Promocja czytelnictwa w epoce cyfrowej - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2016

KSIĄŻKI

1. Animacja czytelnictwa dziecięcego : koncepcje, doświadczenia, postulaty : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grażyny Walczewskiej-Klimczak. - Płock : Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek, 2004

2. Biblioblog w pigułce : poradnik dla bibliotekarzy / Barbara Maria Morawiec. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014

3. Biblioteka, książka, informacja, Internet 2012 : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Osińskiego i Renaty Malesy. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013

4. Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece : wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa / Małgorzata Kisilowska. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010

5. Biblioteki dla dzieci wczoraj i dziś / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008

6. Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka. - Wałbrzych : Unus, 2002

7. Całe życie w Sieci / red. Barbara Szmigielska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008

8. Czy tu, czy tam - czytam! : testy kształcące czytanie ze zrozumieniem dla klas II-IV / Małgorzata Barańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

9. Czytam ze zrozumieniem : ćwiczenia : przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego / Anna Adryjanek, Katarzyna Korolczuk. - Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2014

10. Czytam ze zrozumieniem : ćwiczenia : przygotowanie do Nowej Matury 2015 / Anna Adryjanek, Katarzyna Korolczuk. - Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2014

11. Czytanie, czytelnictwo, czytelnik / pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011

12. Czytanie dla rozwoju : wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko / Aneta Czerska. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Małego Dziecka, cop. 2016

13. Czytanie, kupowanie, surfowanie : społeczny zasięg książki w Polsce w 2006 roku / Grażyna Straus, Katarzyna Wolff, Sebastian Wierny ; Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2008

14. Czytanie, kupowanie, wypożyczanie : społeczny zasięg książki w Polsce w 2004 roku / Grażyna Straus, Katarzyna Wolff ; Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2006

15. Czytelnictwo / Jacek Wojciechowski. - Wyd. 6 popr. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000

16. Czytelnictwo dzieci i młodzieży / Zofia Zasacka. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014

17. Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015

18. Derliczek czyli Wędrówki literackie / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013

19. Dziecko i książka : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Biblioteka Narodowa 27-28 października 2003 roku / [red. nauk. Grażyna Lewandowicz-Nosal]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2004

20. Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym / Iwona Konopnicka ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013

21. Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Anna Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011

22. Gdzie jest czytelnik? / Łukasz Gołębiewski. - Warszawa : Biblioteka Analiz, 2012

23. Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Korycińskiej-Huras i Małgorzaty Janiak. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014

24. Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki / Marek Nahotko. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010

25. Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert i Doroty Grabowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008

26. Książka i młody czytelnik : zbliżenia, oddalenia, dialogi : studia i szkice / Grzegorz Leszczyński, Michał Zając. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2013

27. Książka jest światem : o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków / Alicja Baluch. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2005

28. Książki dla najmłodszych : od zera do trzech : poradnik / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011

29. Książki w życiu najmłodszych / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015

30. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku : szkice bibliologiczne / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2013

31. Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012

32. Mam 6 lat i gonię świat : poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących z sześciolatkami : poradnik / Agata Arkabus. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014

33. Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2013

34. Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętności czytania dzieci sześcioletnich / Elżbieta Jaszczyszyn. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2010

35. Multimedia, kultura czytelnicza i dostęp do informacji : materiały 1 szkoły letniej, Białystok 26-29 VI 2000 r. / red. Anna Krawczuk, Anna Sitarska. - Białystok : Zakład Bibliotekoznawstwa, 2001

36. Na szlaku edukacji czytelniczej i medialnej w szkołach ponadgimnazjalnych / Monika Nagowska. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2006

37. Nastoletni czytelnicy / Zofia Zasacka ; Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2008

38. Nauka o informacji w okresie zmian : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro przy współpr. Mariusza Luterka. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2013

39. Od czterech do sześciu : książki dla przedszkolaka / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012

40. O tym, co Alicja odkryła... : w kręgu badań nad toposem dzieciństwa literaturą dla dzieci i młodzieży / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015

