O twórczości Czesława Miłosza. Bibliografia w wyborze.

Wybór artykułów
1. Arkadyjska Litwa w dziełach Czesława Miłosza. Wokół "Doliny Issy" / Wiesław Przybyła.// Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 1, s. 7-31
2. Czesław Miłosz - poeta "dykcji nowej" / Ewa Nowel.// Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 4, s. 11-19
3. Czesław Miłosz - życie i twórczość : konkurs czytelniczy / Mirosława Grabowska.// Biblioteka. - 2011, nr 3, s. 18-19
4. Czesław Miłosz : miejsca, ludzie, nagrody / Mariola Dobrzańska.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 6, s. 19
5. Czesław Miłosz : scenariusz spotkania bibliotecznego / Anna Wiąckiewicz.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 6, s. 20-22
6. Czesław Miłosz : życie i twórczość / Wiesław Bielawski.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 6, s. 18
7. Czesław Miłosz jako tłumacz Psalmów : (kilka uwag na temat przekładu artystycznego w pracy polonisty) / Barbara Michałek.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 12-14
8. Czesław Miłosz: moment i wieczność / Piotr Śliwiński.// Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 45-47
9. Człowieka współczesnego kłopoty z tożsamością : eseje Czesława Miłosza jako propozycja kontekstu w edukacji licealnej / Aneta Żurowska.// Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 3, s. 20-25
10. Czy ten poeta jest heretykiem? : teologia ciała Czesława Miłosza / Beata Przymuszała.// Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 19-24
11. Czy tylko poetycki obraz miast Europy? Czesław Miłosz "Ojciec objaśnia" : (szkic interpretacyjny) / Tomasz Maciejewski.// Język Polski w Szkole 4-6. - 2004/2005, nr 4, s. 50-60
12. Daj pewność, że trudziłem się na Twoją chwałę... : scenariusz poetycko - muzyczny poświęcony Czesławowi Miłoszowi / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 27-29
13. Dar nieprzyzwyczajenia / Marcin Telicki.// Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 50-56
14. Divertimento krakowskie : (moje pożegnanie z Czesławem Miłoszem) / Marek Biernacki.// Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 4-10
15. "Do leszczyny" Czesława Miłosza na lekcjach w liceum / Anna Biernacka.// Polonistyka. - 2011, nr 6, s. 46-51
16. Empatia w poezji Miłosza / Marta Drażyńska.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 17-24
17. Epifania konewki według Miłosza / Magdalena Śniedziewska.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 38-42
18. "Esse" Miłosza na warsztacie scenarzysty / Anna Biernacka.// Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 1, s. 60-74
19. Lekcja z Miłoszem : o wierności mowie ojczystej : (Szkic metodyczny) / Alicja Krawczyk.// Język Polski w Szkole 4-6. - 2004/2005, nr 3, s. 32-36
20. Lekcje otwarte zamiast teoretycznych rad pedagogicznych (propozycja dla zespołów WDN) / Ewa Kiryła.// Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 4, s. 84-88
21. "Mądrzejszy o większe zdziwienie" / Renata Jarosz.// Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 11-14
22. Media - Abecadło z Miłosza : synchroniczna praca nad projektem w środowisku online / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 3, s. 16-19
23. Między hukiem a ciszą Apokalipsy : barwa, akustyka, koncepcja proroka : (cykl lekcji) / Grażyna Tomaszewska.// Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 9-4
24. Miłosz czytany w szkole / Bożena Chrząstowska.// Polonistyka. - 2005, nr 1, s.8-44                                                                                                                                              
25. Miłosz, Dostojewski i Rosja... / Monika Wójciak.// Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 31-37
26. Miłosz wobec zła / Lidia Banowska.// Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 25-30
27. Miłosz, współczesny Orfeusz, opłakuje Eurydykę / Marcin Telicki.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 49-53
28. Mistrz pokonanej rozpaczy, mistrz wysokiego stylu / Agata Stankowska.// Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 14-18
29. Nienaiwnie o "poematach naiwnych" / Krystyna Bezubik.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 54-56
30. "Niewesoła metafizyka" / Katarzyna Szewczyk-Haake.// Polonistyka. - 2008, nr 7, s. 13-17
31. O człowieku, który rozsławił imię Polski na świecie : (propozycja metodyczna dla klasy 4, 5 i 6) / Hanna Domańska.// Język Polski w Szkole 4-6. - 2004/2005, nr 3, s. 37-49
32. Odcienie emigracji : Czapski - Miłosz - Cioran / Marcin Jauksz.// Polonistyka. - 2006, nr 1, s. 28-33
33. Oskarżony Czesław M. : scenariusz spektaklu teatralnego / Witold Pelka.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, s. 17-19Polska w Europie / Agnieszka Machocka, Sylwia Sowińska.// Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 3, s. 51-59
34. Pozytywne wibracje czyli Lekcje z poezją Czesława Miłosza / Monika Wróbel.// Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 60-62
35. "Pragnienie cudu" : z "Ziemią Ulro" w ręku / Agata Stankowska.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 6-16
36. Religijność Czesława Miłosza / Wiesław Felski.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 32-37
37. Rok Czesława Miłosza w liceum / Mariola Krzyworączka.// Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 58-63
38. Siedleckie MIŁOSZowanie w Ekonomiku / Barbara Adamiak.// Dydaktyczne Puzzle. - 2011, nr 7, s. 28-33
39. "Stanąć w blasku jakiejś jednej chwili" ("Dar" Czesława Miłosza) / Stanisław Bortnowski.// Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 1, s. 21-29
40. Stary Poeta - mądrość i zachwyt / Bożena Chrząstowska.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 57-65
41. W horyzoncie Miłosza: szukanie ojczyzny w najnowszej liryce / Marek Olszewski.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 43-48
42. Warstwy geologiczne wiersza Czesława Miłosza "Rzeki" / Stanisław Bortnowski.// Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 4, s. 53-60
43. Widział mapę wiersza / Agnieszka Kosińska ; rozm. przepr. Artur Wolski.// Głos Nauczycielski. - 2006, nr 49, s. 10
44. Wielki spełniony los : scenariusz poświęcony Czesławowi Miłoszowi / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, s. 19-20
45. Zło do odstąpienia / Anna Pytlewska.// Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 25-31
46. Życie i twórczość Czesława Miłosza : test wiedzy / Edyta Lachowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 40-41

