Kurierek Nr 7/8 - Wychowanie dzieci

   Zapraszamy do lektury nowości  Biblioteki Pedagogicznej w  Siedlcach. Poniżej prezentujemy najnowszy Kurierek Nowości, gdzie proponujemy książki mogące okazać się pomocą dla rodziców i wychowawców, którzy w poczuciu odpowiedzialności pragną mądrze pokierować wychowaniem swoich dzieci (Nr 7/8 (103/104) z lipca i sierpnia 2010 roku).

1. Astrei Gianni, Astrei Antonella, Diano Pierluigi.  Błędy mamy i taty : praktyczny poradnik dla rodziców. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009 (sygn. 99207)
  
Poradnik skierowany jest dla rodziców dzieci w wieku do 10 lat. Książka omawia błędy popełniane w codziennym życiu przez rodziców, po to by poprzez refleksję i ocenę zachowania w stosunku do członków rodziny dostrzegli własne błędy, przyznali się do nich i wyrazili gotowość do zmiany własnego postępowania. Autorzy książki uczą  rodziców budowania prawidłowej relacji z dziećmi, która to zapewnić ma im emocjonalną stabilizację oraz wiarę we własne siły.

2. Chocholska Paulina, Osipczuk Małgorzata. Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży. Warszawa : Hachette Polska, cop. 2009 (sygn. 98313)
  
Książka adresowana jest do rodziców i opiekunów dzieci, które spędzają przed monitorem komputera dużo czasu. Uczy jak mądrze korzystać z komputera i Internetu. Daje odpowiedź na istotne dla rodziców pytania, czy kilka godzin dziennie przed komputerem to już uzależnienie czy tylko hobby, czy blokować strony pornograficzne oraz pełne przemocy, dlaczego dziecko „ucieka w internet" i kiedy należy zareagować? Publikacja zawiera także testy pozwalające rodzicom określić, które zachowania u dzieci powinny ich zaniepokoić.

3. Jankowska Anna. Jak wychować przedszkolaka. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, cop. 2009 (sygn. 99229)
  
Świat oglądany oczami dziecka różni się od świata postrzeganego przez rodziców. Dlatego warto mieć pod ręką podpowiedź pedagoga, który wyjaśni, w jaki sposób myśli i czuje dziecko w wieku przedszkolnym, co jest ważne z jego punktu widzenia oraz udzieli wskazówek jak z nim rozmawiać, by dobrze się zrozumieć. Prezentowana książka podzielona jest na trzy części. Pierwsza omawia kwestie związane z rozwojem przedszkolaka w każdym roku jego funkcjonowania w przedszkolu i po za nim. W części drugiej poruszone zostały zagadnienia związane bezpośrednio z uspołecznieniem dorastającego przedszkolaka. W trzeciej części autorka zajmuje się kwestią problemów, z którymi na co dzień borykają się dzieci  - zarówno te, które chodzą do przedszkola, jak i wychowywane w domu - dotyczące przede wszystkim wychowania i wyznaczania właściwych granic.

4. Korzeniewska Justyna. Rozmowy z dzieckiem : proste odpowiedzi na trudne pytaniaWarszawa : Wydawnictwo RM, 2009 (sygn. 100913)
  
Często rodzice reagują zażenowaniem i bezradnością na pytania stawiane przez dzieci dotyczące sfery intymnej, seksu, trudnych kwestii społecznych takich jak przemoc, pedofilia, czy prostytucja. Jak zmienić zatem tę sytuację aby podchodzić do niełatwych rozmów z dzieckiem jak do ciekawego wyzwania, by nie wzbudzać w nich niepokoju, nie burzyć pozytywnej wizji świata oraz nie odbierać optymizmu. Autorka książki ma nadzieję, że książka ta pomoże rodzicom podejść do dziecięcej ciekawości w sposób bardziej naturalny. Ułatwi wyjaśnienie dziecku skomplikowanych zagadnień oraz pozwoli potraktować rozmowy prowadzone z dzieckiem jako przygodę intelektualną, a zarazem jako okazję do pogłębiania relacji rodzinnych. W omawianej książce znajdą rodzice przystępne wyjaśnienia prawidłowości rozwoju emocjonalnego dziecka, o których należy pamiętać, omawiając z nim skąplikowane tematy. Szczególnie pomocne będą przykłady odpowiedzi na dociekliwe, trudne dziecięce pytania oraz przykłady pytań, jakie rodzice powinni zadać dziecku w kontekście danej rozmowy.