41. Poczytajmy : jak rozwijać w dziecku pasję czytania : poradnik / Mariella Lunardi. - Kraków : Wydawnictwo OO. Franciszkanów "Bratni Zew", 2011

42. Poezja i uczniowie : praca nad rozwijaniem kompetencji czytelniczych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum / Maria Gorlińska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2004

43. Polubić czytanie : utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach 1-3 : poradnik metodyczny dla nauczycieli pierwszego poziomu nauczania / Marta Ziółkowska-Sobecka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000

44. Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Grzegorza Leszczyńskiego i Michała Zająca. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008

45. Promocja książki dziecięcej : podręcznik akademicki / Michał Zając. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2000

46. Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą : podręcznik / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; [Rzeszów] : Uniwersytet Rzeszowski, 2011

47. Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009

48. Społeczne oddziaływanie współczesnej książki : wybory czytelnicze / red. merytor. Jadwiga Chruścińska, Ewa Kubisz ; aut. Grażyna Bilska [et al.]. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2002

49. Szwecja czyta. Polska czyta / pod redakcją Katarzyny Tubylewicz i Agaty Diduszko-Zyglewskiej. - Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015

50. Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji / red. Sergo Kuruliszwili. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014

51. "To się czyta" : promocja książki w dodatkach do wybranych polskich gazet codziennych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku / Magdalena Przybysz-Stawska. - Łódź : Wydawnictwo Ibidem, 2006

52. Uczę czytać : poradnik dla nauczycieli i rodziców początkujących czytelników / Halina Konior-Węgrzynowa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015

53. W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015

54. Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy : Maternus Media, cop. 2007

55. Wykształceni amatorzy książek / Grażyna Straus ; Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2008

56. Żyć w odbiorze... : czytelnicze wyzwanie z pozycji edukacji / Aniela Książek-Szczepanikowa. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Biblioteka "Galeria książki" miejscem dla dzieci / Mariola Talewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 11, dod. Świat książki dziecięcej, s. 13-14

2. Biblioteka rządzi - nieczytanie błądzi! : akcje promocyjne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie / Olga Nowicka // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 5, s. 23-25

3. Biblioteki publiczne w akcjach promujących książkę i czytelnictwo : (na wybranych przykładach) / Anna Franaszek // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 11, s. 3-7

4. Bohaterowie naszych lektur : scenariusz konkursu czytelniczego / Renata Jaśkiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 35-37

5. "Cała Polska czyta dzieciom" - i my też czytamy : konkurs czytelniczy dla kl. 4 i 5 / Danuta Wędrowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 5, s. 26-27

6. Całoroczny konkurs czytelniczy w klasie 3 / Sabina Kurzawa // Życie Szkoły. - 2008, nr 10, s. 36-42

7. Czytam, bo lubię - o rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2014, nr 6, s. 14-17

8. Czytam sobie : jak zachęcić pierwszoklasistów do czytania / Agata Chodowiec // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 2, s. 20-22

9. Czytam, więc jestem : pomysł na konkurs czytelniczy / Iwona Sobas, Patrycja Winzer // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 15-17

10. Czytamy śpiewająco! : akcja czytelnicza / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7/8, s. 30-31

11. Czytelnictwo, opowiadanie bajek, baśni i legend w świetlicy / Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 3-5

12. Dobry zwyczaj... wypożyczaj : jak zachęcać uczniów do czytania? : pomysły na popularyzację czytelnictwa wśród uczniów oraz na sukces zawodowy nauczyciela bibliotekarza / Grażyna Kunka // Biblioteka w Szkole. - 2013. nr 12, s. 7-9

13. Epoka e-czytelnictwa : bibliotekarstwo w obliczu nowych wyzwań / Agnieszka Hałubiec // Bibliotekarz. - 2014, nr 5, s. 34-37

