Dyrektor szkoły XXI wieku

Wybór bibliografii

        WYDAWNICTWA  ZWARTE

1.       Być dyrektorem szkoły : poradnik dla tych, którzy nie wiedzą w co ręce włożyć / Lidia Anna Brzywca. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, 2013

2.       Co znakomici dyrektorzy robią inaczej, niż cała reszta? : 15 rzeczy, które liczą się najbardziej / Todd Whitaker ; [tł. z ang. Zofia Zdral]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011

3.       Dokumentacja dyrektora szkoły / Renata Naprawa [et al.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

4.       Dyrektor szkoły / red. Krzysztof Gawroński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008.

5.       Dyrektor szkoły a wyzwania XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Ewy Adamczyk, Ewy Matczak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2008       

6.       Jak sobie radzić z nauczycielami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci / Elaine K. McEwan ;  [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008

7.       Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci / Elaine K. McEwan ; [tł. z ang. Anna Oleksyn]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, cop. 2008

8.       Kompetencje społeczne dyrektorów szkół / Bożena Tołwińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

9.       Konflikty w szkole : niezbędnik dyrektora / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009

10.   Menedżer i kreator edukacji / pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008

11.   Menedżeryzm oświatowy w teorii i praktyce : poradnik z zakresu organizacji i kierowania w podnoszeniu efektów pracy szkoły (dla studentów pedagogiki) / zebrał i oprac. Włodzimierz Goriszowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008

12.   Metody wspierania rozwoju ucznia : niezbędnik dyrektora / Małgorzata Taraszkiewicz [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009            

13.   Niebieska Karta : nowe obowiązki dyrektora gimnazjum wobec dziecka krzywdzonego / [red. meryt. Maria Wiro-Kiro ; kierownik projektu Witold Korczyc]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012

14.   Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. - Wyd. 2 zaktual. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2009

15.   Poradnik dla dyrektora liceum ogólnokształcącego : ramowe plany nauczania / Dorota Derecka, Tomasz Derecki, Zbigniew Sobór. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]

16.   Potyczki prawne dyrektora szkoły : rola prawa w wybranych obszarach zarządzania szkołą / Krzysztof Gawroński ;     ze słowem wstępnym Stefana M. Kwiatkowskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

17.   Przywództwo edukacyjne : odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności / Grzegorz Mazurkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

18.   Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013

19.   Samorząd uczniowski nie bibelot : ściągawka dyrektora gimnazjum / Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

20.   Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki / [aut. Małgorzata Jas i Małgorzata Jarosińska ; współpr. Emilia Wojdyła]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010

21.   Status dyrektora szkoły : poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół : na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu / Andrzej Pery. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

22.   Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną / Rafał Otręba. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2012

23.   Wartości kształcenia we współczesnej szkole / Małgorzata Bereźnicka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010

24.   Zarządzanie placówką oświatową : poradnik nowoczesnego dyrektora / pod red. Katarzyny Krysztofiak ; [aut. Dorota Igielska et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009

      ARTYKUŁY  Z  CZASOPISM

1.       Akademia Zarządzania o bezpieczeństwie w szkole / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 12-14

2.       Aspekty prawne sytuacji kryzysowych w szkole / Iwona Kobus.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 72-76

3.       Awans zawodowy dyrektora szkoły / Ewa Norkowska.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 28, s. 15-18

4.       Bezpieczeństwo jako szkolny priorytet : nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w szkole / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 2 (30), s. 5-9            

5.       Budowanie autorytetu dyrektora szkoły / Szymon Kuszak.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 29, s. 58-60

6.       Chrońmy dane uczniów / Wojciech Rafał Wiewiórowski ; rozm. przepr. Anna Satel.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1,  s. 14-16, 18

7.       Co nowego konkursie na stanowisko dyrektora? / Anna Kalińska.// Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 15

8.       Coachingowy styl kierowania / Jolanta Filipczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 18-22

9.       Czy sposób kierowania szkołą ma wpływ na wyniki uczniów? / Gábor Halász.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 5, s. 16-18

10.   Decyzje administracyjne dyrektora szkoły / Renata Cybulska.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 57-60

11.   Delegowanie uprawnień w szkolnej praktyce / Ryszard Więcek.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 48, 50-52

12.   Doskonalenie zawodowe nauczycieli i związane z tym powinności dyrektora szkoły / Danuta Rodziewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 48-51

13.   Dyrektor jak prawnik / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 12-14

14.   Dyrektor jako lider rady pedagogicznej / Grzegorz Ćwiertniewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 20-22, 24-26

15.   Dyrektor liderem wśród menedżerów / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 14-16

16.   Dyrektor: menedżer, lider czy coach? / Marzena Frąckowiak.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 22, s. 22-24

17.   Dyrektor szkoły - przodujący uczeń w organizacji uczącej się / Mariusz Dobijański.// Oświata Mazowiecka. - 2011,   nr 3 (8), s. 18-19

18.   Dyrektor szkoły a jakość pracy kierowanej przez niego placówki / Krzysztof Zajdel.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 9, s. 3-7

19.   Dyrektor szkoły a organ prowadzący : płaszczyzny współpracy / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013,  nr 29, s. 4-10

