Wychowawstwo - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1962-2017

KSIĄŻKI

1. 9 Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców : 9 września 2000 / Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach, 2000

2. A co mi zrobisz? : od chaosu do współpracy w klasie / Sylvia Rockwell ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, cop. 2008

3. Budowanie szkolnego programu profilaktyki / Małgorzata Simm, Ewa Węgrzyn-Jonek. - Kraków : Rubikon, 2002

4. Co robić, kiedy nie wiadomo, co robić : podpowiednik dla nauczyciela / Nora Grochowska. - Warszawa : Seventh Sea, cop. 2001

5. Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III szkoły podstawowej / Ewa Wilamowska, Joanna Walczak. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2005

6. Dla dobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela wychowawcy / Maryla Sowisło. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 2001

7. Funkcja wychowawcy klasy : założenia i rzeczywistość / Julian Radziewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981

8. Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy : (spotkania klasowe) : program szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych / Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Instytut Programów Szkolnych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981

9. Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009

10. Jak być autorytetem? Autorytety młodzieży a model kompetentnego wychowawcy. Istota szkolnego programu wychowawczego / Jan Zowczak [et al.]. - Siedlce : Kuratorium Oświaty w Warszawie. Delegatura w Siedlcach, 2001

11. Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie / Robert J. MacKenzie ; przekł. Ewa Zaremba. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

12. Klasa szkolna jako zespół wychowawczy / Halina Sowińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974

13. Klimat szkoły, klimat klasy / Erich Petlak ; tł. Danuta Branna. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2007

14. Kompetencje nauczyciela wychowawcy / red. nauk. Krystyna Ferenz, Edward Kozioł ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Humanistyczno - Społecznych UZ, 2002

15. Kompetentny wychowawca : materiały pomocnicze dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / red. Jerzy Celiński-Mysław. - Siedlce : Fundacja Bonum Educationis, 2001

16. Kształtowanie karności uczniów / Jadwiga Bińczycka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

17. Nauczanie wychowujące / Marian Śnieżyński. - Kraków : Papieska Akademia Teologiczna, 1995

18. Nauczanie wychowujące : założenia a szkolna rzeczywistość / Olga Wyżga. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007

19. Nauczyciel wychowawca pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasiuk, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013

20. Nauczyciel wychowawca w szkole waldorfskiej : wprowadzenie w specyfikę pracy / Helmut Eller ; z jęz. niem. przeł. Michał Głażewski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

21. Nauczyciele - rodzicom. Cz. 2, Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. - Toruń : Bea-Bleja, 2003

22. Nauczycielem być... : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

23. O kompetencjach współczesnych wychowawców : perspektywa praktyki edukacyjnej / red. Dariusz Zając. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

24. O planowaniu pracy wychowawczej / Julian Radziewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989

25. O powodzeniu nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej / Bolesław Niemierko. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969

26. O wychowawcach i wychowaniu : perspektywa myślenia pedagogicznego / red. Ewa Kubiak-Szymborska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

27. Obyś cudze dzieci...wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alina Żwirblińska. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003

28. Osobowość wychowawcy / Zdzisław Kosyrz ; Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. - Wyd. 3 rozsz. i popr. - Warszawa : Agencja Wydawnicza CB, 1997

29. Osobowość wychowawcy : być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego / Zdzisław Kosyrz. - Warszawa : Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2005

30. Polubić szkołę : ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz, Dorota Pankowska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001

31. Pomóż młodzieży znaleźć wartości - drogowskazy / Bogumiła Hiszpańska. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1992

32. Pomyśl siebie... : minieseje dla wychowawcy klasy / Maria Dudzikowa. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

33. Poradnik wychowawcy klasy / Mieczysław Łobocki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985

34. Powinności wychowawcze nauczyciela : o teorii i praktyce wychowania w szkole / pod red. Jadwigi Lubowieckiej. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop. 2004

35. Praca wychowawcy klasy : poradnik programowo-metodyczny / Julian Radziewicz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1980

36. Problemy współczesności a chrześcijanie : zagadnienia etyczne i społeczne do dyskusji dla młodzieży i wychowawców / Teresa Biłyk, Tomasz Homa, Katarzyna Wojtkowska ; przedm. Kazimierz Nycz. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy ; Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2004

37. Problemy wychowawcze w oświacie : materiały dla dyrektorów i wychowawców / zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. - Rzeszów : Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 1997

38. Program lekcji wychowawczych dla uczniów wyższych klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów i techników / Hanna Hamer. - Warszawa : Veda, 1993

