Laureaci Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania

Data publikacji: 08 listopada 2018

 KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

     Na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski oraz uczczenie Patrona Roku 2018 Zbigniewa Herberta, Biblioteka Pedagogiczna, Szkoły Salezjańskie oraz MDK w Mińsku Maz. zorganizowały w dniach 6 i 7 listopada konkurs „Pięknego Czytania" dla dzieci i młodzieży szkolnej z całego powiatu. Konkurs objęli patronatem Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński i Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski

Cele konkursu były niezwykle ważne i wzniosłe, a mianowicie:

- rozbudzanie zainteresowań literaturą i historią Polski

- uczczenie 100- ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

- popularyzowanie twórczości Zbigniewa Herberta

- kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej

- rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich

- integracja środowisk szkolnych i inne

     Repertuar konkursu stanowiły utwory poetyckie i prozatorskie Zbigniewa Herberta lub innych twórców związane tematycznie z dążeniem do niepodległości naszej ojczyzny, radością z jej odzyskania, do jej umiłowania i tęsknoty za nią. Przedstawiano też utwory opiewające bohaterstwo znanych, zasłużonych Polaków: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Sosnkowskiego i innych. Wspaniale czytane i doskonale interpretowane wiersze i fragmenty prozy wprawiały słuchaczy w podniosły nastrój. Do konkursu zgłosiło się aż 123 uczestników. Osoby przygotowujące młodzież do konkursu, to nauczyciele bibliotekarze i poloniści.

     Jury w składzie: przewodnicząca Stanisława Gujska, Karolina Wieczorek, Małgorzata Chrobot i Anna Popławska wyłoniło laureatów i wyróżniło następujące osoby:

Kategoria klas I-III szk. podst.

Pierwsze miejsce - Karolina Wiak, Szk. Podst. w Mistowie, op. p. Maria Szuba

Dwa drugie miejsca zajęły: Monika Bodecka, Szk. Podst. nr 5 w Mińsku Maz. op. p. Marzena Płochocka i Aleksandra Brodacka, Szk. Podst. nr 2 w Mińsku Maz. op. p. Agata Chodowiec, p. Anna Kazimierowicz

Dwa trzecie miejsca uzyskali: Wiktor Księżopolski, Szk. Podst. nr 5 w Mińsku Maz. op. p. Marzena Płochocka oraz Wiktoria Szostak, Szk. Podst. w Wielgolesie, op. p. Hanna Zawadka

Wyróżnienia:

Olga Gardyza, Publiczna Salezjańska Szk. Podst. w Mińsku Maz. op. p. Edyta Kuć,

Anna Mames, Szk. Podst. w Stanisławowie op. p. Elżbieta Bińkowska,

Hanna Stucka, Szk. Post. nr 2 w Mińsku Maz. op. p. Agata Chodowiec, p. Anna Kazimierowicz.


Kategoria klas IV- VI szk. podst.

W tej grupie wiekowej przyznano dwa pierwsze miejsca. Zajęli je: Maja Magdoń, Szk. Podst. w Grzebowilku, op. p. Magdalena Piętka i Julian Domagała, Szk. Podst. w Mariance op. p. Jolanta Sitkowska.

Dwa drugie miejsca uzyskali: Maciej Zakrzewski, Szk. Podst. nr 1 w Sulejówku op. p. Krystyna Pachnik, p. Krystyna Taciak raz Mikołaj Lewiński, Szk. Podst. w Kałuszynie op. p. Krystyna Osińska

Miejsca trzecie przyznano: Nikoli Kulmie, Szk. Pdst. W Sulejówku op. p. Sylwia Guzy, p. Krystyna Taciak i Antoniemu Rosie, Szk. Podst. w Dobrem op. p. Maria Pawińska, p. Aneta Bodecka

Wyróżnienia:

Zuzanna Cisz, Szk. Podst. w Dębem Wielkim op. p. Beata Piraszewska, p. Elżbieta Chdkowska,

Piotr Nowak, Szk. Podst. w Dębem Wielkim op. p. Julita Winiarek-Cyran,

Julia Duda Szk. Podst. w Cegłowie, op. p. Katarzyna Antosiewicz,

Witold Płochocki, Szk. Pdst. nr 2 w Mińsku Maz. op. p. Beata Araźna

 

Kategoria klas VII-VIII szkoły podst. i kl. III gimnazjum

Miejsca pierwsze otrzymały: Anna Opalko, Szk. Podst. nr1 w Sulejówku op. p. Renata Kostrzewska, p. Beata Chmielewska i Maria Rucińska, Szk. Podst. nr 1 w Mińsku Maz. op. p. Hanna Wielgołaska

