Konflikty w relacjach nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń i dorosły – dorosły – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014

KSIĄŻKI

1. A co mi zrobisz? : od chaosu do współpracy w klasie / Sylvia Rockwell ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, cop. 2008

2. Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces? / Marzena Frąckowiak. - Poznań : Wydawnictwo eMPi², 2010

3. Edukacja wzbogacająca życie : Porozumienie Bez Przemocy przyczynia się do poprawy wyników nauczania, redukuje konflikty i wzbogaca wzajemne relacje między uczniami i nauczycielami / Marshall B. Rosenberg ; przeł. Anna Mills. - Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski, 2006

4. Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów : scenariusze lekcji i karty pracy dla uczniów / David Covan, Susanna Palomares, Dianne Schilling. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007

5. Jak pomyślę, tak zrobię / Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

6. Jak radzić sobie z konfliktami i zwyciężać w nich... wspólnie / Paolo Salvatore Nicosia. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

7. Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi / Roy Lilley : [tł. Agnieszka Czardybon]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2004

8. Jak zachować porządek w klasie / Hans-Peter Nolting ; przekł. Marian Leon Kalinowski. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

9. Kiedy rodzeństwo się kłóci : skuteczne metody rozwiązywania konfliktów : poradnik dla rodziców i pedagogów / Christine Kaniak-Urban, Andrea Lex-Kachel ; [przekł. z j. niem. Magdalena Rykowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007

10. Kiedy twoja złość krzywdzi dziecko : poradnik dla rodziców / Matthew McKay [et al.]. ; przekł. Dariusz Syska]. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND Dariusz Syska, cop. 2013

11. Konflikt nauczyciel - uczeń : uzdrawianie relacji w świetle Reguły 5 R / Bogdan Stańkowski. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2009

12. Konflikty w pracy / Robert J. Edelmann ; przekł. Sylwia Kot. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

13. Konflikty w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009

14. Konflikty w szkole : niezbędnik dyrektora / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009

15. Konflikty w życiu zawodowym : mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów / Udo Haeske ; [tł. Ryszard Zajączkowski]. - Kielce : Jedność, 2005

16. Kreatywne rozwiązywanie konfliktów : zabawy i ćwiczenia dla grup / Klaus W. Vopel ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Jedność, 2003

17. Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji / Diemut Hauk ; przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec. - Wyd. 3. - Kielce : Jedność, 2006

18. Łatwo kochać, trudno dyscyplinować : siedem umiejętności niezbędnych do przekształcenia konfliktu we współpracę / Becky A. Bailey ; przeł. Grażyna Skoczylas. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2009

19. Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy / Nora Doherty, Marcelas Guyler ; [przeł. Antonina Kozłowska]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

20. Mediacje : praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów / Christopher W. Moore ; [tł. Anna Cybulko, Marcin Zieliński]. - Warszawa : Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009

21. Można się kłócić - ale tylko fair : skuteczne i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów / Karlheinz Moosig ; [tł. tekstu z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność ; Freiburg im Breisgau : Herder, 2004

22. Negocjowanie : techniki rozwiązywania konfliktów / Jacek Kamiński. - Warszawa : Poltext, 2007

23. Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi w rodzinie : uwarunkowania i wspomaganie / Ewa Gurba. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013

24. Od kłótni do współpracy : praktyczny poradnik rozwiązywania dziecięcych problemów i sytuacji konfliktowych / Elisabeth Crary ; przekł. Marzena Sobczak. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, cop. 2011

25. Pomoc dla nastolatków ze spektrum zaburzeń autystycznych w radzeniu sobie z przyjaźnią, uczuciami, konfliktami ... i wiele innych : 60 sytuacji społecznych i tematów do dyskusji / Lisa A. Timms ; [tłumaczenie: Zofia Zdral]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2012

26. Pomocy - konflikty! : koncepcje, ćwiczenia, metody praktyczne / Friedrich Glasl ; z jęz. niem. przeł. Andrzej Murzyn i Barbara Kowalewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

27. Porozumienie bez przemocy w mediacjach : jak być trzecią stroną w konflikcie / Liv Larsson ; przeł. Bożenna Pawłowska-Montwiłł. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2009

28. Psychologia konfliktów : praktyka radzenia sobie ze sporami / Stanisław Chełpa, Tomasz Witkowski. - Wyd. 3. - [Taszów] : "Moderator", 2004

29. Rodzice wobec buntu swoich dzieci / José María Hernández Seoane ; tł. Ewa Nawrocka. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2001

30. Rozstrzyganie konfliktów : strategie, ćwiczenia i psychodrama dla dzieci / Susanna Palomares, Terri Akin ; [tł. Joanna Jedlińska et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007

31. Rozwiązywanie konfliktów : praktyczny poradnik dla pracodawców i menedżerów / Fredric Bohm i Stefan Laurell ; przetł. i oprac. Marcin Aszyk. - Wyd. 2. - Gdańsk : BL Info Polska. Wydawnictwo, 2009

32. Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy / Marshall B. Rosenberg w rozmowie z Gabriele Seils ; przeł. Barbara Wyczesany. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2008

