Eurosieroctwo - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2012

KSIĄŻKI

1. Emigracja ostatnia? / Izabela Grabowska-Lusińska, Marek Okólski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009.

2. Kontrasty migracyjne Polski : wymiar transatlantycki / Krystyna Iglicka ; Centrum Stosunków Międzynarodowych. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008.

3. Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse, zagrożenia, patologie / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.

4. Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian / Paweł Kaczmarczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, cop. 2005.

5. Opieka nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka / Zbigniew Węgierski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2006.

6. Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2010.

7. Procesy migracji w społeczeństwie otwartym : perspektywa edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza i Doroty Misiejuk. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009.

8. Psychologia rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Teresa Rostowska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009.

9. Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010.

10. Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej / Dorota Gizicka, Julia Gorbaniuk, Małgorzata Szyszka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010.

11. Rodzina we współczesności / pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009.

12. Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych / Wioletta Danilewicz. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2006.

13. Wielka emigracja zarobkowa młodzieży : wyzwania dla edukacji / red. Ryszard Bera. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

14. Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Jolanty Muszyńskiej, Mirosława Sobeckiego. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009.

15. Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasnystaw : [s.n.], 2010.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Kukułcze dzieci" : problemy emigracyjnego sieroctwa / Grażyna Rura.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 15-20

2. Dziecko a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik.// Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 12-15

3. Edukacyjne i społeczno-emocjonalne konsekwencje zjawiska eurosieroctwa / Sławomir Trusz, Roma Kwiecińska.// Kultura i Edukacja. - 2012, nr 1, s. 107-134

4. Emigracja zarobkowa rodziców a zdrowie dziecka / Barbara Sordyl.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 26-30

5. Eurorodzice, eurodzieci / Bożena Gwizdek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 43-44

6. Eurosieroctwo : przyczyna zaburzonego zachowania dzieci i młodzieży / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny. - 2008, nr 4, s. 29-31

7. Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny / Zbigniew Węgierski.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 3-5

8. Eurosieroty : problem wychowawczy czy nieuchronne następstwo przemian? / Krzysztof Błachewicz.// Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 16-19

9. Gdy rodzice emigrują... / Anna Fidelus.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 37-43

10. Jaś sam w domu / Wiesław Łuka.// Głos Nauczycielski. - 2008, nr 27, s. 11

11. Migracje zagraniczne zagrożeniem dla funkcjonowania rodzin / Krzysztof Głowiak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 5, s. 57-59

12. Niezwykła komunikacja w rodzinie euroemigrantów / Agnieszka Pasternak, Monika Urbańska-Bulas.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 30-32

13. Praca rodzica za granicą / Bożena Krupa.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 67-68

14. Rodzice wyjechali / Anna Marecik.// Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 18

15. Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa (na przykładzie badań w województwie kujawsko-pomorskim) / Sylwia Piekut-Burzyńska, Zbigniew Węgierski.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 3-8

16. Tata na emigracji / Barbara Smolińska.// Charaktery. - 2008, nr 7, s. 76-78

17. W zawieszeniu : "Eurosieroty" w naszej klasie / Ewa Miłoszewska.// Głos Nauczycielski. - 2009, nr 20, s. 11

18. Wokół pojęcia "eurosieroctwo" / Ewa Zawisza-Masłyk.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 40-42

19. Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole / Grażyna Miłkowska, Anna Kulesa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 3-15

20. Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje "euromigracji" rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 21-26

21. Z nieobecnym ojcem w tle / Janina Janowska, Beata Papuda.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 25-33

22. Zarobkowe migracje rodziców za granicę / Bogdan Stańkowski.// Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 1/2, s. 51-66

 

                                                                                      Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor

 

Powrót do Psychologia