39. Propozycja programu pracy wychowawczej w klasach szkoły podstawowej / Sylwia Seidel. - Warszawa : Veda, 1993

40. Propozycje działań wychowawczych dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych / Maria Kwiek, Iwona Nowak. - Warszawa : "Veda", 1993

41. Propozycje metodyczne do pracy wychowawcy klasowego w szkole podstawowej / wybór i oprac. Helena Rusiecka, Wiesław Ciczkowski ; Instytut Kształcenia Nauczycieli. - Olsztyn : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1986

42. Propozycje zagadnień i działań wychowawczych w pracy wychowawcy klasowego / Maria Mstowska-Psiuk. - Warszawa : Veda, 1993

43. Prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych / Martin Verfurth ; przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Jedność, 2001

44. Próba tworzenia systemu wychowawczego : trzy lata pracy doświadczalnej w szkole podstawowej nr 187 w Warszawie : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Lewina ; Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966

45. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole : program poprawy wzorców zachowania / Deanne A. Crone, Robert H. Horner, Leanne S. Hawken ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2009

46. Rola zawodowa pedagoga szkolnego / Irena Jundziłł. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980

47. Rola zawodowa wychowawcy klasy w świadomości nauczycieli szkół podstawowych / Edward Kozioł. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994

48. Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2017

49. Spotkania zespołu wychowawczego : dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Katarzyna Kijak, Maria dos Santos. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2004

50. Sytuacje i procesy wychowawcze w klasie szkolnej : z doświadczeń wychowawcy klasowego / Władysława Dejnarowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977

51. Szkice do teorii wychowania kreatywnego / Andrzej J. Sowiński. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

52. Szkice o kształtowaniu osobowości / pod red. Janiny Kostkiewicz. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997

53. Szkoła Triumfu : program pracy wychowawczej dla 6-letniej szkoły podstawowej / Barbara Bartoszewska [et al.]. - Warszawa : Muza Szkolna, 2000

54. Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 1 / Barbara Wolniewicz-Grzelak. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", 1998

55. Uczeń w nowej szkole : edukacja humanistyczna : praca zbiorowa / pod red. Marii Kujawskiej. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Historii, 2002

56. Uczniowie w szkole : rzecz o zachowaniu : praktyczny przewodnik do skutecznego nauczania / Bill Rogers ; [tł. Zofia Zdral et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2005

57. Umowa z klasą / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

58. Vademecum wychowawcy / Beata Badziukiewicz, Mirosław Sałasiński. - Warszawa : Żak, 2005

59. W stronę dobra : planowanie i integracja pracy wychowawczej w szkole : praca zbiorowa / pod red. Stanisławy Borowczyk. - Poznań : Fundacja im. O. Honoriusza Kowalczyka OP : przy współpr. "Oficyny Współczesnej", 2000

60. Wpływ wychowawcy klasy na postawy ideowe dorastającej młodzieży / Helena Szafrańska. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984

61. Wychowanie w klasie szkolnej : z zagadnień dynamiki grupowej / Mieczysław Łobocki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985

62. Wychowanie w szkole zawodowej : tworzenie programu wychowawczego / Bogdan Jankowski. - Poznań : Arka, 2000

63. Wychowawca a wychowanek / Marian Krawczyk. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1962

64. Wychowawca i jego klasa : książka dla młodych nauczycieli / Julian Radziewicz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986

65. Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym : powołanie, zadania, harmonogram prac / [ Małgorzata Celuch ] - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2014

66. Wychowawca w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Ewa Kosińska. - Kraków : Rubikon, 1999

67. XX Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców : Miłość wymagająca / Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach, 2011

68. Z pamiętnika wychowawcy : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Wojciechowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

69. Życie i miłość : jak realizować autorski program wychowania dzieci i młodzieży : poradnik dla nauczyciela z zarysem konspektów do części I "Wzrastam w mądrości" / Wanda Elżbieta Papis. - Warszawa : Trawers, 1993

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Alfabet wychowawcy / Bożena Pasternak // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 29

2. Autorytet w procesie wychowania / Sylwia Trojniel // Lider. - 2006, nr 11, s. 18-20

3. Bycie uczniem zobowiązuje : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum / Daniel Buchowiecki // Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 22-23

4. Być wychowawcą / Ewa Kosińska // Wychowawca. - 2014, nr 10, s. 16-17

5. Cechy nauczyciela wychowawcy / Urszula Tokarska // Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 6-7

6. Dekalog wychowawcy / Danuta Narożna // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 18, s. 7

7. Dojrzałość emocjonalna wychowawcy / Łukasz Radwan // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 16-17

8. Doświadczenia i refleksje początkującego wychowawcy w pracy z młodzieżą zdemoralizowaną i upośledzoną umysłowo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym / Monika Noszczyk // Chowanna. - 2006, T. s. 138-147

