Otwarte Zasoby Edukacyjne

 

Otwarte Zasoby Edukacyjne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2015

 

Wydawnictwa zwarte

1.      Biblioteka, książka, informacja, Internet : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Osińskiego i Renaty Malesy. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

2.      Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra / Anna Wałek. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009.

3.      Cyfrowa dorosłość: jak pokolenie sieci zmienia nasz świat / Don Tapscott ; tł. Piotr Cypryański. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.

4.      Informacja w Internecie / Magdalena Kraciarz, Maciej Dutko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

5.      Przewodnik po otwartości / [oprac. Justyna Hofmokl i in. ; Centrum Cyfrowe Projekt: Polska]. - Warszawa : Creative Commons Polska, 2013.

6.      Przewodnik po otwartej nauce / [aut. Justyna Hofmokl i in.]. - Warszawa : Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

7.      Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna. Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

8.      Technologie informacyjne w pracy nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Marii Zająć. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.

  

Artykuły z czasopism pedagogicznych

1.      Akademia Khana - edukacja wszędzie i dla każdego / Witold Kranas // Meritum. - 2012, nr 4, s. 45-48.

2.      Buszujący w sieci, czyli subiektywny przewodnik po stronach internetowych... półtora roku później / Agnieszka Sikorska-Celejewska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 2, s. 32-33.

3.      Co to jest Wiki? / Elżbieta Gucwa // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7-8, dodatek Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 3, s. 7-8.

4.      Czasopisma literackie - reaktywacja w Internecie? / Anna Brzezińska // Biblioteka
 w Szkole.
- 2010, nr 2, dodatek „Biblioteka - Centrum Informacji". - 2010, nr 1,
dodatek „Biblioteka - Centrum Informacji". - 2010, nr 1, s. 5-6.

5.      Domena publiczna, czyli jak wykorzystać uwolnioną twórczość w edukacji // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 3, s. 6.

6.      E-podręcznik - a cóż to takiego? / Grażyna Czetwertyńska // Meritum. - 2012, nr 4,
 s. 8-11.

7.      Edukacja - Internet - kultura otwarta : zarys problematyki / Maria Bosacka // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 11, s. 3-4.

8.      Edukacja medialna - porozmawiajmy o konkretach / Dorota Górecka - O'Connor // Meritum. - 2012, nr 4, s. 24-26.

9.      Floratheca : zaproszenie do wirtualnego ogrodu / Krystyna Jędrzejewska-Szmek // Biologia w Szkole. - 2013, nr 5, s. 29-37.

10.  Interaktywne wirtualne wędrówki / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. - 2009,
nr 7/8, dodatek „Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji". - 2009, nr 3, s. 15-16.

11.  Internet - nowa przestrzeń doświadczeń dla najmłodszych / Urszula Hoczyk // Nowa Szkoła. - 2013, nr 7, s. 45-48.

12.  Internetowe zasoby edukacyjne / Urszula Hoczyk // Nowa Szkoła. - 2014, nr 3,
s. 23-28.

13.  Lektury w wersji cyfrowej - oferta dla uczniów / Iwona Włodarska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 4, s. 16-17.

14.  Literatura w polskich bibliotekach cyfrowych : przegląd serwisów / Biblioteka
 w Szkole
. - 2010, nr 2, dodatek „Biblioteka - Centrum Informacji". - 2010, nr 1,
s. 15-16.

15.  Narodowe Archiwum Cyfrowe dla dzieci / Anna Kontkiewicz // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 1, s. 2021.

16.  Odwrócona lekcja biologii / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole. -  2013, nr 2,
s. 32-34.

17.  Odwrócona lekcja, czyli praca z otwartymi zasobami edukacyjnymi / Małgorzata Rostkowska // Meritum. - 2012, nr 4, s. 49-51.

18.  Otwarta edukacja szansą dla polskiej szkoły / Mirosław Bogacz // Biblioteka

19.  w Szkole. - 2013, nr 7/8, dodatek „Biblioteka - Centrum Informacji", nr 3, s. 3-4.

20.  Otwarte materiały edukacyjne / Jarosław Lipszyc, Władysław Majewski // Meritum. - 2008, nr 4, s. 4-5.

21.  Otwarte zasoby edukacyjne - ku wizji pedagogiki uczestniczącej // Wychowanie
na co Dzień
. - 2009, nr 9, s. 9-13.

22.  Otwarte zasoby edukacyjne szansą dla edukacji ustawicznej / Sławomir Koziej // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 45-53.

