Kurierek Nowości Nr 9 - Ekologia

     Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację zadania pn. „Program edukacyjny - doposażenie działu ekologicznego w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach etap II". Wzbogaciliśmy swoje zbiory o książki i materiały audiowizualne z dziedziny ekologii i ochrony środowiska. W tym numerze kurierka chciałabym przedstawić Państwu nowości książkowe i zaprosić wszystkich zainteresowanych do korzystania z naszych zbiorów.

1. Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności : bezpieczeństwo, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, technologia, zarządzanie. Red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni. Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2015 (sygn. 110284)
     Książka jest zbiorem ustaleń, jakich dokonali w rezultacie prowadzonych poszukiwań przedstawiciele środowisk naukowych, będący autorami badań, w których odzwierciedlają się kwestie energetyczne. Są wśród nich reprezentanci nauk: społecznych, ekonomicznych, technicznych, biologicznych, rolniczych, o Ziemi, prawnych, a nawet humanistycznych. Deklarując wolę publikacji, starali się przede wszystkim przybliżyć problem, którym się zajmują, i kierunek prowadzonych dociekań. Nie tylko dzielą się rezultatami swych wysiłków, lecz także oddają efekt swojej pracy do recenzji Czytelnika, dlatego też serdecznie zapraszamy do wnikliwej lektury.

źródło opisu: okładka

2. Brochard Daniel. ABC drzewa i krzewy ogrodowe. Warszawa : Delta, [2008] (sygn. 110282)
     Jakie krzewy wybrać na żywopłot, jak posadzić dąb, jabłoń lub klon, jakie pnącze posadzić aby zasłonić nieestetyczną ścianę? Ta książka krok po kroku odpowie na wasze pytania.
Opisano ponad 100 gatunków drzew, krzewów i pnączy, które pozwolą upiększyć każde otoczenie. Doskonały poradnik, dzięki którym wasz ogród może stać się zielonym rajem.
źródło opisu: okładka

3. Cliff Stafford. 1000 pomysłów na ogród. Wyd. 2. Warszawa : Muza, 2011 (sygn. 110281)
     Przystępując do pracy nad planowaniem ogrodu czy wprowadzeniem do niego jakichś pomysłowych rozwiązań, powinniśmy mieć świadomość, że ktoś robił to już wcześniej. Kiedy odwiedzamy inne ogrody, wiejskie domy czy lokalne ogródki, zdajemy sobie sprawę, że to najlepszy sposób, by podchwycić dobre pomysły - gdyby tylko można było przechować je na później; gdyby znaleźć ich tak wiele, by mieć swobodny wybór przy rozwiązywaniu każdego problemu w naszym ogrodzie, wobec jakiego kiedyś zapewne staniemy; gdyby można zebrać je wszystkie w formie albumu pomysłów na ogród. I oto spełniły się twoje życzenia. Masz właśnie w rękach książkę, która jest efektem czterdziestu lat odwiedzania ogrodów i oglądania ich okiem projektanta, by wytropić najbardziej zmyślne rozwiązania, najlepsze podpowiedzi, najoryginalniejsze wybory, i by w końcu przedstawić je wszystkie w postaci najobszerniejszej kolekcji pomysłów na ogród, o jakiej dotąd można było tylko pomarzyć.

źródło opisu: www.azymut.pl

4. Encyklopedia przyrodnicza dla każdego. [Red. Anna Jadczuk et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2014 (sygn. 110287)
     To jedna z nielicznych encyklopedii, którą można czytać, tak jak inne książki, strona po stronie - ponieważ ma układ tematyczny, a nie alfabetyczny i napisana jest przystępnym językiem, który zastąpił tradycyjnie skrótowy język haseł encyklopedycznych.

