Biblioterapia - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1973-2007

KSIĄŻKI

1. Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie : materiały z konferencji "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych", Muszyna k. Krynicy, 15-17 IX 2002 r. / red. t. Janusz Nowicki. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2003

2. Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005 

3. Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych : zbiór studiów / pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2001 

4. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005 

5. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006 

6. Borecka Irena. Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2001

7. Borecka Irena. Biblioterapia formą terapii pedagogicznej : skrypt dla studentów pedagogiki. - Wałbrzych : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2001 

8. Borecka Irena. Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. - Wałbrzych : Unus, 2002 

9. Borecka Irena. Biblioterapia w szkole : poradnik dla bibliotekarzy. - Legnica : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1998 

10. Borecka Irena, Piotrowska Lilianna. Zastosowanie biblioterapii i muzykoterapii w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej. - Wałbrzych : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992

11. Borecka Irena, Wontorowska-Roter Sylwia. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. - Wałbrzych : Unus, 2003

12. Brett Doris. Opowiadania dla Twojego dziecka. Cz. 1. -  Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998 

13. Dziecko niepełnosprawne w bibliotece : materiały z seminarium w Gdańsku (14-15 XI 1994) oraz Krynicy Morskiej (7-8 XII 1995) / red. Janusz Nowicki, Mieczysław Szyszko. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Wydaw., 1996 (Warsz. : WDN)

14. Ekspresja twórcza dziecka : konteksty - inspiracje - obszary relaizacji / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały. - Katowice : Librus ; Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda, 2004 

15. Franaszczuk-Truszkowska Marta. Biblioterapia dla klas 4-6 szkoły podstawowej. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006 

16. Fuhrmann-Wönkhaus Elke. Spacer po tęczy : odprężające opowiadania dla chorych dzieci. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2003 

17. Kerksiek Alrun, Vopel Klaus W. Kozioł w polu kapusty : opowiadania i kreatywne ćwiczenia ruchowe dla dzieci od 3 do 8 lat. - Kielce : Jedność, 2006 

18. Keyserlingk Linde von. I nagle zrobiło się cicho : opowiadania o śmierci i pożegnaniach. - Kielce : Jedność, 2000

19. Keyserlingk Linde von. Nowe korzenie dla małych ludzi : o rozstaniach i nowych początkach. - Kielce : Jedność, 2000

20. Keyserlingk Linde von. Opowieści przeciwko lękom. - Kielce : Jedność, 2000 

21. Kruszewski Tomasz. Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2006 

22. Krzemińska Wanda. Literatura piękna a zdrowie psychiczne. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1973 

23. Książka w działalności terapeutycznej : praca zbiorowa / red. merytor. Elżbieta Barbara Zybert. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1997

24. Książki, które pomagają żyć : rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej : materiały z Ogólnopolskiego Seminarium w Ustroniu Zawodziu 7-9 czerwca 1999 r. / oprac. materiałów Elżbieta Barbara Zybert. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2000

25. Rogge Jan-Uwe. Krótkie opowiadania na pokonanie strachu. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2005

26. Skorny Zbigniew. Korekcyjna funkcja biblioterapii. - Wrocław : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, [1988]

27. Szeliga Katarzyna. Historia Guziolka czyli Jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli. - Kraków : Impuls, 2005 

28. Szocki Józef. Biblioteka w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych. - Warszawa : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1985 

29. Sztuka w edukacji i terapii / pod red. Mirosławy Knapik i Wiesławy Aleksandry Sacher ; Uniwersytet Śląski. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Zakład Arteterapii. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004 

30. Tomasik Ewa. Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1994 

31. Woźniczka-Paruzel Bronisława. Biblioterapia w środowisku współuzależnionych z grup rodzinnych Al-Anon : (od teorii do działań praktycznych). - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2002   

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Aiex Nola Kortner. Biblioterapia // Biblioterapeuta. - 2002, nr 4, s. 1-2

2. Andrzejewska Agnieszka. Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 1, s. 29-31

3. Andrzejewska Agnieszka. Nie muszę widzieć, żeby wiedzieć : warsztat biblioterapeutyczny (ok. 2,5-3 godz.) // Biblioterapeuta . - 2002, nr 4, s. 8-10

