E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

1.      Edukacja na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów / Stanisław Juszczyk. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003.

2.      Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach / Howard Pitler, Elizabeth R. Hubbell, Matt Kuhn ; przełożyła Patrycja Szmyd. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015.

3.      E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski.  - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2009.

4.      E-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci / Krzysztof Kuźmicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.

5.      E-learning : nauka na odległość / Alan Clarke ; tł. z jęz. ang. Michał Klebanowski.  -Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2007.

6.      E-learning - nowe aspekty : materiały z II ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 14-15 września 2010 r. / [red. tomu Bożena Boryczka ; aut. ref. Czesław Ślusarczyk et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2011.

7.      E-learning : tajniki edukacji na odległość / Marlena Plebańska. - Warszawa : C.H. Beck, 2011.

8.      E-learning w bibliotekach : materiały z ogólnopolskiej konferencji "E-learning wyzwaniem dla bibliotek" (Częstochowa, 11-12.10.2011) / [red. Ewa Rux]. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2012.

9.      E-learning w edukacji : jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną / Zbigniew Zieliński.  - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012.

10.  E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji Elbląg, 23-24 września 2009 r. / [red. tomu Bożena Boryczka].  - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009.

11.  Koniec epoki kredy / Aleksandra Pezda.  - Warszawa : Agora, 2011.

12.  Kursy internetowe : projektowanie i użytkowanie : praktyczny przewodnik dla nauczycieli
i studentów / Andrzej Syguła ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. - Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2008.

13.  Moodle dla nauczycieli i trenerów / Piotr Brzózka. - Gliwice : Wydawnictwo Helion,
cop. 2011.

14.  Moodle : doceń e-learning z platformą Moodle! : ćwiczenia praktyczne / Michał Susfał. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013.

15.  Moodle : stwórz własny serwis e-learningowy / Waldemar Howil. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012.

16.  Nowe technologie w edukacji / Roman Lorens. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2011.

17.  Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. -Warszawa : WSP ZNP ; Kraków : Impuls, 2004.

18.  Platforma moodle dla każdego nauczyciela : praktyczny przewodnik z platformą demo / Rafał Mazgaj, Rafał Oparowski, Krzysztof Nadolski ; pod red. Rafała Bury, Marka Smyczka oraz Marcina Kaim. - Piekary Śląskie : Itstart Wydawnictwo Informatyczne, 2014.

19.  Przewodnik po e-learningu / Marek Hyla. - Wyd. 2. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007.

20.  Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach : przykładowe konspekty
i polecane praktyki / Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015.

21.  Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela : nowe wyzwania edukacyjne / pod red. Jacka Migdałka i Anny Stolińskiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.

22.  Tworzenie serwisów e-lerningowych z Moodle 1.9 : poznaj możliwości Moodle'e
i twórz jeszcze atrakcyjniejsze kursy internetowe / William H. Rice IV ; [tł. Anna Borska]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010.

23.  Wybrane zagadnienia e-edukacji / pod red. Leszka Rudaka ; aut. Krzysztof Andrelczyk [et al.]. -Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2009.

 

Artykuły

24.  Alternatywa dla tradycyjnego nauczania : e-learning Krzysztof Zajdel  // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 3, s. 3-41. 

25.  Analiza jakościowa systemów e-learningowych na przykładzie platformy informatycznej Edumatic oraz systemu Moodle / Jacek Marciniak  // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007,
nr 2, s. 95-113.  

26.  Blendspace - platforma do tworzenia i udostępniania lekcji oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów / Hanna Basaj // Meritum. - 2013, nr 4, s, 104-106.  

27.  Czas cyfrowej obecności - e-learning w placówkach oświatowych / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 14-17.

28.  Dobre praktyki projektowania kursów e-learningowych / Olga Ordyńska, Marcin Pawełczak. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 31-38.

29.  Elektroniczne platformy edukacyjne: otwarte czy zamknięte? / Jerzy Cieślik, Justyna Hofmokl // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 2, s. 53-59.  

30.  E-learning dla szkół i bibliotek / Bożena Bednarek-Michalska  // Wszystko dla Szkoły. - 2005,
nr 4, s. 1-6.

31.  E-learning jako wyzwanie dla systemu edukacji / Anna Izabela Brzezińska [et al.] // Kultura
i Edukacja
. - 2012, nr 1, s. [7]-31.