23.  Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce - konferencja w Sejmie RP // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, s. 17-20.

24.  Otwarte  zasoby edukacyjne w pracy historyka i polonisty / Mirosława Bogacz // Meritum. - 2012, nr 4, s. 55-59.

25.  Polskie biblioteki cyfrowe jako narzędzie wspierające edukację / Marzena Jarocka // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 11, dodatek „ Biblioteka - Centrum Informacji". - 2013, nr 4, s. 13-16.

26.  Popularyzowanie bibliotek cyfrowych w środowisku szkolnym / Teresa Kasza, Danuta Myl // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 7/8, dodatek „Biblioteka -Centrum Informacji", nr 3, s. 17-19.

27.  Prawa (nie tylko) autorskie / Dorota Janczak // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5,
 s. 6-8.

28.  Przykłady otwartych zasobów edukacyjnych do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 7/8, dodatek „Biblioteka - Centrum Informacji", nr 3, s. 12-13.

29.  Publikujemy zgodnemu z prawem / Dorota Janczak // Biblioteka w Szkole. - 2009,
nr 7/8, dodatek „Biblioteka - Centrum Informacji". - 2009, nr 3, s. 9-11.

30.  Serwis Nowoczesnego Bibliotekarza - interaktywność na wagę złota // Anna Szeląg // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 5, s. 24-25.

31.  Subiektywny przegląd internetowych zasobów edukacyjnych / Anna Szeląg // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 7/8, dodatek „Biblioteka - Centrum Informacji", nr 3,
s. 14-16.

32.  TED otwiera świat / Grażyna Gregorczyk, Ewa Kędracka-Feldman // Meritum. - 2012, nr 4, s. 27-31

33.  Wiedza o filmie w szkole ponadpodstawowej [Filmoteka Szkolna] / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 3, s. 22-23.

34.  WolneLektury.pl - kolejna szansa na powrót uczniów do roli czytelników? / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 3, s. 62-67.

35.  Wolne zasoby edukacyjne na lekcji języków obcych / Elżbieta Gajek // Meritum. - 2012, nr 4, s. 52-54.

36.  Wolność i twórczość w edukacji dzięki otwartym zasobom edukacyjnym / Krzysztof Wojewodzic // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 9/10, s. 60-61.

37.  Wspieranie nauczycieli w wykorzystaniu Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) - na podstawie własnych nauczycielskich doświadczeń / Małgorzata Rostkowska // Meritum. - 2012, nr 4, s. 60-62.

38.  Wykluczenie edukacyjne czy wolny dostęp do edukacji? / Bożena Bednarek-Michalska // Meritum. - 2012, nr 4, s. 12-18.

39.  Wykorzystanie grafiki według zasad prawa autorskiego / Dorota Janczak // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 11, s. 9-10.

40.  Zasoby otwarte - prawda i fikcje. Środowiska wirtualne zamiast e-podręczników / Maciej M. Sysło // Meritum. - 2012, nr 4, s. 2-7.

 

 

 

Netografia

1.      http://edukacjamedialna.edu.pl/info

2.      http://otwartezasoby.pl/category/zasoby-edukacyjne/

3.      http://koed.org.pl/

4.      http://creativecommons.pl/

5.      http://www.serwisbibliotekarza.pl

6.      http://nowoczesnapolska.org.pl

7.   Blog: Otwarte zasoby Edukacyjne [dostęp: 25 lutego 2015]. Dostępny w Internecie: http://creativecommons.pl/tag/otwarte-zasoby-edukacyjne/

8.   Creative Commons, innowacje w systemie prawa autorskiego i rozwój wolnej kultury /  Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski // Biuletyn EBIB. -  2005, nr 3 (64) [dostęp: 23 lutego 2015]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/64/hofmokl_tarkowski.php.