9. Droga do wychowania / Dorota Pankowska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 83-92

10. Droga Krzyżowa wychowawcy / Kazimierz Gorzelok // Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 22-23

11. Dylematy oświaty : czy istnieje kryzys / Beata Sobocińska-Rodzoń // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 3, s. 26-29

12. Działania wychowawcze na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / Zbigniew Bronisław Gaś // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 3-16

13. Dziecięcy zespół teatralny - funkcja edukacyjna i komunikacja społeczna / Anna Asyngier-Kozieł // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2005, nr 1, s. 9-15

14. Dziecko kapryśne, samowolne, uparte : opis i analiza problemu / Anna Asyngier-Kozieł // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2005, nr 1, s. 3-9

15. Innowacje pedagogiczne / Jan Bruski // Wychowawca. - 2014, nr 11, s. 24-25

16. Integrowanie zespołu klasowego / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 29-33

17. Istota autorytetu w wychowaniu / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 12-14

18. Jak być bohaterem dla własnych dzieci? : konferencja dla rodziców szkół gimnazjalnych / Elżbieta Gałązka // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 1, s. 13-14

19. Jak być mądrym dorosłym? : praca z młodzieżą w wieku od 11 do 14 lat / Aleksandra Karasowska // Świat Problemów. - 2015, nr 9, s. 18-21

20. Jak poznać uczniów i siebie? / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 34-36

21. Jak wychować wychowawcę? / Anna Wojciechowska, Elżbieta Sokołowska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 11, s. 8-9

22. Jakim być wychowawcą? / Leszek Trzaska // Remedium. - 2010, nr 12, s. 10-11

23. Jestem wychowawcą klasy - i co dalej? / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 81, s. 48-50

24. Kontrakt między uczniem i szkołą / Agnieszka Makowska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 30

25. Kontrakt między uczniem, rodzicem i wychowawcą / Agnieszka Makowska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 31

26. Lepiej tego unikać / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 14, s. 12

27. Mam trudną klasę : propozycja działań dla nauczyciela / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 64, s. 48-51

28. Młodzieży chowanie - sprawą całego społeczeństwa / Bożena Fijałkowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 7-9

29. Morze możliwości / Danuta Narożna // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 19, s. 16-18

30. Na dobry początek / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 33/34, s. 14

31. Nauczyciel opiekun / Patrycja Woźniak // Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 16-17

32. Nauczyciel-wychowawca opracowuje wnioski z pracy / Małgorzata Stachowiak // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 6, s. 41-17

33. Nauczyciel-wychowawca we współczesnej szkole / Joanna Łukasik // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 35-40

34. Nie do wiary? Nie! / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 8, s. 12

35. Nie narzekaj, szukaj rozwiązań, pomagaj / Danuta Narożna // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 20, s. 15-16

36. O etosie wychowawcy / Agata Płatek // Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 5-6

37. Odpowiedzialność pedagoga / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 18-19

38. Odpowiedzialność w procesie wychowania dzieci młodzieży / Józef Sowa // Edukacja. - 2010, nr 3, s. 35-41

39. Odpowiedzialny wychowawca / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 5-6

40. Opis i analiza przypadków rozpoznania oraz rozwiązania problemu edukacyjnego i wychowawczego / Anna Drwięga // Lider. - 2006, nr 10, s. 13

41. Osobowość nauczyciela wychowawcy / Joanna Hołodiuk // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 4-9

42. Partnerstwo wychowawcy z rodzicami / Katarzyna Kuczera-Wita // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 7-9

43. Pod czujnym okiem / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 51/52, s. 18-19

44. Podróż zwana życiem : przystanek szkoła / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 11, s. 55-57

45. Poradnik młodego wychowawcy, czyli... 1001 pomysłów na klasę! / Danuta Narożna // Lider. - 2007, nr 1, s. 22-24

46. Portret współczesnego nauczyciela / Ewa Deniziak // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 32-39

47. Powinność wychowawcza / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 8-11

48. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Cz. 1 / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 40-42

49. Pożądane cechy osobowościowe wychowawcy / Justyna Mielnik // Wychowawca. - 2015, nr 10, s. 16-17

50. Prawo rodziców do wyboru wychowawcy ich dziecka - postępem czy ograniczeniem w edukacji wczesnoszkolnej? / Jolanta Flanz // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 8-10

