CYBERPRZESTRZEŃ – ZAGROŻENIA I SZANSE DLA EDUKACJI. Wybór bibliografii


1. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne / Marian Golka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. MW 48262
2. Biblia komputerowca : przewodnik dla każdego, kompletny, niezbędny, rzetelny. 1 / Dieter S. Kellerman, Piotr Kasprzak. - Edycja 2006. - Kraków : Pinnex, 2006. MW 44464
3. Biblia komputerowca : przewodnik dla każdego, kompletny, niezbędny, rzetelny. 2 / Dieter S. Kellerman, Piotr Kasprzak. - Edycja 2006. - Kraków : Pinnex, 2006. MW 44465
4. Biblia komputerowca : przewodnik dla każdego, kompletny, niezbędny, rzetelny. 3 / Dieter S. Kellerman, Piotr Kasprzak. - Edycja 2006. - Kraków : Pinnex, 2006. MW 44466
5. Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym : edukacja, informacja, media / pod red. Marcina Drzewieckiego i Mirosławy Majewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2005. MW 42005
6. Bogactwo sieci : jak produkacja społeczna zmienia rynki i wolność / Yochai Benkler ; tł. Rafał Próchniak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. MW 48513
7. Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji / Grzegorz Leszczyński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. MW 50403
8. Całe życie w Sieci / red. Barbara Szmigielska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. MW 49442
9. Co łączy, co dzieli Polaków, czyli Społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. MW 48620
10. Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. naukowa Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2009. MW 49444 ; MW 50491
11. Cyfrowa dorosłość : jak pokolenie sieci zmienia nasz świat / Don Tapscott ; tł. Piotr Cypryański. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. MW 50492
12. Cyfrowa rewolucja : rozwój cywilizacji informacyjnej / Piotr Gawrysiak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. MW 49959
13. Cywilizacja informatyczna - świat bez ideologii? / Jerzy Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. MW 49930
14. Cywilizacja medialna : geneza, ewolucja, eksplozja / Tomasz Goban-Klas. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. MW 42731
15. Cywilizacja mediów : reklama, Internet, prezentacja : scenariusze zajęć / Ewa Nowel. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2004. MW 41544
16. Czytanie, kupowanie, surfowanie : społeczny zasięg książki w Polsce w 2006 roku / Grażyna Straus, Katarzyna Wolff, Sebastian Wierny ; Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2008. MW 48132
17. Długi ogon : ekonomia przyszłości - każdy konsument ma głos / Chris Anderson ; tł. Bolesław Ludwiczak. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2008. MW 49961
18. Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos ; przekł. Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. MW 47092
19. Dziecko w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. MW 45931
20. Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. MW 43014
21. E-książka / book : szerokopasmowa kultura / Łukasz Gołębiewski. - Warszawa : Biblioteka Analiz, 2009. MW 48526
22. E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji Elbląg, 23-24 września 2009 r. / [red. tomu Bożena Boryczka]. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009. MW 50233
23. E-urząd w komunikacji z obywatelem / Marcin Kowalczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. MW 47925
24. E-usługi a społeczeństwo informacyjne / Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Arkadiusz Wódkowski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009. MW 47935
25. Edukacja czytelnicza i medialna : poradnik - gimnazjum 1-3 / Joanna Karczewska. - Toruń : Bea-Bleja, 2003. MW 41341
26. Edukacja czytelnicza i medialna : poradnik metodyczno-programowy dla wszystkich typów szkół i bibliotek / Jadwiga Andrzejewska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2003.
MW 39348
27. Edukacja czytelnicza i medialna : tablice dydaktyczne dla szkół ponadpodstawowych / Jadwiga Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. MW 44782
28. Edukacja dla społeczeństwa wiedzy / red. nauk. Maria Kozielska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. MW 45544
29. Edukacja medialna : scenariusze zajęć / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. MW 42549
30. Edukacja medialna / Janusz Gajda [et al.]. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2002. MW 39003 ; MW 40579
31. Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Zuzanny Zbróg. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008. MW 47336
32. Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Stanisława Juszczyka. - Toruń : Adam Marszałek, 2002. MW 40740
33. Ekran, mit, rzeczywistość / pod red. Wojciecha Józefa Burszty. - Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2003. MW 40882
34. Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE : wykorzystywanie nowych mediów w edukacji / pod red. Anity Bokwy i Marka Walczaka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004.
MW 42369
35. Europejski model społeczeństwa informacyjnego : polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji / Krystyna Doktorowicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. MW 43464
36. Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu : fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej / Krzysztof Olechnicki. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009.
