Teksty ikoniczne na lekcjach języka polskiego - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2016

KSIĄŻKI

1. Antropologia kultury wizualnej : zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012

2. "Błysk obrazu" - z zagadnień krótkich form narracyjnych w literaturze Młodej Polski / Hanna Ratuszna. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009

3. Dać wyraz uczuciom : analizy na podstawie tekstów kultury i wypowiedzi młodzieży / pod red. nauk. Urszuli Kopeć i Marzeny Bąk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015

4. Historia malarstwa : jak czytać obrazy / Beata Jankowiak-Konik. - Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2010

5. Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki / pod red. Anny Pilch, Marty Rusek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

6. Jak czytać wiersze i oglądać obrazy? / Marta Tomczyk-Maryon. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2010

7. Język polski : repetytorium z zadaniami maturalnymi / Beata Kapela-Bagińska, Tomasz Zieliński. - Warszawa : „Stentor", cop. 2015

8. Katechezy w obrazach : kerygmatyczne czytanie filmu / Adam Regiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Serafin, 2013

9. Komiks i jego konteksty /pod red. Izoldy Kiec i Michała Traczyka. - Poznań : Fundacja Instytut Kultury Popularnej, 2014

10. Literackie fascynacje malarstwem : teksty, zadania, szkice interpretacyjne / Alicja Krawczyk.- Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2006

11. Literatura a sztuki wizualne / Seweryna Wysłouch. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - S. 63-77: Wizualność metafory

12. Literatura a sztuki wizualne / Seweryna Wysłouch. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - S. 78-97: Znak ikoniczny jako symbol (na przykładzie współczesnego plakatu)

13. Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk / Alina Biała. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009

14. Między tekstem a obrazem : przekład a telewizja, reklama, teatr, film, komiks, internet / pod red. Urszuli Kropiwiec, Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005

15. O korespondencji sztuk w kontekście wybranych wierszy Zbigniewa Herberta / Dominika Dworakowska-Marinow, Małgorzata Gajak-Toczek // W: Teksty kultury w szkole / pod red. Barbary Myrdzik i Leszka Tymiakina. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 85-97

16. O tekstocentryzmie matury polonistycznej od roku 2015 / Sławomir Jacek Żurek // W: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. T. 3 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.]. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. - S. 171-180

17. Obraz patrzy na widza : współczesna liryka i plastyka w przekładzie intersemiotycznym / Ewa Dunaj // W: Teksty kultury w szkole / pod red. Barbary Myrdzik i Leszka Tymiakina. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 131-140

18. Poeci patrzą... : obrazy, wiersze, komentarze / Aneta Grodecka. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, cop. 2008

19. Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej / Henryk Kurczab. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001. - S. 215- 223: Plastyczne źródła inspiracji wiersza „Płonąca żyrafa" Stanisława Grochowiaka

20. Problemy integracji literatury i malarstwa w szkole: nauka czytania obrazu / Anna Pilch // W: Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004. - S. 197-209

21. Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004

22. Szkolna polonistyka zanurzona w języku / red. Anna Janus-Sitarz, Ewa Nowak. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2014

23. Teksty kultury w szkole / pod red. Barbary Myrdzik, Leszka Tymiakina. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

24. Widząc - rozumieć : dydaktyka polonistyczna wobec edukacji wizualnej / Beata Gromadzka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009

25. Zadania maturalne wokół tekstów kultury / Katarzyna Anna Fiałkowska, Elżbieta Kruszyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, cop. 2014

26. Zaułki literatury : interpretacje tekstów kultury XIX i XX wieku / Ewa Skorupa. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015

27. Znaki i symbole : ilustrowana encyklopedia : opracowanie i analiza słownika znaków wizualnych, które kształtują nasz sposób myślenia i nasze reakcje na otaczający nas świat / Mark O'Connell, Raje Airey ; przekł. Paulina Głuchowska. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2007

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Analiza i interpretacja utworów literackich w kontekście sztuki : ("Lament świętokrzyski, Giovanni Bellini "Pieta", Stanisław Grochowiak "Bellini 'Pieta'': propozycja metodyczna) / Małgorzata Jadwiga Kowalczyk // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 1, s. 39-48

2. Barwny krzyk ulicy - o sztuce plakatu / Barbara Bogucka // Polonistyka. - 2008, nr 10, s. 44-48

3. Czytanie obrazu w gimnazjalnej edukacji polonistycznej / Grażyna Różańska // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 2, s. 47-59

4. Ćwiczenia na przykładzie bajki Ignacego Krasickiego "Kałamarz i pióro" oraz fresku Michała Anioła / Dorota Nosowska // Cogito. - 2014, nr 20, s. 37

