Czasopisma metodyczne z języka polskiego dostępne w czytelni

 Język Polski

Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka / [red. nacz. Kazimierz Nitsch]. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Języka, 1955-

W ostatnim numerze 5/2015 r. m.in.:
- Pisownia a wymowa polska w perspektywie historycznej;
- Słowniki o układzie hierarchicznym - próba uporządkowania pojęć;
- Pieszczotliwe określenia używane przy zwracaniu się do matki dawniej i dziś;
- Frazesy wschodniosłowiańskie w powojennej polszczyźnie wileńskiej;
- Interpretacja historyczno-językowa rozwoju mowy polskich dzieci;
- Stylizacja językowa w serialach telewizyjnych o tematyce historycznej (na wybranych przykładach). Język Polski w Gimnazjum

Język Polski w Gimnazjum / [red. nacz. Józef Rurawski]. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2001-

W ostatnim numerze 3/2015/2016 r. m.in.:
- Świadomość językowa a postawy młodych Polaków wobec języka ojczystego;
- Dyskursy - o cyfrowej generacji i diable, który tkwi w szczegółach;
- Pokolenie korpo - UMIEM MÓWIĆ!TM  George'a Saundersa;
- Jak czytać rzeźbę (współczesną)?;
- Wędrując do krainy kolibra: nowe spojrzenie;
- Kulturowa teoria literatury - modny dylemat czy zapowiedź zmian w humanistyce? Język Polski w Liceum

Język Polski w Liceum / [red. nacz. Józef Rurawski]. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2001-

W ostatnim numerze 3/2015/2016 r. m.in.:
- Ja, świat i (moja?) fantazja. Psychologiczna niesamowitość prozy romantycznej;
- Mroczny świat prozy Franza Kafki (na przykładzie „Procesu", „Zamku" i „Przemiany");
- Nowe media w edukacji - bilans zysków i strat;
- Biblioteczka polonisty;
- Requiem dla złudzeń (B. Wojdowski, „Chleb rzucony umarłym");
- „Lubię mapy, bo kłamią" - szkic z kartografii literackiej;
- Co jest (będzie) ważne w dydaktyce polonistycznej?

 

 Język Polski w Szkole IV-VI

Język Polski w Szkole 4-6 / [red. nacz. Józef Rurawski]. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2001-

W ostatnim numerze 3/2015/2016 r. m.in.:
- Programy telewizyjne i radiowe, kinowe i teatralne w pracy z czwartoklasistami;
- Wiadomości i umiejętności praktyczne w klasie czwartej - z pocztówką w tle;
- (Auto)prezentacja w codzienności szkolnej - szkic do portretu;
- Instrukcja sukcesu a informacja zwrotna w schemacie organizacyjnym lekcji OWD z cyklu „Czytanie głośne";
- Jak nauczyć dzieci budowania wypowiedzi zgodnych z określoną intencją;
- Trudne tematy w literaturze dla klas IV-VI.

 

 Polonistyka

Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli : organ Ministerstwa Oświaty. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1955-

W ostatnim numerze 2/2016 r. m.in.:
- Czytelnicze pożytki z Internetu;
- Fantastyka, czyli literatura alternatywna;
- Wypowiedzi użytkowe : jak pisać?;
- Polonistyczne rozważania o kulturze i poprawności języka;
- Lekcja na wyciągnięcie myszki : cyberprzestrzeń na „godzinach polskiego";
- Jak powstaje książka - na podstawie pracy z filmem krótkometrażowym : scenariusz teatrzyku w szkole podstawowej;
- Zabawy słowem i czytelnicze emocje : scenariusz lekcji w gimnazjum;
- Jak żyć szczęśliwie? : drogi do szczęścia i sensu życia w filozofii, literaturze i filmie.

 

 

                                                                                                            Oprac. Anna Stefaniak

 

 

Powrót do Dla nauczycieli