4. Andrzejewska Agnieszka. Warsztat biblioterapeutyczny (bibliografia) // Biblioterapeuta. - 2002, nr 4, s. 19-20

5. Appel Barbara. Książki, które pomagają żyć : zestawienie bibliograficzne // Poradnik Bibliotekarza . - 1998, nr 7/8, s. 42-43

6. Baranowicz Krystyna. Biblioterapia // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 2, s. 34-40

7. Bejnarowicz Marzena. Potrzebna jest wiara w dobro... i nadzieja // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 61-62 

8. Białoń-Siuda Alicja, Lewandowska Monika. Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii // Biblioteka w Szkole. -  2007, nr 5, s. 20-21

9. Bielawska Sylwia. Program terapeutyczny "Ja i rodzina" // Biblioterapeuta. - 2006, nr 3, s. 5-6 

10. Bieńkowska Krystyna. Bajkoterapia (wybór literatury) // Biblioterapeuta. - 2002, nr 3, s. [25]

11. Biskup Alina. Zimowa stołówka : bajka edukacyjna // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 10, s. 11

12. Błaszczyk-Smolec Aneta. Edukacja czytelnicza a biblioterapia // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 6, s. 4-5

13. Bończak Urszula. Nie kończąca się historia... // Biblioterapeuta. - 2005, nr 1, s. 12-14 

14. Borecka Irena. Baśń, bajka i bajeczka w terapii pedagogicznej // Biblioterapeuta. - 1999, nr 4, s. 3-4

15. Borecka Irena. Biblioterapia - warto spróbować // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 9, s. 11-14

16. Borecka Irena. Biblioterapia w szkole, czyli o doskonaleniu nauczycieli bibliotekarzy // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 9, s. 22-23

17. Borecka Irena. Biblioterapia wobec kryzysów wieku dorastania // Biblioterapeuta. - 2002, nr 1, s. 1-3

18. Borecka Irena. Czy kształcić biblioterapeutów? // Biblioterapeuta. - 2000, nr 1, s. 11-12

19. Borecka Irena. O edukacji nauczycieli w zakresie biblioterapii // Bibliotekarz. - 2000, nr 7/8, s. 31-33

20. Borecka Irena. O zajęciach biblioterapeutycznych inspirowanych utworem "Ogrody" Marii Borowej. Wprowadzenie // Biblioterapeuta. - 2000, nr 3, s. 10-13

21. Borecka Irena. O zawodzie i doskonaleniu biblioterapeuty // Bibliotekarz. - 2001, nr 3, s. 11-12

22. Borecka Irena. Portret seniora : warsztaty biblioterapeutyczne // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 1, s. 41-42 

23. Borecka Irena. Zabawy bajką jako element biblioterapii i terapii pedagogicznej // Biblioterapeuta. - 1999, nr 4, s. 4-6

24. Borowiec Barbara. Wykorzystanie poezji dziecięcej w biblioterapii na przykładzie wiersza "Rupaki" Danuty Wawiłow // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 2, s. 45-55 

25. Bukowska Iwona. Czy potrzebne są pracownie biblioterapeutyczne? // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 6, s. 22-23

26. Bukowska Iwona. Pracownie biblioterapeutyczne są potrzebne // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 6, s. 22

27. Bulik Iwona [et al.]. Jak "jeża" pozbawić kolców: scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla klasy 3-4 szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 10

28. Chachowska Zyta. Biblioterapia może pomóc : program autorski // Biblioterapeuta. - 2005, nr 1, s. 6-12 

29. Chłopik Beata. Scenariusz lekcji języka polskiego z elementami biblioterapii inspirowanej "Anią z Zielonego Wzgórza" L. M. Montgomery // Biblioterapeuta. - 2003, nr 2, s. 3-8

30. Chmielewska Olga. Biblioterapia // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 29-31  

31. Ciechanowska Małgorzata. Modele postępowania biblioterapeutycznego wobec nieuleczalnie chorych // Biblioterapeuta. - 2004, nr 4, s. 6-16