5. Ćwiczenia na przykładzie fraszki Jana Kochanowskiego i obrazu "Babie lato" Józefa Chełmońskiego / Dorota Nosowska // Cogito. - 2014, nr 22, s. 36-37

6.  „Fioletowy gotyk" Mirona Białoszewskiego syntezą średniowiecza - interpretacja kontekstowa wiersza / Anna Tumidajewicz // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 56-60

7. Herbertowska lekcja "czytania obrazu" : "Martwa natura z wędzidłem" / Małgorzata Imperowicz-Jurczak // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 32-36

8. Ikoniczność i werbalność tekstu poetyckiego. O formistycznych wierszach Tytusa Czyżewskiego / Sławomir Sobieraj // Doradca. - 2005, nr 47, s. 27-31

9. Inspiracje francuskie w pracy z obrazem jako wizualną reprezentacja tekstu literackiego / Marta Makarewicz // Język Polski w Liceum 2014/2015, nr 3, s. 89-101

10. Jak czytać rzeźbę? / Danuta Rajewicz // Język Polski w Liceum. - 2014/2015, nr 3, s. 43 57

11. Jak słuchać, mówić i rozmawiać na egzaminie ustnym od 2015 / Joanna Dobkowska, Zbigniew Kosiński // Polonistyka. - 2014, nr 1, s. 39-42

12. Komiks i literatura wojenna / Joanna Olejarnik // Polonistyka. - 2006, nr 2, s. 44-49

13. Komiks - sztuka ulokowana "pomiędzy" / Jerzy Szyłak // Polonistyka. - 2014, nr 2, s. 4-8

14. Komiks w Polsce - sztuka masowa i atrakcyjna? / Przemysław Zawrotny // Polonistyka. - 2014, nr 2, s. 43-46

15. Komiksowe adaptacje i dopowiedzenia / Przemysław Zawrotny // Polonistyka. - 2014, nr 2, s. 20-24

16. Księga Hioba - jako tekst i jako kontekst na lekcjach polskiego / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2005, nr 8, s. 32-39

17. Kto toczy walkę Jakuba z aniołem? / Joanna Marchewka // Polonistyka. - 2011, nr 11, s. 18-24

18. Literackie fascynacje Rembrandtem / Alina Biała // Polonistyka. - 2007, nr 6, s. 12-18

19. Literackie obrazy zmartwychwstania w twórczości polskich autorów barokowych / Leszek Teusz // Polonistyka. - 2009, nr 6, s. 22-27

20. Matura 2015 : Jak czytać obraz? / Danuta Rajewicz // Język Polski w Liceum. - 2014/1015, nr 2, s. 59-88

21. Między słowem a obrazem... w komiksie Achtung Zelig! / Łukasz Czubak // Polonistyka. - 2014, nr 2, s. 14-18

22. Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i innych tekstach kultury : glosa do maturalnych prezentacji / Elżbieta Mazur // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 101-108

23. Nike i pomniki / Piotr Bernatowicz // Polonistyka. - 2011, nr 8, s. 27-31

24. "Od tekstu do tekstu". Analiza i interpretacja teksów kultury na maturze z języka polskiego od roku 2015 / Sławomir Jacek Żurek // Polonistyka. - 2013, nr 11, s. 16-18

25. Poetyckie wyprawy Wisławy Szymborskiej w świat sztuki. O trzech wierszach: "Ludzie na moście", "Pejzaż", "Mozaika bizantyjska" / Alicja Krawczyk // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 3, s. 19-27

26. Próba czytania ekspresjonizmu / Katarzyna Szewczyk // Polonistyka. - 2003, nr 10, s. 44-47

27. Sacrum i dzieło - lekcja z obrazem / Monika Kołosińska // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 554-557

28. Słowo kontra obraz : świadomość mityczna a kwestia (nie)czytania / Anna Szóstak // Polonistyka. - 2014, nr 8, s. 8-11

29. Słów rysowanie czyli Po co komunikat ikoniczny w książce dziecięcej / Renata Grigoriew // Biblioterapeuta. - 2013, nr 2, s. 27-28

30. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej pośród tekstów kultury / Dominika Dworakowska // Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 23-25

31. W ławce z "Królem Herodem" - twórczość W. Hasiora na lekcjach języka polskiego / Izabela Kozłowska // Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 2, s. 18-32

32. Widzę, więc jestem czyli O kształtowaniu umiejętności czytania znaków ikonicznych i symboli w szkole podstawowej / Marta Kaniewska // Polonistyka. - 2010, nr 2, s. 42-46

33. Z perspektywy siedemnastowiecznych mistrzów holenderskich / Alina Biała. - (Pędzlem i piórem) // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 33-45

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

Powrót do Dydaktyka