Kurierek Nr 8 - Ekologia - książki

     Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację zadania pn. „Program edukacyjny korzystamy ze zbiorów ekologicznych w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach i jej pięciu filiach". Wzbogaciliśmy swoje zbiory o książki i materiały audiowizualne z dziedziny ekologii i ochrony środowiska. W tym numerze kurierka chciałabym przedstawić Państwu nowości książkowe i zaprosić wszystkich zainteresowanych do korzystania z naszych zbiorów.

1. Akademia ekologii : dbam o środowisko. Oprac. Kinga Macias. Kraków : Wydawnictwo Skrzat, cop. 2013 (sygn. 107836)
     Gdzie wyrzucić butelkę po mleku? Co zrobić z opakowaniem po jogurcie? Skąd się biorą zanieczyszczenia powietrza? Co oznaczają symbole na produktach w sklepie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznasz, bawiąc się i rozwiązując ćwiczenia z Eko-Skrzatem. W środku znajdziesz także grę planszową, w którą możesz zagrać z przyjaciółmi, oraz dyplom Przyjaciela Przyrody. Akademia Ekologii to seria książek aktywizujących, które zawierają aktualne informacje na temat segregacji odpadów i uczą, jak wprowadzać zasady nowoczesnej ekologii w codzienne życie. To ważne, aby dzieci już od najmłodszych lat uczyły się zasad segregowania odpadów.

2. Akademia ekologii : segreguję odpady. Oprac. Kinga Macias. Kraków : Wydawnictwo Skrzat, cop. 2013 (sygn. 107850)
     Książka zawiera dokładną instrukcję, w jaki sposób segregować odpady. Dzieci dowiedzą się, co należy zrobić z zakrętkami butelek plastikowych i szklanych. Eko-Skrzat podpowiada, czy należy usuwać papierowe etykiety z butelek i metalowe zszywki z zeszytów. Uczy również, gdzie wyrzucać odpady z grupy niebezpiecznych. W książce zostały wprowadzone i wyjaśnione hasła związane z ekologią takie jak: recykling, utylizacja. Dzięki zabawie dzieci dowiedzą się, jaką zabawkę można wykonać z odpadów i poznają wiele przykładów recyklingu. Dziecko znajdzie wiele ekociekawostek, krzyżówek i ekosłowniczek. Na końcu znajduje się quiz sprawdzający zdobytą wiedzę i dyplom Superekologa.

3. Bartnik Ryszard. Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe : efektywność energetyczna i ekonomiczna. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2012 (sygn. 107844)
     W książce jest przedstawiona analiza techniczna (termodynamiczna) i ekonomiczna układu energetycznego elektrowni i elektrociepłowni gazowo-parowych. Omówiona jest optymalizacja doboru takiego układu ze względu na wybraną funkcję. Osiągniecie wysokiej sprawności energetycznej , co prowadzi do zmniejszenia zużycia paliwa i kosztów eksploatacyjnych. W książce jest pokazane, jak stosować rachunek efektywności ekonomicznej w energetyce.

4. Belniak Stanisław, Głuszak Michał, Zięba Małgorzata. Budownictwo ekologiczne : aspekty ekonomiczne. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 (sygn. 107835)
     Publikacja jest poświęcona zagadnieniu budownictwa ekologicznego, które obejmuje rewitalizację i projektowanie nieruchomości, realizowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Autorzy omawiają uwarunkowania ekonomiczne, bariery, koszty i korzyści, które wpływają na powstawanie „zielonych budynków", badając tym samym ich efektywność ekonomiczną. Określają, jakie wymogi powinny spełniać budynki ekologiczne według najbardziej znanych, światowych systemów certyfikacyjnych, jak BREEAM, LEED, DGNB. Analizują polski i światowy rynek nieruchomości ekologicznych, korzystając z powszechnie znanych przykładów, takich jak: Empire State Building, Taipei 101, Adobe Towers czy warszawski Zebra Tower Building. Książka przeznaczona jest dla studentów wszystkich kierunków związanych z nieruchomościami.

5. Bukała Barbara. Biologia : ekologia z biogeografią i ochroną środowiska. Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, 2013 (sygn. 107832)
     "Ekologia z biogeografią i ochroną środowiska" jest próbą syntetycznego ujęcia zagadnień z zakresu ekologii, biogeografii i ochrony środowiska. Materiał został ujęty w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić uczenie się. Zwięzły i logiczny sposób przedstawiania treści pozwala na stosunkowo łatwe zrozumienie i przyswajanie wiadomości. Po każdym rozdziale zamieszczono zadania, których celem jest ćwiczenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Odpowiedzi z komentarzem korygują ewentualne niedociągnięcia w interpretacji określonych zagadnień.

