Archiwum


Styczeń - przygotowano plakaty promujące literaturę na ferie dla dzieci, młodzieży i nauczycieli.

Styczeń - wystawa i popularyzacja literatury: Umberto Eco  w 90. rocznicę urodzin (5.01), Ignacy Łukasiewicz w 140. rocznicę śmierci (7.01), Melchior Wańkowicz w 130. rocznicę urodzin (10.01) oraz wystawa publikacji w Czytelni prezentująca autorów i biografie patronów 2022 roku: Marię Grzegorzewską, Józefa Wybickiego, Ignacego Łukasiewicza i Józefa Mackiewicza.