Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

KSIĄŻKI

1. Aktywizowanie uczniów w procesie lekcyjnym : z doświadczeń nauczycieli / Marzena Popławska. - Mińsk Mazowiecki : Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2005

2. Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008

3. Atlas efektywnego uczenia (się) nie tylko dla nauczycieli. Cz. 1 / Małgorzata Taraszkiewicz, Colin Rose. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2006

4. Czy moje dziecko jest zdolne? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009

5. Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów : projektowanie edukacyjne / Jolanta Kruk. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

6. Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2008

7. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

8. Etyka zawodów prawniczych : metoda case study / Małgorzata Król (red.) ; Magdalena Ustaborowicz [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011

9. Gra edukacyjna oknem do poznawania dziecięcego świata / Mária Podhájecká, Vladimír Gerka ; [tł. Agara Mickiewicz-Janiszewska]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2013

10. Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami : do realizacji na lekcjach przedmiotowych w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach : opracowanie zbiorowe / pod red. Marii Jadczak. - Toruń : Bea-Bleja, [2004]

11. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2010

12. Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne : poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów / Jacek Strzemieczny. - [Warszawa] : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2010]

13. Jak uczyć metodami aktywnymi / Irena Dzierzgowska ; przy współpr. aut. Marii Kotowskiej. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006

14. Język jako tworzywo twórczości : zbiór zadań wspomagających proces rozwijania zdolności polonistycznych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania oraz technologii informacyjnych / Agnieszka Harasimik. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007

15. Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju : wrzesień 2008 - sierpień 2012 / [red. Agnieszka Roguska]. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2012

16. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza ''Impuls'', 2013

17. Kraina kreatywności : sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną / Danuta Krzywoń ; przy współpr. Hewilii Hetmańczyk. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2008

18. Kreatywny nauczyciel - wskazówki i rozwiązania : biologia i przyroda / pod red. Katarzyny Potyrały. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011

19. Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

20. Metoda projektów : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - [s. l.] : [s.n.], [2010?

21. Metoda projektów nie tylko w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

22. Metoda projektów w nauczaniu języków obcych / Małgorzata Niemiec-Knaś. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

23. Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego : praktyczny przewodnik / Urszula Kierczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

24. Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się? / Bożena Kubiczek. - Wyd. 4. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2009

25. Metody aktywizujące w pedagogice grup / Elżbieta Wójcik. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2008

26. Metody aktywizujące w szkoleniach / Mel Silberman ; przy współpr. Carol Auerbach ; przeł. Grzegorz Sałuda, Witold Biliński. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2004

27. Metody prowadzenia szkoleń czyli Niezbędnik trenera / Agnieszka Kozak, Mariola Łaguna. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

28. Między przekazem a odkryciem : twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci / Monika Wojnowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

29. Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce / Alicja Gałązka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008

30. Myśleć jak pedagog / Bogusław Śliwerski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

31. Odczuwam - patrzę - działam : scenariusze do ćwiczeń rozwijających uczenie się poprzez zmysły. Z. 1, Dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat / Małgorzata Domagalska ; [rys. Aleksandra Makowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2011.

32. Odczuwam - patrzę - działam : scenariusze do ćwiczeń rozwijających uczenie się poprzez zmysły. Z. 2, Dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat / Małgorzata Domagalska ; [rys. Aleksandra Makowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2011

33. Odczuwam - patrzę - działam : scenariusze do ćwiczeń rozwijających uczenie się poprzez zmysły. Z. 3, Dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat / Małgorzata Domagalska ; [rys. Aleksandra Makowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2011

34. Pomysł na szkołę z klasą ... : przewodnik po projektach / Grażyna Czetwertyńska, Magdalena Krawczyk, Karolina Lewestam. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, cop. 2008

35. Postępowanie dydaktyczno-badawcze w dynamicznej i twórczej realizacji procesu dydaktycznego / Piotr Skurski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006

36. Projekt jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej. Propozycje rozwiązań metodycznych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Soszyńskiego. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002

37. Projekty edukacyjne z edukacji globalnej : praktyczny przewodnik / [Asia Góral-Wojtalik, Marcin Wojtalik]. - Warszawa : Instytut Globalnej Odpowiedzialności, 2011

38. Rozwijanie zdolności uczenia się : wybrane konteksty i problemy / pod red. Ewy Filipiak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008

39. Scenariusze przekorne i prawie niemożliwe / Anna Biernacka, Stanisław Bortnowski. - Warszawa : STENTOR, [2013]

40. Skrzynia skarbów : ćwiczenia grupowe / Susanna Palomares, Dianne Schilling, Cathy Winch ; [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008

