Depresja u dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2018

KSIĄŻKI 

1. Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr ; przekł. Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

2. Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr ; przekł. Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

3. Depresja nastolatka / Archibald D. Hart, Catherine Hart Weber ; przeł. Magdalena Ciszewska. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W Drodze", 2007

4. Depresja u dzieci / Jarosław Rola. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001

5. Depresja u dzieci i młodzieży : analiza systemu rodzinnego - ujęcie kliniczne / Wioletta Radziwiłłowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

6. Depresja u dzieci i młodzieży : jak odzyskać radość życia? / Jose Collados Zorraquino ; przekł. Jacek Masłoń. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2009

7. Depresja u dzieci i młodzieży : poradnik dla rodziców / Sylwia Walerych. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017

8. Depresja u dzieci i młodzieży / Jose Collados Zorraquino ; przekł. [z hiszp.] Jacek Masłoń. - Kraków : eSPe, 2002

9. Depresja wieku dorastania : zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik ryzyka depresji u dorastających dzieci / Elżbieta Greszta. - Warszawa : Academica Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 2006

10. Depresja : jak pomóc sobie i bliskim / Dorota Gromnicka. - Warszawa : "Edgard", 2012

11. Depresje nastolatków a narkotyki / John Chiles ; [tł. Adam Bujnik]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Profi, 1994

12. Depresje u osób młodych : przyczyny, diagnoza, leczenie / pod red. Filipa Rybakowskiego. - Warszawa : Medical Education, 2018

13. Drogi wyjścia z depresji czyli Jak odzyskać wiarę we własne siły / Antoinette Borri ; [tł. tekstu Małgorzata Kowalik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2006

14. Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Monika Turno. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010

15. Egzystencjalne aspekty depresji : badania empiryczne / Marian Ledwoch. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005

16. Jak - dlaczego - kiedy rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem / Claudine Fox, Keith Hawton ; [tłumaczenie: rozdziały 1-2: Karolina Bojadżijewa-Wesołowska, rozdziały 3 i dalej: Sylwia Kuchta]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009

17. Jak nie wpaść w depresję / Arnold A. Lazarus, Clifford N. Lazarus, Allen Fay ; przekł. Jacek Bielas. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2005

18. Jak przezwyciężyć zniechęcenie, odrzucenie i chandrę / H. Norman Wright ; przekł. Michał Pietras. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2004

19. Lęk i depresja : jak radzić sobie z lękiem i depresją / Shirley Trickett ; [tł. tekstu Piotr Żak]. - Wyd. 4 zm. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

20. Materiały z konferencji pn.: "Współczesne wyzwania wobec wychowania" oraz pn.: "...depresja..." zorganizowanych w ramach projektu pn.: Stawiam na siebie! w dniach 16.09.2013 r. oraz 15-16.10.2013 r. / [spisanie wystąpień i wykładów: Grażyna Sarna, Bernard Trzos]. - Siedlce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 2013

21. Nawracające zaburzenia depresyjne : etiologia, diagnoza i terapia / pod red. Agaty Orzechowskiej, Piotra Gałeckiego i Tadeusza Pietrasa. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2017

22. Nowa depresja, nowe leczenie / [red.] Bartosz Łoza, Tadeusz Parnowski. - Wyd. 2, zm. - Warszawa : Medical Education, 2013

23. O depresji, o manii, o nawracających zaburzeniach nastroju / Iwona Koszewska, Ewa Habrat-Pragłowska. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwa Lekarskie PZWL, cop. 2004

24. Odrobina depresji nie zaszkodzi / Valerio Albisetti ; [przekł. z jęz. wł. Edyta Tkaczyk-Borówka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009

25. Optymizmu można się nauczyć : jak zmienić swoje myślenie i swoje życie / Martin E. P. Seligman ; przeł. Andrzej Jankowski. - Wyd. 3. - Poznań : Media Rodzina, 1996

26. O sile emocji pozytywnych : zapobieganie depresji dzieci i młodzieży / Wanda Lemańska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