9.   Czytamy słuchając - o projekcie [dostęp: 9 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://czytamysluchajac.pl/o-projekcie/

10.  Domena publiczna [dostęp: 3 marca 2015]. Dostępny w Internecie: http://domena.koed.org.pl

11.  Domena publiczna - co to takiego? / Bednarek-Michalska Bożena, Tarkowski Alek, Szczepańska Barbara // Biuletyn EBIB . - 2009, nr 1(101) [dostęp: 10 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2009/101/a.php?bednarek_tarkowski_szczepanska

12.  E-podręcznik, czyli zbiór otwartych treści edukacyjnych / Marcin Polak // Edunews.pl  [dostęp: 10 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedziaedukacyjne/1729-e-podrecznik-czyli-zbiorotwarty-tresci-edukacyjnych

13.  Ile otwartych zasobów edukacyjnych w polskim Internecie?/ Marcin Polak] // Edunews.pl [dostęp: 10 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://www.edunews.pl/system-edukacji/1543-ile-otwartych-zasobowedukacyjnych-w-polskim-internecie

14.  Kalendarium działań na rzecz Open Access (otwartej nauki) w Polsce / red. Bożena Bednarek Michalska.[dostęp: 10 kwietnia 2015] . Dostępny w Internecie: http://www.ebib.pl/?page_id=887

15.  Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji [dostęp 10 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://www.capetowndeclaration.org/translations/polish-translation

16.  Koalicja Otwartej Edukacji [dostęp: 8 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://koed.org.pl/

17.  Mapa otwartych zasobów edukacyjnych [dostęp 14 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://ngoteka.pl/bitstream/id/469/Mapa%20Otwartych%20Zasob%C3%B3w%20Edukacyjnych.pdf

18.  Materiały CC [dostęp: 14 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie:  http://creativecommons.pl/materialy/

19.  Nowe inicjatywy wolnej edukacji, kultury i nauki / Bożena Bednarek-Michalska // Biuletyn EBiB.- 2009, nr 1 (101) [dostęp: 8 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://ebib.info/2009/101/a.php?bednarek.

20.  Nowe kompetencje. Korzystanie z Otwartych Zasobów Edukacyjnych / Marcin Polak  // Edunews.pl [dostęp: 8 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1047-nowe-kompetencje-korzystanie-zotwartych-zasobow-edukacyjnych

21.  O projekcie WolneLektury.pl [dostęp: 12 lutego 2015]. Dostępny w Internecie : http://www.wolnelektury.pl/o-projekcie/

22.  Otwarta edukacja, edukacja przyszłości / Jarosław Lipszyc [dostęp: 8 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/1157-otwarta-edukacja-edukacja-przyszlosci.

23.  Otwarta edukacja, nauka i kultura. Podstawowe informacje dla bibliotekarzy
i użytkowników bibliotek / Bożena Michalska-Bednarek [dostęp: 8 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata-?id=41492&from=publication.

24.  Otwarte Zasoby Edukacyjne  [dostęp: 8 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie http://pl.wikipedia.org/wiki/

25.  Otwarte zasoby edukacyjne // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2011, nr 2 [dostęp: 10kwietnia  2015]. Dostępny w Internecie: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2011/2/110204.htm

26.  Otwarte zasoby edukacyjne. Podstawowe informacje / Seth Gurell, Sunshine Connelly, David Wiley // Biuletyn EBIB. - 2009, nr 1 [dostęp: 10 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://www.ebib.info/2009/101/a.php?gurell_connelly_wiley

27.  Otwarte Zasoby Edukacyjne w praktyce - zagadnienia prawne i techniczne / Kamil Śliwowski [dostęp: 8 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=158&Itemid=1776

28.  Otwarte zasoby przyszłością edukacji / Agnieszka Andrzejczak // Edunews.pl [dostęp: 8 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://edunews.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=712.

29.  Polskie repozytoria otwarte / Emilia Karwasińska // Biuletyn EBIB. - 2012, nr 8 [dostęp:  8 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-135-spis/1388-ebib-82012-1359

30.  Projekty Wikimedia i ich potencjał edukacyjny. Seminarium „Otwarte Zasoby Edukacyjne", Olsztyn, 18 listopada 2009 / Marcin Goździkiewicz [dostęp: 8 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/konferencje/seminarium_olsztyn/gozdzikiewicz_olsztyn.pdf

31.  Przewodnik po otwartej nauce / Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Bożena Bednarek-Michalska [dostęp: 9 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=44002

32.  Przewodnik po OZE/Katalog Otwartych Zasobów Edukacyjnych [dostęp 7 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://pl.wikibooks.org/wiki/Przewodnik_po_OZE/Katalog_Otwartych_Zasob%C3%B3w_Edukacyjnych

33.  Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych. / Karolina Grodecka, Kamil Śliwowski [dostęp 14 kwietniao 2015]. Dostępny w Internecie: http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2014/05/OER_handbook_v5_online1.pdf