Stanowi spotkanie z naukami ścisłymi w pigułce. Bogato ilustrowana i wyposażona w kilkaset tabel i zestawień. Adresowana do uczniów, zarówno gimnazjum jak i liceum - powinna rozbudzić ciekawość i chęć zgłębiania wiedzy przyrodniczej, ale również do rodziców narażonych na dziesiątki zaskakujących pytań swoich dzieci. Stanowi też znakomite źródło wiadomości i ciekawostek dla osób organizujących konkursy i gry o tematyce naukowej. Do książki dołączona jest płyta DVD z encyklopedią, wzbogacona o animacje, interakcje, filmy, aktywne schematy, osie czasu, wykłady multimedialne (Wielki Wybuch, Początki życia, Skale Wszechświata itp.)
źródło opisu: www.azymut.pl

5. Grabowska Beata, Kubala Tomasz. Byliny w twoim ogrodzie. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2010 (sygn. F 110285)
     Byliny to niezbędny element każdego ogrodu. Umiejętnie dobrane i pielęgnowane są jego ozdobą, ciesząc właściciela swoim widokiem o każdej porze roku. Kierując się własnym doświadczeniem, autorzy wybrali byliny o niewielkich wymaganiach uprawowych, a przy tym o dużej wartości ozdobnej. Zdecydowaną większość z nich można polecić do uprawy początkującym miłośnikom roślin. Satysfakcja z sukcesów w ich uprawie może być bodźcem do dalszego rozwijania zainteresowań botanicznych, zgromadzenia unikalnej kolekcji roślin i założenia niepowtarzalnego ogrodu. Książka pokazuje niesamowite bogactwo świata bylin, zawiera bowiem blisko siedemset ich gatunków i odmian. Zbiór ten został wzbogacony o przykłady krzewinek i półkrzewów, stosowanych do tworzenia kompozycji ogrodowych wraz z bylinami.

źródło opisu: www.azymut.pl

6. Hagen Peter. Kaskady, sadzawki, strumienie, czyli woda w ogrodzie : budowa, modernizacja, konserwacja. Warszawa : Wydawnictwo RM, cop. 2010 (sygn. 110288)
     Książka jest adresowana przede wszystkim do tych właścicieli ogrodów, którzy chcą stworzyć nową sadzawkę, ale też dla tych, którzy chcą wytyczyć bieg strumienia, czy zbudować dobrze urządzony ogród z wodotryskiem i odpowiednio dobraną szatą roślinną. Poruszono w niej następujące tematy:
- zintegrowanie strumienia lub wodospadu ze stawem
- wyszukiwanie ciekawych miejsc na wodotryski
- umiejętne umieszczanie kamieni w stawie i na jego brzegach
- odpowiedni dla otoczenia stawu wybór rzeźb i innych dekoracji
- wytyczanie ścieżek wokół stawu oraz budowa kładek i przejść przez staw
- obsadzanie brzegów strumienia właściwymi roślinami bagiennymi i wodnymi
- instalowanie oświetlenia w stawie i na jego brzegach - pielęgnacja i konserwacja
źródło opisu: okładka

7. Karolczuk Monika. Cuda świata przyrody Unesco. Poznań : Wydawnictwo IBIS, cop. 2015 (sygn. F 110286)
     To przewodnik, który prezentuje szczególnie cenne skarby przyrody wyróżnione wpisem na Listę Unesco, które należy zachować i ocalić dla przyszłych pokoleń, np. klify w hrabstwie Dorset, laguny Nowej Kaledonii, rafy koralowe Belize.
źródło opisu: www.azymut.pl

8. Kasińska Lidia, Sieniawska-Kuras Anna. Architektura krajobrazu dla każdego. Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2009 (sygn. 110283)
     Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych architekturą krajobrazu oraz projektowaniem i zakładaniem własnego ozdobnego ogrodu. Pomocna będzie również technikom architektury krajobrazu w przygotowaniu się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
źródło opisu: www.azymut.pl

9. Kern Simone. Nowy ogród naturalny : zaskakujące inspiracje i łatwa pielęgnacja. Warszawa : Świat Książki, 2014 (sygn. 110289)
    W książce ukazane są przykłady z natury, od której możemy się tak wiele nauczyć. Pozwala to zrozumieć, dlaczego w określonym miejscu w ogrodzie niektóre rośliny zawsze rosną lepiej niż inne albo dlaczego wokół niektórych kwiatów aż roi się od pszczół. Książka ma również stać się inspiracją do stworzenia takiego właśnie ogrodu bliskiego obcowania z naturą. Ogród naturalny jest kolorowy i różnorodny, daje radość, jest zgodny z duchem czasu i zarazem przyszłościowy.

