CZYTANIE – CZYTELNICTWO – CZYTELNIK

                                 Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014

 

1.      Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2010.

2.      Czytanie, czytelnictwo, czytelnik / pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń ; przy współudziale Agnieszki Łuszpak. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.

3.      Czytanie, kupowanie, surfowanie : społeczny zasięg książki w Polsce w 2006 roku / Grażyna Straus, Katarzyna Wolff, Sebastian Wierny ; Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2008.

4.      Czytanie, kupowanie, wypożyczanie : społeczny zasięg książki w Polsce w 2004 roku / Grażyna Strauss, Katarzyna Wolff ; Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2006.

5.      Czytanie z innym : etyka, lektura, dydaktyka / Krystyna Koziołek. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.

6.      Czytelnictwo / Jacek Wojciechowski. - Wyd. 6 popr. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.

7.      Derliczek czyli Wędrówki literackie / Joanna Papuzińska. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013.

8.      Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość : od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk / Ewa Paczoska. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2004.

9.      Doświadczenie lektury : między krytyką literacką a dydaktyką literatury / red. Krzysztof Biedrzycki i Anna Janus-Sitarz. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012.

10.  Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona Konopnicka. - Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013.

11.  Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. Anna Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011.

12.  Elitarne i popularne wzory czytania / Jadwiga Kołodziejska. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013.

13.  Gdzie jest czytelnik? / Łukasz Gołębiewski. - Warszawa: Biblioteka Analiz, 2012.

14.  Istota czytania / Sebastian Taboł. - Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2005.

15.  Jak powieść / Daniel Pennac ; przeł. Katarzyna Bieńkowska. - Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2007.

16.  Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało? / Pierre Bayard ; przeł. Magdalena Kowalska. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008.

17.  Jak zachęcać do czytania : mini lekcje dla uczniów gimnazjum i liceum / Kelly Gallagher ;

18.  tł. Magdalena Pagińska. - Gdańs: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010.

19.  Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Grzegorza Leszczyńskiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Michała Zająca ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2006.

20.  Książki dla najmłodszych : od zera do trzech : poradnik / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2011.

21.  Książka i młody czytelnik : zbliżenia, oddalenia, dialogi, studia i szkice / Grzegorz Leszczyński, Michał Zająć. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013.

22.  Książka jest światem : o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków / Alicja Baluch. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2005.

23.  Książka na początku wieku : społeczny zasięg książki w Polsce w 2002 roku / Grażyna Straus, Katarzyna Wolff, Sebastian Wierny ; Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2004.

24.  Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku : szkice bibliologiczne / red. nauk. Mariola Antczak i in. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

25.  Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012.

26.  Magiczna biblioteka : zbójeckie księgi młodego wieku / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie, 2007.

27.  Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / red. Nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kepa, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

28.  Między dzieciństwem a dorosłością. Młodzież w bibliotece / pod red. Anny Marii Krajewskiej. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012.

29.  Między tekstem a czytelnikiem : żywe słowo w bibliotece : tradycja i współczesność / Małgorzata Pietrzak. - Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2012.

30.  Miś - zabawka - bohater literacki - wzór wychowawczy / Justyna Binio. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013.

31.  Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz ; przy współpr. Sylwii Gajownik. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012

32.  Nastoletni czytelnicy / Zofia Zasacka ; Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2008.

33.  Nie myśl, że książki znikną / Jean-Claude Carrière, Umberto Eco ; wywiad przeprowadził Jean-Philippe de Tonnac ; przeł. Jan Kortas. - Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2010.

34.  Od czterech do sześciu : książki dla przedszkolaka / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012.

35.  Od papirusu do hipertekstu : esej o przemianach tekstu i lektury / Christian Vandendorpe ; przekł. Anna Sawisz. - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

36.  Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Grzegorza Leszczyńskiego i Michała Zająca ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2008.

37.  Pismo, książka, lektura : rozmowy : Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune / Paweł Rodak. - Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

38.  Poczytajmy : jak rozwijać w dziecku pasję czytania : poradnik / Mariella Lunardi. - Kraków: Wydawnictwo OO. Franciszkanów "Bratni Zew", 2011.

 

39.  Polubić czytanie : utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach 1-3 : poradnik metodyczny dla nauczycieli pierwszego poziomu nauczania / Marta Ziółkowska-Sobecka. - Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000.

40.  Przestrzeń informacyjna książki / red. Jadwiga Konieczna, Stanisława Kurek-Kokocińska, Hanna Tadeusiewicz ; przy współpr. Rafała Kępy i Magdaleny Przybysz-Stawskiej. - Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2009.

