasach VI-VIII z tekstem Alice Kuipres Życie na drzwiach lodówki


 

 
 

 


 

 

Powrót do Dla nauczycieli