Kurierek Nowości Nr 3 (220) - Zastosowanie Internetu i multimediów w edukacji

1. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni. Pod redakcją Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. - Wyd. I. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018 (sygn. 117814)

2. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej. Pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. - Wyd. I. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018 (sygn. 117677)
     Książki te mają charakter innowacyjny, twórczy i prognostyczny, prezentując najnowsze analizy dotyczące obszaru badawczego, jakim są nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. W poprzednich latach wydano część pierwszą i drugą.
Autorami poszczególnych rozważań są osoby o olbrzymim doświadczeniu i dokonaniach naukowych. W części pierwszej, zatytułowanej Mistrz i uczeń - istota relacji, swoją refleksją z wprawą dzielą się: Władysław Piotr Zaczyński, Andrzej Góralski oraz Małgorzata Jabłonowska i Katarzyna Korbecka. Część druga - pod tytułem Mistrz i uczeń w hybrydowym świecie - zawiera bardzo cenne poznawczo artykuły: Barbary Galas, Lecha W. Zachera, Jerzego Jastrzębskiego, Janusza Miąsy oraz Zbigniewa Łęskiego. Przedmiotem części trzeciej są problemy związane z obecnością Nauczyciela w cyfrowej szkole. Jego rolę w cyberprzestrzeni z głębokim namysłem opisują: Stanisław Juszczyk, Marta Wrońska, Beata Stachowiak oraz Zbigniew Ledóchowski. Na część czwartą, ostatnią, zatytułowaną Mistrz i uczeń - konteksty interpretacyjne, złożyły się trzy opracowania, w których osobiste, autorskie postrzeganie kontekstów, trafne przykłady oraz ich eksplikację przedstawili: Marek Jęrzejewski, Marta Trusewicz-Pasikowska, a także Izabela Tonkiel.
źródło opisu: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4853555/cyberprzestrzen---czlowiek---edukacja-t-3-mistrz-i-uczen-w-cyberprzestrzeni

 

3. Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0. Red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 (sygn. 118981)
     Niniejsza książka jest pierwszą z przygotowanej serii: Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. Zapraszamy w niej do podjęcia rozważań nad szkołą w kontekście zmediowanej kultury współczesnej. Kierunek namysłu wyznacza zaczerpnięta z terminologii Marca Prenckyego kategoria „cyfrowego tubylca". Chcemy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji technologicznego boomu dzieciństwo współczesnego ucznia przebiega w zupełnie odmiennych warunkach kulturowych niż dzieciństwo jego nauczyciela. Dlatego też w szkole spotkanie ucznia (cyfrowego tubylca) i nauczyciela (cyfrowego imigranta) to jak kontakt dwóch odmiennych cywilizacji. [...] Obcowanie uczniów z nowymi technologiami przekłada się na ważne dla edukacji zmiany. [...]
Samo wzbogacanie techniczno-informatycznego oprzyrządowania szkoły nie przyniesie pożądanych rezultatów. Warto zatem uruchomić namysł nad pytaniem, na czym ma współcześnie polegać adekwatność kulturowa szkoły? Rozważania za pomocą czego uczyć zawsze pozostają wtórne w stosunku do dociekań na temat jak i czego uczyć ucznia nowej generacji - cyfrowego tubylca.
źródło opisu: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/pedagogika/3703-cyfrowy-tubylec-w-szkole-diagnozy-i-otwarcia-tom-i-wspolczesny-uczen-a-dydaktyka-20.html

 

4. Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 2, Nauczyciel a nowe technologie w szkole. Red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 (sygn. 118982)
     Oddajemy do Państwa rąk drugi tom z serii Cyfrowy tubylec w szkole. Diagnozy i otwarcia. W pierwszym skoncentrowaliśmy się na zagadnieniach związanych ze szkolnym funkcjonowaniem współczesnego ucznia - cyfrowego tubylca, dla którego technologie cyfrowe stanowią naturalne środowisko i podstawę egzystencji. W drugim tomie, zatytułowanym Nauczyciel a nowe technologie w szkole, proponujemy przeniesienie uwagi na osobę nauczyciela. Pedagodzy to cyfrowi imigranci - dopiero w młodości lub nawet później, w dorosłym życiu, rozpoczęli nabywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w świecie nowych technologii. [...]
Tymczasem dynamicznie zmieniający się świat medialny stawia przed nauczycielem i szkołą nowe wyzwania. Konieczność pokonywania rozbieżności między oddziaływaniem tradycyjnym (chciałoby się rzec analogowym) i wspartym nowymi technologiami domaga się od nauczyciela poszukiwania innych dróg porozumienia z uczniami i pełnienia swojej roli. W niniejszym tomie zapraszamy do refleksji nad przemianami funkcjonowania nauczyciela w czasach rozwoju technologii cyfrowych.
źródło opisu: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4068-cyfrowy-tubylec-w-szkole-diagnozy-i-otwarcia-tom-ii-nauczyciel-a-nowe-technologie-w-szkole.html

 

5. Danieluk Maciej. Tik w pigułce : narzędziownik nauczyciela. - Wyd. I. - Poznań : Centrum Rozwoju Edukacji Edicon, 2019 (sygn. 119797)
     Ta publikacja to przewodnik dla nauczycieli po ogólnie dostępnych aplikacjach, które można wykorzystać podczas zajęć z uczniami. Autor wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystać TiK w edukacji oraz omawia 100 aplikacji, które doskonale sprawdzają się podczas szkolnych zajęć. Przedstawione narzędzia są uniwersalne. Można je zastosować na różnych zajęciach.
Niewątpliwym atutem tej książki jest rozdział zatytułowany Bank pomysłów, w którym znalazły się sprawdzone pomysły na wykorzystanie poszczególnych aplikacji. Swoje patenty zdradzają m.in. znani i cenieni Superbelfrzy RP: Marta Florkiewicz-Borkowska, Joanna Krzemińska, Jolanta Okuniewska, Agnieszka Bilska, Anita Plumińska-Mieloch, Joanna Świercz, Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska, Dorota Czech Czerniak, Przemysław Staroń, Dawid Łasiński i Maciej Danieluk - autor publikacji.
Aplikacje dobrano w taki sposób, by pokazać, że to samo narzędzie można z powodzeniem wykorzystać zarówno na lekcjach języka polskiego, jak i fizyki czy matematyki. Dla uczniów z SPE, uczniów klas I-III, IV-VIII i szkół ponadpodstawowych. Wiek czy poziom umiejętności młodych ludzi nie jest żadną przeszkodą. Z nowoczesnych technologii warto i należy korzystać. Czytelnik musi tylko odpowiedzieć sobie na pytanie, co chce osiągnąć, a potem dobrać odpowiednie narzędzie, by ten cel zrealizować. Dzięki publikacji osoby korzystające z TIK mogą wzbogacić swój warsztat pracy, a ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, otrzymują rzetelne wskazówki, od czego zacząć.
źródło opisu: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4905905/tik-w-pigulce-narzedziownik-nauczyciela

 

6. Frania Monika. Nowe media, technologie i trendy w edukacji : w kierunku mobilności i kształcenia hybrydoweg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 (sygn. 116382)
     Książka ma charakter naukowo-badawczy. Opiera się na wynikach kilkuletnich badań i analiz, jednak można w niej znaleźć również fragmenty o charakterze bardziej popularnonaukowym. Została przygotowana z myślą zarówno o teoretykach, jak i praktykach edukacji. Jeżeli jesteś młodym człowiekiem, który przygotowuje się do tego, aby uczyć innych, lub sam uczysz się, wykorzystując nowości technologiczne, również znajdziesz tutaj coś dla siebie.
Publikacja rozpoczyna się od rozważań na temat zachodzących zmian, ich potrzebie i przesłankach do nich prowadzących, a dotyczących instytucji szkoły, współczesnego edukatora i nowoczesnej edukacji. Odnoszą się one przede wszystkim do wybranego obszaru, który takie metamorfozy może powodować, a mianowicie mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nie sposób jednak zastanawiać się nad modelami przyszłej edukacji bez odwołania się do uznanych teorii. Zatem w drugim rozdziale można zapoznać się z zagadnieniami behawioryzmu, konstruktywizmu, kognitywizmu i konektywizmu.
źródło opisu: https://www.ibuk.pl/fiszka/189042/nowe-media-technologie-i-trendy-w-edukacji.html

