Kurierek Nr 3 - Komunikacja interpersonalna

   W zaprezentowanych poniżej książkach znajdziemy treści pomocne w budowaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Eksperci specjalizujący się w komunikacji międzyludzkiej mogą przekazać nam wiele cennych wskazówek i porad, lecz każdą z nich powinniśmy krytyczne zweryfikować na podstawie własnych doświadczeń i w różnych warunkach - akceptując to, co w naszym przypadku okazało się skuteczne i odrzucając całą resztę.

1. Bugdol Marek. Gry i zachowania nieetyczne w organizacji. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007 (sygn. 91284)
  
„Każdy z nas jest aktorem i posiada wiele możliwości zmieniania swojego zachowania (inaczej zachowujemy się w obecności przełożonego, kolegów z pracy, inaczej, kiedy jesteśmy sami). O tej prawdzie od dawna wiedzą socjologowie, ekonomiści, specjaliści z zarządzania. (...) Współczesne organizacje są coraz bardziej złożonymi systemami społecznymi, a wszelkim grom towarzyszy wiele zachowań nieetycznych. Korupcja, kłamstwo, oszczerstwo, zdrada, inwigilacja, oszukiwania, nepotyzm, sabotaż, szantaż, to tylko wybrane przykłady coraz częściej spotykanych przejawów zachowań nieetycznych". Książka adresowana jest do specjalistów z zakresu zarządzania i organizacji, przełożonych średnich szczebli zarządzania i studentów kierunków ekonomicznych i społecznych

2. Cavaiola Alan A., Lavender Neil J. Toksyczni koledzy : jak postępować z trudnymi współpracownikami. Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2008 (sygn. 93954, 93955)
  
W tej książce autorzy uczą nas rozpoznawać powszechnie występujące typy problemów lub zaburzeń osobowościowych, pomagają zrozumieć ich źródła i wypracować sposób postępowania z takimi ludźmi.
  
Najczęściej spotykane typy zaburzeń:
-
paranoidalne (podejrzliwość, nieufność, chłód emocjonalny),
-
schizoidalne (dziwactwo, skrajny ekscentryzm),
-
antyspołeczne (znikome wyczucie moralne albo jego zupełny brak) - dotyczy przeważnie mężczyzn,
-
narcystyczne (skrajny egocentryzm, przeświadczenie w własnej ważności, niezdolność do przyjęcia cudzego punktu widzenia),
-
histrioniczne (przesadna emocjonalność, dramatyzowanie, zapalczywość) - dotyczy przeważnie kobiet,
-
borderline (zmienność nastrojów, łatwe wpadanie w gniew, wysoka intensywność i burzliwość związków z ludźmi),
-
obsesyjno-kompulsywne (przesadna skrupulatność i drobiazgowość, skrajny perfekcjonizm),
-
ucieczkowe (nieśmiałość, lęk przed kontaktami z ludźmi),
-
zależnościowe (niezdolność do podejmowania decyzji, potrzeba ciągłej asekuracji),
-
bierno-agresywne (złość, ale bez jej otartego okazywania, pretensje do zwierzchników, opieszałość i bierny opór).)

3. Chapman Gary, Thomas Jennifer. Pięć języków przepraszania : jak osiągnąć uzdrowienie wszystkich naszych relacji. Poznań : Wydawnictwo Świętego Wojciecha, cop. 2008 (sygn. 94396)
  
Według autorów językami przepraszania są sformułowania:
- Wyrażenie żalu - Przykro mi,
-
Akceptowanie odpowiedzialności - Nie miałem/am racji,
-
Zadośćuczynienie - Jak mogę to naprawić?,
-
Szczera skrucha - Postaram się więcej tak nie postępować,
Prośba o wybaczenie - Czy mi wybaczysz?
Nauczenie się języka przepraszania pozwala uzdrowić relacje w rodzinie, w miejscu pracy i w sytuacjach towarzyskich