51. Problemy pedeutologiczne w świetle zawodowych doświadczeń nauczycieli wychowawców / Kazimierz Ostrowski // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. 105-114

52. Profesjonalizacja pracy wychowawców w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Magdalena Zmysłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 2, s. 9-16

53. Pseudowychowanie / Katarzyna Zielińska // Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 18-19

54. Relacje wychowawcy i wychowanków w internacie / Małgorzata Ponińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 49-51

55. Rodzice i nauczyciele wychowawcy / Zofia Gos // Meritum. - 2011, nr 2, s. 49-51

56. Rola i zadania nauczyciela i wychowawcy w dzisiejszych czasach w świetle nauczania Jana Pawła II / Ireneusz Celary // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 9-18

57. Rola nauczyciela-wychowawcy we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej / Grażyna Cęcelek // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 49-57

58. Rola wychowawcy opiekuna w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka / Paweł Koziorek // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 5/6, s. 32-33

59. Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym / Grażyna Łebecka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 51-53

60. Rozmowa o problemach / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 41, s. 13

61. Specyfika pracy wychowawców klas 4-6 / Monika Kopczyńska // Nowa Szkoła. - 2011, nr 4, s. 36-44

62. Sylwetka nauczyciela wychowawcy szkół średnich Drugiej Rzeczypospolitej źródłem inspiracji dla współczesnej pedeutologii / Grażyna Kempa // Chowanna. - 2006, T. 1, s. 60-69

63. Szacunek za szacunek / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 29/30, s. 17

64. Trudne konflikty / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 27/28, s. 22

65. W szkole Jezusa / Anna Gibek // Wychowawca. - 2016, nr 3, s. 12-13

66. W tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 64 , s. 45-47

67. Wartości - sumienie - wychowanie / Bogumiła Ewertowska // Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 12-14

68. Wiem lepiej i już! / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 24, s. 12-13

69. Wychowanie poprzez nauczanie / Grażyna Żyła // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 57, s. 16-18

70. Wychowanie - technologia czy spotkanie? Rola dyspozycji osobowościowych nauczyciela-wychowawcy w dynamice procesu / Beata Boćwińska-Kiluk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 3, s. 25-41

71. Wychowawca - któż to taki? / Selwana Barbara Szołek // Wychowawca. - 2012, nr 7/8, s. 14-15

72. Wychowawca i opiekun rozumny / Krystyna Duraj-Nowakowa // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, s. 9-24

73. Wychowawca klasy / Dorota Pankowska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 59-66

74. Wychowawca klasy : zakres obowiązków, podstawowa dokumentacja / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 62, s. 17-19

75. Wychowawca na miarę XXI wieku / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 19

76. Wychowawca odpowiedzialny - w kontekście rozważań o uzależnieniach / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 3-6

77. Wychowawca pierwszego kontaktu - o sztuce prowadzenia zebrań / Kazimierz Stankiewicz // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 49 (styczeń), s. 42-43

78. Wychowawczy debiut / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 51, s. 47-48

79. Wychowywać razem - moje spostrzeżenia o wywiadówkach / Marta Łazar // Lider. - 2009, nr 7/8, s. 20-22

80. Wymagania i oczekiwania wobec szkoły / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. - 2014, nr 10, s. 9-11

81. Wypalenie zawodowe wychowawców / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 29-35

82. Wywiadówka idealna / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 37, s. 12

83. Wzajemność wpływów / Wanda Papugowa // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 6-9

84. Z doświadaczeń wychowawcy klasy przysposobiającej do zawodu / Inocenty Marek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 7, s. 10-17

85. Z dziennika wychowawczyni / Marta Borowiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 1, s. 54-56

86. Zaangażowanie wychowawcy / Justyna Fiedorczuk // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 14-15

87. Zaratustra jako wychowawca / Katarzyna Dworakowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 2, s. 41-66

88. Zebrania z rodzicami : jak formalne spotkania przerodzić w owocną współpracę / Karolina Oleksa // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 79 (maj), s. 59-63

89. Znaczenie kompetencji społecznych w pracy nauczyciela wychowawcy / Marta Jerzak // Journal of Modern Science. - 2008, T. 2. s. 205-238

90. Znaczenie nauczyciela wychowawcy w kształtowaniu osobowości ucznia / Małgorzata Rybczyńska // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 3, s. 38-40

91. Znaczenie relacji wychowawca - wychowanek w kształtowaniu aspiracji życiowych młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Joanna Moleda // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 267-274