10. Kotlewski Dariusz Cezary. Regionalna integracja elektroenergetyki. Warszawa : Difin, 2015 (sygn. 110300)
     Książka poświęcona jest analizie ekonomicznych przesłanek regionalnej, zwłaszcza międzynarodowej, integracji sieci elektroenergetycznych i przedstawieniu wynikających z niej korzyści. Te korzyści to spadek zapotrzebowania na nowe moce wytwórcze, zniwelowanie wad poszczególnych technologii wytwarzania energii elektrycznej, poprawienie funkcjonowania zliberalizowanego rynku energii elektrycznej, ułatwienie wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych w sektorze elektroenergetycznym oraz korzyści ekologiczne.

źródło opisu: www.azymut.pl

11. Macias Andrzej, Bródka Sylwia. Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2014 (sygn. 110299)
     Książka obejmuje kompleksową i aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat przyrodniczych podstaw gospodarowania środowiskiem, które są jednym z filarów zrównoważonego rozwoju. Autorzy omówili nie tylko poszczególne elementy środowiska przyrodniczego w kontekście ocen środowiskowych, ale także prawne podstawy gospodarowania, źródła informacji geograficznej oraz wybrane metody i techniki oceny zasobów środowiskowych. Uwzględnili też strategiczne opracowania przyrodnicze na różnych poziomach planowania rozwoju społeczno-gospodarczego (m.in. polityki, strategie, plany i programy). Przedstawili również problematykę prognozowania krajobrazowego oraz jego znaczenie w ocenach oddziaływania na środowisko. Towarzysząca książce płyta CD zawiera tabelaryczne zestawienie informacji na temat przydatności rolniczej gleb oraz związków między glebami i zbiorowiskami roślinnymi a typami siedliskowymi lasu. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, kształtowanie i ochrona środowiska, ochrona środowiska, kształtowanie środowiska przyrodniczego, geografia, biologia, geologia, architektura krajobrazu, a także dla pracowników samorządów terytorialnych, planistów przestrzennych oraz służb ochrony środowiska.

źródło opisu: okładka

12. Malarz Roman. Parki narodowe świata. Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Firma Księgarska Olesiejuk, cop. 2014 (sygn. F 110294)
     Niniejsza publikacja jest cennym zbiorem informacji o najważniejszych parkach narodowych świata. Znalazły się w niej teksty poświęcone ponad 130 obszarom chronionym tego typu, rozmieszczonym na całym globie: od szczytowych partii Himalajów począwszy, na morskich wybrzeżach i wyspach skończywszy. Interesująco opracowane hasła opowiadają o ukształtowaniu rzeźby terenu, specyfice świata roślinnego i zwierzęcego oraz miejscach i obiektach powszechnie uważanych za największe atrakcje turystyczne. Dzięki albumowi Czytelnik może zapoznać się także z historią rozwoju idei ochrony środowiska. Wielkim walorem książki jest również ponad 200 barwnych fotografii, stanowiących wartościowe uzupełnienie treści zawartych w poszczególnych opisach.