4. Glasl Friedrich. Pomocy - konflikty! : koncepcje, ćwiczenia, metody praktyczne. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008 (sygn. 95794, 95795)
   Autor książki pragnie pomóc czytelnikom w radzeniu sobie z napięciami między ludźmi. Za osobę potrafiącą rozwiązywać konflikty uważa tę, która:
 -
możliwie szybko i wyraźnie dostrzega konflikty zarówno w sobie samej, jak i w swoim otoczeniu,
 -
rozumie, jakie mechanizmy przyczyniają się do intensyfikacji konfliktów,
 -
stosuje różnorodne metody oraz bez pogarszania sytuacji werbalizuje własne życzenia,
 -
zna i stosuje odpowiednie środki, które przyczyniają się do wyjaśnień stanowisk i sytuacji,
 -
rozpoznaje, gdzie leżą granice jej własnej wiedzy i możliwości oraz kiedy powinna zwrócić się pomoc z zewnątrz.

5. Hamlin Sonya. Jak mówić żeby nas słuchali : komunikacja we współczesnym miejscu pracy. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2008 (sygn. 94163)
  
Proponowana publikacja radzi, jak osiągnąć wyznaczone cele w życiu zawodowym. Autor wnikliwie analizuje najczęstsze problemy związane z porozumieniem się w miejscu pracy i podpowiada, jak sobie z nimi radzić, Mówi:
 - jak przeprowadzić analizę wstępną, która pomoże przygotować strategię każdego spotkania,
 -
jak zmotywować odbiorcę, aby chciał nas wysłuchać, - o najczęściej spotykanych przeszkodach interakcji w miejscu pracy,
 -
jak słuchać, wyrażać popracie i konstruktywnie krytykować,
 -
jak przeprowadzać prezentacje podczas spotkań i zebrań.

6. Rath Tom, Clifton Donald. Pozytywne emocje : jak rozwijać relacje międzyludzkie. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006 (sygn. 93156)
  
Wszyscy codziennie doświadczamy pozytywnych i negatywnych interakcji, które wywierają wpływ na nasze samopoczucie i zachowanie. To, że mają charakter powszechny nie oznacza, że są nieistotne i bez znaczenia. Wręcz przeciwnie - są bardzo ważne. Większość negatywnych doświadczeń nie zabije nas, ale powoli i skutecznie zniszczy nasze dobre samopoczucie i wydajność pracy. Na szczęście pozytywne doświadczenia silniej oddziaływają na naszą psychikę. Proponowana książka inspiruje do czerpania z życia więcej radości. Jest poważna lekturą, mimo iż sprawia wrażenie lekko napisanego poradnika.

7. RoAne Susan. Jak to powiedzieć? : rozmowa jako droga do sukcesu zawodowego i towarzyskiego. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007 (sygn. 92260)
  
Rozmowa jest podstawą komunikowania się. Nawiązujemy za jej pomocą kontakt z klientami, konkurentami, współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi, kolegami, znajomymi, przyjaciółmi. Rozmowa wymaga praktyki. Im częściej ją prowadzimy, tym lepiej i łatwiej nam idzie. Wiarę w siebie i dobre samopoczucie buduje się stopniowo, a wraz z nimi przychodzi nasz sukces zawodowy i towarzyski. Autorka chce podpowiedzieć czytelnikom jak przyciągnąć do siebie innych ludzi i zdobyć ich życzliwość.

8. Starowicz Katarzyna, Starowicz Jarosław. Śmiało przez życie : asertywność dla kobiet. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008 (sygn. 95283)
  
Śmiało przez życie to poradnik dla osób pragnących pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę dotyczącą procesów komunikacji oraz nauczyć się obrony swoich praw, formułowania i przyjmowania ocen, wyrażania próśb i opinii. Zawiera minimum niezbędnej teorii, wiele rozwijających świadomość ćwiczeń, które pozwolą na określenie swoich mocnych stron."

 

                                                                   

Oprac. Wanda Golec

Powrót do 2010