Kurierek Nr 1 (170) - Psychologia zdrowia

     W niniejszym Kurierku Nowości chciałabym przybliżyć Państwu książki dotyczące różnych zagadnień z dziedziny zdrowia i psychologii.

Psychologia, zdrowie

1. Adams Linda. Bądź najlepszą wersją siebie. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014 (sygn. 109642)
     „Według Lindy Adams dopiero człowiek szczęśliwy jest w stanie realizować się w kontaktach z innymi. Dzięki tej książce dowiesz się, w jaki sposób otwarcie się komunikować, kontrolować swoje emocje, radzić sobie ze stresem i lękiem, a przede wszystkim - jak otworzyć się na ludzi i uzdrowić relacje z nimi. Jakość tych relacji w znaczący sposób wpływa na nasze zdrowie, szczęście i satysfakcję z życia. Autorka pokazuje, jak osiągnąć poczucie spełnienia, stworzyć udane związki, odnieść sukces zawodowy i osobisty. Przekonuje, że to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy zmienić sposób myślenia: wyznaczyć cel i dążyć do niego.
Książka opiera się na popularnej metodzie doktora Thomasa Gordona. Uczy skutecznej komunikacji, budowania pozytywnych relacji międzyludzkich i rozwiązywania konfliktów bez przegranych."
źródło opisu: okładka

2. Bilek Maciej, Pasternakiewicz Anna, Typek Joanna. Dietetyka : wybrane zagadnienia. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014 (sygn. 109322)
     „Podręcznik ten stanowi pomoc dydaktyczną dla przedmiotu dietetyka. Poza klasycznymi dla tego typu publikacji rozdziałami na temat diet klasycznych i alternatywnych oraz żywienia w najczęściej spotykanych chorobach, książka zawiera informacje dotyczące biodostępności składników odżywczych (...), przedstawia kulturowe i religijne uwarunkowania odżywiania i stara się przekazać, jak ważne było od wieków modyfikowanie naszego codziennego jadłospisu w kierunku rozwiązań prozdrowotnych (...).
     Opracowanie zawiera również rozdział omawiający temat z pogranicza nauk o żywności i nauk o zdrowiu - interakcji leków z żywnością, będący jednym z najczęściej dyskutowanych problemów współczesnej farmacji."
źródło opisu: okładka

3. Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. Red. nauk. Matylda Sierakowska, Irena Wrońska ; [aut.: Anna Andruszkiewicz i 24 pozostałych]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015 (sygn. 109444)
     „Spośród wielu funkcji zawodowych pielęgniarka pełni również funkcję  promującą zdrowie i wychowawczą (edukacja w zdrowiu i chorobie / niepełnosprawności). Aby pomóc choremu / rodzinie, należy posiadać wiedzę z zakresu promocji zdrowia i dydaktyki medycznej, rozumieć ją i odpowiednio wykorzystać w pracy edukacyjnej.
     Ogromnym atutem publikacji są przykładowe programy edukacyjne, realizowane w stosunku do pacjentów / opiekunów w wybranych chorobach przewlekłych, z załączeniem opracowanych materiałów informacyjnych dla pacjentów. Każdy program edukacyjny zawierać będzie propozycję realizacji wybraną metodą nauczania.
     Celem publikacji jest przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych w powiązaniu z wiedzą nabytą podczas studiów kierunkowych.
     Publikacja powinna być niezbędna w codziennej praktyce edukatora zdrowia, pielęgniarki i innych osób związanych z edukacją zdrowotną. Będzie również przydatna na różnych etapach kształcenia."
źródło opisu: okładka

4. Fontana Martina. Bez cukru : wypisz się z klubu anonimowych cukroholików. Warszawa : Grupa Wydawnicza Relacja, 2015(sygn. 109097)
     Bez cukru to książka, która wyjaśnia, dlaczego tak łatwo i szybko uzależniamy się od cukru oraz:
     - co robi z nami cukrowy nałóg?
     - czy stewia i inne słodziki to dobra alternatywa?
     - co możemy zrobić, aby rozstać się z cukrem?
     Nadmiar cukru w diecie powoduje nie tylko problemy z wagą, ale i huśtawki nastroju oraz kłopoty z koncentracją. Autorka pokazuje, jak znaleźć własną drogę do zdrowego odżywiania i jak nie dać się złapać w cukrowe pułapki zastawiane przez producentów żywności."
źródło opisu: okładka