32. Cyrklaff Magdalena. Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, dod. s. I-III 

33. Czernianin Wiktor. Film jako narzędzie terapeutyczne w biblioterapii // Biblioterapeuta. - 2007, nr 1, s. 1-5 

34. Czerwińska Małgorzata. Biblioterapia - między dyscypliną naukową a metodą rewalidacji // Roczniki Biblioteczne. - 2001, s. 105-120

35. Czerwińska Małgorzata. Czytelnictwo a biblioterapia // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 70-72 

36. Domańska Katarzyna. Formy wykorzystywane w pracy z osobami z dysfunkcjami wzroku i słuchu w bibliotekach szkolnych w Bydgoskim Ośrodku Szkolno - Wychowawczym // Biblioterapeuta. - 2003, nr 4, s. 20-22

37. Drawnel Ewa. Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 7/8, s. 38-40

38. Drzewiecki Marcin, Gosiewski Jan. Książka wobec dzieci chorych // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 1, s. 8-10

39. Dudzikowska Małgorzata, Tomasik Ewa. O biblioterapii reminiscencyjnej // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 4, s. 278-284

40. Dybel-Trzebiatowska Hanna. Nie chrońmy kanionów przed wichurami. Kilka słów o fantasy terapii // Guliwer. - 2003, nr 4, s. 12-15

41. Dzierla Małgorzata, Szymanowska-Waligóra Danuta. Program postępowania biblioterapeutycznego pod hasłem "Rozumieć uczucia": "Radość" // Biblioterapeuta. - 2002, nr 3, s. 12-15

42. Ellwart Barbara. Leczenie książką // Przegląd Oświatowy. - 2004, nr 7, s. 13-14

43. Ellwart Barbara. Zagubieni szukają pomocy // Przegląd Oświatowy. - 2004, nr 9, s. 13-14

44. Eriandsson Aleksandra. W służbie biblioterapii : biblioterapia w Szwecji // Biblioterapeuta. - 2004, nr 2, s. 3-11

45. Flaum Natalia. I ja mogę taki być : program zajęć biblioterapeutycznych wzmacniający poczucie własnej wartości // Biblioterapeuta. - 2005, nr 5, s. 22-23 

46. Franaszczuk-Truszkowska Marta. Dopada cię złość - czy umiesz sobie z nią poradzić? // Przegląd Oświatowy. - 2004, nr 11, s. 14-16

47. Franaszczuk-Truszkowska Marta. Program "Jak dobrze być razem" - wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w klasie pierwszej szkoły podstawowej // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1/2, dod. s. I-VI 

48. Gawrońska Elżbieta. Oni są wśród nas // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 2, s. 25-26

49. Gieleciak Urszula. Z książki płynie odwaga, książka życiu pomaga: program profilaktyczno - edukacyjny dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, zajęcia biblioterapeutyczne // Biblioterapeuta. - 2002, nr 3, s. 16-20

50. Gil Bożena. Literatura dla dzieci zalecana do biblioterapii : wybór za lata 2000-2006 : poradnik bibliograficzny // Biblioterapeuta. - 2006, nr 3, s. 6-21 

51. Grzelak Małgorzata. Zajęcia biblioterapeutyczne dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym // Biblioterapeuta. - 2001, nr 2, s. 11-13

52. Grzeszyk Maria. Bibliografia zawartości kwartalnika "Biblioterapeuta" za lata 1998-2004 // Biblioterapeuta. -  2005, nr 3, s. 1-24

53. Gutowska Magdalena. Biblioterapia (zestawienie bibliograficzne) // Biblioterapeuta. - 2000, nr 1, s. 13-16

54. Halicka Mariola. Konspekt otwartych zajęć z biblioterapii dla nauczycieli // Biblioterapeuta. - 2006, nr 2, s. 3-4 

55. Halicka Mariola. Poradzę sobie ze złością : konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy 3 szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 18-19 

56. Heliot Daria. Praca biblioterapeutyczna z niepełnosprawnymi intelektualnie osobami dorosłymi // Biblioterapeuta. - 2002, nr 2, s. 10-11