41.  Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą : podręcznik / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2011.

42.  „Stare" i „nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży / pod red. Bożeny Olszewskiej i Elżbiety Łuckiej-Zając. - Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010.

43.  Subtelna rewolucja : czytanie od pierwszego roku życia / Glenn Doman, Janet Doman ; tł. Olga Kwiecień Maniewska. - Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2013.

44.  Szerokie okno biblioteki / Jadwiga Kołodziejska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2006.

45.  Szkolna lektura : bliżej teraźniejszości / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas", 2011.

46.  Szkolne spotkania z literaturą / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków: Towarzystwo Autorów

47.  i Wydawców Prac Naukowych „Universitas, 2007.

48.  Śmierć książki : no future book / Łukasz Gołębiewski. - Warszawa: Biblioteka Analiz, 2008.

49.  Wybieram książkę : społeczny zasięg książki w Polsce w 2008 roku / Izabela Koryś, Katarzyna Wolff ; Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2010.

50.  Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy: Maternus Media, 2007.

51.  Wychowanie przez czytanie / Irena Kożmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa:   Świat Książki, 2014.

52.  Wykształceni amatorzy książek / Grażyna Straus. - Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2008.

53.  Zamieszkać w Bibliotece / Jan Tomkowski. - Ossa: Wydawnictwo Dom na Wsi, 2004.


Artykuły

1.      Cała Polska Czyta Dzieciom : miłość do książek musi zrodzić się w dzieciństwie // Życie Szkoły. - 2005, nr 8, s. 59-60.

2.      Cała Polska czyta dzieciom / Renata Durda // Niebieska Linia. - 2001, nr 5, s. 20-21.

3.      Cała rodzina czyta dzieciom / Maria Łakomczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 2, s. 44-45.

4.      Chłopackie i dziewczyńskie czytanie / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 9,
s. 10-11.

5.      Czy warto czytać dzieciom? / Danuta Doskocz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2,
s. 56-58.

6.      Czytam, bo lubię - o rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2014, nr 6, s. 14-17.

7.      Czytamy dziecku i z dzieckiem / Danuta Matusiak // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 9,
s. 19-21.

8.      Czytanie i obcowanie z książką / Renata Flis // Edukacja i Dialog. -  2007, nr 2, s. 37-41.

9.      Czytanie jako podróż - perspektywa edukacyjna / Marta Rusek.// Edukacja. - 2012, nr 2,
s. [44]-51.

10.  Czytanie jako umiejętność korzystania z techniki / Elżbieta Gajek // Meritum. - 2008, nr 2,
s. 33-36.

11.  Czytanie (nie tylko) lektur szkolnych - dobrodziejstwo czy udręka? / Iwona Morawska // Język Polski w Liceum. - 2014/2015, nr 1, s. 21-36.

12.  Czytelnictwo młodzieży / Zofia Zasacka // Bibliotekarz. - 2011, nr 1, s. 13-20.

13.  Czytelnik - wymierający gatunek? / Monika Stachowiak, Ewelina Telicka // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 50-52.

14.  Dajmy naszym dzieciom szansę, by wyrosły na zdrowych, mądrych i szczęśliwych ludzi / Katarzyna Bednarz-Soja // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 2, s. 68-70.

15.  Dziecko odbiorcą kultury : (przyswajanie literatury przez uczniów - uwarunkowania rozwojowe) / Jan Czechowski // Nowa Szkoła. - 2007, nr 5, s. 42-50.

16.  Gimnazjaliści i książki / Zofia Zasacka.// Meritum. - 2008, nr 2, s. 25-29.

17.  Historia czytelnictwa powojennego w ampułce / Ryszard Turkiewicz // Bibliotekarz. - 2010, nr 12, s. 4-6.

18.  Internet a przyszłość książki : rozważania z perspektywy cyfrowego tubylca / Katarzyna Blak // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 5/6, s. 39-41.

19.  Jak zachęcić dzieci do czytania / Stefania M. Stysiak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2,
s. 33-36.

20.  Kilka słów o czytelnictwie / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 5-8.

21.  Książka czy komputer? / Iwona B. Bukrejewska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10,
s. 10-14.

22.  Książka poza domem i biblioteką czyli Co, gdzie i dlaczego czytamy w przestrzeni publicznej / Magdalena Kokosińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 7/8, s. 23-26.