41. SMS do Kleopatry nauczanie historii przez zabawy aktywizujące / Karl-Hermann Schneider, Renate Schneider ; [przekł. z jęz. niem. Ryszard Zajączkowski]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

42. Spoko lekcja czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2009

43. Spoko lekcja. 2, Czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2011

44. Sztuka, która pomaga dzieciom / Koryna Opala-Wnuk. - Łódź : JK, 2009

45. Uczymy się bawiąc : klasa pierwsza : propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach 1-3 / Lucyna Bzowska, Renata Kownacka. - Wyd. 2 popr. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2004

46. Uczymy się bawiąc : klasa trzecia : propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach 1-3 / Lucyna Bzowska, Renata Kownacka. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2004

47. Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2008

48. Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole / pod red. Ewy Smak, Katarzyny Wereszczyńskiej i Małgorzaty Ganczarskiej. - Opole : Uniwersytet Opolski : Wydawnictwo Nowik, 2011.

49. Zabawy aktywizujące w przedszkolu. T. 1 / Brigitte vom Wege, Mechthild Wessel ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Panek]. - Kielce : Jedność, 2005

50. Zabawy aktywizujące w przedszkolu. T. 2 / Brigitte vom Wege, Mechthild Wessel ; [przekł. z jęz. niem. Marianna Głuszeń]. - Kielce : Jedność, 2005

51. Zabawy, które uczą : jak wspierać rozwój małego dziecka? / Johanna Friedl ; [tł. Paulina Filippi-Lechowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Aktywnie i pracowicie czyli O wykorzystaniu aktywnych metod w szkolnej pracy z dziećmi / Tatiana Grabowska // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 9, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-VI , s. 18-20

2. Alfabet literacki : projekt edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej / Urszula Ferdynus // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 11-12

3. Chain sudoku / Aneta Góra // Matematyka w Szkole. - 2010, nr 54, s. 30-31

4. Chemik detektywem : aktywizujące metody utrwalania wiadomości / Iwona Maciejowska // Chemia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 38-42

5. Czy metody aktywizujące upowszechniły się w praktyce szkolnej? : (raport z badań) / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 1, s. 91-103

6. Dzień Języków Obcych w szkole jako okazja do pracy metodą projektu / Małgorzata Balcewicz // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 55-56 Wyświetl

7. E-słownik poetów regionalnych - wirtualny projekt edukacyjny. Praca w środowisku on-line / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka. - 2011, nr 6, s. 12-17

8. Edukacja medialna metodą projektu. Wymiary szkolnych działań / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 1, s. 73-85

9. Edukacja regionalna z wykorzystaniem metod aktywizujących : (doniesienia z badań) / Małgorzata Gogolewska-Tośka // Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 9-12

10. Metoda projektów w Szkolnym Centrum Informacji / Barbara Kamińska-Czubała // W: Biblioteka szkolna - tendencje rozwoju. - S. 52-62

11. Euro 2012 jako zadanie edukacyjne / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4, s. 24-27

12. Film animowany?! Ależ tak! / Dorota Janczak // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 1, s. 8-9 

13. Gimnazjalista w krainie czarów czyli Jak zachęcić nastolatka do nauki angielskiego / Agnieszka Boćwińska, Maria Rymaszewska // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 174-181

14. Gra miejska jako forma projektu edukacyjnego / Rafał Roguski // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2009, nr 20, s. 63-71

15. Gry planszowe - aktywnie i twórczo na lekcjach matematyki / Beata Burnus // Matematyka. - 2012, nr 10, s. 22-23 

16. Gry planszowe XXI wieku / Monika Bolanowska // Matematyka. - 2012, nr 10, s. 17-21

17. Indywidualizacja od A do Z : tworzenie projektu edukacyjnego / Dariusz Skrzyński // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 20, s. 54-57

18. Innowacyjna_matematyka.norma_czy_oksymoron.pl / Monika Jonczak, Elżbieta Ostaficzuk, Grażyna Śleszyńska // Meritum. - 2012, nr 1 (24), s. 31-36

19. Jak przygotować uczniów do gimnazjalnych projektów edukacyjnych / Małgorzata Sandułow // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 52-55

20. Jak rozwijać kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" / Elżbieta Tołwińska-Królikowska // Meritum. - 2011, nr 3, s. 42-46

21. Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 43-46 

22. Jak rozwijam zdolności i zainterosowania uczniów. Cz. 2 / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 44-47

23. Jak utwór projektuje zadania dla ucznia? : (na przykładzie trzech liryków o radości) / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2008/2009, nr 1, s. 66-80