6. Jakubowicz Karol. Nowa ekologia mediów : konwergencja a metamorfoza. Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2011 (sygn. 107846)
     Wizje całkowitej przemiany w systemie mediów i wzorach komunikowania masowego utrudniają działalność i przedsiębiorców, i twórców polityki publicznej. Autor poddaje szczegółowej analizie procesy konwergencji, mediamorfozy i remediacji, tworzące „nową ekologię mediów", a także prognozy przyszłości mediów i internetu. Zajmuje się też przyszłością dziennikarstwa i demokracji, które za sprawą nowych mediów będą musiały przejść gruntowną metamorfozę.

7. Janka Ryszard Marian. Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 (sygn. 107859)
     Najistotniejszymi zagadnieniami w ochronie środowiska są eliminowanie lub ograniczanie ilości zanieczyszczeń gazowych i stałych wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, m.in. dzięki stosowaniu w zakładach odpowiednich instalacji oczyszczających gazy odlotowe, oraz kontrolowanie i sterowanie poziomem ich emisji.

8. Kapusta Joanna, Kapusta Piotr. Ekologia : poznaj jej prawa i reguły. [Katowice] : Damidos, 2014 (sygn. 107851)
     Książka bogato ilustrowana odkrywa tajemnice funkcjonowania świata przyrody. Zawiera mnóstwo rzetelnych informacji oraz ciekawostek na temat wzajemnych powiązań i zależności między organizmami a środowiskiem. Przybliża również prawa i reguły rządzące przyrodą. Stanowi doskonałe uzupełnienie treści zawartych w programie nauczania.

9. Klimiuk Ewa, Pawłowska Małgorzata, Pokój Tomasz. Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (sygn. 107833)
     Publikacja zawiera przegląd technologii biopaliw, stosowanych w praktyce oraz rozwojowych, należących do 3 i 4 generacji. Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: studentów kierunków inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz biotechnologia, dla których w standardach kształcenia przewidziano treści programowe dotyczące bioenergetyki, a także dla innych osób pragnących rozszerzać i uaktualniać swoją wiedzę w tym zakresie. Do książki dołączona jest płyta CD, która zawiera charakterystykę roślin energetycznych i biomasy odpadowej. Zamieszczono również przykłady obliczeń technologicznych dla wybranych rodzajów biopaliw wraz z rozwiązaniami.

10. Klimkiewicz Danuta. Sekrety ochrony środowiska. Kraków : Wydawnictwo Skrzat, 2010 (sygn. 107852)
     Książka jest adresowana do uczniów klas I-III. Zaproponowane w niej ćwiczenia związane są z otaczającą nas przyrodą i jej ochroną. Mają na celu zaangażowanie twórcze dziecka i uwrażliwienie na problemy współczesnego świata.

11. Latanowicz Lidia, Jolanta Latosińska Jolanta. Promieniowanie UV a środowisko. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (sygn. 107849)
     Ogólna tendencja do nadużywania ultrafioletu oraz niekontrolowana ingerencja w prawa natury doczekały się odpowiedzi ze strony świata naukowego. Publikacja przedstawia aktualny stan wiedzy na temat promieniowania UV i skutków jego działania. Autorki lokują promieniowanie ultrafioletowe w szerszym kontekście. W części pierwszej przekazują niezbędną dawkę fizyki na ten temat. Przystępny i ciekawy sposób prezentacji powoduje, że nawet dla nieprzygotowanego czytelnika jest zrozumiały. Druga część książki to odwołanie do spraw życia codziennego, przybliżenie zagadnień dotyczących m.in. poparzenia skóry, uszkodzenia oczu czy fotosyntezy witaminy D. Autorki odnoszą się do wciąż aktualnej tematyki związanej z dziurą ozonową, prezentują regulacje prawne dotyczące stosowania promieniowania UV i ochrony przed nim.

     Jest to cenna lektura zarówno dla studentów nauk przyrodniczych, specjalistów oraz wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką promieniowania UV.

12. Lewandowski Witold M., Ryms Michał. Biopaliwa : proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2013 (sygn. 107834)
     Książka polecana studentom kierunków: energetyka, ekoenergetyka, ochrona środowiska, alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem, inżynieria środowiska oraz biotechnologia.

13. Ligus Magdalena. Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii : analiza kosztów i korzyści. Warszawa : CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2012 (sygn. 107837)
     W książce przedstawiono podstawy teoretyczne oraz przykłady praktyczne z zakresu inwestowania w odnawialne źródła energii. Może być pomocna inwestorom na dynamicznie rozwijającym się w Polsce rynku odnawialnych źródeł energii. Może również służyć jako pomoc edukacyjna studentom kierunków ekonomicznych w zakresie przeprowadzania analizy kosztów i korzyści przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wyceny dóbr nierynkowych.