MW 48300
37. Galaktyka Internetu : refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem / Manuel Castells ; przeł. Tomasz Hornowski. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2003. MW 43429
38. Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? / Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra ; przekł. Jacek Partyka. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2006.
MW 49117
39. Iluzje, interpretacje, iluminacje : o przekazie telewizyjnym - badacze i gimnazjaliści / Daria Zielińska-Pękał ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. MW 45941
40. Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości / Marta Olcoń-Kubicka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. MW 50136
41. Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy / Katarzyna Materska. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. MW 45409 ; MW 48121
42. Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. MW 43861
43. Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy : strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania / Stanisław Kubielas. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego : Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, cop. 2009. MW 49673
44. Inteligencja otwarta : narodziny społeczeństwa sieciowego / Derrick de Kerckhove ; wstęp i oprac. tekstu Wade Rowland ; przekł. z jęz. ang. Andrzej Hildebrandt, Ryszard Glegoła (dodatek). - Warszawa : Mikom, 2001. MW 41327
45. Internet : między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Kowalskiego. - Tychy : Maternus Media, cop. 2008. MW 49121
46. Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski ; [tł. Małgorzata Ferenc-Michelson et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. MW 49677
47. Internet i biblioteka / Zdzisław Dobrowolski. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1998. IKMiń 35081 ; MCz 35081
48. Internet jako nowe dobro wspólne / Justyna Hofmokl. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. MW 47957
49. Internet na skróty : Internet Explorer i Outlook Express / Marcin Kaczmarczyk. - Warszawa : Axel Springer Polska, 2001. MW 38467
50. Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży : od teorii do praktyki : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. MW 49819
51. Internetowe gatunki dziennikarskie / red. nauk. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010. MW 50137
52. Język @ multimedia / pod red. Agnieszki Dytman-Stasieńko i Jana Stasieńki. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005. MW 44139
53. Język nowych mediów / Lev Manovich ; [tł. Piotr Cypryański]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006. MW 43089
54. Język w mediach elektronicznych / pod red. Jerzego Podrackiego i Ewy Wolańskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008. MW 48547
55. Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 1, Stan obecny / Elżbieta Szefler. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003. MW 42035
56. Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 2, Szanse, możliwości / Elżbieta Szefler. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003. MW 42036
57. Komunikacja językowa w Internecie / Jan Grzenia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. MW 43571
58. Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia / red. nauk. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. MW 48329
59. (Kon)teksty kultury medialnej : analizy i interpretacje. T. 1 / red. nauk. Marek Sokołowski. - Olsztyn : Algraf, 2007. MW 45528
60. Książka multimedialna na CD-ROM w Polsce : (do 2000 roku) / Beata Taraszkiewicz. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2003. MCz 39707
61. Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie / Małgorzata Góralska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. MW 49821
62. Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Bronisława Siemienickiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2009. MW 49936
63. Kult amatora : jak internet niszczy kulturę / Andrew Keen ; tł. Małgorzata Bernatowicz, Katarzyna Topolska-Ghariani ; wprowadzenie Kazimierz Krzysztofek. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007. MW 45108
64. Kultura i język mediów / pod red. Macieja Tanasia ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. MW 45949
65. Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji / Hanna Batorowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009.