33. Rozwiązywanie konfliktów w szkole : poradnik dla nauczycieli / [red. merytoryczna Maria Kazimierczak]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008

34. Saper czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1- 3 gimnazjum oraz klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. - Kraków : Rubikon, 2010

35. Spokojnie! Bez nerwów! : sprawdzone metody rozwiązywania konfliktów rodzinnych / Carl Semmelroth ; [tł. Piotr Żak]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2010

36. Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? / red. Danuta Borecka-Biernat. - Warszawa : Difin, 2010

37. Szanujący rodzice, szanujące dzieci : jak zamienić rodzinne konflikty we współdziałanie? / Sura Hart, Victoria Kindle Hodson; [tł. Dariusz Syska]. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, cop. 2012

38. Sztuka przezwyciężania konfliktów / Anselm Grün ; przekł. Kamil Markiewicz. - Kraków : eSPe, 2014

39. Sztuka rozwiązywania konfliktów : jak porozumiewać się w każdej sytuacji / David J. Lieberman ; przekł. Monika Gajdzińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

40. Sztuka rozwiązywania konfliktów / Christophe Carre ; tł. z jęz. fr. Roman Wyborski. - Katowice : Videograf II, 2008

41. Sztuka unikania konfliktów : jak rozmawiać z nauczycielami i kolegami? / Ewa Kiezik-Kordzińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2008

42. Sztuka zarządzania sobą / Roman Pindel. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2008

43. Toksyczne emocje w pracy i jak można sobie z nimi radzić / Peter J. Frost ; [tł. Magdalena Kaczmarczyk]. - Warszawa : Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, 2008

44. Toksyczni koledzy : jak postępować z trudnymi współpracownikami / Alan A. Cavaiola, Neil J. Lavender ; przeł. Paweł Luboński. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2008

45. Toksyczni ludzie : 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie / Lillian Glass ; przeł. Beata Radomska. - Wyd. 2 popr., dodr. - Poznań : Rebis, 2013

46. Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi / Thomas Gordon ; tł. i wstęp Alicja Makowska, Elżbieta Sujak. - Wyd. 19. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2012

47. Wychowanie bez porażek w praktyce / Thomas Gordon ; tł. i wstęp Elżbieta Sujak. - Wyd. 10. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2009

48. Wychowanie bez przemocy : zabawy i działania służące rozwiązywaniu konfliktów / Lea Regine Koll ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

49. Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie / Birgit Fuchs ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. - Wyd. 3. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

50. Zaradzić konfliktom : zamień konflikt we współpracę / Wendy Grant ; z ang. przeł. Janina Szymańska-Kumaniecka. - Warszawa : Klub dla Ciebie. Bauer-Weltbild Media, cop. 2008

51. Zarządzanie sobą : książka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu / Renata Gut, Maria Piegowska, Barbara Wójcik. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM I ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Agresja, konflikt, nierówności i normy w klasie szkolnej / Artur Pokropek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 36-39

2. Bardzo dobry... konflikt / Martyna Goryniak // Charaktery. - 2011, nr 1, s. 90-92

3. Co zamiast kłótni? / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 7, s. 12

4. Dynamika konfliktów interpersonalnych dzieci : w aspekcie modelu konfliktu D. R. Petersona / Małgorzata Cywińska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 32-40

5. Jak rozwiązywać konflikty : ulotka dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 37, s. 25

6. Jak rozwiązywać konflikty i problemy? : konspekt lekcji w klasach 1-3 szkoły podstawowej / Anna Wodzińska // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 26-27

7. Jak rozwiązywać konflikty w szkole? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 34-35

8. Jak wychować wychowawcę? / Anna Wojciechowska, Elżbieta Sokołowska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 11, s. 8-9

9. K jak konflikt / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 19, s. 12

10. Kierowanie konfliktem : ważna umiejętność interpersonalna nauczyciela / Dariusz Stankiewicz // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 3/4, s. 44-47

11. Kierowanie konfliktem / Dariusz Stankiewicz // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 20-22

12. Kłótnia na zdrowie / Adriana Klos // Charaktery. - 2012, nr 11, s. 80-83

13. Kłótnie rodziców a dziecko : dziecko wobec konfliktu rodziców / Sylwia Kluczyńska // Niebieska Linia. - 2000, nr 3, s. 12-13

14. Konflikt asertywnie zażegnany / Aleksandra Teliszewska // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 51-56

15. Konflikt w szkole / Wioletta Król-Terelak // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 12-13

16. Konflikt wśród dzieci - jak pomóc w ich rozwiązywaniu / Violetta Kruczkowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 38-39

17. Konflikt, który buduje / Ewa Mażul // Charaktery. - 2006, nr 6, s. 26-28

18. Konflikty między dziećmi wyzwaniem dla terapeuty / Tomasz Garstka // Niebieska Linia. - 2000, nr 3, s. 16-18

19. Konflikty nastolatków / Piotr Tkacz // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 18-20

20. Konflikty szkoła - rodzice / Dorota Ziółkowska-Maciaszek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 39-42

21. Konflikty w pracy przyczyną obniżenia efektywności zespołu / Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 10, s. 4-8

