Archiwum

9 i 10 maja w ramach obchodów XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w naszej placówce odbyły się spotkania autorskie z panią Stanisławą Gujską.  9 maja w spotkaniu uczestniczyły uczniowie ze SP nr 1 w MM - kl. Va i VIa z polonistkami p. Moniką Sokołowską i Małgorzatą Szczęsną. 10 maja wierszy i opowiadań poetki Stanisławy Gujskiej słuchały uczniowie z wychowawcami ze SP nr 1 w MM: I b - p. Danuta Wróblewska, III c - Natalia Pielasa, II b - Ewa Zagórska i przedszkolaki ze Zespołu Szk.-Przedszk. nr 1 z p. Moniką Kowalewską- Głogowską(140 osób)

27 kwietnia - Biblioteka zorganizowała wspólnie z  Wydawnictwem Epideixis warsztaty  PUS, czyli "Pomyśl - Ułóż - Sprawdź" na temat: Nauka poprzez zabawę - skuteczne wspieranie procesu edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - (31 osób).

26 kwietnia - podsumowanie Integracyjnego Konkursu Plastycznego i Gawędy Ziemia Mińska Pędzlem, Światłem i Słowem Malowana z Cyklu "O Czym Szumią Mazowieckie Wierzby?" Moja Okolica Moja Ojczyzna org. przez Stowarzyszenie "Koniczynka", biblioteka - współorg. i udział w jury.  Pokonkursowe prace prezentowane są na wystawie w Galerii Biblioteki Pedagogicznej (II piętro).(100 osób)

18 kwietnia - udział i organizacja wystawy  w SP nr 6 w MM na konferencję naukową "Edukacja włączająca i integracja w szkole ogólnodostępnej".

17 kwietnia - Krzysztof Zanussi spotkał się z nauczycielami i młodzieżą. Rozmowę z reżyserem o sztuce, wychowaniu, wartościach, filmie i tradycji prowadziła prof.Maria Ekiel-Jeżewska (150 osób).

12 kwietnia - warsztaty Komunikacja interpersonalna w bibliotece szkolnej.  Szkolenie poprowadził Tomasz Garstka - psycholog autor wielu publikacji dla nauczycieli. Biblioteka przygotowała obszerną bibliografię, wystawę i biuletyn z nowościami. (30 osób)

12 kwietnia - warsztaty Prowokacyjne zachowanie uczniów - skuteczne sposoby reagowania.  Szkolenie prowadził Tomasz Garstka -org.MSCDN - (29 osób).

3 kwietnia - Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego - kurs doskonalący MSCDN (współorg. biblioteka).

Marzec/listopad - wystawa publikacji w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

14 marca 2018 r. pracownik biblioteki uczestniczył w pracach komisji jurorskiej Międzyprzedszkolnego Konkursu "Czy znasz polskie legendy?"  w Szkole Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim. 

luty/marzec - wystawa "białych kruków - książka łączy pokolenia"

marca 2018 r. biblioteka gościła dzieci z Koła Bibliotecznego ze SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Dzieci zwiedziły bibliotekę oraz uczestniczyły w "spotkaniu z książką".

27 lutego 2018 r.- konferencja naukowa  pt. Wartości w wychowaniu i nauczaniu. Referaty wygłosili: prof. Andrzej Tyszka, dr Joanna Kubicka,  prof. Maria Ekiel-Jeżewska. Biblioteka przygotowała bibliografię, wystawę publikacji do tematu oraz Aktualności Pedagogiczne o wartościach. (100osób)

14 lutego 2018 r. - dla nauczycieli języka angielskiego odbyły się warsztaty na temat "Egzamin ósmoklasisty w teorii i praktyce" zorganizowane przez Karolinę Maliszewszką z Wydawnictwa Oxford University Press. (25 osób)