Oprac. Anna Stefaniak

KSIĄŻKI

1. 9 Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców : 9 września 2000 / Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach, 2000

2. A co mi zrobisz? : od chaosu do współpracy w klasie / Sylvia Rockwell ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, cop. 2008

3. Budowanie szkolnego programu profilaktyki / Małgorzata Simm, Ewa Węgrzyn-Jonek. - Kraków : Rubikon, 2002

4. Co robić, kiedy nie wiadomo, co robić : podpowiednik dla nauczyciela / Nora Grochowska. - Warszawa : Seventh Sea, cop. 2001

5. Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III szkoły podstawowej / Ewa Wilamowska, Joanna Walczak. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2005

6. Dla dobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela wychowawcy / Maryla Sowisło. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 2001

7. Funkcja wychowawcy klasy : założenia i rzeczywistość / Julian Radziewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981

8. Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy : (spotkania klasowe) : program szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych / Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Instytut Programów Szkolnych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981

9. Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009

10. Jak być autorytetem? Autorytety młodzieży a model kompetentnego wychowawcy. Istota szkolnego programu wychowawczego / Jan Zowczak [et al.]. - Siedlce : Kuratorium Oświaty w Warszawie. Delegatura w Siedlcach, 2001

11. Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie / Robert J. MacKenzie ; przekł. Ewa Zaremba. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

12. Klasa szkolna jako zespół wychowawczy / Halina Sowińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974

13. Klimat szkoły, klimat klasy / Erich Petlak ; tł. Danuta Branna. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2007

14. Kompetencje nauczyciela wychowawcy / red. nauk. Krystyna Ferenz, Edward Kozioł ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Humanistyczno - Społecznych UZ, 2002

15. Kompetentny wychowawca : materiały pomocnicze dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / red. Jerzy Celiński-Mysław. - Siedlce : Fundacja Bonum Educationis, 2001

16. Kształtowanie karności uczniów / Jadwiga Bińczycka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

17. Nauczanie wychowujące / Marian Śnieżyński. - Kraków : Papieska Akademia Teologiczna, 1995

18. Nauczanie wychowujące : założenia a szkolna rzeczywistość / Olga Wyżga. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007

19. Nauczyciel wychowawca pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasiuk, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013

20. Nauczyciel wychowawca w szkole waldorfskiej : wprowadzenie w specyfikę pracy / Helmut Eller ; z jęz. niem. przeł. Michał Głażewski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

21. Nauczyciele - rodzicom. Cz. 2, Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. - Toruń : Bea-Bleja, 2003

22. Nauczycielem być... : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

23. O kompetencjach współczesnych wychowawców : perspektywa praktyki edukacyjnej / red. Dariusz Zając. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

24. O planowaniu pracy wychowawczej / Julian Radziewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989

25. O powodzeniu nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej / Bolesław Niemierko. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969

26. O wychowawcach i wychowaniu : perspektywa myślenia pedagogicznego / red. Ewa Kubiak-Szymborska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

27. Obyś cudze dzieci...wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alina Żwirblińska. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003

28. Osobowość wychowawcy / Zdzisław Kosyrz ; Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. - Wyd. 3 rozsz. i popr. - Warszawa : Agencja Wydawnicza CB, 1997

29. Osobowość wychowawcy : być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego / Zdzisław Kosyrz. - Warszawa : Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2005

30. Polubić szkołę : ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz, Dorota Pankowska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001

31. Pomóż młodzieży znaleźć wartości - drogowskazy / Bogumiła Hiszpańska. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1992

32. Pomyśl siebie... : minieseje dla wychowawcy klasy / Maria Dudzikowa. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

33. Poradnik wychowawcy klasy / Mieczysław Łobocki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985

34. Powinności wychowawcze nauczyciela : o teorii i praktyce wychowania w szkole / pod red. Jadwigi Lubowieckiej. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop. 2004

35. Praca wychowawcy klasy : poradnik programowo-metodyczny / Julian Radziewicz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1980

36. Problemy współczesności a chrześcijanie : zagadnienia etyczne i społeczne do dyskusji dla młodzieży i wychowawców / Teresa Biłyk, Tomasz Homa, Katarzyna Wojtkowska ; przedm. Kazimierz Nycz. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy ; Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2004

37. Problemy wychowawcze w oświacie : materiały dla dyrektorów i wychowawców / zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. - Rzeszów : Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 1997

38. Program lekcji wychowawczych dla uczniów wyższych klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów i techników / Hanna Hamer. - Warszawa : Veda, 1993

