Archiwum

29 i 31 października 2018 r. gościliśmy młodzież z ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Uczniowie kl. I liceum o profilu psychologicznym i technikum informatycznym wzięli udział w warsztatach nt. "Media społecznościowe - nasz świat, czy tylko narzędzie?" Warsztat dotyczył wykorzystania mediów społecznościowych, kreowania wizerunku w Internecie, cyberprzemocy i zachowania bezpieczeństwa w sieci.(55 osób)

27.10.2018 r. - warsztaty z technik szybkiego czytania dla dzieci - Poradnia Psychologiczna z Lublina

26.10.2018 - zajęcia dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola "Michałek" w Mińsku Mazowieckim - Spotkanie z książką - twórcy niepodległości.

26.10.2018 - wspomaganie Niepublicznego Przedszkola "Michałek" w Mińsku Mazowieckim w ramach Programu MARKPIW - spotkanie z radą pedagogiczną.

27 września 2018 r. odbyło się dla bibliotekarzy spotkanie na temat Edukacja i wychowanie przez literaturę.  Literaturę prezentowało Wydaw. Zielona Sowa. Biblioteka przygotowała Aktualności Pedagogiczne. Nauczyciele dzielili się doświadczeniami: ZS nr 1 w Sulejówku prezent. konkursy literackie a SP w Pustelniku - kodowanie w bibliotece. (45 osób)

27 września 2018 r. uczniowie z kl. II d ze SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim z wychowawczynią i rodzicami wzięli udział w zajęciach związanych z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości. (27 osób)

25.09.2018 r odbyły się w lokalu Biblioteki Pedagogicznej warsztaty metodyczne na temat awansu zawodowego nauczycieli, Szkolenie poprowadzi Beata Rechnio-Kołodziej. Org. MSCDN. (30 osób) 

08.09.2018 r. Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego odbyło się po południu w czytelni Biblioteki Pedagogicznej. Powieść pięknie czytali nauczyciele, uczniowie, czytelnicy i pracownicy biblioteki.

Wrzesień  wystawa obrazów Agnieszki Kaczmarczyk wykonanych metodą krzyżykową w Galerii Biblioteki. Pani jest nauczycielkę plastyki w SP nr 1 w MM od 30 lat realizująca swoje artystyczne pasje.  

Jesień 2018 - Dzień Otwarty  dla nauczycieli języka angielskiego z Wydawnictwem Oxford University Press przygotowaliśmy promocję i wystawę nowości wydawniczych dotyczących propozycji metodycznych nauczania języka angielskiego w szkole.

17 czerwiec - podsumowanie II Powiatowego Konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży „Gdzie są ludzie z tamtych lat, czy czas zatarł ślad?"Konkurs organizowany był pod Patronatem Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego i Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego. Wręczenie nagród odbyło się w czasie festynu rodzinnego z okazji VI Dni Powiatu Mińskiego oraz letniego grania Radia dla Ciebie.(informacja w prasie lokalnej)

16 czerwieca współpraca w org. zajęć dla dzieci z technik uczenia się prowadzonych przez Instytut  Efektywnej Nauki w Lublinie

14-15 czerwca - udział prac. w III Ogólnopolskim Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie - "Kreowanie wizerunku Bbiblioteki Pedagogicznej (org. PWB w Krakowie)

12 czerwca - Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek - XV edycja, Biblioteka przygotowała regał z książkami i aktualizację półki na stronie www boockrosingu

12-13 czerwca - Warsztaty z zakresu biblioterapii, pt.: „Literatura, jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne"dwudniowe warsztaty III stopnia z BIBLIOTERAPII, które poprowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz -  współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Mińsku Mazowieckim, udział prac. i zaproszenie do udziału bibliotekarzy szkolnych pow. mińskiego (org. SBP, PTB)

30 maja jury w składzie: Stanisława Gujska- przewodnicząca, Iwona Krasuska, Joanna Gajda, Anna Popławska rozstrzygnęło II Powiatowy Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży „Gdzie są ludzie z tamtych lat, czy czas zatarł ślad?"Konkurs organizowany był pod Patronatem Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego i Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego - org  PPP i BP w MM.

30 maja w Czytelni odbyło się spotkanie autorskie młodych poetów, uczniów Szkół Salezjańskich, którzy promowali tomik poezji "Szukając skarbu. Antologia poezji uczniowskiej". (110 osób). 

29 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejówku odbyło się  spotkanie dla bibliotekarzy nt "Wykorzystanie tekstów literackich przez bibliotekarza w pracy z uczniami". Pani Beata Chmielewska i Krystyna Taciak przygotowały interesujące twórcze zajęcia z klasą VI, z wykorzystaniem tekstów z książki M. Strzałkowskiej "Dawniej czyli drzewiej". Biblioteka zaprezentowała inne teksty literackie do pracy z uczniami.

