Gala Konkursowa w 70 - lecie powstania BIBLIOTEKI

Data publikacji: 22 listopada 2022

Mało kto potrafi czytać tak jak oni...

"Ktoś powie, że czytać każdy umie, zaprawdę mało kto czytać potrafi". Cyprian Kamil Norwid

XI Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Poezji i Prozy Romantyków Polskich pod patronatem  Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego.

W dniach 15 i 16 listopada 2022 r. w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach - Filia w Mińsku Mazowieckim odbył się „Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Poezji i Prozy Romantyków Polskich". W tym roku miała miejsce 11. edycja tego pięknego literackiego przedsięwzięcia, którego hasłem przewodnim była sentencja z „Ody do Młodości" A. Mickiewicza:  „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam, czego rozum nie złamie!". Uczniowie mieli za zadanie przygotować do czytania fragment dowolnego utworu autora doby Romantyzmu. Młodzież bardzo ambitnie podeszła do zadania, dlatego też poziom challenge'u był bardzo wysoki. Cele konkursu  to rozbudzanie pasji czytania, rozwijanie zdrowego współzawodnictwa, zachęcanie młodzieży do posługiwania się piękną polszczyzną na co dzień, propagowanie czystości języka polskiego czy rozbudzanie zamiłowania do pięknej polszczyzny.

Wszyscy uczestnicy turnieju wykazali nieprzeciętne umiejętności interpretacji trudnych tekstów literackich. Z wielkim zaangażowaniem podeszli do zadania, wykazując się kreatywnością w prezentacji przygotowanych tekstów oraz umiejętnością płynnego i wyrazistego czytania. Wybranie laureatów było bardzo trudne. Niestety, nagrodzonych mogło być stosunkowo niewielkie grono  w porównaniu z ilością uczniów ubiegających się o tytuł zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. Ocenie podlegały następujące kryteria: dykcja, interpretacja tekstu, ogólny wyraz artystyczny oraz dobór tekstu do wieku i płci recytatora. Komisja oceniająca po burzliwej dyskusji wyłoniła 25. laureatów   spośród 123. startujących  w turnieju. Ostatecznie jury podjęło decyzję o przyznaniu kilku nagród równorzędnych. Mamy zatem sześć miejsc drugich oraz dziewięć trzecich w różnych kategoriach wiekowych.

22 listopada 2022 r. wszyscy laureaci wraz z opiekunami przybyli do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim na uroczystą galę nagród.  W imieniu pani Anny Popławskiej - kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim - na spotkaniu podsumowującym konkursy zorganizowane przez bibliotekę, gości powitała pani Agnieszka Bielakowska.    Galę uświetnili swoją obecnością: pani profesor dr hab. Maria Ekiel- Jeżewska - pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, pani Dorota Salamon - Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach, pani Karolina Wieczorek - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim,  przedstawiciele mińskich instytucji - Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pani Stanisława Gujska - poetka i pisarka utworów dla dzieci, dyrektorzy szkół, z których zostali wyłonieni laureaci konkursu, nauczyciele, rodzice, przyjaciele i sympatycy biblioteki oraz przedstawiciele mediów.

Spotkanie rozpoczęło się od  prezentacji krótkiej historii biblioteki począwszy od czasów dwudziestolecia międzywojennego, które przedstawiła pani Agnieszka Bielakowska. Wspomniała, że początkowo biblioteka była zlokalizowana przy oddziale ZNP w Mińsku Mazowieckim i dysponowała wówczas 1000. egzemplarzy. Ten skromny księgozbiór został w znacznym stopniu rozproszony podczas działań wojennych. Resztki księgozbioru w latach siedemdziesiątych zostały odnalezione przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej i  obecnie jako „białe kruki" znajdują się w naszych zbiorach, są opracowane i udostępniane. Od 1951 roku biblioteka rozpoczyna działalność przy Inspektoracie Szkolnym i często zmienia swoją lokalizację. Obecnie księgozbiór liczy 52 tysiące woluminów. Od roku 1998 biblioteka stanowi filię terenową Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach. Zasięgiem działalności obejmuje miasto i powiat miński. Od października 2010 roku Biblioteka Pedagogiczna znajduję się w obecnej lokalizacji i dzieli budynek z Miejską Biblioteką Publiczną.