Miejsca drugie zajęły: Laura Pietrzak, Szk. Podst. w Kałuszynie, op. p. Monika Marciniak i Oliwia Antosiewicz, Szk. Podst. w Kołbieli op. p. Alicja Pacek

Dwa miejsca trzecie zajęły: Julia Zgódka, Szk. Podst. w Grzebowilku. op. p. Magdalena Piętka i Łucja Piwowarczyk  Szk. Podst. w Jeruzalu, op. p. Emilia Mazek-Rybak

Wyróżnienia:

Wojciech Nowak, Szk. Podst. w Dębem Wieki, op. p. Marlena Pilarska,

Katarzyna Bieńkowska, Szk. Pdst. nr 3 w Mińsku Maz. op. p. Aleksandra Wróbel,

Julia Dróżdż, Publiczna Salezjańska Szk. Podst. W Mińsku Maz. op. p. Małgorzata Bochyńska


Klasy I-III ponadgimnazjalne

Tutaj również przyznano dwa pierwsze miejsca. Otrzymali je: Natalia Mazek, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Maz. op. p. Diana Gajc-Piątkowska oraz Nikodem Szwed,  Zespół Szkół nr 1 im Kazimierza Wielkiego w Mińsku Maz. op. p. Joanna Bystrzyńska

Dwa drugie miejsca zajęły: Martyna Osiak, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz. op. p. Anna Kosińska, p. Ewa Ambroziewicz  i Agata Sowa, Zespół Szkół im Marii Curie-Skłodowskiej w Mińsku Maz. op. p. Katarzyna Domańska

Dwa trzecie miejsca zajęli uczniowie: Kajetan Piotr Łabuda, Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Maz. op. p. Monika Branicka-Miłkowski i Michał Pustoła, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Maz. op. p. Diana Gajc-Piątkowska

Wyróżnienie:

Kacper Mróz, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Maz. op. p. Ewa Gańko

Wiktoria Jurkowska, Liceum Ogólnokształcące w Sulejówku op. p. Tomasz Jackiewicz

   W dniu 20 listopada  wszystkim laureatom i osobom wyróżnionym oraz ich opiekunom, serdecznie gratulowały prowadzące galę podsumowującą ten wspaniały konkurs, panie: kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Maz. oraz Iwona Krasuska, inicjatorka i od wielu lat współorganizatorka powiatowego Konkursu Pięknego Czytania, polonistka ze Szkoły Podstawowej w Pustelniku.

Gośćmi honorowymi były panie: Urszula Soroka - Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego i pani Edyta Ludwiniak - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Maz.

   Kilka słów podsumowujących konkurs, jego ideę i wartości z niego wypływających powiedziała do zebranych Stanisława Gujska. Mówiła, że ogromne przeżycia, jakie płynęły z przedstawianych utworów i ich piękna interpretacja zadziwiały i wzruszały do łez. Bo cóż może być piękniejszego i wznioślejszego niż miłość do Ojczyzny? Zanim jednak Polska została wyzwolona spod okupacji trzeba było ponad stuletnich wyrzeczeń, walk, męczeństwa i bohaterstwa Polaków. To im w tymże konkursie młodzież oddała swą cześć.

Po części oficjalnej wystąpił wspaniały salezjański chór VIVO, pod kierunkiem pani Leny Sakowicz, przy akompaniamencie Magdaleny Nogańskiej. Występ ten został przyjęty z wielkim aplauzem. Uczestników uroczystości zaproszono na słodki poczęstunek.

Na podsumowanie pani Stanisława Gujska przeczytała własny wiersz:

                   

            OJCZYZNO

       Twoje losy, Ojczyzno, rozchwiane.

      Od zarania dziejów w gotowości

      stajesz, aby Cię nie rozdrapano.

      Strzeżesz granic i bronisz polskości.

 

      By nie zniemczyć Cię, zrusyfikować,

      aby twój język został nietknięty,

      by Twój naród wielki bohaterstwem

      zawsze bronił z honorem Twej ziemi.

 

      Wiek przemija, jak stałaś się wolna,

      choć Twa wolność wciąż próbą znaczona.

      Mocno wierzę, żeś silna i mężna

      i na dobre z więzów wyzwolona.