5. Hulewska Aleksandra. Asertywność w ćwiczeniach : [praktyczna droga do osiągnięcia celu]. Warszawa : Edgard, 2014 (sygn. 109096)
     „Odkryj, czym jest asertywność i nawiązuj lepsze relacje z innymi:
     - poznaj filary postawy asertywnej,
     - naucz się stawiać granice w relacjach,
     - zacznij radzić sobie z trudnymi emocjami,
     - dowiedz się, jak asertywnie rozwiązywać konflikty.
     Ten praktyczny poradnik nie tylko nauczy technik asertywności i podpowie, jak z nich korzystać, lecz także będzie czytelnikom towarzyszył na każdym etapie drogi rozwoju, wyposaży w praktyczne narzędzia niezbędne w aktywnej i efektywnej pracy nad sobą. Specjalnie opracowane ćwiczenia i testy pomogą udoskonalić umiejętności komunikacyjne, dzięki czemu można budować trwałe, oparte na wzajemnym szacunku relacje z innymi."
źródło opisu: okładka

6. Kultura współczesna a zdrowie : aspekty psychologiczne. Red. nauk. Małgorzata Górnik-Durose. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013 (sygn. 110846)
     „Książka (...) przedstawia zagadnienia związane z rozumieniem zdrowia i choroby w dzisiejszym świecie, podejmowaniem zachowań pro- i antyzdrowotnych oraz radzeniem sobie z chorobą. Punktem odniesienia rozważań jest specyfika mentalności.
     W poszczególnych rozdziałach omówiono:
     - definicję pojęcia i funkcji mentalności na tle pięciu filarów współczesnej kultury;
     - rozumienie zdrowia we współczesnym świecie;
     - zdrowie w relacji do innych wartości i celów życiowych;
     - percepcję choroby i funkcjonowanie w roli chorego;
     - ból (także społeczny) i radzenie sobie z nim w kontekście współczesnej mentalności;
     - zachowania związane ze zdrowiem;
     - źródła wiedzy o zdrowiu i chorobie, z jakich czerpie współczesny człowiek."
     Książka ta przeznaczona jest przede wszystkim dla psychologów zdrowia, a także dla socjologów, lekarzy i wszystkich zainteresowanych tym tematem.
źródło opisu: okładka

7. Pielęgniarstwo diabetologiczne. Red. nauk. Alicja Szewczyk. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015 (sygn. 110860)
     "Cukrzyca jest chorobą społeczną ze względu na skalę zjawiska, przewlekły charakter, nieuleczalność, zagrożenie dla życia oraz wysokie koszty leczenia. Prawidłowe leczenie chorego na cukrzycę wymaga skoordynowanego działania zespołu terapeutycznego, w skład którego wchodzą m. in. lekarz, pielęgniarka i dietetyk.
     Głównym założeniem publikacji jest ukazanie problemów pielęgniarskich u pacjentów z cukrzycą w różnym przedziale wiekowym oraz sposobów ich rozwiązywania.
     W książce omówiono:
     - postępowanie terapeutyczne,
     - opiekę pielęgniarską,
     - edukację chorych,
     - psychologiczne aspekty przebiegu i leczenia,
     - problemy profilaktyczne i terapeutyczne,
     - aspekty prawne związane z opieką nad chorym.
     Książka ta będzie cennym źródłem informacji dla osób czynnie pracujących z pacjentem chorym na cukrzycę, pielęgniarek kształcących się podyplomowo, a także dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa."
źródło opisu: okładka

8. Poradnictwo psychologiczne. Red. nauk. Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015 (sygn. 109575)
     „Kryzysy rozwojowe są naturalnymi zdarzeniami w życiu człowieka. Często radzimy sobie z nimi sami lub z pomocą innych osób. Bywają jednak i takie kryzysy, z których łatwiej jest wyjść, korzystając z pomocy psychologa.
     Publikacja pod redakcją Czesława Czubały i Sylwii Kluczyńskiej to kompendium wiedzy dotyczącej teorii i praktyki poradnictwa psychologicznego dla osób na wszystkich etapach rozwoju.
     Czytelnik znajdzie w nim wiedzę na temat:
     - celów, przebiegu i aspektów etycznych poradnictwa,
     - umiejętności niezbędnych, by skutecznie udzielać pomocy psychologicznej,
     - zadań rozwojowych odpowiadających poszczególnym etapom życia i możliwym trudnościom w ich realizacji,
     - metod udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym,
     -standardów poradnictwa psychologicznego dla par, rodzin,osób starszych, chorych, z niepełnosprawnością.
     Publikacja umożliwia wszechstronne przygotowanie do prowadzenia poradnictwa psychologicznego w sposób skuteczny i profesjonalny."
źródło opisu: okładka

 

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do 2016