14. Fantastyka dla młodzieży : czytelniczy hit wśród uczniów // Edukacja i Dialog. - 2015, nr 7/8, s. 71-75

15. Filemon kontra Reksio czyli Koty i psy w książkach i nie tylko : scenariusz imprezy czytelniczej połączonej z wystawą dla klas 0-4 / Alicja Maciejewska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 18-19

16. Groza nie czytać!: mapa bibliotecznych atrakcji oraz półka z pomysłami na Noc Bibliotek / Barbara Maria Morawiec // Bibliotekarz. - 2016, nr 1, s. 13-15

17. Gry i zabawy wdrażają najmłodszych uczniów do czytelnictwa / Piotr Kowolik // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 10, s. 36-41

18. Jak biblioteka pedagogiczna może wspierać nauczycieli w promocji czytelnictwa? / Marta Mróz // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 9-12

19. Jak promować książkę w dniu jej święta / Barbara Ewa Michałek // Biblioteka. - 2012, nr 2, s. 18-19

20. Jak zachęcam dzieci do czytania / Stefania M. Stysiak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 25-27

21. Klub recenzenta / Anna Margas, Danuta Twerd // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 2, s. 26

22. Książka? Czytanie? Po co to, komu? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych : zajęcia mają na celu rozbudzanie czytelnictwa. Mogą być prowadzone w ramach lekcji języka polskiego, lekcji bibliotecznej lub zastępstw / Małgorzata Sobol // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 4, s. 11

23. Książka to więcej niż tylko czytanie : projekt działań popularyzujących czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej / Justyna Frańczak // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 3, s. 13-15

24. Książka - towarzysz, przyjaciel, domownik : scenariusz zajęć zachęcających do czytania / Patrycja Siedlecka // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 5, s. 11

25. Kształtowanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym / Agata Arkabus, Anna Plusa // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 10, Dodatek: Przedszkolak w bibliotece, s. 2-6

26. Kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród pierwszoklasistów : analiza zajęć z wykorzystaniem książek znanych z przedszkola, lektur z kanonu uczniów kl. 1 oraz innych znanych i lubianych książek dla dzieci / Elżbieta Szefler // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 12, s. 35-41

27. Letnia (lub wakacyjna) akademia czytania : akcja promująca czytanie / Justyna Bździuch // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 6, s. 43-44

28. Lubię słuchać opowiadań, wierszy i bajek. Interesuję się książką : rozwijanie zainteresowań czytelniczych / Beata Bielska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 21-25

29. Moja przyjaciółka książka : o edukacji czytelniczej dzieci / Lidia Baranowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 9, s. 4-7

30. Nasze konkursy czytelnicze czyli Jak organizować konkursy przy pomocy... uczniów / Maria Mameła // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 15

31. Nie osądzaj książki po okładce : akcja czytelnicza / Elżbieta Zakrzewska // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7/8, s. 36-37

32. Niezapomniana książka : konkurs czytelniczy / Agnieszka Witwer // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 10, s. 13

33. Nocny maraton czytania : popularyzacja książki i czytelnictwa / Joanna Lis // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 1, s. 23-25

34. Nocny maraton czytelniczy : nietypowe spotkanie z książką - dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / Katarzyna Staniek-Zdziebko, Beata Tondyra // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 20-21

35. Odjazdowy Bibliotekarz - akcja łącząca promocję czytelnictwa z promocją aktywności fizycznej / Edyta Kosik // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 30-32

36. Pokochać książki / Anna Lorenc-Chroń, Urszula Małysz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 57-59

37. Polubić czytanie / Dagmara Witek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 10, s. 23

38. Po nitce do kłębka : o kształtowaniu pasji czytelniczej / Bożena Itoya // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 5, s. 52-55

39. "Poczytaj mi, przyjacielu" formą aktywności wolontariackiej i propagowania czytelnictwa / Aneta Szadziewska // Biblioteka. - 2012, nr 2, s. 12-16

40. Poczytaj ze mną - już dziś! // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 5, s. 22-23

41. Poczytajcie, dziadkowie : impreza czytelnicza : z okazji Dnia Babci i Dziadka / Irena Nałęcka // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 10, s. 21

