Archiwum

22 października 2019 r - wystawa książek w ZS nr 1 w MM - wspomaganie młodzieży z Zespołem Aspergera i autyzmem.

21 października 2019 r. popularyzacja projektu Mała Książka Wielki Człowiek w SP nr 3 w MM.

19 października 2019 r. prezentacja biblioteki dla bibliotekarzy bibl. publicznych z Wawra.

17 października 2019 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy nt zmian w opracowaniu rzeczowym książki. (30 osób).

3 października 2019 r. w siedzibie biblioteki odbyły się dwa spotkania z autorką wystawy Panią dr Beatą Kozaczyńską. Temat spotkania brzmiał - „Dzieci Zamojszczyzny - historie prawdziwe". Do biblioteki przybyła młodzież z ZSE i ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego oraz ze SP nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Autorka z wielką pasją opowiadała o losach wysiedlonych z Zamojszczyzny dzieci w czasie wojny.  (77 osób).

2 października 2019 r. w  lekcji historii inspirowaną wystawą  „Dzieci Zamojszczyzny" autorstwa dr Beaty Kozaczyńskiej wzięli uczniowie trzech klas ósmych ze SP nr 6 w Mińsku Mazowieckim. (56 osób). 

25 września 2019 r. - warsztaty metodyczne nt awansu zawodowego nauczycieli (współorg. MSCDN).  

24 września 2019 r. w  wernisażu wystawy  „Dzieci Zamojszczyzny: historie prawdziwe/The Children of the Zamosc region true stories" autorstwa dr Beaty Kozaczyńskiej z Instytutu Historii UPH w Siedlcach wzięła młodzież z ZSZ nr 1, ZSZ nr 2, ZSE w Mińsku Mazowieckim. (72 osoby). 

19.09 - 03.10.2019 r.- wystawa historyczna pt. „Dzieci Zamojszczyzny: historie prawdziwe/The Children of the Zamosc region true stories" autorstwa dr Beaty Kozaczyńskiej z Instytutu Historii w Siedlcach. Wystawa udostępniona została przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

20-21.09.2019 r. - Trening Zastępowania Agresji - kurs doskonalący dla wychowawców, pedagogów, psychologów i nauczycieli poprowadziła Bożena Małkowska-Baranowska. Współorg. MSCDN (23 osoby).

16 września 2019 r. - warsztaty metodyczne nt awansu zawodowego nauczycieli (współorg. MSCDN) (25 osób). 

11 września 2019 r. - gościliśmy dwie grupy uczniów maturalnych o profilu informatycznym z ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Uczniowie wzięli udział w warsztatach nt "edukacyjne bazy danych". (32 osoby)

7 września 2019 r. w Czytelni odbyło się Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej. Uczestnicy zapoznali się z prezentacją różnych wydań Nowel Polskich pisarzy XIX wieku i wystawą prac plastycznych, a następnie pięknie przeczytali wybrane fragmenty nowel. (czytali nauczyciele, uczniowie ze kl. 8 SP nr 6 i ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego oraz czytelnicy biblioteki)

04 sierpnia 2019 r. na skwerze przed biblioteką uczestniczyliśmy w wakacyjnym pikniku czytelniczym. Promowaliśmy swoje zbiory i akcję bookcrossing.

6 -7 czerwiec 2019 r. udział pracownika biblioteki w IV Ogólnopolskim Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie nt "Czytelnik, użytkownik, klient".

7 czerwca 2019 r. w Klubie Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 250/56 odbyło się podsumowanie Powiatowych Konkursów Literackiego i Plastycznego "Moje ślady w przyszłości, czyli Powiat Miński za 20 lat". Laureaci otrzymali nagrody a uczestnicy podziękowania.

31 maja 2019 r. odbyła się w bibliotece gala Integracyjnego Konkursu Plastycznego i Gawędy "Ziemia Mińska pędzlem, słowem i światłem malowana".

Czerwiec - sierpień - pokonkursowa wystawa prac plastycznych "Mazowieckie wierzby".

29.05.2019 r. odbyła się konferencja "Doradztwo zawodowe - oczekiwania i potrzeby" zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim przy współpracy Biblioteki Pedagogicznej, która przygotowała publikację nowości i Aktualności Pedagogiczne.

27 maja 2019 r. odbyło się podsumowanie  III Powiatowego Konkursu Literackiego dla dzieci i młodzieży "Moje ślady w przyszłości, czyli Powiat Miński za 20 lat".

22 maja 2019 r. odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży "Moje ślady w przyszłości, czyli Powiat Miński za 20 lat". 

22 maja 2019 r. - zajęcia dla kl. I SP w Mistowie - Książka ilustrowana dla dzieci na podstawie Wydaw. „Dwie Siostry".

