Czasopisma z języka polskiego dostępne w czytelni

 

 

Język Polski w Szkole Podstawowej / red. nacz. Joanna Piasta-Siechowicz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2017-


W ostatnim numerze 1/2020/2021


OD REDAKCJI
- Korespondencja sztuk wobec wyzwań XXI wieku
OD TEORII DO PRAKTYKI
- Architektura przestrzeni. Przyboś - konstruktywista
- W domach z betonu. O Tryptyku... Stanisława Barańczaka
- Ołtarz Wita Stwosza w wierszach Gałczyńskiego i Herberta
- Lekcja sztuki - sztuka patrzenia. O jednym z wierszy Danuty Wawiłow
- Biografia Adama Mickiewicza portretami opowiada
PROPOZYCJE METODYCZNE
- Formuła koncertów rockowych jako tekstów kultury
- Z komiksem do szkoły
NARZĘDZIA TIK
- Plakat interaktywny jako kompozycja obrazu i słowa
Korespondencja sztuk (część I)
- Film jako sztuka opowiadania o świecie języka
Korespondencja sztuk (część 2)
ROZMOWA NUMERU
- Muzyka, obraz i tekst. O Marcinie Rychlewskim w rozmowie z Michałem Januszkiewiczem

   

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej / red. nacz. Joanna Piasta-Siechowicz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2017-

W ostatnim numerze 1/2020/2021
OD REDAKCJI
- Kilka uwag o reportażu
DYDAKTYKA REPORTAŻU
- Ten Inny - swój czy obcy? Reportaż literacki jako narzędzie rozwijania kompetencji międzykulturowej w szkole ponadpodstawowej
- Jak napisać reportaż literacki? Propozycja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego
- O nie ma, czyli "Niby nie ma, ale jest". Reportaż jako odpowiedź na brak. Propozycja warsztatów dziennikarskich - tropy interpretacji
- Czytając świat. Reportaż literacki jako przestrzeń spotkania z Innymi
GRANICE POMIĘDZY PUBLICYSTYKĄ A LITERATURĄ
- Tendencje w reportażu literackim na podstawie teksów Mariusza Szczygła, Jacka Hugo-Badera i Wojciecha Tochmana
- Reportaż jako gatunek z pogranicza literatury i dziennikarstwa
- Opis spektakularnych obrazów czy poszukiwanie przyczyny? O specyfice Nowego Dziennikarstwa na podstawie tekstu Ryszarda Kapuścińskiego pt. Podróże z Herodotem
JĘZYKOWE WYZNACZNIKI REPORTAŻU
- Stylistyczne wyróżniki reportażu Marka Nowakowskiego pt. Raport o stanie wojennym
- Kronikarskie wspomnienia z getta warszawskiego jako literatura dokumentu osobistego
- Markery ironii w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego pt. Proszę państwa do gazu

 

Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli : organ Ministerstwa Oświaty. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1955-

W ostatnim numerze 5/2020 wrzesień/październik
KSIĄŻKA NA ZAKRĘCIE
- Groteska nasza codzienna
HORYZONTY POLONISTYKI
- Groteska - temat na czasie. Groteska - geneza i ewoluowanie terminu
- Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego a konflikty na tle rasowym. Cz. 1
PRAKTYCZNY PRZEWODNIK NAUCZYCIELA
- Fortuna na kole fortuny. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego
- Konspekt lekcji języka polskiego do projekcji filmu Alicja po drugiej stronie lustra
- Sławomir Mrożek w szkole podstawowej - jak uczyć młodzież wnikliwej obserwacji otaczającej rzeczywistości?
- Kreatywność? A co to znaczy?
- Scenariusz lekcji języka polskiego dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej
EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO
- Zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny i groteska w literaturze. Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego
POLSKI W PRAKTYCE
- Filmo(lo)ve lekcje, czyli zróbmy sobie film
- Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej utworu Makbet z wykorzystaniem elementów edukacji filmowej


 

 
 

 


 

 

Powrót do Dla nauczycieli