Nr 60

 O bibliotekach po mojemu / Jacek Wojciechowski. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012

Zbiór najcenniejszych tekstów publicystycznych prof. Jacka Wojciechowskiego parającego się problematyką bibliotekarską, czytelniczą, komunikacją publiczną, literaturą, które zamieszczono w prasie bibliotekarskiej na przestrzeni ostatnich lat.. Myśli, oceny  i propozycje zawarte w nich są ponadczasowe. To bezcenna refleksja nad stanem bibliotekarstwa polskiego, zawodu bibliotekarza i polityki kulturalnej w naszym kraju. Renoma autora jest rękojmią dobrej książki, którą warto mieć i czytać.

Audiobooki w bibliotece / Aldona Żukowska - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012

Książka jest próbą kompleksowego spojrzenia na nową formę książki w postaci tekstu dźwiękowego. Omawia się tu historię rozwoju audiobooka, produkcji wydawniczej, dystrybucji i udostępniania w bibliotekach różnych typów. Poradnik adresowany jest do szerokiego grona odbiorców: bibliotekarzy, księgarzy, wydawców, wszystkich miłośników tej formy książki. Walorem publikacji są porady praktyczne bibliotekarzy zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem audiobooków.

Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012

Monografia obejmuje całokształt zagadnień związanych z bibliotekami cyfrowymi. Pierwsza, ogólna część dotyczy zagadnień teoretycznych, historycznych, prawnych i finansowych bibliotek cyfrowych. Część druga traktuje o ludziach związanych z bibliotekami cyfrowymi ich użytkownikach i twórcach. W części trzeciej omówiono procesy i projekty tworzenia kolekcji cyfrowych oraz opisy bibliotek cyfrowych. Książka napisana jest przez teoretyków i praktyków zajmujących się tworzeniem bibliotek cyfrowych w Polsce. Skierowana jest do pracowników bibliotek i wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem kolekcji cyfrowych.

Podręczny słownik bibliotekarza / oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka przy współpr. Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2011

Słownik opracowany przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, zawiera hasła i odsyłacze wyjaśniające terminy polskie oraz odpowiedniki w języku angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Uwzględnia terminy z dyscyplin, dziedzin i zagadnień ściśle związanych z nauką o książce, bibliotekarstwem, nauką o informacji, sztuką książki, archiwistyką, językoznawstwem, drukarstwem itd. Słownik nawiązuje do publikacji Heleny Więckowskiej i Hanny Pliszczyńskiej pod tym samym tytułem, z której korzystały trzy pokolenia bibliotekarzy.

Ściąga dla bibliotekarzy : strony WWW bibliotek, instytucji kultury, fundacji, serwisów informacyjnych, blogów i inne adresy przydatne w codziennej pracy bibliotekarza / Grażyna Bilska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012

Informator zawiera ważne, interesujące adresy internetowe portali, blogów, serwisów informacyjnych, stron www i wielu innych informacji przydatnych w praktyce bibliotekarskiej. Ściąga adresowana jest do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek oraz zainteresowanych problematyką.

Biblioteka szkolna dzisiaj / Bogumił Staniów. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012

Biblioteka szkolna poszukuje dzisiaj nowej formuły istnienia, nowych kształtów organizacyjnych, odpowiedniego miejsca w strukturze szkoły, wśród innych instytucji edukacyjnych i bibliotek. W treści informacja o sytuacji bibliotekarstwa szkolnego na świecie, najważniejsze podstawy prawne i standaryzacja, rozdział dotyczący profesji nauczyciela bibliotekarza, następnie kolejnych etapów organizacyjnych oraz zakresu, form o specyfiki pracy pedagogicznej, a także miejsca i znaczenia współpracy biblioteki szkolnej ze środowiskiem. Niniejsza publikacja pomoże bibliotekarzom szkolnym spojrzeć na swoją bibliotekę w nieco inny niż dotychczas sposób, będzie źródłem dobrych pomysłów, inspiracji i pomoże dostosować ją do wciąż zmieniającej się rzeczywistości.

Koniec epoki kredy [YouTube, Facebook, blogi, Wiki w klasie] / Aleksandra Pezda. - Warszawa: Wydawnictwo Agora, 2011.

Publikacja w prosty sposób opisuje zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii IT przez nauczycieli oraz wyjaśnia rolę nauczyciela we współczesnej szkole. Opisuje jak współczesna szkoła broni się przed nowymi technologiami i wyjaśnia dlaczego w szkole nie ma lekcji z Google"a albo Facebooka. Autorka pokazuje również nauczycieli, którzy na własną rękę próbują wyjść z epoki kredy wcielając w życie swoje pomysły.


Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Bolesław Howorka . - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012

Powszechne stosowanie techniki cyfrowej powoduje sukcesywną zmianę sposobów i zakresu eksploatacji różnego rodzaju dóbr intelektualnych. Dotyczy to również działalności bibliotek, które rozpowszechniają utwory chronione przepisami prawa autorskiego. Publikacja zawiera zbiór tych przepisów autorskiego wraz z ich interpretacją i szczegółowymi wyjaśnieniami kwestii najtrudniejszych. Wiedza o przepisach pozwoli bibliotekarzom umiejętnie propagować dzieła twórców i uniknąć nieporozumień wynikających z niezrozumienia oraz nieprzestrzegania prawa autorskiego.


Ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim wybrała i opracowała Halina Lewsza 

 Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2013