źródło opisu: www.azymut.pl

13. Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych. Red. nauk. Kazimierz Wójs. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2015 (sygn. 110291)
     Książka jest podsumowaniem pracy zespołów badawczych biorących udział w Programie Strategicznym Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Badania procesu odzysku (z wykorzystaniem procesu kondensacji pary wodnej ze spalin) i zagospodarowania niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych bloków energetycznych węglowych, wpływu odzysku ciepła na procesy odsiarczania spalin oraz korozję wymienników ciepła mają na celu opracowanie technologii podwyższającej sprawność bloków energetycznych. W kolejnych rozdziałach autorzy przedstawili:
- historię rozwoju bloków energetycznych węglowych od pierwszej elektrowni z 1882 r. do czasów obecnych
- układy alokacji i odzysku ciepła odpadowego ze spalin wylotowych stosowane w węglowych blokach energetycznych polskich i zagranicznych
- proces kondensacji pary wodnej w obecności gazu inertnego oraz bilans cieplny kondensacyjnego wymiennika ciepła
- metodologię obliczeń ekonomicznych rentowności wykorzystania ciepła w bloku referencyjnym o mocy 900 MW oraz w bloku ciepłowniczym o mocy 100 MW
- analizę możliwości wykorzystania ciepła odpadowego odzyskanego ze spalin kotłowych z bloku energetycznego o mocy 900 MW
- wykorzystanie materiałów ze zmianą fazy podczas akumulacji ciepła do zastosowań w energetyce, ciepłownictwie lub budownictwie
- wpływ odzysku ciepła na proces odsiarczania, powstawanie zanieczyszczeń oraz korozję wymienników
- materiały stosowane w mokrej wapiennej instalacji odsiarczania spalin
Przedstawione w monografii wyniki są skierowane do pracowników uczelni wyższych, pracowników branży energetycznej oraz studentów wydziałów energetycznych i inżynierii środowiska.
źródło opisu: okładka

14. Okołów Grzegorz. Życie drzewa. Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, cop. 2015 (sygn. F 110303)
     Zeszyt edukacyjny „Życie drzewa" ma na celu zapoznać młodego czytelnika z podstawowymi zagadnieniami z hodowli lasu i roli, jaka w tej dziedzinie przypada leśnikom. Na kolejnych rozkładówkach przedstawia cykl życiowy drzew i związane z tym poszczególne etapy życia lasu: od pozyskiwania nasion, poprzez produkcję sadzonek w szkółkach, odnawianie lasu, rozwój drzewostanów, pozyskiwanie drewna, aż do naturalnej śmierci drzew. Opisuje także czynności wykonywane przez leśników w ramach pielęgnowania lasu we wszystkich jego stadiach rozwoju. Przedstawia wybrane grzyby i zwierzęta żyjące w lesie w zależności od jego wieku. Na końcu zeszytu zamieszczony jest quiz-zabawa oraz dyplom.
źródło opisu: www.azymut.pl

15. Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce. [Red. Studio Fenix]. Wierzchy Parzeńskie : P. H. W. Fenix, [ca 2011] (sygn. F 110292)
     Książka ta to inspiracja do poznania ojczystych krajobrazów. Dokładne informacje o 23 parkach narodowych i 16 najpiękniejszych parkach krajobrazowych. Przepiękne fotografie wzbogacające ciekawe opisy.
źródło opisu: www.azymut.pl

16. Pohoryles Samuel. Zielona koordynata. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2012 (sygn. 110301)
     Kula ziemska otoczona koordynatami zawiera w sobie życie ludzi i wszystko z tym związane. Metaforyczna nazwa, jaką prof. Samuel Pohoryles nadał swojej książce - Zielona koordynata - prowadzi Czytelnika zielonym szlakiem, którym kroczył Autor w Izraelu i na świecie, działając na rzecz rozwoju rolnictwa, współpracy międzynarodowej tej dziedzinie, szukając sposobów użyźniania pustyni i wdrażania nowych technologii. Akcja tej pasjonującej książki toczy się na różnych płaszczyznach - od Iranu do Chin, od Egiptu do Gruzji, od Indii do Kanady. Za każdym razem jestem pełen podziwu dla pracy Pohorylesa i jego twórczych możliwości intelektualnych. Autor zapoznaje szerokie rzesze Czytelników z globalnymi problemami głodu i wyżywienia oraz pisze o roli wielkich tego świata w zapewnieniu mieszkańcom Ziemi bezpieczeństwa żywnościowego.
źródło opisu: www.azymut.pl
 

17. Poznaj... bezkręgowce. [Red. Elżbieta Meissner, Beata Wieseń]. Kalisz : Wydawnictwo Martel, [2015] (sygn. F 110296)
     Poznaj... to seria edukacyjna zabierająca nas w podróż przez bajecznie kolorowy świat zwierząt reprezentujących faunę wszystkich kontynentów oraz zamieszkujących różne środowiska.
W Poznaj ... bezkręgowce ukazany jest niezwykły świat motyli, pająków, chrząszczy i innych. Zawartość tego mini leksykonu skonstruowana jest w sposób przyjazny czytelnikowi. Umieszczony na końcu indeks pozwoli szybko dotrzeć do interesującego nas okazu. Każdy gatunek przedstawiony jest w podobny sposób, ułatwiający orientację i porównania. Najważniejsze, zobiektywizowane informacje o wymiarach, wyglądzie, występowaniu i pokarmie umieszczone są w kolorowej ramce.

źródło opisu: www.azymut.pl

18. Poznaj... ptaki. [Red. Elżbieta Meissner, Beata Wieseń]. Kalisz : Wydawnictwo Martel, [2015] (sygn. F 110297)
     W Poznaj ... ptaki ukazany jest niezwykły świat ptaków. Zawartość tego mini leksykonu skonstruowana jest w sposób przyjazny czytelnikowi. Umieszczony na końcu indeks pozwoli szybko dotrzeć do interesującego nas okazu. Każdy gatunek przedstawiony jest w podobny sposób, ułatwiający orientację i porównania. Najważniejsze, zobiektywizowane informacje o wymiarach, wyglądzie, występowaniu i pokarmie umieszczone są w kolorowej ramce.
źródło opisu: okładka

19. Poznaj... ryby, płazy, gady. [Red. Elżbieta Meissner, Beata Wieseń]. Kalisz : Wydawnictwo Martel, [2015] (sygn. F 110298)
     W Poznaj ... ryby, płazy, gady ukazany jest niezwykły świat zwierząt wodnych oraz gadów. Zawartość naszego mini leksykonu skonstruowana jest w sposób przyjazny czytelnikowi. Umieszczony na końcu indeks pozwoli szybko dotrzeć do interesującego nas okazu. Każdy gatunek przedstawiony jest w podobny sposób, ułatwiający orientację i porównania. Najważniejsze, zobiektywizowane informacje o wymiarach, wyglądzie, występowaniu i pokarmie umieszczone są w kolorowej ramce.

źródło opisu: okładka

20. Rosik-Dulewska Czesława. Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. 6 uaktual. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015 (sygn. 110295)
     Nowe, szóste wydanie znanego i cenionego opracowania, w którym zostały omówione nowoczesne zasady gospodarki odpadami komunalnymi, organicznymi oraz wybranymi grupami odpadów przemysłowych. Autorka przybliża podstawowe zasady unieszkodliwiania i odzysku odpadów oraz surowców wtórnych z odpadów, a także najważniejsze technologie stosowane w tych procesach. Zapoznaje Czytelnika z warunkami bezpiecznego składowania i monitorowania odpadów zgodnie z najnowszymi wymaganiami prawa. Obecne wydanie zostało wzbogacone o:
- nowości technologiczne: m.in. przekształcenie termiczne oraz mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych; spalanie i współspalanie osadów ściekowych; odzysk surowców wtórnych lub ich unieszkodliwianie poza instalacjami i urządzeniami; sposoby rozróżnienia instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych czy niebezpiecznych;
- nowości organizacyjno-prawne, jakie pojawiły się w ostatnich 4 latach. Dotyczą one głównie kierunków działań w kształtowaniu polityki gospodarki odpadami; przepisów w zakresie: kwalifikacji procesu termicznego przekształcania, składowania, postępowania z wtórnymi odpadami po procesach unieszkodliwiania. Zaktualizowany został wykaz aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami w Polsce i Unii Europejskiej (stan prawny na dzień 28.05.2014 r.) Publikacja jest przeznaczona dla studentów i wykładowców kierunków związanych z szeroko pojętą ochroną i inżynierią środowiska, a także gospodarką surowcową i przestrzenną. Stanowi znakomitą pomoc dla pracowników jednostek administracyjnych, terenowych służb ochrony środowiska oraz firm zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów.

