Czytanie w edukacji wczesnoszkolnej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2017

Wydawnictwa zwarte

1.        Animacja czytelnictwa dziecięcego : koncepcje, doświadczenia, postulaty : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grażyny Walczewskiej - Klimczak. - Płock : Książnica Płocka : Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek, 2004.

2.       Bajkoterapia czyli Bajki-pomagajki dla małych i dużych / aut. Artur Barciś [et al.]. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 2016.

3.       Cudowne i pożyteczne : o znaczeniach i wartościach baśni / Bruno Bettelheim. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010.

4.       Czarownice, hobbici i piraci : najlepsze książki dla dzieci / Susanne Gaschke ; [tł. Katarzyna Grygiel ; wiersze tł. Jacek Jurczyński]. - Kraków : Wydawnictwo M, 2004.

5.       Czytanie, czytelnictwo, czytelnik / pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń ; przy współudz. Agnieszki Łuszpak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.

6.       Czytanie dla rozwoju : wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko / Aneta Czerska. - Warszawa : Instytut Rozwoju Małego Dziecka, 2016.

7.       Czytelnictwo dzieci i młodzieży / Zofia Zasacka. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014.

8.       Derliczek czyli Wędrówki literackie / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2013.

9.       Dziecięce spotkania z literaturą / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007.

10.   Dziecko, rodzina, biblioteka : materiały z konferencji ogólnopolskiej, Zielona Góra 18-19 września 2001 r. / red. Jadwiga Chruścińska, Ewa Kubis. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2002.

11.   Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona Konopnicka. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013.

12.   Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. Anna Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011.

13.   Elementarz : czytam metoda sylabową / aut. Małgorzata Małachowska. - Kalisz : Wydawnictwo Martel, 2016.

14.   Elementarz : czytamy bajki metodą sylabową / Alicja Kaczmarska-Strzebońska. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Greg, [2015].

15.    Książka dla dziecka : wczoraj, dziś, jutro / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Ireny Sochy. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1998.

16.   Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Grzegorza Leszczyńskiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Michała Zająca. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2006.

17.   Książka jest światem : o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków / Alicja Baluch. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2005.

18.   Książka literacka dla dziecka w edukacji wczesnoszkolnej : próba oceny i propozycje wykorzystania / Elżbieta Szefler. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998.

19.   Książki pierwsze. Książki ostatnie? : literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012.

20.   Książki w życiu najmłodszych / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. -  Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015.

21.   Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym : poradnik metodyczny dla nauczycieli klas początkowych / Stanisław Frycie, Marta Ziółkowska-Sobecka. - Wyd. 2 popr. -  Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1998.

22.   Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku : szkice bibliologiczne / red. nauk. Mariola Antczak [et al.]. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

23.   Literatura dziecięca : funkcje, kategorie, gatunki / Zofia Adamczykowa. - Wyd. 2 rozsz. -  Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2004.

24.   Literatura i książka dziecięca : słowo, obiegi, konteksty / Grzegorz Leszczyński. -  Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2013.

25.   Magiczna biblioteka : zbójeckie księgi młodego wieku / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej

w Warszawie, 2007.

26.   Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym : podręcznik dla studentów
i początkujących nauczycieli / Danuta Dobrowolska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015.

27.   Miś - zabawka - bohater literacki - wzór wychowawczy / Justyna Binio. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2013.

28.   Mój pierwszy elementarz : czytamy metoda sylabową / Alicja Karczmarska-Strzebońska. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2014.

29.   Nauka czytania od A do Z metoda sylabową / Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska, Renata Naprawa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

30.   Oswajanie ze sztuką słowa / Wiesława Żuchowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
 i Pedagogiczne, 1992.

31.   Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Świerczyńskiej - Jelonek, Grzegorza Leszczyńskiego i Michała Zająca . - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2008.

32.   Poczytajmy : jak rozwijać w dziecku pasję czytania : poradnik / Mariella Lunardi. - Kraków : Wydawnictwo OO. Franciszkanów "Bratni Zew", 2011.

33.   Polubić czytanie : utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach 1-3 : poradnik metodyczny dla nauczycieli pierwszego poziomu nauczania / Marta Ziółkowska-Sobecka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000.