39. Propozycja programu pracy wychowawczej w klasach szkoły podstawowej / Sylwia Seidel. - Warszawa : Veda, 1993

40. Propozycje działań wychowawczych dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych / Maria Kwiek, Iwona Nowak. - Warszawa : "Veda", 1993

41. Propozycje metodyczne do pracy wychowawcy klasowego w szkole podstawowej / wybór i oprac. Helena Rusiecka, Wiesław Ciczkowski ; Instytut Kształcenia Nauczycieli. - Olsztyn : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1986

42. Propozycje zagadnień i działań wychowawczych w pracy wychowawcy klasowego / Maria Mstowska-Psiuk. - Warszawa : Veda, 1993

43. Prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych / Martin Verfurth ; przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Jedność, 2001

44. Próba tworzenia systemu wychowawczego : trzy lata pracy doświadczalnej w szkole podstawowej nr 187 w Warszawie : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Lewina ; Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966

45. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole : program poprawy wzorców zachowania / Deanne A. Crone, Robert H. Horner, Leanne S. Hawken ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2009

46. Rola zawodowa pedagoga szkolnego / Irena Jundziłł. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980

47. Rola zawodowa wychowawcy klasy w świadomości nauczycieli szkół podstawowych / Edward Kozioł. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994

48. Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2017

49. Spotkania zespołu wychowawczego : dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Katarzyna Kijak, Maria dos Santos. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2004

50. Sytuacje i procesy wychowawcze w klasie szkolnej : z doświadczeń wychowawcy klasowego / Władysława Dejnarowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977

51. Szkice do teorii wychowania kreatywnego / Andrzej J. Sowiński. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

52. Szkice o kształtowaniu osobowości / pod red. Janiny Kostkiewicz. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997

53. Szkoła Triumfu : program pracy wychowawczej dla 6-letniej szkoły podstawowej / Barbara Bartoszewska [et al.]. - Warszawa : Muza Szkolna, 2000

54. Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 1 / Barbara Wolniewicz-Grzelak. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", 1998

55. Uczeń w nowej szkole : edukacja humanistyczna : praca zbiorowa / pod red. Marii Kujawskiej. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Historii, 2002

56. Uczniowie w szkole : rzecz o zachowaniu : praktyczny przewodnik do skutecznego nauczania / Bill Rogers ; [tł. Zofia Zdral et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2005

57. Umowa z klasą / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

58. Vademecum wychowawcy / Beata Badziukiewicz, Mirosław Sałasiński. - Warszawa : Żak, 2005

59. W stronę dobra : planowanie i integracja pracy wychowawczej w szkole : praca zbiorowa / pod red. Stanisławy Borowczyk. - Poznań : Fundacja im. O. Honoriusza Kowalczyka OP : przy współpr. "Oficyny Współczesnej", 2000

60. Wpływ wychowawcy klasy na postawy ideowe dorastającej młodzieży / Helena Szafrańska. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984

61. Wychowanie w klasie szkolnej : z zagadnień dynamiki grupowej / Mieczysław Łobocki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985

62. Wychowanie w szkole zawodowej : tworzenie programu wychowawczego / Bogdan Jankowski. - Poznań : Arka, 2000

63. Wychowawca a wychowanek / Marian Krawczyk. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1962

64. Wychowawca i jego klasa : książka dla młodych nauczycieli / Julian Radziewicz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986

65. Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym : powołanie, zadania, harmonogram prac / [ Małgorzata Celuch ] - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2014

66. Wychowawca w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Ewa Kosińska. - Kraków : Rubikon, 1999

67. XX Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców : Miłość wymagająca / Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach, 2011

68. Z pamiętnika wychowawcy : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Wojciechowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

69. Życie i miłość : jak realizować autorski program wychowania dzieci i młodzieży : poradnik dla nauczyciela z zarysem konspektów do części I "Wzrastam w mądrości" / Wanda Elżbieta Papis. - Warszawa : Trawers, 1993

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Alfabet wychowawcy / Bożena Pasternak // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 29

2. Autorytet w procesie wychowania / Sylwia Trojniel // Lider. - 2006, nr 11, s. 18-20

3. Bycie uczniem zobowiązuje : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum / Daniel Buchowiecki // Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 22-23

4. Być wychowawcą / Ewa Kosińska // Wychowawca. - 2014, nr 10, s. 16-17

5. Cechy nauczyciela wychowawcy / Urszula Tokarska // Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 6-7

6. Dekalog wychowawcy / Danuta Narożna // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 18, s. 7

7. Dojrzałość emocjonalna wychowawcy / Łukasz Radwan // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 16-17

8. Doświadczenia i refleksje początkującego wychowawcy w pracy z młodzieżą zdemoralizowaną i upośledzoną umysłowo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym / Monika Noszczyk // Chowanna. - 2006, T. s. 138-147

