Nr 68

Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej / Michał Łyszczarz, Wojciech Lachiewicz, Katarzyna Woźniczko. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015

Niniejsza książka przedstawia opinie specjalistów z zakresu prawa oświatowego, które odnoszą się do aktualnych problemów prawnych szkół i przedszkoli. Interpretacje dotyczą następujących obszarów zarządzania: zasady przeprowadzania rekrutacji na nowych zasadach, wprowadzania do szkół programu darmowych podręczników, zadań i obowiązków dyrektora. Autorzy omawiają zasady dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych w oświacie oraz zasady sporządzania funkcjonujących w szkole, przedszkolu i placówce dokumentów wewnętrznych.

 

Dokumentacja kierownicza dyrektora szkoły /  Małgorzata Celuch, Dariusz Dwojewski, Bożena Winczewska. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015

 Prezentowana publikacja zawiera pakiet zarządzeń, decyzji, pism i wniosków z zakresu spraw kadrowych, zarządzania szkołą i bezpieczeństwa. Poradnik wyjaśnia jak je tworzyć w praktyce szkolnej, gdzie przechowywać, z kim konsultować i kiedy aktualizować. Wskazówki pozwolą dyrektorom szkół bez problemów opracować potrzebne dokumenty zgodnie z najnowszymi standardami prawnymi. Do książki załączona jest płyta CD z pakietem wzorów decyzji kierowniczych, które ułatwią tworzenie dokumentów.

 

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu / wyboru dokonała Lidia Marciniak. Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2015

Publikacja wydana w serii Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach prezentuje problem i przedstawia rozwiązania stosowania ustawy o ochronie danych osobowych. Omawia zagadnienia dotyczą m.in.:

- zakresu przetwarzania przez placówki oświatowe danych osobowych uczniów i  ich rodziców, nauczycieli, pracowników szkół i przedszkoli,

- zasad ochrony danych osobowych,

- odpowiedzialności dyrektora za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.

Opracowanie przedstawia zasady zgłaszania zbiorów danych, obowiązek powołania i zgłoszenia do rejestracji ABI (administratora bezpieczeństwa informacji), jego status i kompetencje, które obowiązują od 1 stycznia 2015 r. oraz zagadnienia dostępu do informacji publicznej. Prezentowana publikacja zawiera przykładowe wzory dokumentów oraz procedury przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych.

 

Bhp w szkole : obowiązki, odpowiedzialność, dokumentacja / Bożena Winczewska. Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka : Grupa Wydawnicza "Oświata", 2015

W prezentowanej publikacji dyrektor szkoły znajdzie aktualne wytyczne wynikające z przepisów prawa oraz praktyczne wskazówki z życia szkół. Materiał obejmuje następujące zagadnienia:

  • wytyczne bhp w budynku szkolnym,
  • wytyczne bhp na terenie i wokół szkoły,
  • dyrektor jako pracodawca - obowiązki bhp,
  • przegląd obiektów należących do szkoły,
  • dokumentacja bhp w szkole,
  • wypadki uczniów,
  • ochrona przeciwpożarowa w szkole.

Do publikacja dołączona jest płyta CD, na której znajdują się niezbędne wzory dokumentów.

 

Ochrona danych osobowych w praktyce / Leszek Kępa. Warszawa : Difin, 2014

Kolejna publikacja przedstawia najistotniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie. Materiał zawarty w książce adresowany jest przede wszystkim  do przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które decydują o zbieraniu, przetwarzaniu i zabezpieczaniu danych osobowych.
W książce znajdziemy odpowiedzi na pytania:
- jak racjonalnie stosować się do wymagań ustawy,
- co robić, gdy dane osobowe wyciekną,
- w jaki sposób przygotować zgodę na przetwarzanie danych,
- o rejestracji zbioru danych krok po kroku,
- jak zabezpieczać dane,
- jak wygląda kontrola GIODO,
- o odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów,
- jak przygotować się na przyszłe zmiany w prawie.

 

Nauczyciel, trener, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2013.

Polecana książka opisuje podstawowe kompetencje nauczyciela i wskazuje jakie role docelowo mogą pełnić nauczyciele i dyrektorzy szkół. Są to role trenera i coacha. W kolejnych rozdziałach prezentowana jest podstawowa wiedza na temat metod pracy nauczyciela, trenera i coacha oraz w jaki sposób nowe kompetencje nauczyciel może wykorzystać w pracy szkoły. Publikacja została wzbogacona o podręczny zestaw technik               i narzędzi przydatnych do wykorzystania podczas lekcji oraz szkoleń.

 

                  Ze zbiorów biblioteki wybrała Anna Popławska

Powrót do Aktualności Pedagogiczne 2015