VI Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Poezji i Prozy Bolesława Leśmiana

Data publikacji: 15 października 2017

Czytanie pozwala rozwijać wyobraźnię, wzbogacać słownictwo, poszerzać horyzonty intelektualne, a także przenosić się w inne wymiary i przestrzenie. Dlatego tak ważne stają się przedsięwzięcia promujące czytelnictwo. Jednym z nich będzie VI Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Poezji i Prozy Bolesława Leśmiana organizowany - jako impreza cykliczna - przez mińskie instytucje, czyli Szkoły Salezjańskie, Bibliotekę Pedagogiczną i Miejski Dom Kultury .

Czytano już Korczaka, Tuwima, Makuszyńskiego, Twardowskiego, Sienkiewicza.  W tym roku przyszła kolej na przedstawiciela dwudziestolecia międzywojennego - Bolesława Leśmiana.  W szranki konkursowe mogą stanąć wszyscy miłośnicy twórczości poety i prozaika. Uczestnicy będą walczyć o zwycięstwo w czterech kategoriach wiekowych: kl.  I-III i IV- VII szk. podst., II-III oddziały gimn. oraz ucz. szkół ponadgimnazjalnych. Jak co roku w jury zasiądą poloniści, bibliotekarze, teatrolodzy. Patronat nad konkursem objęli Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński oraz Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski.

Miłośnicy literatury mają więc niebywała okazję zaprezentować swoje talenty, popularyzować twórczość Leśmiana, rozwijać kulturę czytelniczą, a nade wszystkim udowodnić, że czytanie może być wspaniałą przygodą duchową, bez której nie da się po prostu żyć. 

Już dziś organizatorzy zapraszają na eliminacje powiatowe, które odbędą się w dniach 8-9 listopada, a kilka dni później - 21 listopada - laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. Szczegóły konkursu na stronie internetowej biblioteki.


Regulamin VI Powiatowego Konkursu Pięknego

Czytania Poezji i Prozy Bolesława Leśmiana

Konkurs pod Patronatem Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego

oraz Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego.

 

W szyciu nic nie ma, oprócz szycia, więc szyjmy, póki starczy siły!
W życiu nic nie ma, oprócz życia, więc żyjmy aż po kres mogiły!

Bolesław Leśmian

 

Z okazji 140. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci Bolesława Leśmiana

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim, Szkoły Salezjańskie

w Mińsku Mazowieckim oraz MDK

zapraszają uczniów wszystkich szkół powiatu mińskiego,

do udziału w VI Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania

Poezji i Prozy Bolesława Leśmiana

 

CELE KONKURSU:

© rozbudzanie zainteresowań literaturą

© popularyzowanie twórczości Bolesława Leśmiana

© rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich

© kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości

© kształtowanie kultury czytelniczej

© rozwijanie twórczych talentów

© dbałość o kulturę słowa

© upowszechnianie czytelnictwa

© rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.  

© stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównania ich z umiejętnościami innych

© integracja środowisk szkolnych

 

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych:

   kl. I - III szkoły podstawowej,

   kl. IV - VII szkoły podstawowej,

   kl. II- III gimnazjum,

   kl. I - III szkoły ponadgimnazjalnej,

2. Repertuar konkursu stanowią utwory poetyckie i prozatorskie Bolesława Leśmiana.

3. Uczestnik konkursu przygotowuje piękne czytanie wybranego przez siebie tekstu poetyckiego lub prozatorskiego Bolesława Leśmiana, a ponadto przeczyta utwór wylosowany z puli przygotowanej przez organizatorów.

4. Prezentacje konkursowe powinny się zmieścić w granicach 2 - 3 min.

5. Każdy uczestnik ma obowiązek dostarczyć i przekazać organizatorom w dniu prezentacji:

   czytelną kopię przygotowanego tekstu,

   podpisane oświadczenie (wzór w załączniku).

6. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:

   I - eliminacje szkolne, w ramach  których należy wyłonić:

   dwóch reprezentantów klas I - III szkoły podstawowej,

   dwóch reprezentantów klas IV - VII szkoły podstawowej,

   dwóch reprezentantów gimnazjum,

   dwóch reprezentantów szkoły ponadgimnazjalnej.

  II - etap międzyszkolny - przesłuchanie w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej (Czytelnia, II piętro) odbędzie się w dniach:

  8 listopada 2017 r., od godz. 10.00 - szkoły podstawowe;

  9 listopada 2017 r., od godz. 10.00 - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

7. Podsumowanie konkursu odbędzie się 21 listopada 2017 r., o godz. 13.00 w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej (Czytelnia II piętro).

Zgłoszenia prosimy przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2017 r. na adres:  minsk-maz@bpsiedlce.pl

 

 

Zgłoszenie (wzór w załączniku) powinno zawierać następujące informacje:

- imię, nazwisko uczestnika, a w przypadku, gdy jest on uczniem, również: klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna,

- tytuł utworu, z którego pochodzi wybranych fragment,

- nr kontaktowy telefonu z opiekunem uczniów.

1. Oceniane będą następujące elementy prezentacji konkursowej:

- technika czytania - płynność (potoczystość, lekkość, wartkość) mowy, stan usterek technicznych (potknięcia, wtręty, przekształcenia tekstu), poprawność artykulacji głosek, wyrazistość mowy (dykcja), właściwa realizacja grup spółgłoskowych, poprawny akcent; tempo czytania, respektowanie wyznaczonych granic czasowych;

- stosowanie środków ekspresji artystycznej - pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu, głośność, natężenie głosu, mimika, ewentualny gest, tzw. intuicja artystyczna, klimat czytania;

- ogólny wyraz artystyczny - postawa, sposób trzymania tekstu, kierunek wzroku (kontakt z odbiorcą), strój, zachowanie czytającego, radzenie sobie z tremą.

2. W skład jury wejdą m. in. nauczyciele bibliotekarze, poloniści, teatrolodzy.

3. Jury przyzna w poszczególnych kategoriach dyplomy, nagrody i wyróżnienia.

4. Listę nagrodzonych i wyróżnionych Organizator opublikuje na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. Laureaci zostaną powiadomieni o czasie i miejscu wręczenia nagród. Podczas finału konkursu laureaci przeczytają wybrane przez siebie utwory.

5. Sprawy sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z jury.

 

Wszelkich informacji udziela:

p. Anna Popławska tel. 608 577 615

 

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim  ul. Józefa Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (25) 740 50 48; tel./fax (25) 759 36 11; e-mail: minsk-maz@bpsiedlce.pl

Regulamin  dostępny jest na stronie biblioteki:   www.minsk-maz.bpsiedlce.pl.


 

 

ZAŁĄCZNIKI

Zgłoszenie udziału

Oświadczenie

Regulamin

Plakat