Trudna klasa. Jak przetrwać, wyjść z twarzą i nie zwariować - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2015

KSIĄŻKI

1. A co mi zrobisz? : od chaosu do współpracy w klasie / Sylvia Rockwell. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, cop. 2008

2. Dyscyplina w klasie : metody i techniki interwencji / Jakub Kołodziejczyk. - Kraków : Sophia, 2005

3. Gdy dziecko ma problemy w klasie / Angel Morales Gómez. - Kraków : eSPe, 2002

4. Jak być dobrym rodzicem "trudnego" ucznia / Égide Royer ; oprac. merytoryczne wyd. pol. Wiga Bednarkowa]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009

5. Jak być dobrym wychowawcą : autoewaluacja pracy wychowawczej, asertywność nauczyciela, skuteczne kierowanie klasą / Marek Grondas [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012

6. Jak kameleon na szkockiej spódniczce czyli Jak uczyć "trudnych" młodych, nie wykańczając siebie / Égide Royer. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2009

7. Jak opanować przemoc w szkole / Mona O'Moore, Stephen James Minton. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, cop. 2008

8. Jak pokonywać problemy behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży / Roy Howarth, Pam Fisher. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005

9. Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007

10. Jak przetrwać w szkole? : przewodnik dla nauczycieli / Sue Roffey. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008

11. Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci / Elaine K. McEwan. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, cop. 2008

12. Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów? / Małgorzata Babiuch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002

13. Jak zachować porządek w klasie / Hans-Peter Nolting. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

14. Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

15. Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie / Robert J. MacKenzie. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

16. Klimat szkoły, klimat klasy / Erich Petlak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2007

17. Kod zachowania : jak rozszyfrować i zmienić najtrudniejsze zachowania / Jessica Minahan i Nancy Rappaport. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2014

18. Łatwe sposoby na trudne dziecko / Ronald Mah. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008

19. Metoda budowania strategii w pracy z dzieckiem i klasą : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2009

20. Najpierw pomyśl : trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów szkół ponadpodstawowych / Jim Larson. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2012

21. Nauczyciel wychowawca pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasiuk, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013

22. Nauczycielem być... : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

23. Niechęć do szkoły : jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje / David Heyne, Stephanie Rollings. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

24. O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej / Stefan Mieszalski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

25. Obyś cudze dzieci...wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alina Żwirblińska. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003

26. Osobowość wychowawcy : być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego / Zdzisław Kosyrz. - Warszawa : Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2005

27. Pomaganie dzieciom nielubianym przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych : program zajęć w małej grupie uczniów klas IV-V / Marta Herzberg. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2012

28. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : Difin, 2014

29. Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

30. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas 6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : Fosze, [2004]

31. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole : program poprawy wzorców zachowania / Deanne A. Crone, Robert H. Horner, Leanne S. Hawken. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2009

32. Przemoc w szkole : metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja / Tomasz Garstka [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012

33. Rozstrzyganie konfliktów : strategie, ćwiczenia i psychodrama dla dzieci / Susanna Palomares, Terri Akin. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007

34. Samorządna organizacja życia klasy : (z doświadczeń klas freinetowskich) / Zofia Napiórkowska. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2005

35. Sposoby na trudne zachowania uczniów : utrzymanie dyscypliny w klasie, kultura osobista uczniów, zawieranie kontraktów szkolnych / Bogdan Jankowski [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012

36. Spotkania zespołu wychowawczego : dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Katarzyna Kijak, Maria dos Santos. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2004

37. Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć... / Bill Rogers ; [tł. Zofia Janowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

38. Trudny uczeń w szkole : krótki przewodnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków : Rubikon, 2005

39. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2013

40. Uczniowie w szkole : rzecz o zachowaniu : praktyczny przewodnik do skutecznego nauczania / Bill Rogers. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2005

41. Umowa z klasą / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

42. Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : Difin, 2015

43. Współpraca z rodzicami w szkole : scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych rozmów, materiały dla rodziców / Tomasz Garstka [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012

44. Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej-Biernat. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Coaching społeczny w pracy z młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem / Karol Konaszewski, Anna Chańko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 3,
s. 24-28

2. Dyscyplinowanie trudnej klasy / Inocenty Marek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 43-49

3. Elementarne zasady pracy nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze / Elżbieta Kłosowska // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 12, s. 25-27

4. Fenomenologiczna metoda pracy z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 22-27

5. Integrowanie zespołu klasowego / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 29-33

6. Jak pracować z uczniem trudnym? : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 20-21

7. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami nadpobudliwych uczniów / Stanisław Bobula // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 13, s. 24-29

8. Kompetencje społeczne i osobiste wychowawcy w pracy z klasą trudną / Hanna Drzewiecka-Krawczyk // Meritum. - 2014, nr 2, s. 92-98

9. Kontrakt między uczniem i szkołą / Agnieszka Makowska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 30

10. Kontrakt między uczniem, rodzicem i wychowawcą / Agnieszka Makowska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 31

11. Mam trudną klasę : propozycja działań dla nauczyciela / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 64, s. 48-51

12. Nauczanie uczniów ze społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi trudnościami / Carmel Cefai // Język Polski w Szkole 4-6. - 2013/2014, nr 1, s. 17-31

13. Nie ma trudnych uczniów / Edward Jakubowicz // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 64-70

14. Nie narzekaj, szukaj rozwiązań, pomagaj / Danuta Narożna // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 20, s. 15-16

15. Nie taki trudny czyli Uczeń trudny na lekcji języka angielskiego (zasady i metody pracy z takim uczniem) / Izabela Uściłko // The Teacher. - 2007, nr 3, s. 41-47

16. O bezradności wychowawczej - z teorii i doświadczeń praktycznych nauczycieli / Iwona Malorny // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 4/5, s. 15-21

17. Odchylenia od norm wychowawczych w zachowaniu młodzieży oraz intencjonalność pedagogiczna / Kazimierz Ostrowski // Edukacja. - 2006, nr 3, s. 63-72

18. Poradnik młodego wychowawcy, czyli... 1001 pomysłów na klasę! / Danuta Narożna // Lider. - 2007, nr 1, s. 22-24

19. Praca z trudnym uczniem / Agnieszka Nadolska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 8, s. 32-35

20. Szkolna codzienność : uczniowie trudni / Izabela Uściłko // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 5, s. 33-39

21. Tatuaż i piercing a zachowania problemowe młodzieży / Krzysztof Ostaszewski, Katarzyna Kocoń // Serwis Informacyjny. - 2008, nr 2, s. 11-15

22. Trudna klasa w procesie dydaktyczno-wychowawczym - wskazówki praktyczne / Justyna Cieślińska // Remedium. - 2015, nr 4, s. 1-3

23. Trudna młodzież / Patryk Zawadzki // Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 19-21

24. Trudne rozmowy o trudnych uczniach / Małgorzata Stańczyk // Życie Szkoły. - 2014, nr 1, s. 26-28

25. Trudne rozmowy z rodzicem "trudnego" ucznia / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 36, s. 20-21

26. Trudne zachowania / Agnieszka Bogdańska // Przegląd Oświatowy. - 2007, nr 10, s. 5-6

27. Trudny uczeń i trudni rodzice / Paulina Dubiel // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 4, s. 4-8

28. Trudny uczeń w szkole / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 47-58

29. Trudny uczeń wyzwaniem reformowanej szkoły / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 11, s. 25-27

30. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze / Zofia Ulińska // Wychowawca. - 2012, nr 2, s. 22-23

31. Uczeń trudny - skuteczne metody interwencji / Hanna Warecka // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 10/11, s. I-IV

32. Uczę szczególną klasę... / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s. 27-29

33. Warsztaty : praca z uczniem trudnym / Joanna Witt // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 23-26

34. Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze / Agnieszka Rowicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 1, s. 40-45

35. Zrozumieć trudnego ucznia : studium przypadku / Aleksandra Jędryszek-Geisler // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 49-51

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

 

Powrót do Dydaktyka