5. Kutscher Martin L. ADHD : naucz się żyć z ADHD : poradnik dla rodziców  i nauczycieli. Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2009  (sygn. 97388)
  
Książka ta stanowi idealne źródło informacji i porad dla rodziców i specjalistów, którzy próbują nadążyć za dziećmi żyjącymi bez hamulców. Autor opisuje pełne spektrum objawów związanych z ADHD, współwystępujące zaburzenia oraz najczęstsze problemy, z którymi muszą sobie na co dzień radzić rodzice. Dalsza część książki poświęcona jest rozwiązaniom, które zostały oparte na czterech podstawowych zasadach. Zasada pierwsza - „Bądź pozytywny": kary mogą zmienić zachowanie dziecka, ale tylko pozytywne podejście jest w stanie wpłynąć na jego nastawienie. Zasada druga - „Bądź spokojny": trudno jest myśleć logicznie, kiedy czujesz się przytłoczony. Zasada trzecia - „Bądź zorganizowany": odnosi się ona głównie do szkolnej edukacji dziecka. Zasada czwarta to zalecenie, aby ani na chwilę nie zaprzestać wcielania w życie pierwszych trzech reguł.

6. Laniado Nessia. Gdy przestają być grzeczne czyli Kto cię nauczył tych brzydkich rzeczy? Łódź : Wydawnictwo JK-Aha!, 2009 (sygn. 97647)
  
Autorka, którą jest włoska specjalistka terapii rodzinnej, podpowiada rodzicom jak reagować na pierwsze nie małego dziecka, jak komunikować się z nim oraz wyznaczać mu rozsądne granice, by w przyszłości wyrósł z niego rozważny nastolatek zdolny do zachowania dyscypliny. W prezentowanej publikacji znaleźć można szereg podpowiedzi jak rozmawiać z dziećmi, jak reagować na brzydkie słowa i niekulturalne odzywki z ich strony, jak odnaleźć złoty środek między zakazami a pobłażliwością, co robić by wzbudzać szacunek u własnych dzieci.

7. Semmelroth Carl. Gdy gniew niszczy Twoje relacje czyli Jak rozwiązać problemy bez złościKielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009 (sygn. 99593)
  
Autor w swojej książce analizuje wiele typowych sytuacji, by pokazać, jak gniew wpływa na nasze relacje, jakie wzorce postępowania narzuca i jak można przezwyciężać odruchowe reakcje, pojawiające się zawsze w momencie wzburzenia. Uczy on nowych zachowań, które pomagają inaczej reagować w trudnych sytuacjach rozwiązywanych zazwyczaj gniewem. Ćwiczenia zamieszczone po każdym rozdziale pozwalają uzmysłowić, co tak naprawdę próbujemy osiągnąć za pomocą gniewu, i podpowiadają, jak wyrabiać w sobie inne nawyki radzenia sobie ze złością i agresją. Tłumaczą one także, jakich sformułowań warto unikać, by nie wywoływać niepotrzebnych kłótni, i jak zastępować je wyrażeniami rozpoczynającymi spokojną, szczerą rozmowę.

8. Townsend John Sims. Granice w życiu nastolatków : kiedy mówić tak, jak mówić nie. Ustroń : Koinonia Wydawnictwo Chrześcijańskiej Fundacji "Życie i Misja", 2009 (sygn. 98090)
  
Wiek nastoletni jest wyzwaniem nie tylko dla samej młodzieży, ale przede wszystkim dla rodziców oraz nauczycieli. Autor poradnika jako ojciec dwóch nastolatków z mądrością i zrozumieniem radzi rodzicom i wychowawcom jak nawiązać dobre relacje z młodymi ludźmi. Podpowiada jak radzić sobie z brakiem szacunku i nieodpowiedzialności u nastolatków, jak ustanowić w ich życiu zdrowe granice i mieć realne wymagania, jak będąc kochającym i troskliwym pilnować zasad oraz przygotować strategie działania w radzeniu sobie z wielkimi i małymi problemami. Książka rozpoczyna się od przedstawienia tego, czym charakteryzuje się świat nastolatków. Pozwoli to każdemu dorosłemu zrozumieć, jak nastolatek myśli, co czuje i jak się komunikuje. Następnie autor tłumaczy, czym są granice i czemu służą, odwołuje się też do konkretnych sytuacji i problemów. Dr Townsend zwraca także uwagę również na błędy popełniane przez dorosłych, w szczególności rodziców i nauczycieli. Proponuje dojrzałe rozwiązania i sposoby pokonywania osobistych przeszkód w nawiązaniu dobrych relacji z nastolatkiem.

Opracowała Katarzyna Czarnocka-Pasztor

Powrót do 2010