Biblioteka od lat 90-tych staje się miejscem doskonalenia nauczycieli, organizuje szereg konferencji, spotkań i warsztatów dla nauczyli i bibliotekarzy szkolnych. Uczyliśmy się od najlepszych - prelegentami byli: prof. Elżbieta Barbara Zybert, prof. Grzegorz Leszczyński, dr Michał Zając, dr Maria Przastek-Samokowa z Uniwersytetu Warszawskiego, Mirosława Dobrowolska i Zofia Zasadzka z Biblioteki Narodowej. Swoją wiedzą dzielili się również prof. Stanisław Bortnowski, prof. Alina Kowalczykowa, prof. Andrzej Tyszka, dr Joanna Kubicka,  prof. Maria Ekiel-Jeżewska, reżyser prof. Krzysztof Zanussi.

Wiele przedsięwzięć jest organizowanych we współpracy ze szkołami, z lokalnymi instytucjami kultury, z Miejską Biblioteką Publiczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przy wsparciu władz lokalnych. Od 2010 roku w Galerii Biblioteki są organizowane wystawy twórczości plastycznej dzieci i młodzieży oraz wystawy lokalnych twórców. W zakresie popularyzacji literatury i czytelnictwa Biblioteka prowadzi Konkurs Pięknego Czytania (XI edycji), warsztaty literackie, warsztaty dziennikarskie, lekcje biblioteczne dla uczniów czy wystawy publikacji.

Od lat dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Mury biblioteki gościły m.in. Katarzynę Majgier, Stanisławę Gujską, Tomasza Sobanię, Dorotę Gellner, Krzysztofa Szczypiorskiego. W obszarze kultury i tradycji narodowej biblioteka organizowała spotkania historyczne, konkursy literackie takie, jak „Moje ślady w przyszłości - Powiat miński za 20 lat", konkursy historyczne np. „Ocalić od zapomnienia", „Wspomnienia uczniów i nauczycieli z dawnych lat" i plastyczne oraz gry miejskie poświęcone ludziom związanym z naszym powiatem.

Biblioteka od zawsze służyła nauczycielom i osobom uczącym się, wspierała rozwój i dawała możliwość samokształcenia. Wspomagała szkoły i placówki oświatowe w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz edukacji czytelniczej i medialnej uczniów. Koniec reminiscencji historycznych zwieńczyła wypowiedź autorki pani Mirosławy Dobrowolskiej, którą przywołała prelegentka: „Jestem pod dużym wrażeniem, oglądając bibliotekę. Wspaniała architektura, zasobny księgozbiór, a przede wszystkim wielce sympatyczne panie bibliotekarki, którym życzę, by dobrze i miło pracowało się w takiej placówce (...)"

 

Po wysłuchaniu prelekcji goście mogli obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów ze Szkół Salezjańskich. Wystąpi zespół "Kreska" pod batutą Jakuba Maguzy.

Następnie wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom dwóch konkursów organizowanych z okazji 70-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim: na „Plakat promujący bibliotekę" oraz laureatom „XI Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania Poezji i Prozy Romantyków Polskich".  Uczniowie, którzy zajęli czołowe lokaty w konkursie pięknego czytania, teraz mogli  pochwalić się aktorskimi umiejętnościami i raz jeszcze pięknie zaprezentować fragmenty utworów literackich, których czytanie  kilka dni temu przyniosło im sukces.

Pani Stanisława Gójska - poetka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci - w ciepłych słowach podsumowała zorganizowane konkursy,  które miały na celu m.in. kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów, rozbudzanie twórczej inwencji, kreatywności i wrażliwości czytelniczej oraz rozwijanie zdolności plastycznych.  Wszystkie prezentacje, zarówno literackie jak i plastyczne były bardzo ciekawe i z całą pewnością wymagały ogromnego wkładu pracy i pomysłowości w przygotowaniu, zarówno od młodszych, jak i starszych uczestników konkursu.

Nagrody dla zwycięzców ufundowali organizatorzy: Biblioteka Pedagogiczna, Szkoły Salezjańskie Sapere aude w Mińsku Mazowieckim oraz Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim. Na zakończenie Renata Bakuła złożyła serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursów, jak również ich opiekunom artystycznym za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w przygotowanie podopiecznych do turniejów, a następnie zaprosiła gości na słodki poczęstunek,  który miał miejsce w galerii biblioteki, gdzie również można było obejrzeć wystawę plakatów promujących bibliotekę.

Bożena Swatko 

    

LAUREACI   KONKURSÓW

 

Prace konkursu „Plakat promujący bibliotekę" oceniało jury w składzie: Pani Małgorzata Tomkiewicz - przewodnicząca, Pani Violetta Izdebska, Pani Anna Popławska. Nagrody wręczyła  pani Dorota Salamon, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach.

