Joseph Conrad Korzeniowski

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bibliografia podmiotowa

1.       Lord Jim / Joseph Conrad ; przekł. Aniela Zagórska. - Warszawa : Lettrex, 1991.

2.       Lord Jim / Joseph Conrad ; przekł. z ang. Aniela Zagórska ; wstęp i oprac. Zdzisław Najder. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1978.

3.       Lord Jim / Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska. - Wyd. 10. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.

4.       Lord Jim ; W oczach Zachodu / Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska, Wit Tarnawski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

5.       Lord Jim. T. 1 / Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska. - Wyd. 8. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.

6.       Lord Jim. T. 2 / Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska. - Wyd. 8. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.

7.       Los : opowieść w dwóch częściach / Joseph Conrad ; przeł. Teresa Tatarkiewiczowa. - Wyd. 3
. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.

8.       Między lądem a morzem / Joseph Conrad ; przeł. Jan Lemański, Jerzy Bohdan Rychliński, Aniela Zagórska. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962.

9.       Murzyn z załogi "Narcyza" / Joseph Conrad ; przeł. Bronisław Zieliński. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.

10.   Nostromo ; Tajny agent / Joseph Conrad ; przeł. Jan Józef Szczepański, Agnieszka Glinczanka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

11.   Opowiadania wybrane / Joseph Conrad ; wyboru dokonał Zdzisław Najder ; przeł. Halina Carroll-Najder, Krystyna Tarnowska, Aniela Zagórska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.

12.   Opowieści niepokojące ; Młodość i inne opowiadania ; Tajfun i inne opowiadania / Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska, Helena Gay, Jerzy Bohdan Rychliński. -  Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

13.   Smuga cienia / Joseph Conrad ; przekł. J. Sienkiewiczówna. -  Warszawa : Interart, 1992.

14.   Smuga cienia ; Ocalenie ; Korsarz / Joseph Conrad ; przeł. Jan Józef Szczepański, Aniela Zagórska, Ewa Krasnowolska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

15.   Szaleństwo Almayera ; Wyrzutek ; Murzyn z załogi "Narcyza" / Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska, Bronisław Zieliński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

16.   Sześć opowieści (wybór) ; Między lądem a morzem ; Wśród prądów (wybór) ; Opowieści zasłyszane (wybór) / Joseph Conrad ; przeł. Krystyna Tarnowska [et al.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

17.   Tajfun i inne opowiadania / Joseph Conrad ; przeł. Halina Carroll-Najder i Aniela Zagórska. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.

18.   Tajny agent : opowieść prosta / Joseph Conrad ; przekł. Agnieszka Glinczanka. -  Kraków : Mediasat Poland, [2005].

19.   Wybór opowiadań / Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska, Halina Carroll-Najder ; oprac. Zdzisław Najder. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1972.

20.   Wybór prozy / Joseph Conrad-Korzeniowski ; przełożyły Halina Najder, Krystyna Tarnowska, Aniela Zagórska ; wstęp i opracowanie Zdzisław Najder. -  Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2015.

21.   Zwierciadło morza : opowieść / Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.

22.   Zwierciadło morza ; Ze wspomnień ; Gra losu / Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska, Teresa Tatarkiewiczowa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

23.   Zwycięstwo ; Złota strzała / Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska, Jadwiga Korniłowiczowa . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

 

Bibliografia przedmiotowa

Wydawnictwa zwarte

24.   Aspekty systemowe tekstu conradowskiego / pod red. Andrzeja Zgorzelskiego. - Gdańsk :  Wydawnictwo Morskie, 1980.

25.    Conrad : opowieść biograficzna / Barbara Koc. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977.

26.    Conrad i Gombrowicz w walce o swoją wybitność / Aniela Kowalska ; posł. napisała Maria Janion. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.

27.    Conrad w Polsce : wybrane problemy recepcji krytycznej w latach 1869-1969 / Stefan Zabierowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1971.

28.   Jądro ciemności / Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2004.

29.    Jądro ciemności / Joseph Conrad ; tł. Patrycja Jabłońska ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : Wydawnictwo Greg, cop. 2008.

30.    Jądro ciemności / Joseph Conrad ; tł. Patrycja Jabłońska ; oprac. Anna Popławska. -  Kraków : Wydawnictwo Greg, cop. 2012.

31.    Jądro ciemności / Joseph Conrad ; przeł. Patrycja Jabłońska ; aut. oprac. Anna Popławska. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydawnictwo Greg, cop. 2016.

32.    Jądro ciemności Josepha Conrada / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2004.

33.    Jądro ciemności Josepha Conrada / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2008.

34.    Joseph Conrad / Barbara Koc. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.

35.    Joseph Conrad 1857-1924 / Róża Jabłkowska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1961.

36.   Joseph Conrad w Rosji : recepcja twórczości Conrada w krytyce rosyjskiej / Wiktor Borysow ; przeł. Wiera Bieńkowska. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1987.