57. Herman-Włodarczyk Ewa. O biblioterapii : historia biblioterapii // Biblioterapeuta. - 2003, nr 1, s. 19-21

58. Ippoldt Lidia. Biblioterapia w związkach z innymi naukami // Biblioterapeuta. - 2000, nr 4, s. 1-6

59. Ippoldt Lidia. Czy warto walczyć o status zawodowy biblioterapeuty? // Biblioterapeuta. - 2000, nr 1, s. 8-9

60. Ippoldt Lidia. Książka pomaga // Guliwer. - 1998, nr 2, s. 32-34

61. Ippoldt Lidia. Kształcenie bibliotekarzy - biblioterapeutów w Polsce // Biblioterapeuta. - 2002, nr 4, s. 3-5

62. Ippoldt Lidia. Nie tylko uczeń uczestnikiem procesu biblioterapeutycznego w szkole // Biblioterapeuta. - 2006, nr 2, s. 5-7 

63. Ippoldt Lidia. Wprowadzenie do zagadnień biblioterapii // Biblioterapia. - 1999, nr 2, s. 6-10

64. Jacorzyńska Elżbieta. Zrobiłam pierwsze kroki w biblioterapii // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 20

65. Janeczko-Witkowska Krystyna. Jak radzić sobie z negatywnym wpływem rówieśników? : konspekt zajęć z biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 11, s. 35-36 

66. Janeczko-Witkowska Krystyna. Pokonywanie słabości : konspekt zajęć z biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 9, s. 39-40 

67. Janiszewska Mariola, Chojnacka Halina. Elementy biblioterapii w "Klasie życia" // Biblioterapeuta. - 2001, nr 2, s. 7-11

68. Janiszewska Mariola, Chojnacka Halina. Zajęcia z elementami biblioterapii w klasie dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym // Biblioterapeuta. - 2001, nr 2, s. 5-7

69. Jarosz Anna. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami nerwicowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z biblioterapii // Biblioterapeuta. - 1999, nr 4, s. 1-2

70. Jaroszewska Anna, Mazińska Joanna, Heinrich Anna. Niepełnosprawni są wśród nas: scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 17

71. Kogut Anna Agnieszka. Przebieg pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo // Biblioterapeuta. - 2003, nr 1, s. 1-4

72. Konieczna Ewelina Justyna. Biblioterapia pedagogiczna // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 1, s. 30-33

73. Konopnicka Iwona. Terapia czytelnicza // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 12-16 

74. Korzon Aniela. Czytelnictwo jako jedna z form rehabilitacji niesłyszących // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 5, s. 334-339

75. Kościów Janina. Biblioterapia : potrzeba nowego spojrzenia // Biblioterapeuta. - 2006, nr 1, s. 1-3 

76. Kowalczuk Marzena. Czytajmy dzieciom książki // Doradca. - 2002, nr 29, s. 22-23

77. Kowalczyk Iwona. "Rozjaśnianie" wartości // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 16-17

78. Kowalczyk Iwona. Szczęście : scenariusz zajęć w systemie "rozjaśniania" wartości // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 17

79. Krawczuk-Bielesza Ewa. Paraliteracka twórczość rozrywkowa w służbie biblioterapii // Biblioterapeuta. - 2005, nr 2, s. 1-4 

80. Kruszewski Tomasz. Biblioterapia : idee i praktyka // Bibliotekarz. - 2000, nr 3, s. 16-19

81. Kruszewski Tomasz. Książka jako narzędzie terapeutyczne // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 1/2, s. 12-13

82. Kruszewski Tomasz. Książka w życiu osób uzależnionych od narkotyków (na podstawie badań własnych) // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 11, s. 9-13

83. Kruszewski Tomasz. O roli książki w terapii // Świat Problemów. - 2000, nr 5, s. 34

84. Kruszewski Tomasz. Terapia słowa // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 1, s. 12-13

85. Kruszewski Tomasz. Założenia ukierunkowanego czytelnictwa w świetle rozważań nad definicją biblioterapii // Przegląd Biblioteczny. - 2005, z. 1, s. 40-47 

86. Krzyśka Sławomir Maciej. Poezjoterapia wzbogaca duchowo // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 66-69

87. Krzyśka Sławomir Maciej. Dzieci lubią wiersze // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 21-23 

88. Krzyśka Sławomir Maciej. Terapeutyczne aspekty poezji // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 61-66 

89. Kula Izabela. Bibliotekarz wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji - alkoholizm // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 11, s. 13-16