14. Longier Agnieszka, Kotecka-Pacan Barbara. Jak żyć zdrowo i ekologicznie? : 10 kroków do zdrowego stylu życia : poradnik 2012. Siechnice : Wydawnictwo Supersklepy.pl, 2012 (sygn. 107845)
     Ten poradnik to najlepszy start do świadomego, ekologicznego, pełnego zdrowia życia. To źródło wiedzy, promujące ekologiczną postawę, kierujące w stronę naturalnych i zdrowych rozwiązań. Łącząc siły w promowaniu zdrowego stylu życia, zwiększamy szanse na dotarcie tej cennej wiedzy do jak największej grupy odbiorców.

15. Louv Richard. Ostatnie dziecko lasu : [jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury]. Warszawa : Grupa Wydawnicza Relacja, 2014 (sygn. 107856)
     W przeciągu ostatnich kilku dziesięcioleci radykalnie zmienił się sposób rozumienia i doświadczania przyrody przez dzieci. Są dziś świadome globalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego, ale ich fizyczny kontakt i intymna relacja z przyrodą powoli odchodzą w zapomnienie. „Ostatnie dziecko lasu" to książka, która radykalnie zmienia sposób myślenia o przyszłości - naszej i naszych dzieci. Richard Louv nie zachęca do powrotu do leśnej chaty, ale pokazuje, jak pogodzić wyzwania współczesnego świata z jego nowoczesnymi technologiami i nienadążającymi za nimi potrzebami ludzkiego organizmu.

16. Marchwiński Janusz, Zielonko-Jung Katarzyna. Współczesna architektura proekologiczna. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 (sygn. 107854)
     Publikacja poświęcona jest rozwiązaniom proekologicznym stosowanym we współczesnej architekturze. Przedstawia problematykę związaną z oddziaływaniem proekologicznych rozwiązań na architekturę rozumianą jako system powiązań elementów urbanistycznych, funkcji, procesów użytkowania i konstrukcji. Omówione zostały zagadnienia estetyczne, ściśle związane z całością problemu i ważne dla wartości budynku jako dzieła architektonicznego.

17. McKay Kim i J Bonnin Jenny oraz Wallace Tim. Ekologiczna praca : 100 sposobów, aby ochrona środowiska stała się naszym znakiem firmowym. Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, cop. 2011 (sygn. 107841)
     „Niezbędny i praktyczny poradnik dla każdej firmy". Ian Kiernan, prezes i założyciel ruchu „Sprzątanie Świata" pokazuje że, każdy może dokonać zmian na lepsze w miejscu pracy! Niezależnie od tego, czy pracuje w biurze, sklepie, czy fabryce, prowadzi własny biznes czy kieruje korporacją, może w prosty sposób zadbać o środowisko naturalne. Autorzy przedstawiają 100 łatwych sposobów na to, jak być bardziej ekologicznym i produktywnym w miejscu pracy: stosuj przyjazne dla środowiska oświetlenie - zmniejszysz rachunki i emisję dwutlenku węgla, drukuj dwustronnie - zmniejszysz zużycie papieru o połowę. Zorganizuj akcję podwożenia się do pracy - zmniejszysz skażenie powodowane przez samochody. Hoduj rośliny doniczkowe - poprawisz zdrowie i samopoczucie.

18. Misiołek Andrzej, Kowal Edward, Kucińska-Landwójtowicz Aneta. Ekologia. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014 (sygn. 107838)
     Książka jest dobrym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem środowiska i jego ochroną. Dzięki przyswojeniu i zrozumieniu zawartych w niej treści przyszli inżynierowie będą mieli możliwość samodzielnego wyciągania wniosków z obserwacji rzeczywistości przyrodniczej oraz będą zorientowani w swoich działaniach na dbałość o środowisko naturalne.

19. Nożyńska-Demianiuk Agnieszka. Ekologiczne dzieciaki, czyli Bon ton w przyrodzie. Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2014 (sygn. 107842)
     Z książki można się dowiedzieć, jak należy postępować, by żyć w zgodzie z przyrodą. Jak oszczędzać energię i wodę, jak zachować się w lesie, co zrobić, gdy widzimy zwierzę potrzebujące pomocy - odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w tej książce. Przy każdym zagadnieniu, w formie notatnika, wypunktowano najważniejsze informacje, a w regulaminie ekoludka wypisano kilka zasad, według których ekolog powinien postępować.