34.   Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą : podręcznik / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2011.

35.   Subtelna rewolucja : czytanie od pierwszego roku życia / Glenn Doman, Janet Doman. - Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2013.

36.   Szkolne spotkania z literaturą / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków: Towarzystwo Autorów

i Wydawców Prac Naukowych „Universitas", 2007.

37.   Szwecja czyta. Polska czyta / pod red. Katarzyny Tubylewicz i Agaty Diduszko-Zyglewskiej
. - Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015.

38.   W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015.

39.   W pobliżu literatury dziecięcej / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb. -  Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008.

40.   Warto mieć w bibliotece : książki dla dzieci 2010-2014 : katalog / Grażyna Lewandowicz-Nosal [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015.

41.   Wielkie małe książki :  lektury dzieci i nie tylko / Grzegorz Leszczyński. - Poznań : Media Rodzina, 2015.

42.   Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy : Maternus Media, 2007.

43.   Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : Świat Książki, 2014.

 

Artykuły z czasopism oświatowych

44.   Apetyt na czytanie i nie tylko czyli Jak zdrowo zaspokoić apetyt brzuszka i serduszka! /  Otylia Kocik // Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 11-12.

45.   Booktalking - sztuka prezentacji książek / Luiza Rojek // Poradnik Bibliotekarza. - 2017,
 nr 3, s. 7-8.

46.   Budowanie wspólnot czytelniczych : angielski projekt wspierający czytanie dla przyjemności / Zofia Zasacka // Bibliotekarz. - 2016, nr 12, s. 4-6.

47.   Cała Polska Czyta Dzieciom : miłość do książek musi zrodzić się w dzieciństwie // Życie Szkoły. - 2005, nr 8, s. 59-60.

48.   Całoroczny konkurs czytelniczy w klasie 3 / Sabina Kurzawa // Życie Szkoły. - 2008, nr 10,

s. 36-42.

49.   Co na niechęć do czytania lektur? / Iwona Jabłońska // Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 31-33.

50.   Człowiek w krainie baśni : o roli baśni w rozwoju IQ i EQ / Elżbieta Binswanger - Stefańska // Edukacja i Dialog. - 2016, nr 7/8, s. 35-38.

51.   Czym jest czytanie / Halina Konior-Węgrzynowa // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3,  
s. 92-101.

52.   Czym jest czytanie? / Marta Komarowska // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 22-23.

53.   Czytając poznaję świat / Anna Nowacka // Życie Szkoły. - 2015, nr 2, s. 2-6.

54.   Czytające szkoły / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 24-25.

55.   „Czytajmy dzieciom..." : jak zachęcić rodziców do aktywnej współpracy / Wanda Niedorozow // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 69-78.

56.   Czytam, bo lubię - o rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2014, nr 6, s. 14-17.

57.   Czytam sobie : jak zachęcić pierwszoklasistów do czytania / Agata Chodowiec // Biblioteka

w Szkole. - 2016, nr 2, s. 20-22.

58.   Czytania można nauczyć / Elżbieta Brzezicka  // Meritum. - 2008, nr 2,  s. 47-51.

59.   Czytanie i mózg / Ewa Borgosz // Meritum. - 2016, nr 2, s. 26-32.

60.   Czytanie i obcowanie z książką / Renata Flis // Edukacja i Dialog. -  2007, nr 2, s. 37-41.

61.   Czytanie jako klucz do świata / Iwona Gryniuk-Toruń // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4,

s. 73-76.

62.   Czytanie - najskuteczniejszą metodą wychowawczą / Ewa Frączek, Ewa Pałucka // Biblioteka

w Szkole. - 2012, nr 1, s. 19-23.

63.   Czytanie (w) przestrzeni edukacyjnej / Mateusz Leszkowicz // Meritum. - 2016, nr 2, s. 40-44.

64.   Gry i zabawy wdrażają najmłodszych uczniów do czytelnictwa / Piotr Kowolik // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 10, s. 36-41.