20.   Dyrektor szkoły jako coach / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 24-26

21.   Dyrektor szkoły skutecznym przywódcą / Joanna Madalińska-Michalak.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 37-43

22.   Dyrektor szkoły w sądzie pracy / Iwona Kobus.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 82-85

23.   Dyrektor szkoły wychowawcą / Włodzisław Kozitowicz.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 5 (33), s. 62-63

24.   Kiedy uczeń unika szkoły : egzekucja obowiązku  szkolnego : co może dyrektor? / Marta Handzlik.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 21, s. 44-45

25.   Kilka uwag na temat stylu kierowania placówką oświatową... / Krzysztof Zajdel.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 28-29

26.   Klasyczny model kierowania ludźmi w organizacji / Katarzyna Trawińska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 18-23

27.   Kompetencje jako podstawa skuteczności / Małgorzata Pomianowska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 34-36, 38-39

28.   Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły na drugą kadencję / Ryszard Więcek.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 70-72

29.   Konkurs na drugą kadencję - sekrety sukcesu / Barbara Lubaszewska-Borys.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 74-76

30.   Konkurs na dyrektora szkoły / Wioletta Kędziora.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 24, s. 49-51

31.   Kontrola zarządcza - to proste! / Elżbieta Linowska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 55-58, 60-66

32.   Kontrola zarządcza: nowe-stare obowiązki dyrektora placówki oświatowej / Elżbieta Linowska.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, s. 24-25

33.   Kontrola zarządcza w praktyce : jak sprawnie zorganizować kontrolę w zakresie zgodności z przepisami / Ireneusz Rosiek.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 21, s. 16-17

34.   Kształtowanie kompetencji dyrektorów placówek szkolnych / Jacek Szołtysek, Rafał Otręba.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 59-62, 64-69

35.   Moja koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły / Małgorzata Wiśniewska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 74-76

36.   Motywowanie a przywództwo w szkole / Joanna Madalińska-Michalak.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 35-41

37.   Nowe wyzwanie dyrektora - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych / Helena Chełstowska.// Oświata Mazowiecka. - 2012. nr 1 (11), s. 24-25

38.   Nowe zadania dla dyrektora / Agnieszka Boszko-Szczęśniak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 9, s. 20-24

39.   Nowości w prawie oświatowym / Bogusław Tundzios.// Meritum. - 2012, nr 2 (25), s. 65-68

40.   Obowiązki dyrektora na koniec roku szkolnego / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 28-31

41.   Obowiązki i kompetencje wicedyrektora szkoły / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 27, s. 5-11

42.   Od wizji szkoły do modelu absolwenta... / Grzegorz Ćwiertniewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 30-37

43.   Odpowiedzialność prawna nauczyciela - dyrektora szkoły / Elżbieta Walkiewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8,  s. 8-12        

44.   Planowanie finansowe w szkole / Antoni Jeżowski.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 8, s. 16-20

45.   Plany finansowe szkół: dyrektorzy kontra urzędnicy / Paulina Gumowska.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 80,  82-83

46.   Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci - zadania dyrektora i pedagoga szkolnego / Anna Maria Wesołowska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 44-47

47.   Przemoc w rodzinie a obowiązki szkoły : procedura "Niebieskie Karty" / Żaneta Urawska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 81-84

48.   Przywództwo w zarządzaniu szkołą / Joanna Madalińska-Michalak.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s. 33-36, 38-40

49.   Remonty i przeglądy budynków szkolnych / Alicja Brzezińska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 28-30, 32

50.   Sposób na finanse szkoły / Grzegorz Lech, Adam Prus.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 21-22

51.   Status nauczyciela i dyrektora : marzenia i refleksje / Zygmunt Puchalski.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 58-62

52.   Status prawny dyrektora szkoły / Elżbieta Walkiewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, s. 37-40

53.   Strategie ewaluacji wewnętrznej czyli Jak prosto przeprowadzić użyteczną ewaluację w szkole / Beata Ciężka.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 76-79

54.   Sytuacja organizacyjna wicedyrektora / Danuta Elsner, Krzysztof Bednarek.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 70-74

55.   Sytuacja prawna wicedyrektora szkoły / Magdalena Sawkiewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 75-83

56.   Ujarzmić dyrektorski stres / Tomasz Garstka.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 38-41

57.   Wpływ dyrektora szkoły na przebieg remontu budynku szkolnego / Grzegorz Dragon.// Dyrektor Szkoły. - 2012,  nr 7, s. 44-48

58.   Wyzwania początkujących dyrektorów szkół i ... nie tylko / Danuta Elsner, Krzysztof Bednarek.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 8, s. 42-48

59.   Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi / Ewa Maksymowska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 76-78, 80

60.   Zarządzenia dyrektora szkoły - kieruję szkołą czyli Zarządzam... / Janusz Barszczewski.// Dyrektor Szkoły. - 2012,  nr 8, s. 53-55

61.   Zasady powołania zespołu w ramach reformy pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Zenon Decyk.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, nr 3, s. 18-22

62.   Zmiana planu finansowego szkoły / Michał Łyszczarz.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 78-79

 

                                                     Ze zbiorów biblioteki wybrała i opracowała Anna Popławska

 

Powrót do Pedagogika, psychologia