Płeć kulturowa - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014

KSIĄŻKI

1. Aktorzy życia publicznego : płeć jako czynnik różnicujący / pod red. Renata Wanda Siemieńska-Żochowska ; [aut. Mats Alvesson et al. ; tł. Paulina Rogala]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2003

2. Appreciating diversity - cultural and gender issues / ed by. Aneta Chybicka and Maria Kaźmierczak. - Cracow : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

3. Ciało spieniężone? : szkice antropologiczne i socjologiczne / red. nauk. Marek S. Szczepański [et al.]. - Opole ; Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka, 2008

4. Fenomen nierówności społecznych : nierówności społeczne w refleksji humanistycznej / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, cop. 2007

5. Gender : kobieta w kulturze i społeczeństwie / pod red. Beaty Kowalskiej, Katarzyny Zielińskiej, Bena Koschalki. - Kraków : Wydawnictwo Rabid, cop. 2009

6. Gender : perspektywa antropologiczna. T. 1, Organizacja społeczna / pod red. nauk. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kościańskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007

7. Gender : perspektywa antropologiczna. T. 2, Kobiecość, męskość, seksualność / pod red. nauk. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kościańskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007

8. Gender / Grzegorz Wróblewski. - Szczecin-Bezrzecze : Wydawnictwo Forma ; Szczecin : Fundacja Literatury im. Henryka Berezy, 2013

9. Gender dla średnio zaawansowanych : wykłady szczecińskie / Inga Iwasiów. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B, 2008

10. Interpretacje dramatu : dyskurs, postać, gender / pod red. Wojciecha Balucha [et al.]. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2002

11. Kobiecość i męskość : popularne opinie a badania naukowe / Eugenia Mandal. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, cop. 2003

12. Kobiecość, męskość i przemoc symboliczna : polsko-francuskie studium porównawcze / Lucyna Kopciewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2005

13. Kobieta i mężczyzna : człowiek rozdwojony / Janusz Radwan-Pragłowski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009

14. Koniec mitu niewinności? : płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji / red. nauk. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2009

15. Kto rządzi w rodzinie : socjologiczna analiza relacji w małżeństwie / Danuta Duch-Krzystoszek. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2007

16. Lektury inności : antologia / pod red. Mieczysława Dąbrowskiego i Roberta Pruszczyńskiego. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2007

17. Męskość w kulturze współczesnej / pod red. Andrzeja Radomskiego, Bogumiły Truchlińskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

18. Nauczycielskie poniżanie : szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz. - Warszawa : Difin, 2011

19. Nowa świadomość płci w modernizmie : studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia / red. German Ritz, Christa Binswanger, Carmen Scheide. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2000

20. Pierwsza płeć / Helen E Fisher ; przeł. Paweł Luboński. - Warszawa : Jacek Santorski & Co, cop. 2003

21. Płeć / Harriet Bradley ; przeł. Ewa Chomicka. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2008

22. Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej polszczyźnie / Marta Nowosad-Bakalarczyk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009

23. Płeć, ciało, seksualność : od feminizmu do teorii queer / Joanna Mizielińska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2006

24. Płeć i antropologia : kulturowa koncepcja płci w ujęciu Margaret Mead / Ewa Głażewska. - Toruń : Centrum Edukacji Europejskiej, cop. 2005

25. Płeć i szkoła : od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju / Mariola Chomczyńska-Rubacha. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

26. Płeć w literaturze i filmie XX wieku : materiały studenckiej konferencji naukowej, Łódź, 13-15 maja 2002 roku / pod red. Marzeny Woźniak-Łabieniec i Tomasza Cieślaka. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005

27. Płeć w zwierciadle mass mediów : praca zbiorowa / pod red. Kazimiery Wódz. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2004

28. Płeć w życiu publicznym : różnorodność problemów i perspektyw / pod red. Marka Jezińskiego, Marii Wincławskiej i Barbary Brodzińskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009

29. Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią / Eugenia Mandal. - Wyd. 2 zm. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004

30. Praktyki cielesne / Jacek Maria Kurczewski [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2006

31. Przemiany seksualności / red. Marta Kaczorek, Krzysztof Stachura. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009

32. Role płciowe : kultura i edukacja / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha ; [wstęp Mariola Chomczyńska-Rubacha]. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006

33. Role płciowe : socjalizacja i rozwój / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006

34. Rykoszetem : rzecz o płci, seksualności i narodzie / Agnieszka Graff. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B, 2008

35. Seksualność w relacjach społecznych / Andrzej Zwoliński. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2006

36. Sex i gender : płeć biologiczna i kulturowa w refleksjach i badaniach młodych socjologów / pod red. Ewy Malinowskiej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004

37. Świat bez kobiet : płeć w polskim życiu publicznym / Agnieszka Graff. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B, 2008

38. Tabu seksuologii / red. nauk. Aleksandra Jodko. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2008

39. Telepłeć : gender w telewizji doby globalizacji / Anna Nacher. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008

40. Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant / Zbyszko Melosik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

41. W kręgu gender / red. nauk. Eugenia Mandal. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007

42. Wychowanie a role płciowe / Dorota Pankowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

43. Wychowanie a role płciowe : program edukacyjny / Dorota Pankowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

44. Wzory kobiecości i męskości w polskiej prasie dla kobiet XXI wieku / Dorota Zaworska-Nikoniuk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008

45. Zrozumieć płeć : studia interdyscyplinarne / pod red. Alicji Kuczyńskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Czy chcemy Gender Mainstreaming w Polsce? / Natalia Ejtminowicz // Wychowawca. - 2012, nr 9, s. 19

2. Gender - kłamstwo feministek / Joanna Bątkiewicz-Brożek // Wychowawca. - 2013, nr 5, s. 16-17

3. Gender / John Medina ; tł. Monika Betley // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 26-33

4. Kto się boi "gender" w szkole? / Dorota Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 56-58

5. Matematyka i problem gender / Lucyna Kopciewicz // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2010, nr 2, s. 39-52

6. Od "gender studies" do "lingwistyki płci" czyli O terminologii genderowej w języku polskim / Helena Grochola-Szczepanek // Język Polski. - 2010, z. 3, s. 211-219

7. Psychologia czy ideologia "gender"? / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 52-55

8. Teoria gender w świetle antropologii personalistycznej / Michał Wyrostkiewicz // Wychowawca. - 2013, nr 5, s. 6-7

 

 

Oprac.  Jolanta Stempień

 

Powrót do Psychologia