Bezpieczne dziecko - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1975-2012

KSIĄŻKI

1. Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli / Dorota Klus-Stańska, Marzena Nowicka. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2002

2. Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych / Leszek Zieliński. - Warszawa : ABA, 2000

3. Bezpiecznie przez życie czyli Jak uczyć dziecko unikania zagrożeń : w domu, w kontaktach z innymi, w czasie zabaw na powietrzu / Regina Dąbrowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009

4. Chroń dziecko przed wypadkiem / Andrzej Michał Korsak. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1975

5. Chrońmy dziecko przed wypadkami / Tadeusz Badziak ; [ryc. M. Nieduszyńska]. - Wyd. 5 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1959

6. Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

7. Jak dbać o bezpieczeństwo dziecka : praktyczne rady dla rodziców / Michele Elliott ; przekł. Krystyna Kozubal. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1997

8. Sam dbam o swoje bezpieczeństwo / [aut. Monika Walkowiak ; il. Marta Blachura ; fot. Małgorzata Pytel]. - Wrocław : Wydawnictwo Europa, 2006

9. Uwaga dziecko! / Christine Duval, Isabelle Plaisant ; tł. Magdalena Rychter. - Warszawa : "W.A.B.", 1995

10. Vademecum pieszego i rowerzysty / oprac. w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. - Opole : Komenda Wojewódzka Policji, 1992

11. Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym : teoria i praktyka / Bogumiła Bogacka-Osińska. - Kraków Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Ala.m@internet.pl / Łukasz Wojtasik // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 25-27

2. Audyt fotelikowy / Tomasz Talarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 56-58

3. Bezpieczeństwo ćwiczących na zajęciach ruchowych / Elżbieta Cieśla, Małgorzata Markowska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 21-27

4. Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych / Mirosława Parlak, Elżbieta Zyzik // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 51-54

5. Bezpieczeństwo dzieci w młodszym wieku szkolnym : (wybór) / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 106-107

6. Bezpieczeństwo naszych dzieci / Marta Sabat, Maja Szymczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 51-54

7. Bezpieczne ferie / Joanna Dołęgowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 55-56

8. Bezpieczne wakacje / Krzysztof Kruszko // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 8-12

9. Bezpieczne wakacje / Zofia Rudzińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 6, s. 41-42

10. Bezpieczne warunki do zabawy / Bogumiła Bogacka-Osińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 25-27

11. Bezpieczne wędrówki / Danuta Łazuchiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 29-33

12. Bezpiecznie w przedszkolu / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 27-31

13. Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 32-37

14. Bezpieczny przedszkolak / Aldona Górecka // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 9, s. 14

15. Bezpieczny przedszkolak / Marta Żogała // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 28-30

16. Bezpieczny przedszkolak / Renata Kamienowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 37-39

17. Bezpieczny wypoczynek - na pływalni i kąpielisku / Anna Oleszak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 6, s. 45-47

18. Chrońmy dzieci przed zagrożeniami w sieci / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2012, nr 4, s. 40-42

19. Co zagraża najmłodszym? / Karolina Kossakowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012,nr 6, s. 42-45

20. Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 7-14

21. Dziecięce strategie radzenia sobie z rzeczywistością wobec tragicznych wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku / Ewa Zawisza-Masłyk // Nowa Szkoła. - 2010, nr 4, s. 20-24

22. Dziecko zagrożone on-line : Fundacja Kidprotect / Jakub Śpiewak // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 27-29 33.    Hipotermia u dzieci / Paweł Różański, Anna Ślifirczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2011, nr 2, s. 12-15

23. I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo w placówce letniego wypoczynku / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 53-60

24. I ty możesz żyć bezpiecznie : stanowisko pracy ucznia / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 68-70 36.    Internetowe stereotypy / Jakub Śpiewak // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 30-31

25. Jak się troszczyć o bezpieczeństwo dziecka / Mariusz Sokołowski ; rozm. przepr. Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 3, s. 16-21

26. Jak unikać niebezpieczeństwa - w trakcie podróży i wycieczek / Jolanta Smuniewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 6, s. 48-49

27. Kilka uwag o podstawach prawnych organizacji zajęć z zakresu rekreacji ruchowej / Przemysław Kędra, Paweł Różański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, s. 30-32

28. Kto odpowiada za dzieci w miejscach publicznych? / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2010, nr 1, s. 18-19

29. Na ratunek maluchowi / Karolina Leszczyk, Jakub Bałaban // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 60-63

30. Ochrona najmłodszych przed niebezpieczeństwami / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 3, s. 34-37

31. Pedagogika twórczości w pracy personelu medycznego / Agnieszka Sobiegała, Bożena Stemplewska // Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 23-27

32. Pomorski Policjant / Piotr Kowalczuk // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 18, s. 4-5

33. "Posługuje się myszą i klawiaturą". Cz. 2 / Piotr Kowalczuk // Przegląd Oświatowy. - 2008, nr 20, s. 14-15

34. Program edukacyjny "Bezpieczne życie" / Wiktor Zmysłowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 31-33

35. Rodzic przezorny, rodzic spokojny / Magdalena Żyła-Alenowicz // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 5, s. 44-45

36. Rola dzielnicowego w edukacji dla bezpieczeństwa / Marek Stefański // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 49-55

37. Rośliny wokół nas / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, s. 55-56

38. Ryzykanci / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s. 50-52

39. Sieciowe zagrożenia / Łukasz Wojtasik // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 32-33

40. Uderzenie piłeczką od tenisa w klatkę piersiową prowadzące do zatrzymania krążenia - rozpoznanie i postępowanie / Krzysztof Krywko [et al.] // Lider. - 2010, nr 6, s. 14

41. Unikajmy zagrożeń / Bogumiła Wódka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 35-36

42. Unikajmy zagrożeń / Daria Rafalska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 50-52

43. Unikamy zagrożeń / Grażyna Maliszkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 26-27

44. Wybrane zagadnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci na kąpielisku nadmorskim / Paweł Różański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6/7, dod. "Biblioteczka Monograficzna", s. 2-4

45. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia. (2) / Jan Gołębiewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 34-38

46. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia. (3) / Jan Gołębiewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 46-50

47. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia. (4) / Jan Gołębiewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 44-49

48. Zabiegi resuscytacji u dzieci według wytycznych ERC rok 2005 / Jerzy Niedenthal // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 49-51

49. Zebrania z rodzicami / Krystyna Kolowca // Życie Szkoły. - 2008, nr 9, s. 29-37

50. Złapani w sieć / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 5, s. 11

 

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

1. BHP dla najmłodszych. Cz. 1, Łubududuś i pan Ostrożnicki.  - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2000]

2. BHP dla najmłodszych. Cz. 2, Superochrona. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2000]

3. BHP dla najmłodszych. Cz. 3, Wytłumacz mi Makusiu. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2000]

4. Strzeż się nieznajomych / reż. Mark Chodzko ; scen. Jim Jackson. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2000

5. Uważaj niebezpieczeństwo : telewizyjne audycje i plakaty dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / scen. i reż. Małgorzata Uberna. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Biuro Promocji i Informacji, 2003.

 

Oprac. Jolanta Stempień

 

 

 

Powrót do Dydaktyka