9. Droga do wychowania / Dorota Pankowska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 83-92

10. Droga Krzyżowa wychowawcy / Kazimierz Gorzelok // Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 22-23

11. Dylematy oświaty : czy istnieje kryzys / Beata Sobocińska-Rodzoń // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 3, s. 26-29

12. Działania wychowawcze na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / Zbigniew Bronisław Gaś // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 3-16

13. Dziecięcy zespół teatralny - funkcja edukacyjna i komunikacja społeczna / Anna Asyngier-Kozieł // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2005, nr 1, s. 9-15

14. Dziecko kapryśne, samowolne, uparte : opis i analiza problemu / Anna Asyngier-Kozieł // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2005, nr 1, s. 3-9

15. Innowacje pedagogiczne / Jan Bruski // Wychowawca. - 2014, nr 11, s. 24-25

16. Integrowanie zespołu klasowego / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 29-33

17. Istota autorytetu w wychowaniu / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 12-14

18. Jak być bohaterem dla własnych dzieci? : konferencja dla rodziców szkół gimnazjalnych / Elżbieta Gałązka // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 1, s. 13-14

19. Jak być mądrym dorosłym? : praca z młodzieżą w wieku od 11 do 14 lat / Aleksandra Karasowska // Świat Problemów. - 2015, nr 9, s. 18-21

20. Jak poznać uczniów i siebie? / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 34-36

21. Jak wychować wychowawcę? / Anna Wojciechowska, Elżbieta Sokołowska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 11, s. 8-9

22. Jakim być wychowawcą? / Leszek Trzaska // Remedium. - 2010, nr 12, s. 10-11

23. Jestem wychowawcą klasy - i co dalej? / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 81, s. 48-50

24. Kontrakt między uczniem i szkołą / Agnieszka Makowska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 30

25. Kontrakt między uczniem, rodzicem i wychowawcą / Agnieszka Makowska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 31

26. Lepiej tego unikać / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 14, s. 12

27. Mam trudną klasę : propozycja działań dla nauczyciela / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 64, s. 48-51

28. Młodzieży chowanie - sprawą całego społeczeństwa / Bożena Fijałkowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 7-9

29. Morze możliwości / Danuta Narożna // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 19, s. 16-18

30. Na dobry początek / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 33/34, s. 14

31. Nauczyciel opiekun / Patrycja Woźniak // Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 16-17

32. Nauczyciel-wychowawca opracowuje wnioski z pracy / Małgorzata Stachowiak // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 6, s. 41-17

33. Nauczyciel-wychowawca we współczesnej szkole / Joanna Łukasik // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 35-40

34. Nie do wiary? Nie! / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 8, s. 12

35. Nie narzekaj, szukaj rozwiązań, pomagaj / Danuta Narożna // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 20, s. 15-16

36. O etosie wychowawcy / Agata Płatek // Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 5-6

37. Odpowiedzialność pedagoga / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 18-19

38. Odpowiedzialność w procesie wychowania dzieci młodzieży / Józef Sowa // Edukacja. - 2010, nr 3, s. 35-41

39. Odpowiedzialny wychowawca / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 5-6

40. Opis i analiza przypadków rozpoznania oraz rozwiązania problemu edukacyjnego i wychowawczego / Anna Drwięga // Lider. - 2006, nr 10, s. 13

41. Osobowość nauczyciela wychowawcy / Joanna Hołodiuk // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 4-9

42. Partnerstwo wychowawcy z rodzicami / Katarzyna Kuczera-Wita // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 7-9

43. Pod czujnym okiem / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 51/52, s. 18-19

44. Podróż zwana życiem : przystanek szkoła / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 11, s. 55-57

45. Poradnik młodego wychowawcy, czyli... 1001 pomysłów na klasę! / Danuta Narożna // Lider. - 2007, nr 1, s. 22-24

46. Portret współczesnego nauczyciela / Ewa Deniziak // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 32-39

47. Powinność wychowawcza / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 8-11

48. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Cz. 1 / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 40-42

49. Pożądane cechy osobowościowe wychowawcy / Justyna Mielnik // Wychowawca. - 2015, nr 10, s. 16-17

50. Prawo rodziców do wyboru wychowawcy ich dziecka - postępem czy ograniczeniem w edukacji wczesnoszkolnej? / Jolanta Flanz // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 8-10