27. Optymizmu można się nauczyć : jak zmienić swoje myślenie i swoje życie / Martin E. P. Seligman ; przeł. Andrzej Jankowski. - Wyd. 3. - Poznań : Media Rodzina, 1996

28. Osobisty przewodnik po depresji / Tomasz Jastrun. - Warszawa : Wydawnictwo Zwierciadło, cop. 2016

29. Pokonać depresję / John Preston ; przekł. Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

30. Pokonać stres, lęk i depresję bez lęków i psychoanalizy / David Servan-Schreiber ; przeł. Barbara Krupa. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2003

31. Pokonaj depresję, zanim ona pokona ciebie / Robert L. Leahy ; przekł. Aleksandra Haduła. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014

32. Praktyka uważności : ośmiotygodniowy program ćwiczeń pozwalający uwolnić się od depresji i napięcia emocjonalnego / John Teasdale, Mark Williams, Zindel Segal ; tł. Joanna Bilmin ; przedm. Jon Kabat-Zinn. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016

33. Radość życia czyli Jak zwyciężyć depresję : terapia zaburzeń nastroju / David D. Burns ; przedm. Aaron T. Beck ; tł. Krzysztof Mazurek. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2010

34. Tylko nie mów mamie / Toni Maguire ; przekł. Julia Wolin. - Warszawa : Amber, 2012

35. Upośledzenie umysłowe jako czynnik ryzyka dla depresji dziecięcej / Jarosław Rola. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1996

36. Uwolnić się z depresji : ścieżki do zdrowia / Jesse H. Wright, Laura W. McCray ; przeł. Renata Sigrist. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2014

37. W pułapce myśli : jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem : terapia ACT / Steven C. Hayes, Spencer Smith ; przekł. Aleksander Wojciechowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014

38. Zabawa w miłość / Margaux Fragoso ; przeł. Magdalena Moltzan-Matkowska. - Warszawa : Prószyński Media, 2011

 

FILMY

1. Krum / reż. Krzysztof Warlikowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, [2008] (DVD 168 min)

2. Strategie radzenia sobie z problemami osobistymi. Cz. 5, O radzeniu sobie z przygnębieniem i depresją / scen. i prowadz. Jerzy Mellibruda. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2000 (kas. wideo 45 min)

3. Viki, dlaczego to zrobiłaś...? : depresja & próba samobójcza. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2014] (DVD 18 min)

4. Walka z depresją. - Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2008 (DVD 10 min)

5. Zmącony umysł / reż. Dan Robinson. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych,
[200-?] (DVD 23 min)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM I ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 41-47: Zachowania agresywne a depresja

2. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 1 / Maria Molicka // Remedium. - 2005, nr 2, s. 10-11

3. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 2 / Maria Molicka // Remedium. - 2005, nr 4, s. 8-9

4. Bezradność, która może doprowadzić do depresji / Renata Sikora // Nowa Szkoła. -2004, nr. 5, s. 52-53

5. Choroba czy złe samopoczucie? / Barbara Arska-Karyłowska ; rozm. przepr. Kamila Sekułowicz // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 12, nr 10-14

6. Ciemny świat depresji / Małgorzata Pawłowska, Anna Sadłowska // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 131-140

7. Czy depresja sezonowa występuje u dzieci? / Natalia Tadych, Tomasz Hanć // Remedium. - 2011, nr 4, s. 4-5

8. Depresja dorosłych, dzieci i młodzieży : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 1985-2007 / oprac. Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 47-53

9. Depresja dorosłych, dzieci i młodzieży : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 1985-2007. Cz. 2 / Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 8, s. 50-52

10. Depresja dziecięco-młodzieżowa - kryteria diagnostyczne / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 43, s. 24-25

11. Depresja i samobójstwa młodzieży : co zrobić, zanim będzie za późno / Agnieszka Gmitrowicz // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4,s. 3-12

12. Depresja młodzieńcza / Jacek Bomba // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004. - S. 266-279

13. Depresja u dzieci i młodzieży / Marta Komorowska // Remedium. - 2010, nr 6, s. 8-9

14. Depresje młodzieńcze / Joanna Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997,nr 2, s. 25-27

15. Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców / Aleksandra Pilarska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 2, s. 36-42