23.  Kto czyta książki... / Małgorzata Rokicka-Szymańska // Bibliotekarz. - 2013, nr 7/8, s. 18-19.

24.  Kto czyta książki, żyje podwójnie / Mikołaj Kotyło // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 7/8,
s. 81-83.

25.  Kto czyta, żyje dwa razy / Izabela Nadolnik // Życie Szkoły. - 2014 nr 4, s. 26-27.

26.  Kulturowe uwarunkowania poziomu czytelnictwa / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 4-8.

27.  Jak wychować "pożeracza książek"? / Anna Kleiber  // Bibliotekarz. - 2010, nr 10, s. 14-19.

28.  Jak wychować „pożeracza książek" ?/ Anna Kleiber // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 1, Dodatek: Świat książki dziecięcej s. 1-7.

29.  Kilka słów o czytelnictwie / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 5-8.

30.  Lektury gimnazjalistów - od codzienności do unikania / Zofia Zasacka.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 7/8, s. 3-6.

31.  "Moda na czytanie" / Anna Marcinek-Drozdalska // Guliwer. - 2008, nr 4, s. 103-106.

32.  Moja przyjaciółka książka : o edukacji czytelniczej dzieci / Lidia Baranowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 9, s. 4-7.

33.  Nastolatki i książki - od czytania codziennego do unikania / Zofia Zasacka.// Edukacja. - 2012, nr 20-35.

34.  Polacy i książki / Katarzyna Wolf // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 11, s. 3-7

35.  Moja przyjaciółka książka : o edukacji czytelniczej dzieci / Lidia Baranowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 9, s. 4-7.

36.  Nieczytanie przyczyną wykluczenia kulturalnego / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 6-16.

37.  O potrzebach czytelniczych sześciolatków / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 12-17.

38.  Pokaż mi, co czytasz, a powiem ci, kim będziesz / Marta Komarowska // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 9, s. 15.

39.  Pokochać książki / Anna Lorenc-Chroń, Urszula Małysz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 57-59.

40.  Polacy i książki / Katarzyna Wolff // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 11, s. 3-7.

41.  Polskie portale społecznościowe promujące czytelnictwo / Katarzyna Król // Bibliotekarz. - 2012, nr 4, s. 1-6.

42.  Program "Pomagam czytać" szansą rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym / Urszula Zybura // Biblioterapeuta. - 2011, nr 4, s. 6-10.

43.  Promocja czytelnictwa : przypomnienie koncepcji Juliusza Ippoldta / Tomasz Kruszewski // Bibliotekarz. - 2007, nr 1, s. 17-19.

44.  Przemiana kompetencji czytelniczych dzieci pod wpływem mediów elektronicznych / Maria Kielar-Turska, Anna Kołodziejczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 5-12.

45.  "Radość czytania" czyli Blogi czytelnicze a bibliotekarze / Marta Wiktoria Trojanowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 12, s. 39-41.

46.  Rozsypany kanon literacki / Jadwiga Kołodziejska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 10,
s. 7-10.

47.  Społeczny zasięg książki w Polsce w 2008 r. - komunikat z badań Biblioteki Narodowej / Katarzyna Wolff // Matematyka. - 2009, nr 5, s. 9-12.

48.  Spotkanie z tekstem / Elżbieta Werbińska // Życie Szkoły. - 2005, nr 8, s. 18-20.

49.  Sztuka czytania potrzebą współczesnego człowieka / Grzegorz Baran // Język Polski
w Gimnazjum
.
- 2013/2014, nr 3, s. 11-30.

50.  „Trudny czytelnik" naszym wyzwaniem / Anna Kleiber // Bibliotekarz. - 2011, nr 4, s. 7-12.

51.  Uczniowskie „czytam, więc jestem" w społeczeństwie informacyjnym / Krystyna Cembrzyńska // Meritum. - 2010, nr 3, s. 31-37.

52.  Współczesny czytelnik w świetle badań Biblioteki Narodowej / Katarzyna Wolff // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 4, s. 3-9.

53.  Zabawa w czytanie" - metoda Glena Domana : informacje dla rodziców / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 4, s. 35-39.

54.  Zainteresowania czytelnicze uczniów szkół średnich / Wiesława Ratkiewicz, Bogusław Ratkiewicz.// Bibliotekarz. - 2005, nr 5, s. 19-24.

Oprac. Halina Lewsza
Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim

 

Powrót do Inne