13 maja 2019 r. odbyło się spotkanie dzieci z Przedszkola przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Mińsku Mazowieckim" z panią Stanisławą Gujską. Przedszkolaki wysłuchały opowieści o książkach autorki. Bawiły się i śpiewały piosenki. (65 osób) 

10.05.2019 r. - zajęcia otwarte "Muzyczna mapa Polski" w Przedszkolu Michałek - rozwijanie kompetencji kluczowych inicjatywność i przedsiębiorczość.

9 maja 2019 r. odbyło się  szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy nt. „Jak pracować z grafiką - programy do edycji zdjęć, tworzenie plakatów, komunikaty graficzne". Biblioteka przygotowała bibliografię, wystawę publikacji i Aktualności Pedagogiczne.

29.04.2019 r. podsumowanie Projektu "magiczna książka" w Przedszkolu Michałek. 

17.04.2019 r. zajęcia otwarte "tradycje wielkanocne" i podsumowanie Projektu magiczna książka w Przedszkolu Michałek.

12 i 13 kwietnia 2019 r w naszej Bibliotece odbyło się szkolenie - "Trening zastępowania agresji" org. przez MSCDN 

12.04.2019 r. - zajęcia otwarte w Przedszkolu Michałek - rozwijanie kompetencji kluczowych inicjatywność i przedsiębiorczość.

09.04.2019 r. odbyła się dla nauczycieli matematyki promocja podręczników Wydawnictwa GWO dla nowego liceum i technikum. Prezentowano podręczniki dla uczniów po 8-letniej szkole podstawowej dopasowane do podstawy programowej obowiązującej od września 2019 roku.

4 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie dla nauczycieli bibliotekarzy - "Zmiany w opracowaniu formalnym książki z ostatnich dwóch lat", które prowadziła Hanna Krasuska-Terka z Biblioteki Pedag. z Siedlec. Nasza Biblioteka dla bibliotekarzy przygotowała Aktualności Pedagogiczne, wystawę, bibliografię i nowości z promocji czytelnictwa. W ramach wymiany doświadczeń, o swojej pracy opowiedziała Urszula Mastalerz ze SP w Starej Niedziałce.

marzec - pokonkursowa wystawa prac plastycznych w Galerii - wiosenne pejzaże

30.03.2019 r. - warsztaty z technik szybkiego czytania dla dzieci - Poradnia Psychologiczna z Lublina  

28.03.2019 r. - pracownicy biblioteki uczestniczyli w konferencji naukowej "Podaj mi rękę. Zróbmy to razem... Wspieranie rozwoju dzieci z trudnościami wieku rozwojowego" zorganizowanej przez SP nr 6 w Mińsku Mazowieckim. Na konferencję nasza biblioteka przygotowała wystawę nowości, bibliografię i Aktualności Pedagogiczne na w/w temat

28.03.2019 r. -spotkanie dzieci z Przedszkola "Michałek" z poetką Dorotą Gellner. Kanwą spotkania była najnowsza książka poetki "Czarodziejskie podwórko i inne wiersze"(95 dzieci)

27.03.2019 r. - Światowy Dzień Autyzmu (2 kwietnia) - wystawa publikacji w Czytelni

22.03.2019 r. -podsumowanie projektu edukacyjnego „Wierszykarnia", który był realizowany prze dzieci z kl. III Szkoły Podstawowej im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce - wieczór młodych poetów

22.03.2019 r. -zajęcia otwarte w Przedszkolu Michałek - rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci, zdobywanie wiedzy przez doświadczenie

21.03.2019 r. - zajęcia otwarte w Przedszkolu Michałek - rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci, stosowanie metod aktywizujących.

15.03.2019 r. - zajęcia otwarte w Przedszkolu Michałek - rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci, zdobywanie wiedzy przez doświadczenie

14.03.2019 r. - zajęcia dla dzieci z Przedszkola  Michałek metodą projektu "Co to jest książka" (2 grupy - 40 osób)

09.03.2019 r. odbył się kurs doskonalący "Jak w szkole wspierać ucznia z rodziny dysfunkcyjnej".

07.03.2019 r. i 11.03.2019 r. zajęcia z projektu "magiczna książka" dla  3 grup (60 osób) w Przedszkolu "Michałek".

02.03 i 31.01.2019 r. - warsztaty z technik szybkiego czytania dla dzieci - Poradnia Psychologiczna z Lublina  

17.01.2019 r. - wspomaganie Przedszkola "Michałek" w Mińsku Mazowieckim w ramach Projektu MARKPIW - szkolenie  „Metoda projektu w pracy przedszkola".