źródło opisu: okładka

21. Symonides Ewa. Ochrona przyrody. Wyd. 3 nowe zm. i zaktual. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014 (sygn. 110290)
     Zaktualizowane trzecie wydanie nowoczesnego podręcznika prezentującego ogólne zasady ochrony przyrody na tle realiów przyrodniczych Polski. Napisany głównie z myślą o studentach ochrony środowiska, biologii, geografii, geologii, leśnictwa i rolnictwa oraz specjalizujących się w tych zagadnieniach studentów kierunków nieprzyrodniczych, np. turystyki, dziennikarstwa, prawa i ekonomii, adresowany jest także do szerokiego grona zawodowych służb ochrony przyrody oraz działaczy organizacji pozarządowych. Przedstawiając najnowsze dane oraz rozwiązania prawne i organizacyjne obowiązujące obecnie w naszym kraju, podręcznik może stanowić równie cenną pomoc dla twórców planów przestrzennego zagospodarowania kraju na każdym szczeblu administracyjnym - od gminnych wydziałów ochrony środowiska po urzędy centralne. Książka zawiera bogaty materiał ilustracyjny. Istotnym jej uzupełnieniem jest obszerna bibliografia, w której zebrano komplet najważniejszych aktów prawnych - ustaw, rozporządzeń, konwencji i porozumień międzynarodowych oraz Dyrektyw Rady EWG przyjętych w krajach Unii Europejskiej - regulujących kwestie ochrony przyrody w Polsce.

źródło opisu: okładka

22. Tryhubczak Bogusław. Parki narodowe Polski. Warszawa : PWH-ARTI, Artur Rogala, Mariusz Rogala, 2014 (sygn. F 110293)
     Ochrona przyrody na terenie Polski ma dość długie tradycje. Już pierwszy król - Bolesław Chrobry - zabronił polować na, powszechnie zabijane w tamtych czasach, bobry, biorąc również pod ochronę miejsca ich zamieszkania (żeremia). Obecnie mamy 23 parki narodowe, które obejmują około 1% powierzchni Polski. Album zawiera opis wszystkich parków narodowych w Polsce.
źródło opisu: www.azymut.pl

23. Vahrenholt Fritz, Lüning Sebastian. Zimne Słońce : dlaczego katastrofa klimatyczna nie nadchodzi. Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2014 (sygn. 110302)
     Sensacyjna w świetle rozpowszechnionego przekonania o „globalnym ociepleniu" książka Fritza Vahrenholta, niemieckiego specjalisty od ekologicznej energii, i Sebastiana Lüninga, niemieckiego geologa, nie tylko obala ten najnowszy mit, lecz także demaskuje manipulacje usiłujących narzucić go opinii publicznej. Vahrenholt, były minister ochrony środowiska w Hesji, a obecnie jeden z dyrektorów RWE, przeprowadził we współpracy z Lüningiem swoiste naukowe śledztwo, tropiąc grube nadużycia w doborze i interpretacji danych dokonywane przez zwolenników tezy, że główną przyczyną stałego wzrostu globalnej temperatury jest emisja dwutlenku węgla. Okazuje się, że nie „główną przyczyną" ani nie „stałego". Od 2000 roku średnia temperatura na Ziemi nie rośnie, a w długim okresie mierzonym dekadami, stuleciami czy mileniami za zmiany temperatury odpowiada aktywność Słońca. Tysiąc lat temu Grenlandia (jak wskazuje sama nazwa) była zieloną krainą, a biegun północny był wolny od lodu. Naturalny cykl aktywności Słońca i związaną z nią rolę promieniowania kosmicznego skrzętnie się ukrywa, a dane klimatyczne ekstrapoluje się w sposób rysujący apokaliptyczną przyszłość. Rzetelność naukowa popada w konflikt z - uzasadnionym skądinąd - interesem politycznym: z dążeniem do ograniczenia emisji CO2 za wszelką cenę. Śledząc detektywistyczne tropienie przez autorów prawdy ukrywanej tam, gdzie powinna ona być najbardziej jawna: w nauce, czytelnik dowie się przy okazji mnóstwa rzeczy o klimacie Ziemi i jego historii, a wiedza ta, jak wynika z lektury Zimnego Słońca, może się okazać bardzo przydatna w praktyce.
źródło opisu: okładka

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

Powrót do 2015