90. Kuśpit Małgorzata. Arteterapia // Remedium. - 2003, nr 3, s. 6-7

91. Kuśpit Małgorzata. Opowieści w edukacji i terapii // Remedium. - 2003, nr 11, s. 14-15

92. Kwiek Wiesława. "Uśmiech losu": sztuka oparta na motywach książki Jadwigi Charlewskiej pt. "Dziewczynka spoza szyby" // Doradca. - 2002, nr 32, s. 13-16

93. Labryga Sonia. Biblioterapia w pracy domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 36-37

94. Laskowska Ewa, Zawadka-Kwaśny Anna. "Poznajmy siebie" // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 12, s. 14-15

95. Leszczyńska Małgorzata. Zastosowanie biblioterapii w przedszkolnej grupie integracyjnej // Doradca. - 2000, nr 18, s. 22-24

96. Leśniak Alicja. Książka to drogowskaz na krętych ścieżkach życia - czyli parę słów o biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 10-11

97. Lis Ewa. Praca z osobami niepełosprawnymi w Przemyskiej Bibliotece Publicznej // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 7/8, s. 31-32 

98. Longo Perie J. Poezja jako terapia // Biblioterapeuta. - 2002, nr 2, s. 1-4

99. Lubos Adam. Jak radzić sobie ze złością? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 19 

100. Łobocka Agnieszka. Bajka o małej Marysi, mądrych zwierzętach i wróżce Nadziei // Biblioterapeuta. - 2001, nr 1, s. 16-17

101. Łobocka Agnieszka. O dzielnej Krasi, jagodach i pewnym powiedzeniu... // Biblioterapeuta. - 2003, nr 2, s. 21-22

102. Łopata Monika. Formy pracy bibliotekarza na oddziale dziecięcym Szpitala Miejskiego w Lubaniu // Biblioterapeuta. - 2002, nr 4, s. 5-6

103. Malon Krystyna. Rozpoznajemy i rozumiemy własne i cudze uczucia // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 1, s. 19-20

104. Mańczak Teresa. Potrafię afirmować życie : program zajęć z biblioterapii dla młodzieży gimnazjalnej // Biblioterapeuta. - 2005, nr 4, s. 8-24 

105. Matuszek Klaudia Luiza. Biblioterapia wobec uczniowskiej agresji // Biblioterapeuta. - 2005, nr 2, s. 8-12 

106. Matuszek Klaudia Luiza. Spróbuj pokonać nieśmiałość: program postępowania biblioterapeutycznego do realizacji w szkołach, świetlicach terapeutycznych i bibliotekach // Biblioterapeuta. - 2002, nr 4, s. 11-17

107. Matys Jadwiga. Uczniowie w wieku dorastania jako podmiot działań biblioterapeutycznych // Biblioterapeuta. - 2001, nr 1, s. 6-10

108. Matys Jadwiga. Uzależnieniom nie!!! // Biblioterapeuta. - 2002, nr 2, s. 12-13

109. Milewska Inka. Bibliografia // Biblioterapeuta. - 2005, nr 1, s. 14-16 

110. Milewska Inka. Biblioterapia a ergonomia // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 10, s. 7-9

111. Milewska Jadwiga. Książka jak balsam // Biblioterapeuta. - 2003, nr 3, s. 13-17

112. Molicka Maria. Bajki na lęki // Charaktery. - 2002, nr 12, s. 31-32

113. Molicka Maria. Bajki terapeutyczne. // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 9-14

114. Molicka Maria. Baśniowa terapia // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 63-71

115. Molicka Maria. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 2 // Remedium. - 2005, nr 4, s. 8-9 

116. Molicka Maria. Pojęcie biblioterapii, zadania i mechanizmy oddziaływnia // Biblioterapeuta. - 2005, nr 4, s. 1-5 

117. Nesbit Edit. "Ostatni smok" // Biblioterapeuta. - 2004, nr 4, s. 20-24

118. Niedźwiedzka Maria. Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 4, s. 211-214

119. Nobis Adam. Bibliotekarz, biblioterapeuta, animator // Biblioterapeuta. - 2001, nr 1, s. 5-6

120. Nowaczyk Beata. Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 14-15 

121. Och Katarzyna. Rola bajki w edukacji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 10, s. 594-597

122. Orłowska-Łata Ewa. Program pracy terapeutycznej z elementami biblioterapii // Biblioterapeuta. - 2003, nr 1, s. 5-18

