Usługi

- Ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Garwolinie mogą korzystać wszyscy obywatele - w czytelni, na miejscu.

- Wypożyczać książki mogą jedynie mieszkańcy województwa mazowieckiego.

- Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

- Podstawę do wypożyczania książek stanowi karta biblioteczna z kodem kreskowym lub dokument tożsamości.
Za wydanie karty i jej duplikatu pobierana jest opłata.

- Liczba posiadanych na koncie książek zależna jest od statusu czytelnika:
     - *nauczyciele -8 (osiem) książek,
     - *studenci - 8 (osiem) książki,
     - *uczniowie i pozostali - 4 (cztery) książki.

- Książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca.

- Istnieje możliwość dwukrotnego przedłużenia terminu zwrotu książek, jeżeli nie są one zarezerwowane przez innego czytelnika. Można to samodzielnie, poprzez konto w katalogu on-line, osobiście lub telefonicznie.

- Czytelnicy mogą wyszukiwać książki w katalogu on-line.

- Bibliotekarze na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury, korzystaniu
z katalogów, publikacji informacyjnych itp.

- Biblioteka pobiera opłatę za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin w wysokości ustalonej przez dyrektora na dany rok kalendarzowy.

- Na życzenie czytelnika biblioteka może sprowadzić książki, które są dostępne w księgozbiorze całej Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach,w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

- Wszystkie zasady korzystania z biblioteki, prawa i obowiązki czytelnika zostały opracowane w regulaminie biblioteki: