Animaloterapia - terapia z udziałem zwierząt - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2012

KSIĄŻKI

1. Animaloterapia : program Przedszkolnego Klubu Animals "Cztery łapy" / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

2. Baw się poprzez animaloterapię : przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt : (z doświadczeń zaczerpniętych podczas pracy terapeutycznej prowadzonej we współpracy z Fundacją Ama Canem) / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

3. Dogoterapeutyczny program polisensorycznej stymulacji poruzumiewania się : poradnik dla logopedów, dogoterapeutów i nauczycieli wykorzystujących terapię kontaktową w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi / Marzena Machoś-Nikodem. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2007

4. Dogoterapia we wspomaganiu nauki i uspraawnianiu techniki czytania / Beata Kulisiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

5. Kynoterapia w integracji odruchów : metody i techniki neurokinezjologiczne w pracy z deficytami rozwoju psychoruchowego / Hanna Wojciechowska, Svetlana Kimovna Masgutova. - Warszawa : Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej ; Bydgoszcz : Fundacja Kynoterapeutyczna "Właśnie Tak!", 2006

6. Mój przyjaciel Henry / Nuala Gardner ; przekł. Dorota Kulikiewicz. - Łódź : Galaktyka, 2008

7. Opowieść ojca : przez mongolskie stepy w poszukiwaniu cudu / Rupert Isaacson ; przeł. Joanna Bogunia i Dawid Juraszek. - Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2010

8. Terapia z udziałem psa / Beata Pawlik-Popielarska. - Gdańsk : Wydawnictwo Medyczne Via Medica, 2005

9. Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Animaloterapia - wybór bibliografii / oprac. Joanna Trznadel, Renata Zubowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 64

2. Chore dzieci mówią "hau" / Gabriel Maciejewski // Charaktery. - 2006, nr 10, s. 68-70

3. Czworonożni sojusznicy RDD / Aleksandra Drzazgowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 1, s. 44-45

4. Dogoterapia - terapia z udziałem psa / Magdalena Nawarecka // Remedium. - 2011, nr 3, s. 24-25

5. Dogoterapia jako forma wspierająca rehabilitację dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (studium przypadku) / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, s. 20-21

6. Dogoterapia w procesie rozwoju fizycznego dzieci głuchoniewidomych / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, dod. Wkładka Metodyczna, s. V-VII

7. Dogoterapia w wychowaniu osób nieprzystosowanych społecznie / Marcin Jurczyk // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 37-38

8. Formy, przebieg i efekty terapeutycznej jazdy konnej / Aleksandra Kuklińska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 28-33

9. Hipika w resocjalizacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych / Iwona Bohdanowicz // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 22-25

10. Hipoterapia w uzależnieniach / Anna Francuz // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2006, nr 1/2, s. 44-46

11. Lessie - lecz! / Wioletta Bartkiewicz // Charaktery. - 2009, nr 3, s. 92-95

12. Na koniu do sprawności - zdrowotne walory hipoterapii / Monika Stefaniak, Renata Śleboda // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 7, s. 13-16

13. Nauka z pomocą psa / Marzena Machoś-Nikodem // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 50-53

14. Pies dla Stasia / Magdalena Żmijewska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 3, s. 87-91

15. Pies w roli terapeuty / Bogusława Brymora // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 18-19

16. Terapia psychomotoryczna małych dzieci z zaburzeniami i utrudnieniami w rozwoju psychoruchowym w hipoterapii / Małgorzata Brzuchacz // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 295-299

17. Wykorzystanie zooterapii w terapii pedagogicznej na przykładzie terapii z udziałem psa / Anna Kurzeja, Joanna Godawa // Chowanna.- 2009, T. 1, s. 85-96

18. Zwierzyniec terapeutyczny / Jan Więcek // Eko Świat. - 2007, nr 2, s. 46-47

 

                                                                                                  

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Psychologia