123. Owsińska Elżbieta. Nikt nie jest lepszy od nikogo : program biblioterapeutyczny // Biblioterapeuta. - 2006, nr 4, s. 5-14 

124. Palacz Joanna, Bełkot Bożena. Alians biblioterapii z logopedią // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 3/4, s. 200-212

125. Pawelak Kamila. Spotkania z poezją : konspekty zajęć z osobami z upośledzeniem umysłowym // Biblioterapeuta. - 2001, nr 3, s. 5-6

126. Podbielski Zygmunt. Biblioterapia w psychiatrii // Biblioterapeuta. - 2004, nr 4, s. 1-6

127. Podlasińska Iwona. Zabawa formą terapii // Biblioterapeuta. - 2006, nr 4, s. 3-5 

128. Rogaż Michał. Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 5, s. 17-19

129. Rowicka Krystyna. Propozycja pracy czytelniczej z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Gniewkowie // Biblioterapeuta. - 2002, nr 2, s. 4-8

130. Rybczyńska Katarzyna. W kilku słowach o baśni // Wychowawca. - 2004, nr 5, s. 18

131. Rzeźnikiewicz Barbara. Książka pomaga w życiu dzieciom w rodzinach patologicznych : zajęcia warsztatowe // Biblioterapeuta. - 2002, nr 3, s. 16-17

132. Rzeźnikiewicz Barbara. O małym Paluszku i wężach z leśnej polany // Biblioterapeuta. - 2001, nr 3, s. 7-8

133. Rzeźnikiewicz Barbara. Scenariusz lekcji na podstawie dziennika Anny Frank pt. "Droga Kity" // Biblioterapeuta. - 2001, nr 3, s. 3-4

134. Sabat Beata Teresa. Bajki a aktywność twórcza dziecka // Wychowawca. - 2004, nr 1, s. 18-19

135. Sachalińska Ewa. Biblioterapia może pomóc: zestawienie bibliograficzne w wyborze // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 25-26

136.  Sieradzka Izabela. Hobbit czyli Tam i z powrotem : scenariusze biblioterapeutyczne // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 22-23

137. Surniak Genowefa. Bibliograficzny warsztat biblioterapeuty // Biblioterapeuta. - 2005, nr 5, s. 14-21 

138. Surniak Genowefa. Bibliograficzny warsztat biblioterapeutyczny // Biblioterapeuta. - 2003, nr 2, s. 8-15

139. Surniak Genowefa. Biblioterapeuta poleca // Biblioterapeuta. - 2002, nr 2, s. [17]

140. Surniak Genowefa. Biblioterapia : bibliografia zalecająca (wybór) // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 7/8, s. 18

141. Szczęniak Dorota. Adopcja sposobem na "Kolce" : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w oparciu o książkę Katarzyny Kotowskiej "Jeż" // Biblioterapeuta. - 2004, nr 3, s. 13-15

142. Szewczyk Dariusz. O terapeutycznej roli literatury // Biblioterapeuta. - 2001, nr 3, s. 1-3

143. Szulc Wita. Biblioterapia z internetu : na podstawie opracowania Noli Kostner Aiex // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 11, s. 11-13

144. Szutenbach Sylwia. "Mały książę" bardziej uniwersalnie... : z doświadczeń Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci (dyslektycznych) // 2001, nr 4, s. 3-5

145. Szutenbach Sylwia. Cudowne i pożyteczne... czy, aby na pewno? : medialne "pułapki" kulturotechniki // Biblioterapeuta. - 2002, nr 1, s. 4-6

146. Szymanowska-Waligóra Danuta. Chory i niepełnosprawny jako podmiot działań biblioterapeutycznych // Biblioterapeuta. - 2005, nr 2, s. 5-8

147. Świątek Mirosława. Scenariusz zajęć do opowiadania Mariana Orłonia "Odmieniec" // Biblioterapeuta. - 2001, nr 1, s. 14-15