51. Problemy pedeutologiczne w świetle zawodowych doświadczeń nauczycieli wychowawców / Kazimierz Ostrowski // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. 105-114

52. Profesjonalizacja pracy wychowawców w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Magdalena Zmysłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 2, s. 9-16

53. Pseudowychowanie / Katarzyna Zielińska // Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 18-19

54. Relacje wychowawcy i wychowanków w internacie / Małgorzata Ponińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 49-51

55. Rodzice i nauczyciele wychowawcy / Zofia Gos // Meritum. - 2011, nr 2, s. 49-51

56. Rola i zadania nauczyciela i wychowawcy w dzisiejszych czasach w świetle nauczania Jana Pawła II / Ireneusz Celary // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 9-18

57. Rola nauczyciela-wychowawcy we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej / Grażyna Cęcelek // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 49-57

58. Rola wychowawcy opiekuna w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka / Paweł Koziorek // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 5/6, s. 32-33

59. Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym / Grażyna Łebecka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 51-53

60. Rozmowa o problemach / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 41, s. 13

61. Specyfika pracy wychowawców klas 4-6 / Monika Kopczyńska // Nowa Szkoła. - 2011, nr 4, s. 36-44

62. Sylwetka nauczyciela wychowawcy szkół średnich Drugiej Rzeczypospolitej źródłem inspiracji dla współczesnej pedeutologii / Grażyna Kempa // Chowanna. - 2006, T. 1, s. 60-69

63. Szacunek za szacunek / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 29/30, s. 17

64. Trudne konflikty / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 27/28, s. 22

65. W szkole Jezusa / Anna Gibek // Wychowawca. - 2016, nr 3, s. 12-13

66. W tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 64 , s. 45-47

67. Wartości - sumienie - wychowanie / Bogumiła Ewertowska // Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 12-14

68. Wiem lepiej i już! / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 24, s. 12-13

69. Wychowanie poprzez nauczanie / Grażyna Żyła // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 57, s. 16-18

70. Wychowanie - technologia czy spotkanie? Rola dyspozycji osobowościowych nauczyciela-wychowawcy w dynamice procesu / Beata Boćwińska-Kiluk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 3, s. 25-41

71. Wychowawca - któż to taki? / Selwana Barbara Szołek // Wychowawca. - 2012, nr 7/8, s. 14-15

72. Wychowawca i opiekun rozumny / Krystyna Duraj-Nowakowa // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, s. 9-24

73. Wychowawca klasy / Dorota Pankowska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 59-66

74. Wychowawca klasy : zakres obowiązków, podstawowa dokumentacja / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 62, s. 17-19

75. Wychowawca na miarę XXI wieku / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 19

76. Wychowawca odpowiedzialny - w kontekście rozważań o uzależnieniach / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 3-6

77. Wychowawca pierwszego kontaktu - o sztuce prowadzenia zebrań / Kazimierz Stankiewicz // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr 49 (styczeń), s. 42-43

78. Wychowawczy debiut / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 51, s. 47-48

79. Wychowywać razem - moje spostrzeżenia o wywiadówkach / Marta Łazar // Lider. - 2009, nr 7/8, s. 20-22

80. Wymagania i oczekiwania wobec szkoły / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. - 2014, nr 10, s. 9-11

81. Wypalenie zawodowe wychowawców / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 29-35

82. Wywiadówka idealna / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 37, s. 12

83. Wzajemność wpływów / Wanda Papugowa // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 6-9

84. Z doświadaczeń wychowawcy klasy przysposobiającej do zawodu / Inocenty Marek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 7, s. 10-17

85. Z dziennika wychowawczyni / Marta Borowiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 1, s. 54-56

86. Zaangażowanie wychowawcy / Justyna Fiedorczuk // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 14-15

87. Zaratustra jako wychowawca / Katarzyna Dworakowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 2, s. 41-66

88. Zebrania z rodzicami : jak formalne spotkania przerodzić w owocną współpracę / Karolina Oleksa // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 79 (maj), s. 59-63

89. Znaczenie kompetencji społecznych w pracy nauczyciela wychowawcy / Marta Jerzak // Journal of Modern Science. - 2008, T. 2. s. 205-238

90. Znaczenie nauczyciela wychowawcy w kształtowaniu osobowości ucznia / Małgorzata Rybczyńska // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 3, s. 38-40

91. Znaczenie relacji wychowawca - wychowanek w kształtowaniu aspiracji życiowych młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Joanna Moleda // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 267-274

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Dydaktyka