Adopcja - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1969-2013

KSIĄŻKI

1. Adopcja / Alicja Szymborska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1976

2. Adopcja : czy jesteście -  gotowi? / Jaymie Stuart Wolfe ; [przekł. z jęz. ang. Małgorzata Bortnowska]. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2008

3. Adopcja : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Ostrowskiej i Ewy Milewskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999

4. Adopcja dzieci : rozwiązania prawne w wybranych państwach / Katarzyna Bagan-Kurluta. - Białystok : "Temida 2" Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2009

5. Adopcja dziecka : psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn / Anna Jarmołowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007

6. Adopcja i przywiązanie : praktyczny poradnik dla rodziców / Deborah D. Gray ; przekł. Marta Lipińska, Maryla Kowalska, Sylwia Kot. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

7. Adopcja jest darem / Grażyna i Andrzej Ładyżyńscy. - Wrocław : TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2000

8. Adopcyjne rodzicielstwo : dylematy, nadzieje, wyzwania / red. nauk. Ewa Kozdrowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013

9. Bociany przylatują zimą / Iwona Jurczenko-Topolska. - Warszawa : Historia i Życie, cop. 2005

10. Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych / Józefa Matejek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008

11. Dzieci z chmur : opowieść o adopcji i macierzyństwie / Justyna Bigos, Beata Mozer. - Wyd. uzupeł. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2013

12. Dziecko przybyłe z daleka : adopcja i rodzina zastępcza / Guido Cattabeni ; przeł. Paweł Borkowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, cop. 2008

13. Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Arkadiusz Wąsiński ; Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

14. Kim są rodzice adopcyjni? : studium psychologiczne / Ewa Milewska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003

15. Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych / Jacek Jarosław Błeszyński. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

16. Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny / red. nauk. Joanna Cichla, Jerzy Herberger, Beata Skwarek ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010

17. Latający dywan do Bagdadu / Hala Jaber ; [tł. z ang. Jerzy Górski]. - Warszawa : Hachette Polska, cop. 2013

18. Miłość nie wystarczy : homoseksualizm a prawo do zawierania małżeństw i do adopcji dzieci / Xavier Lacroix ; przekł. Agnieszka Kuryś. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2007

19. Moje dziecko gdzieś na mnie czeka : opowieści o adopcjach / Katarzyna Kolska. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2011

20. Odnalezieni : prawdziwe historie adoptowanych / Anna Kamińska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010

21. Po adopcji / Cecile Dolle, Robert Neuburger ; przeł. Katarzyna Kubaszczyk. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W Drodze, cop. 2006

22. Przysposobienie dziecka / Stanisław Piechocki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983

23. Rodzicielstwo : między domem, prawem, służbami społecznymi / pod red. Anny Kwak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, cop. 2008

24. Rodzicielstwo adopcyjne : wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych / Antonina Gutowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008

25. Sieroctwo społeczne - przyczyny, następstwa, formy kompensacji : studium teoretyczno-badawcze / Iwona Wagner ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997

26. Sieroctwo społeczne / Alicja Szymborska. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1969

27. Sieroctwo społeczne : psychologiczna analiza zaburzeń w zachowaniu się wychowanków domów dziecka / Stanisław Kozak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

28. Sieroctwo społeczne i jego kompensacja / red. nauk. Marek Heine, Grażyna Gajewska. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999

29. Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce / Andrzej Ładyżyński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

30. Wieża z klocków / Katarzyna Kotowska. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2010

31. Wpływ adopcji dziecka na jakość związku małżeńskiego / Beata Skwarek. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006

32. Wszystko o adopcji : jak powstaje rodzina, jak dzieci się z tym czują / Marc Nemiroff, Jane Annunziata ; il. Anna Ładecka ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cop. 2003

33. Wychowanie zranionego dziecka : pomoc rodzinom adopcyjnym w zdrowieniu i rozwoju / Gregory C. Keck, Regina M. Kupecky ; [przekł. Ludomiła Olejnik, Elżbieta Raciniewska et al.]. - [Warszawa] : MRaciniewski Services, 2010

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Adopcja - czyje dobro jest najważniejsze? / Wioleta Stefaniak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 34-44