22. Konflikty w środowisku szkolnym / Remigiusz Koc // W: Psychologia ucznia i nauczyciela / red. nauk. Stanisław Kowalik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - S. 192-219

23. Konflikty w zakładzie pracy i szkole / Anatol Bodanko, Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. 49-76

24. Korzystanie z mediów przez młodzież gimnazjalną a sposoby rozwiązywania konfliktów z rodzicami / Agnieszka Filip // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : Difin, cop. 2010. - S. 33-45

25. Kto ma rację? / Maria Sokołowska // Remedium. - 2013, nr 4, s. 20-22

26. Kwestionariusz stylów rozwiązywania konfliktów / Bożena Kłusek // Czasopismo Psychologiczne. - 2009, nr 1, s. 119-140

27. Lekcje mediacji / Wioletta Król-Terelak // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 9, s. 12-13

28. Mediacja jako szansa rozwiązywania konfliktów szkolnych / Krzysztof Polak // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4/5, s. 30-34

29. Mediacja rodziny i placówki oświatowej - jej znaczenie w rozwiązywaniu konfliktów // Nauczycielka Przedszkola. - 2009, nr 33, s. 20-21

30. Mediacje - szansa dla szkoły / Sławomir Prusakowski, Dawid Bałutowski // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 105-114

31. Mediacje w przedszkolu / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 2, s. 62-65

32. Medialna wojna rodziców, którą przegrało dziecko / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 9, s. 21-25

33. Metoda na "focha" : scenariusz zajęć dla rodziców / Elżbieta Lemańska, Aleksandra Banach-Kaźmierczak, Małgorzata Gasik // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 1, s. 14-17

34. Między argumentami a emocjami / Ryszard Hetnarowicz // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 3/4, s. 34-39

35. Motywy interakcji konfliktowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Małgorzata Cywińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 11-17,61

36. Nauczyciel - sędzia czy mediator? / Barbara Hoffmann // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 50, s. 25-26

37. Nauczyciel jako mediator w konfliktach rówieśniczych / Marcin Jaroszewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 8, s. 29-31

38. Nauczyciele - skutecznymi mediatorami / Tomasz Garstka // Meritum. - 2012, nr 3 (26), s. 30-34

39. Nauczyciele starzy i młodzi / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 111-117

40. Nie odzywam się do ciebie... / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 58, s. 14-16

41. Niezgoda rujnuje, zgoda buduje : o rozwiązywaniu konfliktów między uczniami za pomocą tekstu biblioterapeutycznego (Mit o Demeter i Korze) : scenariusz zajęć dla klasy 5 szkoły podstawowej / Magdalena Jamka // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 26-28

42. Nowa podstawa... konfliktowa / Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 7/8, s. 10-13

43. O możliwości kontrolowania konfliktów grupowych / Janusz Reykowski // Czasopismo Psychologiczne. - 2009, T. 2, s. 207-121

44. Od konfliktu w klasie szkolnej do porozumienia bez przemocy / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1/2, s. 63-75

45. Pożytki płynące z... konfliktów / Sławomir Prusakowski // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 121-130

46. Przyjaźń i konflikty / Małgorzata Cywińska // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 4-9

47. Rozwiązywanie konfliktów / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, dod., s. I-VIII

48. Rozwiązywanie konfliktów metodą "bez przegranych" / Violetta Kruczkowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 34-35

49. Rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci / Małgorzata Cywińska // Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s. 5-12

50. Rozwiązywanie konfliktów. Cz. 1 / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2006, nr 11, s. 22-23

51. Rozwiązywanie konfliktów. Cz. 2 / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2007, nr 1, s. 22-23

52. Sposoby rozwiązywania konfliktów interpersonalnych przez dzieci sześcioletnie w opinii nauczycieli / Agnieszka Biszczanik // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 157-164

53. Starcie tytanów : konflikty nauczyciela z uczniami / Alicja Strzelecka-Lemiech // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 36, s. 48-50

54. Strategia rozwiązywania konfliktów / Monika Marczak // Remedium. - 2011, nr 5, s. 28-29

55. Strategie radzenia sobie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia w sytuacjach konflktowych / Paweł Kurtek // W: O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrzkiewicz. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. - S. 181-189

56. Sztuka zarządzania konfliktami : mediacje i interwencje w sytuacjach kryzysowych / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 37, s. 4-7

57. Trudne sytuacje : rozwiązywanie konfliktów na zajęciach z dziećmi / Renata Śleboda, Magdalena Król-Zielińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 1, s. 32-35

58. Trudności w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych wśród dzieci / Małgorzata Cywińska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 13-16

59. Umiejętność kierowania konfliktem / Dariusz Stankiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 54, 56

60. Wygraj szacunek i autorytet / Agnieszka Kozak // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 25-31

61. Zachowania agresywne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w sytuacjach konfliktu / Małgorzata Cywińska // W: Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej-Biernat. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 151-165

62. Zarządzanie sobą - inwestycja, która zawsze się opłaca / Renata Gut // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 36-37

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

Powrót do Psychologia