Archiwum

 marzec

marca 2018 r. biblioteka gościła dzieci z Koła Bibliotecznego ze SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Dzieci zwiedziły bibliotekę oraz uczestniczyły w "spotkaniu z książką".

27 lutego 2018 r.- konferencja naukowa  pt. Wartości w wychowaniu i nauczaniu. Referaty wygłosili: prof. Andrzej Tyszka, dr Joanna Kubicka,  prof. Maria Ekiel-Jeżewska. Biblioteka przygotowała bibliografię, wystawę publikacji do tematu oraz Aktualności Pedagogiczne o wartościach.

14 lutego 2018 r. - dla nauczycieli języka angielskiego odbyły się warsztaty na temat "Egzamin ósmoklasisty w teorii i praktyce" zorganizowane przez Karolinę Maliszewszką z Wydawnictwa Oxford University Press.