MW 49291
66. Manipulacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. MW 44550
67. Media - komunikacja - zdrowie : wyzwania - szanse - zagrożenia / pod red. Bassama Aouila i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. MW 47461
68. Media - komunikacja : zdrowie i psychologia / pod red. Bassama Aouila i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. MW 49301
69. Media a edukacja : III międzynarodowa konferencja / [red. nauk. Wacław Strykowski] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakład Technologii Kształcenia. - Poznań : eMPi2, 2000. MW 37231
70. Media a komunikowanie polityczne / red. nauk. Marek Sokołowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. MW 49067
71. Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008. MW 46974
72. Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / Tomasz Goban-Klas. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. MW 40394
73. Media w edukacji / Janusz Gajda ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls : Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2002. MW 39036 ; MW 39154
74. Media w nauczaniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Mikom, 2002. MW 41039 ; MW 41040
75. Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. MW 48094
76. Media w procesie wychowania / Marcin Musioł. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. MW 45317
77. Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. MW 43028
78. Model sieci informacyjnych / Wiesław Gliński. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1999. MW 36506
79. Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Wydawnictwo Mikom : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2006. MW 43302
80. Multimedialne materiały dydaktyczne : projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej / Eunika Baron-Polańczyk. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. MW 44810
81. Na szlaku edukacji czytelniczej i medialnej w szkołach ponadgimnazjalnych / Monika Nagowska. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2006. MW 44064
82. Nadmierne używanie Internetu : charakterystyka psychologiczna / Katarzyna Kaliszewska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2007. MW 47029
83. Naucz się z nami! żeglować po Internet'cie : mini samouczek dla nieinformatyków : praca zbiorowa / Stefan Uss, Piotr Gomoliński. - Wyd. 3. - Michałowice : Komputerowa Oficyna Wydawnicza Help, 2002. MW 41466
84. "Nauczanie ku przyszłości" w szkolnym centrum informacji : praca zbiorowa / pod red. Haliny Kosętki, Hanny Batorowskiej, Barbary Kamińskiej-Czubały. - Kraków : Wydaw. Zakonu Pijarów, 2002. MW 41401
85. Netokracja : nowa elita władzy i życie po kapitalizmie / Alexander Bard, Jan Soderqvist ; tł. Piotr Cypryański ; wstęp Edwin Bendyk. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006. MW 43880
86. (Nie)bezpieczny komputer : od euforii do uzależnień / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008. MW 50412
87. Niepełnosprawni w świecie Internetu / Anna Zielak. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2005. MW 42422
88. Nowe formy komunikacji społecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej / Monika Krakowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. MW 47823
89. Nowe media a media tradycyjne : prasa, reklama, internet / pod red. Marka Jezińskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. MW 48838
90. Nowe media dla niewidomych i słabowidzących / Natalia Walter. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2007. MW 45515
91. Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku : antologia / projekt i red. nauk. Maryla Hopfinger. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005. MW 42042
102. Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2006. MW 45195
93. Nowoczesna telewizja czyli Bliskie spotkania z kulturą masową / Krzysztof Łuszczek. - Tychy : Maternus Media, 2004. MW 50344
94. Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. MW 43514
95. Obrazy w sieci : socjologia i antropologia ikonosfery Internetu / red. naukowa Tomasz Ferenc, Krzysztof Olechnicki. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. MW 49784
96. Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej ; przy współpr. Andrzeja Skrzypczaka. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2005. MW 42423
97. Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia : transmisja i nauczanie języków mniejszościowych / red. Robert Dębski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2008. MW 47517
98. Od teatru żaków do Internetu : o edukacji humanistycznej w szkole / pod red. Barbary Myrdzik. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. MW 45447
99. Organizacja wirtualna / Maciej Brzozowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. MW 50282
100. Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. MW 43887
101. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. - Warszawa : WSP ZNP ; Kraków : Impuls, 2004. MW 41972 ; MW 42083
102. Platformy edukacyjne : administrowanie i zarządzanie / Barbara Gocłowska, Zdzisław Łojewski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. MW 46877
103. Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań / Marek Cieciura. - Warszawa : Vizja Press&It, 2006. MW 43894
104. Pomoc psychologiczna Online : teoretyczne podstawy i praktyczne wskazówki / Bassam Aouil. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski, 2008. MW 46667
105. Program Partner : media tradycyjne, media elektroniczne : scenariusze zajęć / Ewa Nowel. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2003. MW 41546
106. Przyjaciele w Internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. MW 49712
107. Psychologia Internetu / Patricia Wallace ; przeł. Tomasz Hornowski. - Wyd. 1, dodr. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2005. MW 45363
108. Psychologiczne konteksty Internetu / red. naukowa Barbara Szmigielska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. MW 49212
