Czasopisma z języka polskiego dostępne w czytelni

 

Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka / [red. nacz. Kazimierz Nitsch]. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Języka, 1955-

W ostatnim numerze 3/2022 wrzesień
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
- Sposoby określania ilości w dawnych polskich przepisach kulinarnych
- Ilościowa struktura haseł Słownika warszawskiego w aspekcie porównawczym
- O pochodzeniu pol. ile (stpol. jele), czyli gdy etymologia spotyka składnię
- Tendencje w zakresie uzgadniania form liczby orzeczenia przy podmiocie szeregowym od staropolszczyzny do współczesności
- Grypsera na szklanym ekranie (Symetria Konrada Niewolskiego)
- Językowe ślady starożytnej kultury grecko-rzymskiej w powieściach kryminalnych Marka Krajewskiego
- Świadoma zgoda na znieczulenie dziecka - konstrukcja formularza w świetle badań nad prostym językiem
- Kategorie znaczeniowe haseł funkcyjnych w Wielkim słowniku języka polskiego PAN
- Lingwistycyzm, gramatyczny nazizm i ortoterroryzm w sieci - komentowanie błędów językowych w dyskusjach internetowych
JĘZYKOZNAWCY O SWOICH PRACACH
- Wielki słownik języka polskiego PAN w 2022 roku - osiągnięcia, perspektywy, wyzwania
WSPOMNIENIA
- Skończyła się pewna epoka... Prof. dr hab. Bogdan Walczak (17 II 1942 - 1 II 2022)
RECENZJE
- Kai Witzlack-Makarevich, Sprachpurismus im Polnischen: Ausrichtung, Diskurs, Metaphorik, Motive und Verlauf. Von den Teilungen Polens bis zur Gegenwart
- Jolanta Szpyra-Kozłowska, Nianiek, ministra i japonki. Esej o języku płci
DYSKUSJE I POLEMIKI
- Dwie uwagi do recenzji książki Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, s. 266
VARIA
- Nowości wydawnicze

 

Język Polski w Szkole Podstawowej / red. nacz. Joanna Piasta-Siechowicz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2017-

W ostatnim numerze 1/2023/2024
Nowe formy sztuki w edukacji polonistycznej
WSTĘP
- Sztuka na marginesie
OD TEORII DO PRAKTYKI
- Czy dostęp do sztuki wciąż stanowi problem?
- Rola sztuki w intelektualnym i emocjonalnym rozwoju młodego człowieka
- Obcowanie ze sztuką w dobie pandemii
- Problemy w odbiorze i interpretacji sztuki nowoczesnej
- Teksty literackie jako dzieła sztuki - innowacje, reinterpretacje, inspiracje
- Nowe formy sztuki na języku polskim - przegląd
- Katalog kontekstów
ZAKOŃCZENIE

- Nowa sztuka - nowe wyzawnia

   

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej / red. nacz. Joanna Piasta-Siechowicz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2017-

W ostatnim numerze 1/2023/2024
Wisława Szymborska. W poetyckim kręgu innobytów
WSTĘP
- O rozumieniu wyklejanek
- Biografia Wisławy Szymborskiej. Wprowadzenie do analizy i interpretacji wiersza Pisanie życiorysu
- A więc wędrujemy... Wprowadzenie do analizy i interpretacji wiersza Chwila
- Dobra czy niedobra historia małych dziewczynek? Chwila w Troi
- Rozmowa z kamieniem, Bal. Związki światopoglądu poetki z filozofią Gottfrieda Wilhelma Leibniza
- Milczenie roślin. Właściwie każdy wiersz. Związki światopoglądu poetki z filozofią Camusa
- Platon, czyli dlaczego. Związki światopoglądu poetki z filozofią Platona
- Chmury. Związki światopoglądu poetki z filozofią Heraklita
- Podsumowanie. "Poeta i świat" - mowa noblowska Wisławy Szymborskiej
- Refleksje na temat kształcenia analizy i interpretacji utworu poetyckiego. Wywiad z Atropos
- Słuchawka, Fotografia z 11 września. Milczenie i niedopowiedzenie w poezji Wisławy Szymborskiej
Zakończenie
Bibliografia
Utwory muzyczne
Strony internetowe

 

Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli : organ Ministerstwa Oświaty. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1955-

W ostatnim numerze 5/2022 wrzesień/październik
TEMAT NUMERU
- Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej młodzieży za pomocą YouTube'a, Instagrama i TikToka
POLSKI NA CZASIE
- Myślenie wizualne w praktyce - jak krok po kroku uczyć tworzenia notatek wizualnych?
- Multimedialny język polski - sposoby aktywizowania młodzieży za pomocą YouTube'a, Instagrama, TikToka
- Scenariusz zajęć rozwijających umiejętności leksykalne uczniów z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia
PRAKTYCZNY PRZEWODNIK NAUCZYCIELA
- Jak pobudzić uczniów do bycia kreatywnymi, czyli o jednej z najradośniejszych form psychoedukacji
- Jak być kreatywnym? Trening kreatywności na lekcji języka polskiego
GRAMA(PRAK)TYKA
- Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej funkcji językowych z wykorzystaniem elementów myślenia wizualnego
- Metoda indukcyjna w praktyce. Scenariusz lekcji utrwalającej znajomość czasu przyszłego złożonego
VADEMECUM RETORYCZNE
- Codzienność retoryki w szkole. Jak rozwijać umiejętności retoryczne uczniów w zgodzie z wytycznymi egzaminacyjnymi
EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO
- Od refleksji do praktyki. Jak przygotować ucznia do wypowiedzi na maturze ustnej?
- Nauka poprzez tworzenia zadań - pomysł na zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
POLSKI W PRAKTYCE
- MOTYW-ujemy, czyli wszystko, co uczniowie i uczennice powinni wiedzieć o motywach literackich. Scenariusz zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych
- Gdy życie rodzinne mieści się na skrawkach papieru. Propozycja zagadnień i materiałów do pracy na lekcjach języka polskiego w klasach VI-VIII z tekstem Alice Kuipres Życie na drzwiach lodówki


 

 
 

 


 

 

Powrót do Dla nauczycieli