32.  E-learning - nowe oblicze edukacji / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 7, s. 47-51.

33.  E-learning w bibliotece - praktyczne wskazówki / Małgorzata Czub // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 9, s. 53-56.

34.  E-learning 2.0 - przegląd technologii i praktycznych wdrożeń / Marcin Dąbrowski // Edukacja
i Dialog
. - 2008, nr 4, s. 11-15.

35.  E-learning 2.0 - przegląd technologii i praktycznych wdrożeń : zastosowanie technologii i usług Web 2.0 w edukacji / Marcin Dąbrowski //  Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 38-43.  

36.  e-Technologie wspierające pracę nauczyciela / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2013,
nr 2, s. 68-73.

37.  Konektywizm czyli O uczeniu się w epoce cyfrowej / Grażyna Gregorczyk, Alicja Małgorzata Kozak // Meritum. - 2012, nr 1, s. 93-97.

38.  LearningApps - bezpłatna platforma do tworzenia interaktywnych ćwiczeń dla uczniów / Hanna Basaj // Meritum. - 2013, nr 4, s. 94-96.  

39.  Moodle : zabawa, przyjemność i uczenie się w jednym / Urszula Kośla // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 3, s. 19-20.

40.  Narzędzia TIK? Obecne! : jak mądrze wykorzystać w szkole technologię informacyjno-komunikacyjną / Marzena Tyl // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 5-7.

41.  Nauczanie on-line jako uzupełnienie tradycyjnych form : problemy i propozycja rozwiązań / Dariusz Kwiecień // Meritum. - 2006, nr 2, s. 87-89.

42.  Nowe technologie w edukacji - horyzonty najbliższych zmian / Marcin Polak  // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, dod. "Nowoczesne Technologie w Szkole - trendy w edukacji" s. 4-5, 8-9.  

43.  Platforma e-learningowa Moodle w kształceniu informatycznie uzdolnionych dzieci / Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska  // Meritum. - 2007, nr 4, s. 28-30.

44.   

45.  Platforma MOODLE / Dorota Karczewska  // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3,
s. 61-64.

46.  Platforma "Moodle". Cz 1 / Jacek Kulasa // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 4, s. 99-105.

47.  Program Picasa2 i jego wykorzystanie w projektach edukacyjnych / Izabela Rudnicka // Meritum. - 2008, nr 4, s. 29-36.

48.  Projektowanie ćwiczeń i kursu blended-learningowego / Anna Dymel // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 4, s. 29-36.

49.  Przyszłość TIK w edukacji / Ewa Kędracka-Feldman  // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 2,
s. 48-51.  

50.  Strona www oraz platforma edukacyjna jako nowoczesny środek dydaktyczny nauczyciela / Małgorzata Rostkowska // Meritum. - 2007, nr 4, s. 75-79.  

51.  TIK w pracy bibliotekarza / Anna Urbaniak // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7, s. 78-80.

52.   Quizy w Moodle - jako jeden ze sposobów na powtórkę materiału z matematyki przed egzaminem maturalnym / Beata Pośpiech // Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 23-24.

53.  Uczę się online / Wanda Jochemczyk  // Meritum. - 2013, nr 4, s. 85-87.

54.  W jaki sposób platforma edukacyjna może usprawnić proces nauki i nauczania oraz zmniejszyć nakład pracy nauczyciela / Colin Rose // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 1/2,
s. 6-13.  

55.  Wykład to nie wszystko : korzyści płynące z wykorzystania platformy edukacyjnej Moodle na uczelniach wyższych / Katarzyna Norkowska. // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6,
s. 201-204.

56.  Zastosowanie platformy edukacyjnej "Moodle" na lekcjach języka obcego / Marzena Żylińska // Meritum. - 2010, nr 1, s. 66-70.

Netografia

57.  http://moodle.org.pl/

58.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Moodle

 

 

 

 

Opracowanie

Halina Lewsza

Filia Biblioteki Pedagogicznej

W Mińsku Mazowieckim

Powrót do Inne