24. Jak wspieram aktywność i wspomagam rozwój moich uczniów / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2013, nr 5, s. 26-29

25. Jakie nadzieje możemy wiązać z metodą projektu? / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2008, nr 12, s. 8-9

26. Już w edukacji przedszkolnej trzeba świadomie formułować zadania (propozycja metodyczna) / Maria Kobus, Ryszard Radwiłowicz // Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 1, s. 167-176

27. Kicia Kocia czyli Jak pracować metodą Storyline / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 6, s. 42-47

28. Koło przyjaźni - zabawy uczą najlepiej / Monika Majewska // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 3, s. 44-47

29. Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju / Aneta Niewęgłowska // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 4 (09), s. 7-9

30. Konstruujemy wehikuł czasu / Anna Basińska // Życie Szkoły. - 2010, nr 2 s. 47-49

31. Kręcimy film komórką / Dorota Janczak // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 1, s. 15-16

32. Krok za krokiem przez projekt : praktyczne wskazówki i przykłady projektów regionalnych / Katarzyna Czeczott-Łukasik // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, dod. s. [1-5]

33. Kształcenie metodą projektu / Edward C. Brewer // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 12, 14-17

34. Kształcenie przez odkrywanie metodą na zainteresowanie uczniów na lekcjach biologii / Małgorzata Krzeczkowska // Biologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 54-57

35. Mały badacz czy uczeń w ławce? / Gracjana Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 14-17

36. Mapy mentalne - metody aktywizujące w nauczaniu / Małgorzata Chmurska // Chemia w Szkole. - 2008, nr 5, s. 11-13

37. Matematyka w każdym projekcie / Marcin Braun // Matematyka w Szkole. - 2011, nr 59, s. 7-8

38. Media - Abecadło z Miłosza : synchroniczna praca nad projektem w środowisku online / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 3, s. 16-19

39. Metoda kapeluszy myślowych / Danuta Stępień // Matematyka. - 2008, nr 9, s. 543-545

40. Metoda projektowa - podstawa efektywnej edukacji / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 8, s. 52-55

41. Metoda projektów / Beata Zych // Meritum. - 2011, nr 4, s. 12-18

42. Metoda projektów a przedmioty zawodowe / Aleksandra Fidziańska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 6, s. 9-10

43. Metoda projektów a zachowania dzieci biernych / Krystyna Lubomirska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 4-9 

44. Metoda projektów badawczych / Magdalena Milczewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 30-35

45. Metoda projektów w gimnazjum / Stanisław Makara // Biologia w Szkole. - 2011, nr 6, s. 45-48

46. Metoda projektów w pracy z dzieckiem społecznie biernym / Krystyna Lubomirska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 1, s. 155-173

47. Metoda projektów w procesie dydaktyczno-wychowawczym gimnazjum (na przykładzie zajęć wychowania fizycznego) / Kazimierz Ostrowski // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-IV

48. Metoda projektów w szkole o profilu technicznym sposobem na zainteresowanie literaturą / Joanna Kucharzyk // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 5, s. 139-141

49. Metoda projektu / Anna Maliszewska // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 3, s. 4

50. Metoda projektu edukacyjnego na lekcjach wiedzy o społeczeństwie : od wolności wyboru do nakazu jej stosowania / Mariusz Menz // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, s. 13-19

51. Metody aktywizujące : szkoleniowa rada pedagogiczna / Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, s. 12-14

52. Metody aktywizujące jako istotny element nowoczesnego kształcenia / Ligia Tuszyńska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 1, s. 52-57

53. Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów ścisłych : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 9, s. 14-15

54. Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Monika Gęga // Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s. 31-33

55. Metody aktywizujące w praktyce : nauczyciel jako twórca życia szkolnego / Katarzyna Tatol // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 11, s. 22-24

56. Modelowanie matematyczne w gimnazjum / Alicja Maciejak [et al.] // Matematyka. - 2013, nr 5, s. 56-60

57. Moje Miasto - propozycja projektu uczniowskiego / Dominik Sikorski // Geografia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 37-40 

58. Moje odkrycia - dla Ciebie, Mamo / Alina Jakubowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 5, s. 30-32

59. Mój pierwszy film... : opis projektu edukacyjnego / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 1, s. 19-20

60. "Mój projekt edukacyjny zajęć wychowania fizycznego dostosowany do nowej podstawy programowej" / Agnieszka Zambroń-Wojtak // Lider. - 2009, nr 3, s. 25-27