 

7. Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia. Red. nauk.: Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Karol Kowalczuk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2019 (sygn. 119317)
     Książka Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia to rzetelnie przygotowany zbiór tekstów naukowych prezentujących spektrum innowacji w edukacji, które dotyczą wielu dziedzin i mają różny charakter ze względu na treść, funkcje szkoły oraz obszary zastosowań. W publikacji zaprezentowano różne spojrzenia nadające opracowaniu interdyscyplinarny charakter, a tym samym wyeksponowano wielorakie konteksty wybranych zagadnień w obszarze innowacyjnych działań edukacyjnych w perspektywie jakości kształcenia. [...] Dobór tekstów zamieszczonych w książce wskazuje na znaczne kompetencje redaktorów tomu. Znalazły się tu artykuły nie tylko merytorycznie ważne, ale i umieszczone intencjonalnie dla w miarę pełnego przedstawienia roli innowacji w edukacji. Wartością monografii jest to, że autorzy tekstów umieszczają swoje rozważania w kontekście pedagogicznym, nawiązując w wielu miejscach książki do edukacyjnych konsekwencji rozwoju nowoczesnych technologii. [...] Monografię rekomenduję osobom zainteresowanym problematyką innowacji, a przede wszystkim nauczycielom i studentom kierunków i specjalności przygotowujących się do pracy w szkole.
źródło opisu: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4144-innowacje-w-edukacji-w-perspektywie-jakosci-ksztalcenia.html

 

8. Jatkowska Joanna. B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci. - Wyd. I. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019 (sygn. 119929)
     Przedmiotem naukowych zainteresowań autorki niniejszej książki stał się w ostatnich latach rozwój językowy współczesnego dziecka w kontekście pojawienia się nowych mediów - komputerów, laptopów, tabletów, netbooków, komórek i smartfonów. Postęp technologiczny spowodował powstanie nieznanych do tej pory w edukacji, w tym także w logopedii, zjawisk e-learningu i b-learningu. [...]
Koncepcja interaktywnych i multimedialnych lekcji logopedycznych, nazwanych e-logolekcjami, wpisała się w światowe trendy rozwoju edukacji, a przede wszystkim spodobała się dzieciom doskonalącym swoją wymowę oraz ich rodzicom, którzy coraz częściej poszukiwali w internecie profesjonalnej pomocy logopedycznej.
W polskiej literaturze specjalistycznej „b-learning" to termin nowy. Pochodzi z języka angielskiego - blended learning - co jest tłumaczone na język polski jako nauczanie mieszane, zmiksowane, hybrydowe lub komplementarne.
źródło opisu: https://harmonia.edu.pl/pl/p/B-LEARNING-W-DIAGNOZIE-I-TERAPII-LOGOPEDYCZNEJ-DZIECI/1704


9.
Ptaszek Grzegorz.  Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji. - Wyd. I. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019 (sygn. 119109)
     Książka Grzegorza Ptaszka to pozycja, która doskonale wpisuje się nie tylko w debaty prowadzone obecnie w ramach akademickiej refleksji nad mediami. Adresuje bowiem problemy, przed którymi staje cała współczesna, coraz częściej »wykalkulowana« sfera publiczna. Autor analizuje medialny ekosystem, w którym niematerialne czynniki ustanawiają infrastrukturę komunikacyjną podważającą ludzką sprawczość. Nie poprzestaje jednak na krytyce - buduje pozytywny model rozwoju kompetencji medialnych, które mogą nam pomóc w zachowaniu sprawczości i podmiotowości we współczesnej mediosferze".
źródło opisu: https://wuj.pl/ksiazka/edukacja-medialna-3-0

 

Oprac. Wanda Golec

 


Powrót do 2020