 

 

 

PROTOKÓŁ

W dniach 6-7 listopada 2018 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim odbył się VII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania. Konkurs obejmował następujące kategorie wiekowe: szkoły podstawowe kl. I-III, szkoły podstawowe kl. IV-VI, szk. podst. kl. VII-VIII i kl. III gimn. oraz szkoły ponadgimnazjalne. Jury w składzie: Stanisława Gujska - przewodnicząca, Karolina Wieczorek, Małgorzata Chrobot, Anna Popławska wyłoniło laureatów i wyróżniło następujące osoby:

klasy I-III szk. podst.                                               

1. Karolina Wiak kl. III - Szkoła Podstawowa w Mistowie, op. p. Maria Szuba

2. Monika Bodecka kl. IIIa - Szkoła Podstawowa nr 5w Mińsku Maz., op. p. Marzena Płochocka

2. Aleksandra Brodacka kl. IIc - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Maz., op. p. Agata Chodowiec, Anna Kazimierowicz

3. Wiktor Księżopolski kl. IIIa - Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku Maz., op. p. Marzena Płochocka                                                                                                                                       

3. Wiktoria Szostak kl.III - Szkoła Podstawowa w Wielgolesie, op. p. Hanna Zawadka

Wyróżnienie:

Olga Gardyza kl. III - Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa w Mińsku Maz., op. p. Ewa Kuć

Anna Mames kl. III - Szkoła Podstawowa w Stanisławowie, op. p. Elżbieta Binkowska

Hanna Stucka kl. IIIa - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Maz., op. p. Agata Chodowiec, p. Anna Kazimierowicz

 

  kl. IV-VI szk. podst.

1. Maja Magdoń kl. VI - Szkoła Podstawowa w Grzebowilku, op. Magdalena Piętka

1. Julian Domagała kl. VI - Szkoła Podstawowa w Mariance, op. p. Jolanta Sitkowska

2. Maciej Zakrzewski kl. V - Szkoła Podstawowa nr 1w Sulejówku, op. p. Krystyna  Pachnik, Krystyna Taciak

2. Mikołaj Lewiński kl.VI - Szkoła Podstawowa w Kałuszynie, op. Krystyna Osińska

3. Nikola Kulma kl. V - Szkoła Podstawowa nr 1w Sulejówku, op. p. Sylwia Guzy,  p. Krystyna Taciak

3. Antoni Rosa kl. V - Szkoła Podstawowa w Dobrem., op. p. Maria Pawińska, p. Anetta Bodecka

Wyróżnienie:

Zuzanna Cisz kl. VI - Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim, op. p. Beata Piraszewska, p. Elżbieta Chodkowska

Piotr Nowak kl.IV - Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim, op. p. Julita Winiarek-Cyran

Julia Duda kl.IV b - Szkoła Podstawowa w Cegłowie, op. p. Katarzyna Antosiewicz

Witold Płochocki kl. V b - Szkoła Podstawowa  nr 2 w Mińsku Maz., op. p. Beata Araźna

                                                            

kl. VII-VIII szk. podst. i III  gimn.

1. Anna Opalko kl. VIII - Szkoła Podstawowa nr 1w Sulejówku, op. p. Renata Kostrzewska, Beata Chmielewska

1. Maria Rucińska kl. VIIc - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Maz., op. p.Hanna Wielgołaska

2. Laura Pietrzak kl. VIII - Szkoła Podstawowa w Kałuszynie, op. p. Monika Marciniak

2. Oliwia Antosiewicz kl. VIIa - Szkoła Podstawowa w Kołbieli, op. p. Alicja Pacek

3. Julia Zgódka kl. VIII - Szkoła Podstawowa w Grzebowilku, op. Magdalena Piętka

3. Łucja Piwowarczyk kl. III Gimn. - Szkoła Podstawowa w Jeruzalu, op. p. Emilia Mazek-Rybak

Wyróżnienie:

Katarzyna Bieńkowska kl. III Gimn. - Szkoła Podstawowa nr 3 w Mińsku Maz., op. Aleksandra Wróbel

Wojciech Nowak kl. VII - Szkoła Podstawowa w Dębem Wielkim, op. p. Marlena Pilarska

Julia Dróżdź kl. III Gimn. - Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa w Mińsku Maz., op. Małgorzata Bochyńska

 

kl. I-III  ponadgimn.

 

1. Natalia Mazek kl. III - Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Maz., op. p. Diana Gajc-Piątkowska

1. Nikodem Szwed kl. II - Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza  Wielkiego w Mińsku Maz., op. p. Joanna Bystrzyńska

2. Martyna Osiak kl. IIb - Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz.,op. p. Anna Kosińska, Ewa Ambrożewicz

2. Agata Sowa IIa - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz., op. p. Katarzyna Domańska  

3. Kajetan Piotr Łabuda kl. III - Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Maz., op. p. Monika Branicka-Miłkowska

3. Michał Pustoła kl. II - Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Maz., op. p. Diana Gajc-Piątkowska

Wyróżnienie:

Kacper Mróz  kl. III - Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Maz., op. p. Ewa Gańko

Wiktoria Jurkowska  kl. IIa - Liceum Ogólnokształcące w Sulejówku, op. p. Tomasz  Jackiewicz

Wszystkim laureatom, osobom wyróżnionym oraz opiekunom serdecznie gratulujemy

W konkursie wzięło udział 123 uczniów. Za rok zapraszamy na kolejną edycję Konkursu Pięknego Czytania.