Konferencja - Kiedy dziecko dojrzewa... rodzą się pytania. Seksualność osób z zaburzeniami rozwojowymi - wystawa - 06.04.2017 r.

6 kwietnia odbyła się konferencja Kiedy dziecko dojrzewa... rodzą się pytania. Seksualność osób z zaburzeniami rozwojowymi zorganizowana przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach we współpracy z Fundacją Żółty Latawiec.

Wykłady skierowane były do nauczycieli i wychowawców pracujących z młodzieżą oraz rodziców.

Pracownicy biblioteki przygotowali wystawę swoich zbiorów dotyczącą tego tematu oraz zestawienie bibliograficzne, które zostały rozdane uczestnikom konferencji.

 

Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie - zestawienie bibliograficzne

Autyzm - zestawienie bibliograficzne