2. Adopcja - zadanie radosne i ... trudne / Julian Dudek // Nowa Szkoła. - 2007, nr 4, s. 24-27

3. Adopcja a piętno bezdzietności / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 31-36

4. Adopcja dziecka a wiek. Psychologiczne aspekty adopcji dziecka w świetle literatury / Alicja Kalus // W: Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka. T. 2. - S. 311-320

5. Adopcja dziecka niepełnosprawnego / Jolanta Zozula // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 135-141

6. Adopcja i przemoc / Małgorzata Stańczak-Kuraś, Iwona Rychter // Niebieska Linia. - 2002, nr 5, s. 12-15

7. Adopcja Serca / Anna Pardyka // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 1, s. 6-7

8. Czy można przygotować do rodzicielstwa adopcyjnego? / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 1, s. 18-22

9. Czynniki kształtujące postawy mężczyzn w okresie wczesnej dorosłości wobec adopcji / Henryk Pędziwiatr // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego. - S. 101-117

10. Grupowe szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 10-18

11. Jakie cechy przejawiają rodzice adopcyjni? / Beata Skwarek // Małżeństwo i Rodzina. - 2007, nr 4, s. 35-39

12. Jakość związku małżeńskiego w ocenie małżeństw starających się o adopcję dziecka / Henryk Pędziwiatr // W: Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny. - s. 259-268

13. Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy / Magdalena Wałachowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 23-25

14. Kobieta, Mężczyzna i kolczasty chłopiec / Piotr Reiss // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 34-38

15. Losy wychowanków domu dziecka umieszczonych w rodzinach adopcyjnych / Barbara Milewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 4, s. 26-32

16. Nielegalny obrót dziećmi pod pozorem adopcji / Jolanta Zozula // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 56-67

17. O jawności adopcji / Andrzej Kalisz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 6, s. 44-45

18. O jawności adopcji / Beata Skwarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 24-25

19. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy / Sylwia Mokrzycka-Skowronek, Marta Ksiądz // W: Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze. - S. 69-98

20. Pierwszy kontakt potencjalnych rodziców adopcyjnych z dzieckiem / Agnieszka Jankowska-Rachel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 19-22

21. Polskie rodziny adopcyjne w świetle badań / Beata Skwarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 18-25

22. Potomek na zamówienie / Grzegorz Grempka // Charaktery. - 2008, nr 6, s. 30-34

23. Prawnokarne konsekwencje komercyjnego organizowania adopcji / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 24-29

24. Program PRIDE w Stanach Zjednoczonych i w Polsce / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 3, s. 17-24

25. Przygotowanie do roli rodziców adopcyjnych / Andrzej Kalisz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 36-39

26. Przyspieszyć adopcje / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2009, nr 3, s. 18-19

27. Psychologiczna analiza decyzji o ujawnieniu adopcji dziecku u rodziców przysposabiających / Anna Jarmołowska /W: Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka. T. 2. - S. 281-310

28. Psychologiczne korelaty typów spójności w rodzinach adopcyjnych / Alicja Kalus // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego. - S. 118-128

29. Reglamentacja adopcji / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 5, s. 10-15

30. Rejestr Kontaktu Adopcyjnego w systemie prawnym Anglii i Walii / Jakub Pawliczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 4, s. 54-61

31. Rodzina adopcyjna - problemy psychologiczne przed i po adopcji dziecka / Ewa Milewska // W: Rodzice i dzieci. - S. 115-135

32. Rodzina adopcyjna - szczególne środowisko wychowawcze dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 41-49

33. Teoretyczne i metodologiczno-warsztatowe problemy w psychologicznym opiniodawstwie sądowym w sprawach o przysposobienie / Justyna Trepka-Starosta // Chowanna. - 2011, t. 2, s. 213-240

34. Ujawnianie adopcji dziecku - aspekty rozwojowe / Anna Jarmołowska // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego. - S. 129-139

35. Usprawnić adopcje - zasady i procedury postępowania / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 39-45

36. W poszukiwaniu sensu bycia rodzicem czyli O duchowym zrodzeniu na drodze autokreacji do rodzicielstwa adopcyjnego // Chowanna. - 2011, T. 1, s. 315-329

37. Wartościowanie adopcji / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 16-19

38. Wszystkie dzieci są nasze / Małgorzata Porębska // Wychowawca. - 2008, nr 6, s. 20-21

 

 

Oprac. Jolanta Stempień

 

Powrót do Psychologia