37.    Józef Korzeniowski : studia i szkice / Stefan Kawyn. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1979.

38.    Joseph Conrad Korzeniowski / oprac. Róża Jabłkowska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964.

39.    Lord Jim / Joseph Conrad ; przeł. Aniela Zagórska ; oprac. Anna Popławska. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2010.

40.   Lord Jim Josepha Conrada / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004.

41.   "Lord Jim" Josepha Conrada / Barbara Kocówna. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969.

42.    Notatnik osobisty : ze wspomnień / Joseph Conrad ; przekł. Hanna Pustuła-Lewicka ; [red. Kamil Piwowarski]. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : Czuły Barbarzyńca Press, cop. 2014.

43.   Piekło Conrada / Michał Komar. - Warszawa : "Czytelnik", 1978.

44.   Polskie dziedzictwo Conrada / Rafał Kopkowski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas", 2014.

45.   W oczach Zachodu / Joseph Conrad ; przeł. Wit Tarnawski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1985.

46.   Zbiór opracowań lektur szkolnych : liceum. Cz. 1, Cyprian Norwid, Jan Twardowski, Stanisław Wyspiański, Julian Stryjkowski, Joseph Conrad, Stefan Żeromski, Fiodor Dostojewski, Sofokles, Sławomir Mrożek, J.W. Goethe, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Witold Gombrowicz, Władysław Reymont, Zygmunt Krasiński / [red. Iwona Misiak]. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2010.

47.    Życie Conrada / Gèrard Jean-Aubry ; przeł. Maria Korniłowiczówna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.

48.   Życie Conrada-Korzeniowskiego. 1 / Zdzisław Najder. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.

49.   Życie Conrada-Korzeniowskiego. 2 / Zdzisław Najder. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.

 

Artykuły

50.    Afryka Conrada i Le Clézia / Małgorzata Imperowicz-Jurczak // Polonistyka. - 2010, nr 7,
s. 53-56.

51.   Czas apokalipsy : scenariusz zajęć / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 7-8, dod. Biblioteka Centrum Informacji s. 14-15.

52.    "Jądro ciemności" - Marlowa sen o krańcu / Aleksandra Francuz // Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 3, s. 75-80.

53.    "Jądro ciemności" Józefa Conrada / Wiesław Przybyła // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 61-69.

54.    Jeszcze jedna podróż do jądra ciemności / Wiesław Ratajczak // Polonistyka. - 2012, nr 3, s. 22-24.

55.   Joseph Conrad to nie... Józef Korzeniowski! / Maciej Malinowski // Język Polski. - 2006, nr 1, s. 55-58.

56.    Motyw "dobrego dzikusa" w "Jądrze ciemności" Josepha Conrada / Elżbieta Bazylewicz // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 50-54.

57.    Uczyć "pod egzamin"? Tak, ale z tekstem / Krystyna Cembrzyńska // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 4, s. 78-91.

 

Źródła audiowizualne

58.    Smuga cienia [Film] / scen. Bolesław Sulicki, Andrzej Wajda ; reż. Andrzej Wajda. - Warszawa : TiM Film Studio, [2014].

 

 

Źródła sieciowe

59.   Conrad Joseph [online] [dostęp: 2017-03-15]. Dostęp w Internecie: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Conrad-Joseph;3887586.html

60.    Inauguracja Roku Josepha Conrada / Janusz R. Kowalczyk [online] [dostęp: 2017-03-15].

Dostęp w Internecie: http://culture.pl/pl/artykul/inauguracja-roku-josepha-conrada

61.   Joseph Conrad [online] [dostęp: 2017-03-15]. Dostęp w Internecie:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad

62.   Józef Teodor Konrad Korzeniowski (Joseph Conrad) [online] [dostęp: 2017-03-15].

 Dostęp w Internecie: http://culture.pl/pl/tworca/jozef-teodor-konrad-korzeniowski-joseph-conrad

63.    2017 - Rokiem Conrada [online] [dostęp: 2017-03-15]. Dostęp w Internecie: http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,35183,2017-rokiem-conrada-.html 

64.   2017 - powrót Conrada [online] [dostęp: 2017-03-15]. Dostęp w Internecie:

 http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,35854,2017----powrot-conrada-.html

65.    Utwory Josepha Conrada w serwisie Wolne Lektury [online] [dostęp: 2017-03-15]. Dostęp
w Internecie: http://wolnelektury.pl/katalog/autor/joseph-conrad/

66.    Zainaugurowano Rok Josepha Conrada [online] [dostęp: 2017-03-15]. Dostęp w Internecie: http://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/zainaugurowano-rok-josepha-conrada

 

Ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim
wybrała i opracowała  Halina Lewsza

Powrót do Bibliografie osobowe