65.    Gry książkowe / Beniamin Muszyński // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 1, s. 19-20.

66.   Jak wychować czytelnika? / Iwona Dąbek // Meritum. - 2008, nr 2, s. 40-43.

67.   Jak wychować "pożeracza książek"? / Anna Kleiber  // Bibliotekarz. - 2010, nr 10, s. 14-19.

68.    Jak wychować „pożeracza książek" ?/ Anna Kleiber // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 1, dod. Świat książki dziecięcej,  s. 1-7.

69.    Jak zachęcać dzieci do czytania / Stefania M. Stysiak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2,

s. 33-36.

70.    Jak zaszczepić bakcyla czytania? / Dorota Brzozowska // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 6,

s. 12-13.

71.   Konkursy tematyczne z wykorzystaniem fragmentów literatury dziecięcej / Małgorzata Tomasiak // Nauczanie Początkowe. -  2006/2007, nr 2, s. 60-68.

72.    Książka dla dzieci i młodzieży w XXI wieku. Cz. 1 / Grzegorz Leszczyński // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 1, s. 3-7.

73.    Książka dla dzieci i młodzieży w XXI wieku. Cz. 2 / Grzegorz Leszczyński // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 12, s. 7-12.

74.   Moja przyjaciółka książka : o edukacji czytelniczej dzieci / Lidia Baranowska // Życie Szkoły
. - 2013, nr 9, s. 4-7.

75.   Niech dzieci czytają / Magdalena Kordaszewska // Życie Szkoły. - 2016, nr 7, s. 38-39.

76.    Nieczytanie przyczyną wykluczenia kulturalnego / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 6-16.

77.    Niezwykła moc zwykłego czytania / Elżbieta Olszewska, Irena Koźmińska // Edukacja

i Dialog. - 2016, nr 7/8, s. 39-44.

78.   Opowieści, które zabierają gdzieś indziej, czyli kilka uwag o czytaniu i lekturach dzieci
i młodzieży / Agnieszka Kruszyńska // Meritum. - 2016, nr 2, s. 19-25.

79.    Po co Polska czyta dzieciom? / Marcelina Gronowska, Małgorzata Sosnowska.// Remedium. - 2012, nr 4, s. 1-3.

80.   Po nitce do kłębka : o kształtowaniu pasji czytelniczej / Bożena Itoya // Wychowanie

w Przedszkolu. - 2014, nr 4, s. 52-55.

81.   Pokochać książki / Anna Lorenc-Chroń, Urszula Małysz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 57-59.

82.   Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci / Magdalen Akubus // Guliwer. - 2011, nr 1,
s. 15-21.

83.   PoTIKaj... poczytaj, czyli jak za pomocą nowych technologii wspierać czytelnictwo / Bożena Boryczka // Meritum. - 2016, nr 2, s. 82-89.

84.   Program "Pomagam czytać" szansą rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym / Urszula Zybura // Biblioterapeuta. - 2011, nr 4, s. 6-10.

85.   Rola literatury w procesie edukacji/ Janusz Sytnik-Czetwertyński // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 2, s. 95-98.

86.    Rozwijać pasję czytania... / Wiesława Papierska // Meritum. - 2008, nr 2, s. 71-74.

87.   Spotkanie z tekstem / Elżbieta Werbińska // Życie Szkoły. - 2005, nr 8, s. 18-20.

88.   Tydzień czytania w szkole / Dominika Miaz // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 3, s. 8-11.

89.    Uczenie czytania w szkole / Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 1, s. 3-4

90.   Wesoły świat książek Astrid Lindgren : międzyszkolny konkurs czytelniczy dla uczniów klasy 3 szkoły podstawowej / Dorota Kowalik // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 20-22.

91.   Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży / Marzena Tyl // Poradnik Bibliotekarza. - 2017, nr 3, s. 4-6.

92.   Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska ; rozm. przepr. Dominika Stefanowska //
Życie Szkoły. - 2015, nr 8, s. 6-9.

93.   Wyprawa w świat książek : scenariusz akademii dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / Tamara Kotarska //  Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 18-19.

 

Ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim wybrała i opracowała Halina Lewsza

Powrót do Pedagogika, psychologia