Kurierek Nr 4 – Coaching

   Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Istotą coachingu jest wykorzystanie zasobów: wiedzy i umiejętności już posiadanych i odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania.
Coaching to indywidualna praca z coachem pozwalająca rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, ponieważ przeszłości nie możemy zmienić. Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

1. Rogers Jenny.
Coaching : podstawy umiejętności. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010 (sygn. 100161)
   Książka jest przeznaczona zarówno dla osób rozpoczynających pracę w coachingu, jak i dla tych, które mają już pewne doświadczenie, a chciałyby udoskonalić swój warsztat.
Skorzystają z niej również menadżerowie - zasady coachingu można bowiem wykorzystać w procesie przewodzenia innym.
Coaching to stosunkowo nowa profesja, z którą wiąże się wiele pytań:
Czym jest coaching? Czym różni się od psychoterapii, poradnictwa psychologicznego i mentoringu? Z jakich technik korzysta efektywny coach? Jak może zyskać zaufanie klienta? W jaki sposób powinien zadawać pytania? Czy potrafi właściwie ocenić sytuację klienta? Jak należy ustalać cele sesji coachingu? Jakimi zasadami kieruje się profesjonalny coach?

2. Bennewicz Maciej.
 Coaching czyli Restauracja osobowości : jak odkryć tajemnice szczęściarzy i potem uzyskiwać jeszcze lepsze rezultaty? Warszawa : G + J Gruner + Jahr Polska, cop. 2008 (sygn. 105843)
   Książka w przystępny sposób udziela odpowiedzi na pytanie, czym jest coaching i w jakich sytuacjach bywa przydatny, a nawet niezastąpiony. Za każdym rozwiązanym na stronach książki problemem stoi jakaś coachingowa technika i ćwiczenie. A wszystko to w historiach z życia wziętych i niezwykłych opowieściach z morałem. To opowieść o przemianie, rozwoju, poszukiwaniach. To opowieść o celach, dylematach i potrzebach. To klucz do każdego celu, który przed sobą postawimy.

3. Kreyenberg Jutta.
Coaching czyli wspieranie rozwoju pracowników : 99 porad, jak zwiększyć kompetencje zespołu : coaching jako cudowna broń?, przełożony w roli coacha, efektywne interwencje coachingowe. Warszawa : Wydawnictwo BC.edu, 2010 (sygn. 101156)
   Jutta Kreyenberg to dyplomowana psycholog, która kieruje InstytutemCoachingu i Superwizji i jest współudziałowcem w firmie Professio - ośrodku szkoleniowym dla trenerów i doradców. Ma ponaddwudziestoletnie doświadczenie w takich dziedzinach, jak: coaching, szkolenie kadr kierowniczych i rozwój organizacji. Ponadto była menedżerką w dużym międzynarodowym przedsiębiorstwie. Jest członkinią Niemieckiego Federalnego Związku Coachingowego.
Autorka próbuje w książce odpowiedzieć na następujące pytania:
  - Skąd pochodzi coaching?
  - Czym jest?
  - Dlaczego ma sens i w jakim celu należy go używać?
  - Jakie wyróżnia się jego rodzaje?
  - Dla kogo jest odpowiedni?
  - Na czym polega profesjonalne rozumienie coachingu?
  - Jakich ogólnych zasad należy przestrzegać przy prowadzeniu coachingu?
  - W jakim kontekście odbywa się coaching, jakie role, oczekiwania i zadania są mu przypisane?
  - W jaki sposób coaching dopasowuje się do kultury przedsiębiorstwa?
Ta książka jest jednoznacznie skierowana do kadry kierowniczej i specjalistów, którzy chcą zasięgnąć informacji, przemyśleć temat, skorzystać z coachingu lub zaoferować go swoim pracownikom. Autorka zajmuje się tu przede wszystkim coachingiem biznesowym.

4. Luecke Richard. Coaching i mentoring : jak rozwijać największe talenty i osiągać lepsze wyniki. Warszawa : Wydawnictwo MT Biznes, cop. 2006 (sygn. 100434)
   Każdy menedżer musi zwiększać efektywność pracowników - najlepszym sposobem wykonania tego zadania jest prowadzenie coachingu i mentoringu. Dzięki rozwijaniu umiejętności trenerskich będziesz potrafił rozwiązywać bieżące problemy z osiąganiem wyników, a także rozwijać umiejętności pracowników.
Książka ta pomoże ci rozpoznać osoby potrafiące korzystać z tych metod szkoleniowych i wskaże kroki, które musisz podjąć w celu realizacji sesji treningowych.

5. Clutterbuck David.
Coaching zespołowy. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2009 (sygn. 99261)
   Książka ta omawia definicje coachingu i jego różne modele w odniesieniu do rozmaitych typów zespołów w organizacjach biznesowych. Obejmuje szeroki zakres zagadnień szkoleniowych: osobistych, zespołowych, strategicznych
i operacyjnych. Autor pomaga zrozumieć istotę efektywnego coachingu, podaje wiele przykładów i analizuje konkretne przypadki, popierając to wnikliwymi badaniami. Uczy, jak skupiać się na priorytetach, kreatywnie rozwiązywać problemy oraz osiągać równowagę między wykonywaniem obowiązków, uczeniem się i odpowiednim zachowaniem członków zespołu. David Clutterbuck jest uznawany za ideologicznego guru coachingu i mentoringu.

6. Zubrzycka-Nowak Monika, Rybczyńska Katarzyna, Monostori Sylwia.
Czym (nie) jest coaching : prawdy i mity o coachingu. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010 (sygn. 102471)
   Intrygujące, budzące ciekawość, nieco tajemnicze i od pew­nego czasu bardzo modne słowo - coaching. Pojawiło się w naszym języku jako próba opisania czegoś odmiennego od już istniejących sposobów oddziaływania na drugiego człowieka. W miarę powstawania w Polsce kolejnych szkół coachingu pojęcie to zaczęło ewoluować i nabierać nowego znaczenia, wyrażając określoną postawę życiową, podejście do drugiego człowieka i formę wspierania go - inną niż instruowanie, trening, nauczanie, psychoterapia, doradztwo, mentoring czy konsulting. Autorki, odwołując się do wielu przykładów z własnej praktyki, pokazują, dlaczego coaching jest wyjątkowo piękną metodą współpracy - niezwykle inspirującą i rozwijającą tego, kto się jej poddaje. W niniejszej książce znajdziesz rzetelną wiedzę i ogromne doświadczenie przedstawione lekko i z ogromnym poczu­ciem humoru.

 

Opracowała: Jolanta Stempień

 

 

Powrót do 2013