23 maja odbył się w naszej Czytelni powiatowy finał XXXV Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego - org. MDK

21 maja zakończenie II Powiatowego Konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży „Gdzie są ludzie z tamtych lat, czy czas zatarł ślad? - organizowany we współpr. z PPP pod Patronatem Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego i Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego.

18 maja - udział w Dniu Bibliotekarza zorg. przez MBP.

17 i 18 maja - udział prac. w Warszawskich Targach Książki. 

9 i 10 maja w ramach obchodów XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w naszej placówce odbyły się spotkania autorskie z panią Stanisławą Gujską.  9 maja w spotkaniu uczestniczyły uczniowie ze SP nr 1 w MM - kl. Va i VIa z polonistkami p. Moniką Sokołowską i Małgorzatą Szczęsną. 10 maja wierszy i opowiadań poetki Stanisławy Gujskiej słuchały uczniowie z wychowawcami ze SP nr 1 w MM: I b - p. Danuta Wróblewska, III c - Natalia Pielasa, II b - Ewa Zagórska i przedszkolaki ze Zespołu Szk.-Przedszk. nr 1 z p. Moniką Kowalewską- Głogowską(140 osób) Spotkaniu towarzyszyła wystawa publikacji autorki. - art. w Co słychać

27 kwietnia - Biblioteka zorganizowała wspólnie z  Wydawnictwem Epideixis warsztaty  PUS, czyli "Pomyśl - Ułóż - Sprawdź" na temat: Nauka poprzez zabawę - skuteczne wspieranie procesu edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - (31 osób).

26 kwietnia - podsumowanie Integracyjnego Konkursu Plastycznego i Gawędy Ziemia Mińska Pędzlem, Światłem i Słowem Malowana z Cyklu "O Czym Szumią Mazowieckie Wierzby?" Moja Okolica Moja Ojczyzna org. przez Stowarzyszenie "Koniczynka", biblioteka - współorg. i udział prac. w jury.  Pokonkursowe prace prezentowane są na wystawie w Galerii Biblioteki Pedagogicznej (II piętro).(100 osób) - (publ. Co słychać, okolicznościowa torba również z naszym logo)

18 kwietnia - udział i organizacja wystawy  w SP nr 6 w MM na konferencję naukową "Edukacja włączająca i integracja w szkole ogólnodostępnej".

17 kwietnia - Krzysztof Zanussi spotkał się z nauczycielami i młodzieżą. Rozmowę z reżyserem o sztuce, wychowaniu, wartościach, filmie i tradycji prowadziła prof.Maria Ekiel-Jeżewska (150 osób) - publ. MIM, Wirtualny Mińsk i Głos Nauczycielski

12 kwietnia - warsztaty Komunikacja interpersonalna w bibliotece szkolnej.  Szkolenie poprowadził Tomasz Garstka - psycholog autor wielu publikacji dla nauczycieli. Biblioteka przygotowała obszerną bibliografię, wystawę i biuletyn z nowościami. (30 osób)

12 kwietnia - warsztaty Prowokacyjne zachowanie uczniów - skuteczne sposoby reagowania.  Szkolenie prowadził Tomasz Garstka -org.MSCDN - (29 osób). Bibl. przygot. wystawę i biblogr.

3 kwietnia - Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego - kurs doskonalący MSCDN (współorg. biblioteka).

Marzec/listopad - wystawa publikacji w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

14 marca 2018 r. pracownik biblioteki uczestniczył w pracach komisji jurorskiej Międzyprzedszkolnego Konkursu "Czy znasz polskie legendy?"  w Szkole Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim. 

luty/marzec - wystawa "białych kruków - książka łączy pokolenia"

marca 2018 r. biblioteka gościła dzieci z Koła Bibliotecznego ze SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Dzieci zwiedziły bibliotekę oraz uczestniczyły w "spotkaniu z książką".

27 lutego 2018 r.- konferencja naukowa  pt. Wartości w wychowaniu i nauczaniu. Referaty wygłosili: prof. Andrzej Tyszka, dr Joanna Kubicka,  prof. Maria Ekiel-Jeżewska. Biblioteka przygotowała bibliografię, wystawę publikacji do tematu oraz Aktualności Pedagogiczne o wartościach. (100 osób), (publ. w Głosie Nauczycielskim, MIM, Pauzie Akademickiej).

14 lutego 2018 r. - dla nauczycieli języka angielskiego odbyły się warsztaty na temat "Egzamin ósmoklasisty w teorii i praktyce" zorganizowane przez Karolinę Maliszewszką z Wydawnictwa Oxford University Press. (25 osób)