61. Na czym polega metoda projektów i jak ją można zastosować na lekcjach języka obcego? / Dorota Sokołek // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 94-96

62. Na dobry start : metody aktywizujące w przedszkolu / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 4-9

63. Na Jarmarku Bożonarodzeniowym czyli Edukacja metodą projektu / Agata Borek, Joanna Kulisz // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 41-42

64. Naturalnie tak czyli O tym, że warto żyć zgodnie z naturą / Jolanta Szeląg // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, z. 3/4, s. 79-89

65. Nauczanie sytuacyjne na lekcjach przyrody i biologii / Ilona Żeber-Dzikowska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2010, nr 4, s. 41-55

66. Naukowiec, Nauczyciel i Uczeń w Krainie Innowacyjności EDUSCIENCE. Cz. 1 / Małgorzata Jas // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 5/6, s. 39-43

67. Nazwa dla mojej grupy // Nauczycielka Przedszkola. - 2009, nr 39, s. 8-9

68. Nieśmiałość bez "sieci" / Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 11/12, s. 22-26

69. Nippon - Kraj Kwitnącej Wiśni : projekt o Japonii / Małgorzata Chmielewska, Lucyna Lenart // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 18-19

70. Od aktywizacji do aktywności twórczej. Happening i gra dydaktyczna / Ewa Grodecka // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 2, s. 79-87

71. Odkrywamy naturę wokół siebie - zadania i zabawy dla dzieci wczesnej edukacji i nie tylko... / Tatiana Grabowska // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 1/2, dod. „Wkładka Metodyczna", s. IV-VIII

72. Odwrócona lekcja biologii / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 32-34

73. Patriotyzm jutra jako incjatywa edukacyjna / Bogdan Urbanek // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 1/2, s. 173-187

74. Pedagogika zabawy i inne metody aktywizujące : (scenariusz zajęć warsztatowych - propozycja metodyczna dla nauczycieli) / Anna Zientalska // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 3, s. 14-17

75. Pentomino rozwija wyobraźnię / Feliksa Piechota, Katarzyna Miłek // Matematyka. - 2012, nr 10, s. 34-40

76. Podcast - nowatorskie narzędzie w edukacji / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 56-58 

77. Praca metodą projektów - projekty eTwinning / Gracjana Więckowska // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 46-54

78. Praca projektowa jako otwarta forma uczenia się i nauczania języków obcych / Beata Karpeta-Peć // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 22-28

79. Profesjonalnie i skutecznie - od pomysłu do sukcesu strategią projektów / Maria Stachowicz-Polak // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 33-41

80. Projekt "Antygona" - jak wyjść poza konwencję i uczyć podmiotowo / Andrzej Łopata // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 2, s. 20-42

81. Projekt: Dzień Książki // Nauczycielka Przedszkola. - 2009, nr 35, s. 8-9

82. Projekt edukacyjny - nowe wyzwanie dla dyrektora gimnazjum / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s. 27-40

83. Projekt edukacyjny - przyjemność nauczania czy obowiązek? / Grażyna Barwinek, Elżbieta Buchcic // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 1, s. 66-70

84. Projekt edukacyjny a rozwój ucznia / Mirosław Wołojewicz // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, s. 44-48

85. Projekt edukacyjny integracją działań na rzecz środowiska lokalnego / Małgorzata Jagodzińska, Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 67-73

86. Projekt edukacyjny jako koń trojański / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2011, nr 4, s. 5-11

87. Projekt edukacyjny szansą na sukces dziecka / Krystyna Chałas // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 19-23

88. Projekt edukacyjny w gimnazjum i rola technologii informacyjnej w jego realizacji / Alicja Sitarz // Meritum. - 2011, nr 4, s. 47-50

89. Projekt edukacyjny według nowego rozporządzenia / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 26

90. Projekt gimnazjalny z wykorzystaniem Microsoft Photosynth czyli Od ogółu do szczegółu / Michał Grześlak // Meritum. - 2011, nr 4, s. 70-72

91. Projekt jako metoda aktywizująca / Dorota Grabowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 5-9

92. Projekt "Landscapes" czyli Krajobrazy nowoczesnej edukacji / Sławomir Kozłowski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2011, nr 3, s. 65-67

93. Projekty edukacyjne w rękach nauczyciela - refleksyjnego praktyka / Ewa Kędracka // Meritum. - 2011, nr 4, s. 7-11

94. Projekty projektem na życie. Cz.  1 / Monika Maciaszek // Remedium. - 2013, nr 1, s. 6-7

95. Projekty projektem na życie. Cz.  2 / Monika Maciaszek // Remedium. - 2013, nr 3, s. 8-9

96. Projekty warte naśladowania : "Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie" / Anna Grabas // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 10, s. 21-22

