Edukacja matematyczna w przedszkolu - zestawienie bibliograficzne w wyborze 1973-2012

KSIĄŻKI

1. ABC sześciolatka : przygotowanie do matematyki : pomoce demonstracyjne dla nauczyciela / Anna Łada-Grodzicka ; il. Julitta Gadomska, Danuta Cesarska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

2. Do trzech odlicz! : zabawy matematyczne / Grzegorz Kasdepke ; il. Beata Zdęba. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2009.

3. Dziecięca matematyka : metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.

4. Dziecięca matematyka : pomoce do zajęć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

5. Dziecięca matematyka : program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych : wychowanie przedszkolne : program nauczania / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

6. Dziecko i matematyka / red. nauk. Ewa Swoboda, Jan Gunčaga. - [Rzeszów] : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009.

7. Dziecko w świecie matematyki / Jan Filip, Tadeusz Rams. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000.

8. Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu / Krystyna Wojciechowska. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2008.

9. Histerie matematyczne : gry i zabawy z matematyką / Ian Stewart ; przeł. Paweł Strzelecki. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2007].

10. Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej : poradnik dla nauczyciela / Jerzy Nowik. - Wyd. 2 rozsz. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2011.

11. Kształcenie pojęć matematyki współczesnej w wychowaniu przedszkolnym / oprac. Izydor Karwot ; Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Rada Naukowa Postępu Pedagogicznego. - Rembertów : Okręgowy Ośrodek Metodyczny, 1973.

12. Liczę sam - jakie to proste : matematyka dla sześciolatka / Joanna Garbula-Orzechowska, Krystyna Kamińska ; il. Magdalena Hollender. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.

13. Łamigłówki i zagadki liczbowe dla dzieci i młodzieży / Ulrich Vohland ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2003.

14. Matematyka dla każdego dziecka : 101 ciekawych pomysłów / Janice Pratt VanCleave ; tł. z ang. Jerzy Galus ; il. Barbara Clark. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.

15. Matematyka dla naszych dzieci : nietypowe gry i zabawy matematyczne / Marek Pisarski ; il. Joanna Berka. - Wyd. 2 zm. - Opole : Wydawnictwo NOWIK, 2011.

16. Matematyka już w przedszkolu / Maria Fiedler. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.

17. Od A do Z : zabawy matematyczne i ciekawostki : propozycje zajęć tematycznych dla sześciolatków / Teresa Fiutowska, Jadwiga Misiak. - Warszawa : Didasko, 1995.

18. Raz, dwa, trzy spróbuj i ty : zabawy matematyczne dla przedszkolaków / Sam Ed Brown ; il. Jula Libonn ; przekł. Katarzyna Kalicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.

19. Rozwijanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym / Henryk Moroz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.

20. Rozwój myślenia logicznego i matematycznego u przedszkolaków : klasyfikowanie : rozumowanie operacyjne, myślenie przyczynowo-skutkowe, wnioskowanie o zmianach : zbiór zabaw i kart pracy / [red. Małgorzata Skura, Michał Lisicki]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012.

21. Rozwój myślenia logicznego i matematycznego u przedszkolaków : liczenie i rachowanie : miary : intuicje geometryczne : zbiór zabaw i kart pracy / [red. Małgorzata Skura, Michał Lisicki]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012.

22. Rozwój myślenia logicznego i matematycznego u przedszkolaków : rytmy : orientacja w przestrzeni : zbiór zabaw i kart pracy / [red. Małgorzata Skura, Michał Lisicki]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012.

23. Stymulowanie twórczej aktywności matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym / oprac. Janina Papiernik. - Łódź : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992.

24. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.

25. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : pakiet pomocy / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.

26. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji : cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole : praca zbiorowa / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, cop. 2009.

27. Zabawy matematyczne : "Od A do Z" / Teresa Fiutowska. - Warszawa : Didasko, cop. 2000.

28. Zabawy matematyczne i logiczne w przedszkolu / M.-L. Winninger ; tł. Jolanta Zając. - Warszawa : Cyklady, 1999.

29. Zajęcia matematyczne w oddziałach przedszkolnych i w pierwszym roku nauczania szkolnego : materiały pomocnicze dla nauczycieli / Halina Zalewska. - Wrocław : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1983.

30. Zielone zadania : zadania matematyczne o treściach z ekologii i ochrony środowiska dla przedszkolaków / Wojciech Dziabaszewski ; il. Barbara Wasilczuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

31. Zielone zadania : zadania matematyczne o treściach z ekologii i ochrony środowiska dla przedszkolaków / Wojciech Dziabaszewski ; il. Barbara Wasilczuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

 

ZBIORY CIĄGŁE

1. "Leśne zwierzęta" : konspekt zajęć / Edyta Kaczanowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 5, s. 18-19

2. Bądź przyjazny liczbom! / Gerhard Preiss.// Matematyka w Szkole. - 2011, nr 61, s. 19-23

3. Dziecięce budowanie obrazu pojęciowego liczby / Jolanta Nowak.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 28-31

4. Edukacja matematyczna przedszkolaków / Krystyna Kamińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 1, s. 5-15

5. Ile matematyki jest w cieście? / Magdalena Milczewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, s. 32-34

6. Ile matematyki jest w cieście? / Magdalena Milczewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, s. 32-34

7. Ile nóg ma stonoga? / Urszula Nadolna.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 35-37

8. Letnie rachunki / Małgorzata Piotrowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 7, s. 36-37

9. Matematyka w przedszkolu / Agata Celmer.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 12, s. I-IV

10. Na palcach czy w pamięci / Małgorzata Skura.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 1, s. 18-21

11. Od dziecięcej ciekawości do rozwijania zainteresowań matematycznych / Olga Kopienka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 4, s. 16-19

12. Pitagoras w przedszkolu / Dorota Pietrzyk.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 9, s. 22-24

13. Pląsy Słońca i gwiazd : edukacja matematyczna / Edyta Kaczanowska.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 11, s. 6-8

14. Pobawmy się matematyką / Agnieszka Bojarska-Sokołowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 9, s. 37-40

15. Scenariusz zajęć edukacji matematycznej / Małgorzata Piotrowska.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 11

16. Sześciolatek w świecie figur geometrycznych / Anna Pawłowska-Niedbała.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 38-43

17. Ulica Figur Geometrycznych : przygotowanie do nauki matematyki / Edyta Kaczanowska.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 9, s. 20-22

18. W Krainie Liczb : koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę / Gerhard Friedrich.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 76-77

19. Wybrana literatura dotycząca kształcenia matematycznego w przedszkolu i w klasach 1-3 / Anna Klimaszewska.// Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 4, s. 100-106

20. Zajęcia matematyczne / Joanna Kowalewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 32-34

21. Zakupy : edukacja matematyczna / Edyta Kaczanowska.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 8-10

22. Zbiory grzybów : edukacja matematyczna / Edyta Kaczanowska.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 10, nr 10-12

23. Znaki liczbowe.// Nauczycielka Przedszkola. - 2009, nr 39, s. 28-29

                                                                                
                                                                                          

Oprac. Katarzyna Czarnocka

 

Powrót do Dydaktyka