Prezentacja książki

Data publikacji: 23 listopada 2017

   Publikacja jest zbiorem gawęd z ilustracjami prac plastycznych uczestników Integracyjnego Konkursu Plastycznego i Gawędy „Ziemia Mińska pędzlem, słowem i światłem malowana" z cyklu „O czym szumią mazowieckie wierzby?" Moja Okolica - Moja Ojczyzna. Treścią gawęd  są osobiste przeżycia i refleksje związane z kulturą, historią, przyrodą, odkrywaniem uroków powiatu mińskiego i Mazowsza. Stowarzyszenie „Koniczynka" od 2012 roku cyklicznie organizuje Integracyjny Konkurs Plastyczny i Gawędy „Ziemia Mińska pędzlem, słowem i światłem malowana" z cyklu „O czym szumią mazowieckie wierzby?" Moja Okolica - Moja Ojczyzna, którego ideą jest  zwrócenie uwagi jego uczestnikom: dzieciom, młodzieży i osobom z niepełnosprawnością intelektualną  na otaczające ich piękno krajobrazu Ziemi Mińskiej oraz przemiany jakie w niej zachodzą i co można jeszcze ocalić od zapomnienia - urok zabytków, urocze zakątki powiatu mińskiego, Mazowsza, pomniki przyrody, drzewa, ptaki, obiekty sakralne, wszystko co składa się na szczególny charakter małej Ojczyzny. Przez te kilka lat powstały piękne prace plastyczne i gawędy, które z pewnością zainteresują nie tylko młodych czytelników. Autorami gawęd i prac plastycznych są uczniowie szkół z terenu powiatu mińskiego i miasta Mińsk Mazowiecki, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie, uczestnicy z niepełnosprawnością  intelektualną powyżej 18 roku życia.

  Publikacja przybliża twórczość dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przełamuje bariery wykluczenia społecznego i  izolacji. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają mniejszą siłę przebicia w zakresie działania twórczego. Umiejętne promowanie twórczości osób niepełnosprawnych na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami sprawia, że jest ona dostępna dla szerszego grona odbiorców. Jest zjawiskiem pożądanym,  a zainteresowanie twórczością wynika z wartości samego dzieła, a nie z litości dla jego twórcy. Nasze działania promujące twórczość osób z niepełnosprawnością intelektualną mają otwarty charakter, wychodzą poza najbliższe otoczenie i szukają nowych, przyjaznych osobie niepełnosprawnej przestrzeni prezentacji, a takie możliwości daje publikacji w formie książki. Sytuacja, w której osoby z niepełnosprawnością intelektualną na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami mają możliwość wypowiedzi poprzez publikowanie w formie książki swojej twórczości i osiągnięć w kolejnych edycjach Integracyjnego Konkursu Plastycznego i Gawędy „Ziemia Mińska pędzlem, słowem i światłem malowana" z cyklu „O czym szumią mazowieckie wierzby?" Moja Okolica-Moja Ojczyzna,  staje się „trzecią przestrzenią", miejscem budowania innych niż dotąd relacji pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi - formą  społecznej solidarności oraz szansą na zacieranie się różnic.

Od Redakcji