148. Tomasik Ewa. Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej : podsumowanie programu z lat 1989-96 // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 1, s. 16-20

149. Topolska Marta. Bajki terapeutyczne // Biblioterapeuta. - 1999, nr 4, s. 6-9

150. Trawińska Wioletta. Spotkania w magicznym pokoju : program zajęć biblioterapeutycznych na temat lęków // Biblioterapeuta. - 2006, nr 4, s. 14-22 

151. Trella Violetta, Wojciechowska Katarzyna. Zastosowanie komputera w biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 7/8, s. 10-12

152. Trzaska Beata. Biblioterapia w szpitalu specjalnym im. Babińskiego w Krakowie // Biblioterapeuta. - 2000, nr 1, s. 6-7

153. Urban Wojciech. Oswajanie świata - surowo wskazane // Biblioterapeuta. - 2004, nr 3, s. 1-2

154. Urgacz Anna. Bajka o Misiu Bartłomieju // Biblioterapeuta. - 2001, nr 2, s. 14

155. Urgacz Anna. Warsztat biblioterapeuty // Biblioterapeuta. - 2001, nr 4, s. 17-20

156. Urgacz Anna. Warsztat biblioterapeuty // Biblioterapeuta. - 2001, nr 3, s. 9-18

157. Walczak Joanna, Wilamowska Ewa. Przeciwdziałanie sytuacjom lękowym u dzieci młodszych // Biblioterapeuta. - 2003, nr 4, s. 25-28

158. Walczak Joanna, Wilamowska Ewa. Przyjaźń - wielki skarb // Biblioterapeuta. - 2004, nr 2, s. 13-14

159. Walczak Joanna, Wilamowska Ewa. Terapeutyczne, twórcze i relaksacyjne oddziaływanie muzyki // Biblioterapeuta. - 2004, nr 2, s. 11-13

160. Walczak Joanna. Prowadzę zajęcia z elementami biblioterapii // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 9

161. Welz Monika. Biblioteka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu // Biblioterapeuta. - 2003, nr 2, s. 1-3

162. Widerowska Maria. Tworzenie tekstów terapeutycznych (relaksacyjnych) // Biblioterapeuta. - 2004, nr 4, s. 16-18

163. Widerowska Maria. Zastosowanie wybranych technik biblioterapeutycznych i arteterapeutycznych w łagodzeniu następstw nerwic u dzieci i ludzi dorosłych : czym są nerwice? // Biblioterapeuta. - 2002, nr 2, s. 8-10

164. Wnęk Joanna. O bajkoterapii // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 56-58

165. Woźniczka-Paruzel Bronisława. Biblioterapeuta w świecie ciszy : o specyfice pracy z niedosłyszącymi użytkownikami biblioteki // Biblioterapeuta. - 2003, nr 4, s. 12-19

166. Woźniczka-Paruzel Bronisława. Biblioterapia w środowisku osób współuzależnionych : współuzależnienie - charakterystyka ogólna // Biblioterapeuta. - 2000, nr 1, s. 2-5

167. Woźniczka-Paruzel Bronisława. Biblioterapia w środowisku współuzależnionych : aspekty biblioterapeutyczne w aktywności Grup Rodzinnych Al-Anon na tle ogólnych zasad ruchu // Biblioterapeuta. - 2000, nr 2, s. 1-4

168. Woźniczka-Paruzel Bronisława. Biblioterapia w środowisku współuzależnionych : projektowanie działań biblioterapeutycznych w grupach rodzinnych Al-Anon // Biblioterapeuta. - 2000, nr 3, s. 5-8

169. Wujek Monika. Atmosfera cudowności... // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 42-43

170. Wyględowska Emilia. Księżniczka : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-1 szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 14-15 

171. Zawadzka Renata. Zajęcia biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 16

172. Zierkiewicz Edyta. Wykorzystanie poradników w procesie samopomocy : wprowadzenie do biblioterapii rozwojowej // Biblioterapeuta. - 2002, nr 3, s. 1-8

173. Zych Agnieszka, Tuk Renata. "Książka leczy" - biblioterapeutyczne działanie książki // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 25-26

                                                

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Dydaktyka