Wydawnictwa zwarte

1..Abecadło / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. MW 51066
2. Czesława Miłosza autoportret przekorny / rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988
3. Człowiek wśród skorpionów / Czesław Miłosz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982
4. Dalsze okolice / Czesław Miłosz. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1991
5. Dolina Issy / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009
6. Dolina Issy / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981
7. Historia literatury polskiej do roku 1939 / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 1993
8. Jak powinno być w niebie : wiersze wybrane / Czesław Miłosz. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010
9. Język poezji Czesława Miłosza / Teresa Skubalanka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
10. Kroniki / Czesław Miłosz. Kraków : Znak, 1988
11. Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 : (Vincenz - Stempowski - Miłosz) / Andrzej Stanisław Kowalczyk. - Warszawa : "LNB", 1990 
12. Legendy nowoczesności : Czesław Miłosz ; [słowo wstępne Jan Błoński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009
13. Miłosz : biografia / Andrzej Franaszek. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011
14. Miłosz / Andrzej Zawada. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004
15. Miłosz i Putrament : żywoty równoległe / Emil Pasierski. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011
16. Moment wieczny : o poezji Czesława Miłosza / Aleksander Fiut. - Warszawa : Open, 1993
17. Mój Miłosz / Marek Skwarnicki. - Kraków : Biały Kruk, 2004
18. Mój wiek : pamiętnik mówiony. Cz. 1 / Aleksander Wat ; rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Czesław Miłosz ; do dr. przygotowała Lidia Ciołkoszowa. - Warszawa : Czytelnik, 1990
19. Mój wiek : pamiętnik mówiony. Cz. 2 / Aleksander Wat ; rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Czesław Miłosz ; do dr. przygotowała Lidia Ciołkoszowa. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1990
20. O podróżach w czasie / Czesław Miłosz. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2010
21. Operacja "Poeta" : Służba Bezpieczeństwa na tropach Czesława Miłosza / Bogusław Kopka, Grzegorz Majchrzak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
22. Opium intelektualistów / Raymond Aron ; przeł. Czesław Miłosz. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2000
23. Panna Nikt / Tomek Tryzna ; [posłowie Czesław Miłosz]. - Wyd. 6. z zachowaniem oryginalnej pisowni aut. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2010
24. Poematy / Czesław Miłosz ; z grafikami Jana Lebensteina. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1989                    25. Poezje / Czesław Miłosz. - Warszawa : Czytelnik, 1981
26. Poezje / Czesław Miłosz. - Wyd. 2. - Warszawa : Czytelnik, 1982                                                                        27. Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982
28. Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993
29. Poezje Czesława Miłosza / oprac. Teodor Farent. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008
30. Rodzinna Europa / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie 2011
31. Spiżarnia literacka / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2004
32. Strony rodzinne Czesława Miłosza : 7 spacerów / Tomasz Jędrzejewski ; przy współpr. Emilii Kolinko. - Warszawa : Agora SA, 2011
33. Świadectwo poezji : sześć wykładów o dotkliwości naszego wieku / Czesław Miłosz. - Warszawa : Czytelnik, 1987
34. Tak zwane widoki ziemi : wybór wierszy = The so-called sights of the earth : selected poems / Czesław Miłosz ; koncepcja i wybór wierszy Aleksander Fiut. - Olszanica : Bosz, 2011
35. Wiek Miłosza : partytura spotkań : Spotkania poezji i muzyki, Gdańsk, 18-25 marca 2011 / [red.] Kai Bumann. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria : Polska Filharmonia Bałtycka, 2011
36. Wiersze / Czesław Miłosz. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983
37. Wiersze ostatnie / Czesław Miłosz ; [zebr. Agnieszka Kosińska]. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2006
38. Wiersze. T. 1 / Czesław Miłosz. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987
39. Wiersze. T. 1. / Czesław Miłosz. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984
40. Wiersze. T. 2 / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984
41. Wiersze. T. 5 / Czesław Miłosz. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009
42. Wyprawa w dwudziestolecie / Czesław Miłosz. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011
43. Z Miłoszem / Aleksander Fiut. - Sejny : Fundacja Pogranicze, 2011
44. Zamiast : o twórczości Czesława Miłosza / Marek Zaleski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2011       45. Zniewolony umysł / Czesław Miłosz. - Kraków : Mediasat Poland, [2004]

Ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim
wybrała Anna Popławska

Powrót do Bibliografie osobowe