42. Podróże z książką Czyli jak wykonać plakat propagujący czytelnictwo / Waldemar Malak // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7/8, s. 20-22

43. Polskie nagrody literackie jako promocja czytelnictwa wśród młodzieży / Kamil Kościelniak // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 4, s. 6-8

44. Polskie portale społecznościowe promujące czytelnictwo / Katarzyna Król // Bibliotekarz. - 2012, nr 4, s. 1-6

45. Popularyzacja czytelnictwa poprzez organizację konkursów bibliotecznych : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 7/8, s. 13-14

46. Popularyzowanie czytelnictwa w pracy z kółkiem teatralnym / Lucyna Babicka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 8-9

47. Projekt gimnazjalny w bibliotece szkolnej : ciekawy pomysł popularyzacji czytelnictwa / Grażyna Bartkowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 9, s. 14-15

48. Projekty upowszechniające czytelnictwo / Renata Ciesielska-Kruczek // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 5, s. 14-21

49. Promocja czyli Po co to wszystko robimy? / Monika Machowicz // Bibliotekarz. - 2015, nr 7/8, s. 10-13

50. Promocja czytelnictwa : pomysły na rozwijanie motywacji do czytania : propozycje bibliotek niemieckich / Grażyna Lewandowicz-Nosal // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, dod. Świat książki dziecięcej nr 2, s. 1-6

51. Promocja czytelnictwa : przypomnienie koncepcji Juliusza Ippoldta / Tomasz Kruszewski // Bibliotekarz. - 2007, nr 1, s. 17-19

52. Promocja literatury w Internecie / Magdalena Wójcik // Przegląd Biblioteczny. - 2010, nr 4, s. 460-476

53. Przemiana kompetencji czytelniczych dzieci pod wpływem mediów elektronicznych / Maria Kielar-Turska, Anna Kołodziejczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 5-12

54. "Radość czytania" czyli Blogi czytelnicze a bibliotekarze / Marta Wiktoria Trojanowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 12, s. 39-41

55. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych kształtujących zainteresowania czytelnicze / Lidia Kołodziejska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 27, s. 38 39

56. Sleeveface : sposób na promocję książki w przestrzeni internetowej / Elżbieta Rafińska // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 2, s. 5-9

57. Sleeveface w bibliotece szkolnej / Justyna Gnyp, Regina Koczur, Elżbieta Trawa // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 1, s. 8-9

58. Spotkania autorskie jako dobra forma rozbudzania zainteresowań czytelniczych młodzieży / Małgorzata Augustyniak // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 13-14

59. Szkoły też powinny rozwijać czytelnictwo / Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 3-4

60. "Środowe czytanie" w szkole podstawowej : pomysł na popularyzację czytelnictwa wśród uczniów / Małgorzata Tomaszewska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 16-17

61. Tylko dla młodzieży! : internetowy konkurs czytelniczy / Katarzyna Drogoś, Ewa Piątek // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7/8, s. 28-29

62. Urodziny w bibliotece - promocja książki i czytelnictwa w rodzinie? / Barbara Pytlos // Bibliotekarz. - 2014, nr 10, s. 21-22

63. W niezwykłym świecie książek : działania popularyzujące czytelnictwo wśród uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej / Justyna Frańczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 16-18

64. W niezwykłym świecie książek : działania popularyzujące czytelnictwo wśród uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej / Justyna Frańczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 16-18

65. Witajcie w bibliotece : formy i metody pracy rozwijające czytelnictwo dzieci i młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie / Teresa Wąs // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 4, s. 20-22

66. Wpływ lektur szkolnych na rozwój zainteresowań czytelniczych i słownictwa czynnego uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej / Paweł Broda // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 143-154

67. Żeby lubiło czytać / Ewa Nowak // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 20, s. 51-52

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

 

Powrót do Dydaktyka