97. Przegląd metod aktywizujących rozwój dziecka w wieku przedszkolnym / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 2, s. 16-18

98. Projekty z Antwerpii / Jacek Lech // Matematyka w Szkole. - 2011, nr 59, s. 17-23

99. Rodzinny festyn edukacyjny : projekt edukacyjny / Maria Tumiłowicz // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 23

100. Różne oblicza sudoku / Aneta Góra // Matematyka w Szkole. - 2008, nr 47, s. 34-37

101. Sekrety naszego domu // Nauczycielka Przedszkola. - 2009, nr 40, s. 22-24 

102. Sekrety naszego domu // Nauczycielka Przedszkola. - 2009, nr 41, s. 21-26

103. Sekrety naszego domu // Nauczycielka Przedszkola. - 2009, nr 42, s. 20-22 

104. Skuteczne aktywizowanie / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 3, s. 8-10

105. "Smykusiowa Polska" : WebQuest w przedszkolu / Monika Krauze // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 26-28

106. Specjalne kursy e-learningowe stymulujące pracę grupową kursantów / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 113-121

107. Sposób na projekt / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 4, s. 64-83

108. Szkoła, która interesująco uczy / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, dod., s. I-VIII

109. Szkoła życia. O metodzie projektu / Piotr Bucki // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 82-87

111. Tetris, pentomino i blokus / Aneta Góra // Matematyka w Szkole. - 2010, nr 53, s. 17-19

112. Tramwaj łączący pokolenia / Magdalena Sofulak-Skibińska, Agnieszka Justyna Zaremba // Remedium. - 2013, nr 1, s. 26-27

113. W jaki sposób technologia informacyjna może pomóc przy projektach edukacyjnych? / Marta Wnukowicz, Janusz Wierzbicki // Meritum. - 2011, nr 4, s. 42-44

114. W naukowym formacie / Janina Morska // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 33, s. 26-27

115. W poszukiwaniu źródeł dydaktyki interaktywnej / Jolanta Kruk // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2010, nr 2, s. 80-88

116. WebQuest propozycją tworzenia projektów gimnazjalnych / Małgorzata Rostkowska // Meritum. - 2011, nr 4, s. 83-87

117. WorldWide Telescope w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym / Dorota i Jacek Kuprasowie // Meritum. - 2011, nr 4, s. 78-82

118. Wybrane metody aktywizujące / Katarzyna Czyszkowska // Chemia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 33-42

119. Wycieczka szkolna - przedsięwzięcie interaktywne / Przemysław Fenrych // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 8, dod. "Wycieczki Szkolne", s. 12-16

120. Wykorzystanie sztucznej inteligencji i komunikatorów internetowych na lekcjach języka obcego / Mariusz Babiarz // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 4, s. 94-98

121. Zachęcamy uczniów do czytania : projekt edukacyjny dla gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Wioletta Rafałowicz // Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 26-28

122. Zajęcia metodą projektu w warunkach pozaszkolnych - wskazania dotyczące organizacji oraz efektów pracy uczniów i nauczycieli w projekcie "Agent" / Marek Krawiec // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 34-38

123. Zapytaj mnie o... : projekt o e-gazecie / Katarzyna Chojnacka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 1, s. 17-18

124. Zarządzanie metodą projektów / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 7, dod., s. I-VIII

125. Zastosowanie metody projektów jako działania wspomagającego długotrwałe motywowanie uczniów / Anna Bąk // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 1, s. 131-135

126. Zespołowy projekt edukacyjny w gimnazjum, pierwsze spostrzeżenia / Elżbieta Kąkiel // Meritum. - 2011, nr 4, s. 2-6 Wyświetl

127. Zmagania z projektem gimnazjalnym / Ida Kasak-Bukowska // Meritum. - 2011, nr 4, s. 45-46 Wyświetl

128. Zmiana kontekstowa czyli Metamorfoza przestrzeni / Jolanta Dąbek // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 34, 36

129. Zostań tropicielem byłyskawic : projekt edukacyjny realizujący interdyscyplinarny model integracji / Tadeusz Kubiak // Fizyka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 30-34

130. Zróbmy to wspólnie czyli Aktywne metody pracy / Bożena Dittfeld // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 42-44

 

Oprac. Dorota Salamon

 

Powrót do Dydaktyka