20. Obarska-Pempkowiak Hanna, Gajewska Magdalena, Wojciechowska Ewa. Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 (sygn. 107855)
     Kompendium wiedzy o coraz powszechniej stosowanych w Polsce ekologicznych systemach hydrofitowych. Autorki przedstawiły charakterystykę metody hydrofitowej, która jest procesem biologicznym zachodzącym z udziałem mikroorganizmów heterotroficznych oraz roślin wodnych i wodolubnych (trzcin lub wikliny), egzystujących w odpowiednio zaprojektowanych obiektach - filtrach gruntowych lub stawach. Omówiły także min.: procesy biochemiczne w systemach hydrofitowych, rodzaje tych systemów i zasady ich projektowania, zastosowanie systemów hydrofitowych do oczyszczania wód opadowych, ścieków przemysłowych i odcieków ze składowisk.

21. Odnawialne źródła energii : rolnicze surowce energetyczne. Pod red. Barbary Kołodziej i Mariusza Matyki. Poznań : Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, cop. 2012 (sygn. 107847)
     Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne to podręcznik, w którym omówiono bardzo ważny i aktualny problem, jakim jest pozyskiwanie surowców i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W książce zaprezentowano holistyczne podejście do odnawialnych źródeł energii, z wieloaspektowym uwzględnieniem czynników prawnych, społecznych, technicznych, ekonomicznych i środowiskowych.

22. Richling Andrzej, Jerzy Solon Jerzy. Ekologia krajobrazu. Wyd. 5. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (sygn. 107840)
     Zmienione i rozszerzone wydanie znanego podręcznika kompleksowo ujmuje problematykę ekologii krajobrazu. W poszczególnych częściach opracowania Autorzy omówili:  miejsce ekologii krajobrazu w systemie nauk i jej relacje z dyscyplinami pokrewnymi, podstawy teoretyczne dyscypliny, zasady wyróżniania i klasyfikacji przestrzennych jednostek przyrodniczych, struktury i funkcjonowanie systemów przyrodniczych.

23. Terechowicz Katarzyna. Ekoświrek czyli Bajka ekologiczna. Radom : Wydawnictwo Lucky, 2013 (sygn. 107843)
     W lesie pojawia się Ekoświrek - baśniowy stworek, który uczy zwierzęta, jak dbać o otoczenie. Przemądrzały Lisek, roztargniony Zając, ciekawska Wiewiórka, a nawet Niedźwiedź - wielki łakomczuch, dowiadują się, co to jest ekologia, recykling i dlaczego należy segregować śmieci. Dla młodego czytelnika książka jest ważną lekcją ekologii w przezabawnej, lekkiej formie.

24. Wacławek Maria, Rodziewicz Tadeusz. Ogniwa słoneczne : wpływ środowiska naturalnego na ich pracę. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2011 (sygn. 107848)
     W książce przedstawiono zalety energetyki słonecznej i jej rosnące znaczenie w najbliższych latach. W Polsce ogniwa słoneczne nie cieszą się jeszcze dużą popularnością. Autorzy postawili sobie za zadanie zwiększenie zainteresowania nimi i dostarczenia informacji o działaniu współczesnych ogniw, a także ogniw uważanych za ogniwa następnej generacji oraz pokazanie celowości instalowania systemów PV w polskich warunkach klimatycznych. W książce przedstawiono podstawowe zjawiska zachodzące w ogniwach PV, opisano konstrukcję współczesnych ogniw, omówiono sposoby optymalizacji sprawności ogniw jedno- i wielozłączowych, objaśniono mechanizm powstawania strat energetycznych przy konwersji fotowoltaicznej.

25. Wieloletnie rośliny energetyczne : monografia. Stefan Szczukowski [et al.]. Warszawa : MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2012 (sygn. 107853)
     Przewiduje się, że XXI wiek stanie się wiekiem biologii. Zwiększające się zapotrzebowanie na energię odnawialną, produkty biodegradowalne oraz konieczność rewitalizacji gospodarki wiejskiej sprawiły, że opracowanie produkcji biomasy jako wsadu do wytworzenia bioenergii i bioproduktów stało się priorytetem w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Biomasa stopniowo będzie zastępować więc ropę naftową oraz inne paliwa kopalne. W książce „Wieloletnie rośliny energetyczne" zostały zamieszczone wybrane informacje dotyczące ogólnej charakterystyki roślin energetycznych, ich biologii oraz agrotechniki, a także energetycznych, środowiskowych i ekonomicznych aspektów produkcji biomasy.

26. Zielona energia w Polsce. Red. Dorota Niedziółka. Warszawa : CeDeWu, 2012 (sygn. 107860)
     Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków ich dostawy oraz dużej zmienności cen zmuszają do dywersyfikacji tak struktury geograficznej, jak i rodzajowej nośników energii. Choć możliwości technologiczne umożliwiają przesył energii na coraz dalsze odległości (sieci przesyłowe ropy naftowej i gazu ziemnego) i w nowej formie (LPG) coraz liczniej propagowane są idee wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 
 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

 


 

Powrót do 2014