Neurodydaktyka - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2015

KSIĄŻKI

1. Architektura wiedzy w szkole / Stanisław Dylak. - Warszawa : Difin, 2013

2. Co potrafi twój mózg / David Gamon i Allen D. Bragdon ; z ang. przeł. Sebastian Musielak. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media : Wydawnictwo Medium, 2003

3. Ja i moja pamięć : o użytecznych strategiach uczenia się / Ewa Czerniawska, Maria Ledzińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

4. Jak uczy się mózg / Manfred Spitzer ; przeł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska ; [red. nauk. Maria Jagodzińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

5. Jak uczyć się szybko i skutecznie / Christian Drapeau ; z fr. przeł. Hanna Pawlikowska-Gannon. - Warszawa : Klub dla Ciebie. Bauer-Weltbild Media, 2002

6. Neurodydaktyka : nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi / Marzena Żylińska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013

7. Neurolingwistyczne programowanie czyli Sztuka osiągania celów : podręcznik do pracy samodzielnej / Harry Alder ; tł. Dorota Ekiert-Grabowska. - Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, 1997

8. Nowoczesne uczenie się albo Ściąga z metodyki pracy umysłowej / Hanna Hamer. - Warszawa : Veda, 1999

9. Pamięć i sukces w szkole / Alain Lieury ; przeł. z fr. Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak. - Katowice : Wydawnictwo Książnica, 1999

10. Rewolucja w uczeniu / Gordon Dryden, Jeannette Vos ; przekł. Bożena Jóźwiak. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2003

11. Rozwiń swój genialny umysł : zanim zaczniesz uczyć się trzy razy szybciej / Katarzyna Gozdek-Michaelis. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Filar, [2003]

12. Supermożliwości twojego umysłu : jak uczyć się trzy razy szybciej? / Katarzyna Gozdek-Michaelis. - Warszawa : Comes, 1993

13. Superumysł : jak uczyć się trzy razy szybciej / Zbyszek Brześkiewicz. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2005

14. Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Bez przyjemności nie ma nauki / Marzena Żylińska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 44-54

2. Czy zakres zmian w naszych szkołach jest wystarczający : neurodydaktyka - moda czy potrzeba? / Julian Piotr Skawiński // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 111-114

3. Dlaczego neurodydaktyka / Marzena Żylińska // Psychologia w szkole. - 2012, nr 3, s. 45-53

4. Dlaczego priorytetem jest "Nauka o ludzkim mózgu"? / Julian Piotr Skawiński // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 30-32

5. Edukacja wykorzystująca zasady neurodydaktyki / Julian Piotr Skawiński // Geografia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 4-6

6. Fałszywe przekonania na temat działania mózgu i zjawisk psychicznych czyli Neuromity i psychomity w edukacji / Monika Szczygieł, Krzysztof Cipora // Edukacja. - 2014, nr 2, s. 53-66

7. Jak zbliżyć się do neurodydaktyki? : (scenariusz szkolenia nauczycieli) / Julian Piotr Skawiński // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 9-12

8. Metody, które wspomagają naukę / Beata Humięcka // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 1, s. 46, 48-50

9. Mózg idzie do szkoły i ... się nudzi / Marzena Żylińska ; rozm. przepr. Małgorzata Stańczyk // Życie Szkoły. - 2014, nr 5, s. 4-8

10. Neurodydaktyka - czyli droga od subiektywizmu do sprawdzonych faktów / Ewa Weber // Meritum. - 2014, nr 3, s. 91-92

11. Neurodydaktyka - moda czy potrzeba? : czy zakres zmian w naszych szkołach jest wystarcząjcy? / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 111-114

12. Neurodydaktyka : czy wiedza o mózgu nas zmienia? / Marek Kaczmarzyk, Jacek Francikowski, Dorota Kopeć // Biologia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 5-12

13. Neurodydaktyka : motywacja, koncentracja i substancje szczęścia / Ewa Jurkiewicz // Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 4-5

14. Neurodydaktyka języków obcych. Nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem / Marzena Żylińska // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 5-18

15. Neurodydaktyka, czyli o tym, co wspiera, a co hamuje naturalne procesy uczenia się / Marzena Żylińska // Meritum. - 2014, nr 3, s. 2-10

16. Neuroedukacja - nowy obszar zastosowań komputera w kształceniu / Bolesław Jaskuła // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 45-50

17. Neuropedagogika - przyszłość nauczania / Krzysztof Wojewodzie // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 117-120

18. Neuropedagogika i neurodydaktyka - tendencje XXI wieku / Erich Petlák // Chowanna. - 2012, nr 2, s. 59-66

19. Neuropedagogika i neurodydaktyka a nauczanie / Erich Petlák // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 12-13

20. Szkoła przyszłości : rewolucja w szkole! Uwolnić potencjał umysłu! / Marzena Żylińska // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 3/4, s. 70-71

21. Tajemnice ludzkiego mózgu czyli Słów kilka o neurodydaktyce / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2014, nr 8, s. 8-11

22. Uczenie się jako proces konstruowania wiedzy / Marzena Żylińska // Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 4, s. 3-13

23. Wybrane strategie edukacyjne w kontekście założeń neurodydaktyki / Urszula Tyluś // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. - 2011, R. 7, s. 41-49

24. Zasady neurodydaktyki czyli Jak zrozumieć pracę ludzkiego mózgu / Julian Piotr Skawiński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 11, s. 39-42, 44-46

25. Zasady neurodydaktyki czyli Jak zrozumieć pracę ludzkiego mózgu. Cz. 2 / Julian Piotr Skawiński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 12, s. 37-44

 

                                                                                  Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor

 

Powrót do Dydaktyka