 

Laureaci regionalnego konkursu plastycznego

„Plakat promujący bibliotekę":

 

Klasy IV-VIII szkół podstawowych:

I miejsce:

 • Mikołaj Ptasiński - kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika wMińsku Mazowieckim, opiekun: p. Bożena Polkowska

II miejsce:

 • Karolina Marczakowska - kl. VI, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego wJakubowie, opiekun: p. Aldona Sterniczuk

III miejsce:

 • Maciej Ratajszczak - kl. V, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego wJakubowie, opiekun: p. Aldona Sterniczuk

Wyróżnienia:

 • Bartosz Mieszczanek - kl. VIII, Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa wCegłowie, opiekun: p. Anna Mieszczanek
 • Krystian Wołkiewicz - kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół wMrozach, opiekun: p.Jolanta Wołkiewicz

 

Szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce:

 • Maja Dumała - kl. II, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, opiekun: p. Agnieszka Skorys

II miejsce:

 • Łucja Małecka - kl. II, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, opiekun: p. Magdalena Idycka

III miejsce:

 • Nela Jancewicz - kl. II, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, opiekun: p. Lidia Nowak-Chomicz

Wyróżnienia:

 • Laura Ngo Trong - kl. IV, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, opiekun: Lidia Nowak-Chomicz
 • Maxime Przybysz - kl. IV Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, opiekun Lidia Nowak-Chomicz

 

Laureaci

„XI Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania Poezji i Prozy Romantyków Polskich"

 

Jury w składzie: Renata Bakuła - przewodnicząca, Katarzyna Partyka, Bożena Swatko, Małgorzata Chrobot, Anna Popławska wyłoniło laureatów i wyróżniło następujące osoby w „XI Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania Poezji i Prozy Romantyków Polskich". Nagrody wręczyła pani Anna Popławska, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim.

 

kl. I-III szkół podstawowych:

I miejsce:

 • Helena Kleinschmidt, kl. III - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, op. p. Monika Sawczuk

II miejsce:

 • Kornel Leszczyński, kl. III - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie, op. p. Elżbieta Oleksy
 • Zofia Siliniewicz , kl. II - Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim, op. p. Magdalena Zawadka

III miejsce:

 • Stanisław Wiercioch, kl. I - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim, op. p. Dorota Perl
 • Julian Sadoch, kl. II - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie, op. p. Maria Jolanta Szuba

Wyróżnienie:

 • Jan Rafał Rosołek, kl. II - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, op. p.Magdalena Ostolska

 

 

kl. IV-VI szkół podstawowych

I miejsce:

 • Filip Brandota, kl. VI - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach, op. p. Agnieszka Wojdak

II miejsce:

 • Artur Girndt, kl. V - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, op. p. Agnieszka Michalik
 • Dawid Ostrowski, kl. IV- Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim, op. p. Zofia Zadrożna

III  miejsce:

 • Julia Gosztowt, kl. V - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim, op. p. Sylwia Szymczak
 • Piotr Pyrzanowski, kl. V - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem, op. p. Małgorzata Kowalska-Płatek

 

Wyróżnienie:

 • Jan Kaska, kl. VI - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie, op. p. Jadwiga Czerwińska

 

 

kl.  VII-VIII szkół podstawowych:

I miejsce:

 • Maja Kamińska, kl. VIII - Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim, op. p. Agnieszka Kozyra-Podkańska

II miejsce:

 • Zuzanna Ostrowska, kl. VIII - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem, op. p. Elżbieta Malinowska
 • Antoni Rembas, kl. VIII - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy,op. p. Małgorzata Michalczyk

III miejsce:

 • Adrian Ptasiński, kl. VIII - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim, op. p. Marzena Grudzińska
 • Natalia Uchman, kl. VIII - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa

             w Cegłowie, op. p. Jadwiga Czerwińska

 • Piotr Nowak, kl. VIII - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim, op. p. Elżbieta Chodkowska

 

Wyróżnienia:

 • Dominika Mroczek, kl. VII - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim, op. p. Grażyna Kałczewiak
 • Sylwia Welc, kl. VIII - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach, op. p. Anna Wiesner

 

Szkoły średnie:

I miejsce:

 • Emilian Piszczek, kl. IV - Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim, op. p. Diana Gajc-Piątkowska

II miejsce:

 • Przemysław Świątek, kl. IV - Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych im. Zygmunta Glogera w Mińsku Mazowieckim, op. p. Małgorzata Postolska
 • Mateusz Ewiak, kl. IV - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim, op. p. Elżbieta Horoszko

III miejsce:

 • Łucja Piwowarczyk, kl. IV - Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy, op. p. Joanna Janicka, Aneta Samulik
 • Łukasz Michalski, kl. III - Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, op. p.Witold Ołdakowski