109. Re: internet - społeczne aspekty medium : polskie konteksty i interpretacje / red. nauk. Łukasz Jonak [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006. MW 43436
110. Rodzice offline? : jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem? / Florian Huber, Christoph Neuschaffer ; z jęz. niem. tł. Ryszard Turczyn. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. MW 39756
111. Siła tożsamości / Manuel Castells ; przekł. Sebastian Szymański ; red. nauk. Mirosława Marody. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. MW 47294
112. Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne / red. Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. MW 43909
113. Społeczeństwo informacyjne : istota, rozwój, wyzwania / Tomasz Białobłocki [et al.] ; red. nauk. Marta Witkowska, Kamila Cholawo-Sosnowska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006. MW 43358
114. Społeczeństwo informacyjne : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papińskiej-Kacperek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo Mikom, cop. 2008. MW 48940
115. Społeczeństwo informacyjne : problemy rozwoju / pod red. Agnieszki Szewczyk. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. MW 45293
116. Społeczeństwo informacyjne : pytania o tożsamość, wiedzę i edukację / Maria Truszkowska-Wojtkowiak, Jerzy Wojtkowiak. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. MW 46506
117. Społeczeństwo informacyjne i jego technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty oraz Katarzyny Materskiej i Wiesława Glińskiego. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2004. MW 41477
118. Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych / Józef Bednarek. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005. MW 42104 DOSTĘPNA Do wypożyczenia
119. Społeczeństwo przejrzyste / Gianni Vattimo ; przeł. Magdalena Kamińska. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, cop. 2006. MW 43910
120. Społeczeństwo sieci / Darin Barney ; przeł. Marcin Fronia ; oprac. Katarzyna Nadana. - Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2008. MW 49354
121. Społeczeństwo sieci / Manuel Castells ; przekł. Mirosława Marody [et al.] ; red. nauk. Mirosława Marody. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. MW 45145
122. Społeczeństwo wirtualne - społeczeństwo informacyjne / pod red. Roberta Szweda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Koło Studentów Socjologii. - Lublin : Wydaw. KUL, 2003. MW 40982
123. Społeczna przestrzeń Internetu / pod red. Dominika Batorskiego, Mirosławy Marody, Andrzeja Nowaka. - Warszawa : Academica Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 2006.
MW 43998
124. Społeczno-kulturowe oddziaływanie mediów w dobie społeczeństwa sieciowego / pod red. Tatsiany Kanash. - Mińsk Mazowiecki : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki, 2009. MW 50464
125. Szkolne centrum informacji / Hanna Batorowska, Barbara Kamińska-Czubała. - Kraków : Wydaw. Zakonu Pijarów, 2002 MW 41054 ; MW 41464
126. Szok przyszłości / Alvin Toffler ; przeł. Wiktor Osiatyński, Elżbieta Grabczak-Ryszka, Ewa Woydyłło. - Wyd. 3. - Przeźmierowo : Wydawnictwo Kurpisz, 2007. MW 46795
127. Śmierć książki : no future book / Łukasz Gołębiewski. - Warszawa : Biblioteka Analiz, 2008. MW 48443
128. Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Marii Zając. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls : Uniwersytet Pedagogiczny, 2008. MW 48454 ; MW 50079
129. Telewizja w edukacji medialnej / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2009. MW 49039
130. Utwór multimedialny jako elektroniczna baza danych / Joanna Szyjewska-Bagińska. - Bydgoszcz ; Szczecin : Oficyna Wydawnicza Branta, 2010. MW 50301
131. Uwolnić się z sieci : uzależnienie od Internetu / Kimberly Young, Patrice Klausing OSF ; przekł. Gabriela Pindur. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2009. MW 49166
132. Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży / Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk. - Warszawa : Hachette Polska, cop. 2009. MW 49366
133. Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza / Mirosława Bogacz. Systemy dla bibliotek szkolnych i kryteria ich oceny / Władysław Marek Kolasa. - Warszawa : Agencja "Sukurs", 2005. MW 42623 ; MCz 42624
134. Virus całkowicie wyleczalny? : 30 diagnoz i terapii zaordynowanych w kwartalniku "Edukacja Medialna" w latach 1996-2003 / Virus. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2004.
MW 43228
135. Wikinomia : o globalnej współpracy, która zmienia wszystko / Don Tapscott, Anthony D. Williams ; tł. Piotr Cypryański. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008.
MW 46598
136. Wirtualny plac zabaw : gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej / Mirosław Filiciak ; wstęp Wiesław Godzic. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006. MW 43350
137. Wokół mediów ery Web 2.0 / red. nauk. Bohdan Jung. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010. MW 50163
138. Wolna kultura / Lawrence Lessig ; wstęp Edwin Bendyk ; [tł. Przemek Białokozowicz et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. MW 43651
139. Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / pod red. Doroty Siemienieckiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. MW 49085
140. Wybrane zagadnienia e-edukacji / pod red. Leszka Rudaka ; aut. Krzysztof Andrelczyk [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2009. MW 49374
141. Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy : Maternus Media, cop. 2007.
MW 45910
141. Wychowawcze aspekty "rewolucji informatycznej" / Henryk Noga. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008. MW 46481
142. Zagrożenia w sieci Internet / Agnieszka Korusiewicz ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007. MW 44583
Wybór i oprac. Anna Popławska

Powrót do Pedagogika, psychologia