34.  Ruch otwartej edukacji: współczesne podejście do nauczania i uczenia się. Konferencja „Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce", Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. / Richard Baraniuk [dostęp: 9 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie:  http://wwwslideshare.net/KOED/ruch-otwartej-edukacji-wspolczesne-podejscie-do-nauczania-i-uczenia-si?type=document

35.  Wiedza za darmo. Rozwój Otwartych Zasobów Edukacyjnych // Edunews.pl [dostęp: 7 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://www.edunews.pl/system-edukacji/warto-przeczytac/180-wiedza-za-darmo-rozwoj-otwartych-zasobowedukacyjnych

36.  Wolne Lektury - biblioteka w sieci /  Krzysztof Rytel [dostęp: 7 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://republika.onet.pl/28016,25,1,,fabryka.html

37.  Wolne Lektury - refleksje użytkownika. Seminarium „Otwarte Zasoby Edukacyjne", Olsztyn, 18 listopada 2009 / Joanna Łazicka [dostęp: 9 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/konferencje/seminarium_olsztyn/lazicka_olsztyn.pdf

38.  Wolne lektury : szkolna biblioteka internetowa : użytkowanie i redakcja : poradnik  [dostęp: 9 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://wiki.wolnepodreczniki.pl/Lektury:Poradnik

39.  Wprowadzenie do otwartych zasobów edukacyjnych [dostęp: 30 lipca 2014]. Dostępny w Internecie: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=40051.

40.  Wyszukiwanie cyfrowych zasobów edukacyjnych / Lidia Derferd-Wolf
 [dostęp: 9 kwietnia 2015]. Dostępny w Internecie:
http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/zasoby/konferencje/torun/zasoby_edukacyjne_wyszukiwanie.pdf

 

 

Biblioteki cyfrowe jako źródła informacji


41.  Bibliografia Zawartości Czasopism http://mak.bn.org.pl/w14.htm
42.  Katalogi Biblioteki Narodowej http://alpha.bn.org.pl/
43.  Narodowe Archiwum Cyfrowe http://www.nac.gov.pl/

44.  Narodowy Instytut Audiowizualny http://www.nina.gov.pl/

45.  Narodowy Instytut Dziedzictwa http://www.nid.pl/pl/

46.  Federacja Bibliotek Cyfrowych http://fbc.pionier.net.pl/owoc

47.  Stare książki online http://www.kalisz.info/stare-ksiazki-on-line.html

48.  e-Kolekcja Czasopism Polskich http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/CKCP.html

49.  Kolekcja czasopism w Bibliotece Multimedialnej TeatrNN.pl  http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/collectiondescription?dirids=317

50.  Katalog Czasopism Kulturalnych http://katalog.czasopism.pl/index.php/Kategoria:Historia

51.  Mazowieckie Czasopisma Regionalne http://mazowsze.hist.pl/

 

Cyfrowy warsztat historyka

52.  Bibliografia Historii Polskiej http://www.bibliografia.ipn.gob.pl/

53.  Kolekcja Powstanie Styczniowe w Polonie http://www.polona.pl/search/collection/37/

54.  (Powstanie styczniowe w zbiorach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/text?id=powstanie_styczniowe

55.  Kolekcja Wrzesień 1939 http://www.polona.pl/search/collection/13/

56.  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/

57.  Polski Słownik Biograficzny http://www.psb.pan.krakow.pl/index.php/pl/

58.  Repozytorium Armii Krajowej http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=29

59.  Wirtualna Czytelnia Bibuły http://encyklopedia solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=WCB_Strona_g%C5%82%C3%B3wna

 

Cyfrowy warsztat polonisty

 

60.  Henryk Sienkiewicz http://www.sienkiewicz.ovh.org/index.htm

61.  Lektury szkolne www.wolnelektury.pl

62.  Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie http://cyfrowyczarnolas.pl/index.php/obiekty?id_kategorii=17

63.  Słowniki PWN http://sjp.pwn.pl/

64.  Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN http://korpus.pwn.pl/

65.  Przekłady literatury polskiej (1971- ) http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=29

66.  Film Polski http://www.filmpolski.pl/

67.  Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie  http://literat.ug.edu.pl/indexx.htm

68.  Bibliografia opracowań literackich http://www.wbp.olsztyn.pl/katalog/bol

 

 

 Opracowanie

Halina Lewsza

h.lewsza@bpsiedlce.pl

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach

Filia w Mińsku Mazowieckim


 


Powrót do Inne