Edukacja muzyczna Carla Orffa - zestawienia bibliograficzne w wyborze za lata 1986-2012

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Bibliografia prac związanych z koncepcją edukacji muzycznej Orffa / Beata Michalak.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 3, s. 69-71

2. Budowa i wykorzystanie prostych instrumentów muzycznych : (według idei Carla Orffa) / Jacek Tarczyński.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 2, s. 35-39

3. Czy muzyka jest potrzebna literaturze? : ćwiczenia literacko-muzyczne / Anna Kondracka-Zielińska.// Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 61-65

4. Czy pedagogika muzyki istnieje? / Wojciech Jankowski.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2012, nr 3, s. 54-58

5. Dialog w edukacji dziecka : przez muzykę, z muzyką, dla muzyki / Katarzyna Wojciechowska.// Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 15-17

6. Elementy systemu Carla Orffa na lekcjach muzyki na przykładzie cyklu "Klucz do muzyki" / Agnieszka Sołtysik.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 3, s. 27-33

7. Koncepcja Carla Orffa w kreatywnych działaniach muzycznych ucznia / Anna Szałek.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 3, s. 21-26

8. Muzykowanie z instrumentarium orffowskim / Elżbieta Rakowska.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 3, s. 34-43

9. Pedagogika Carla Orffa w działalności Instytutu C. Orffa Uniwersytetu "Mozarteum" w Salzburgu / Kallos Coloman.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 3, s. 16-20

10. Polskie Towarzystwo Carla Orffa / Izabela Wałaszewska.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 3, s. 66-68

11. Recepcja systemu Carla Orffa w Polsce / Beata Michalak.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 3, s. 8-15

12. Zabawy dla najmłodszych : przykłady zabaw z zastosowaniem metody Carla Orffa / Renata Małycha-Duda.// Świetlica w Szkole. - 2008, nr 1, s. 28

13. Życie i twórczość Carla Orffa / Katarzyna Jakóbczak-Drążek.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 3, s. 4-7

 

KSIĄŻKI

1. Aktywny uczeń w świecie muzyki : propozycje dla nauczycieli / Elżbieta Frołowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

2. Edukacyjny aspekt uczestnictwa w kulturze muzycznej / red. Mirosława Knapik, Wiesława A. Sacher ; Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Społecznych. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007

3. Instrumentarium Orffa w szkole / Krystyna Stasińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986

4. Muzyka dla dzieci : umuzykalnienie według koncepcji Carla Orffa / Urszula Smoczyńska-Nachtman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

 

Oprac. Antoni Woźnica

 

Powrót do Dydaktyka