16. Diagnoza psychoanalityczna / Nancy McWilliams ; wstęp do wyd. pol. Zofia Milska-Wrzosińska ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - S. 240-268: Osobowość depresyjna i maniakalna

17. Dorastanie czyli Burze, bunty, napory / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 2, s. 88-93

18. Dziecięca melancholia / Boris Cyrulnik ; rozm. przepr.Joanna Peiron // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 137-142

19. Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze - i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010. - S. 11-12: Dlaczego dysfunkcja mózgu sprawia, że tyle dzieci cierpi na depresję, są „ociężałe", niezrównoważone lub niebezpieczne - i jak możemy rozwiązać ten problem

20. Etiologia depresji u dzieci i młodzieży / Justyna Mielnik // Remedium. - 2013, nr 11, s. 22-23

21. Gdy życie traci sens / Maria Dubiel // Wychowawca. - 2014, nr 2, s. 23-25

22. Ja i mój taniec wewnętrzny. Improwizacje psychomotoryczne tańca wewnętrznego (IPTW©). Wykorzystanie choreoterapii w leczeniu osób chorujących na depresję / Anna Rojewska-Nowak // W: Arteterapia w działaniu : propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych / red. nauk. Anna Glińska-Lachowicz. - Warszawa : Difin, 2016. - S. 116-121

23. Ja i procesy samoregulacji : różnice między zdrowiem a zaburzeniami psychicznymi / Mirosława Huflejt-Łukasik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. - S. 161-181: Zaburzenia psychiczne: zaburzenia lękowe, depresja, schizofrenia

24. Jak chronić uczniów przed depresją? / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 48, 50, 52

25. Jak wspierać ucznia z objawami depresji? / Małgorzata Łuba // Świat Problemów. - 2017, nr 2, s. 24-27

26. Obserwuję, nazywam, uprawomocniam : o profilaktyce depresji wśród dzieci i młodzieży / Julia Kawalec.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3/4, s. 48-50

27. Od smutku do depresji / Aneta Zdunek // Świat Problemów. - 2010, nr 5, s. 21-23

28. Problemy dorastania: to może być depresja! / Katarzyna Sowa // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 3-4

29. Profilaktyka depresji jako zadanie dla szkoły / Justyna Mielnik // Remedium. - 2014, nr 1, s. 17-18

30. Psychologiczne problemy młodzieży chorej na cukrzycę / Sylwia Szymańska // W: Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji : monografia wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej i naukowej profesora Janusza Kostrzewskiego / pod red. Jana Czesława Czabały i Ewy Zasępy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006. - S. 235-244

31. Rola szkoły w rozpoznaniu depresji uczniów / Justyna Mielnik // Remedium. - 2013, nr 12, s. 26-27

32. Smutny uczeń / Wiesław Sikorski // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 134-142

33. Symptomy depresji u dzieci i młodzieży / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 12, s. 58-61

34. Terapia osób o specjalnych potrzebach / Ewa Puszczałowska-Lizis, Edyta Agnieszka Biała. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2013. - S. 107-116: Osoby z depresją

35. Uczeń w depresji / Alicja Strzelecka-Lemiech // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 43, s. 4-8

36. Wpływ zaburzeń osobowości na sprawowanie ról rodzicielskich / Eleonora Wojtala // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 10-11

37. Wsparcie ucznia z objawami depresyjnymi / Małgorzata Łuba // Świat Problemów. - 2017, nr 1, s. 34-38

38. Wypalone dzieci : o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem / Michael Schulte-Markwort ; przeł. Małgorzata Guzowska. - [Słupsk] : Wydawnictwo Dobra Literatura, cop. 2017. - S. 143-148: Wypalenie, depresja z wyczerpania i depresje - błędne koło

39. Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży / Jolanta Rabe-Jabłońska // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004. - S. 324-335

40. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2016, nr 11, s. 1-5

41. Zaburzenia lękowe i depresyjne u dorosłych dzieci alkoholików / Katarzyna Kurza // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2006, nr 1/2, s. 27-29

42. Zaburzenia nastroju u dzieci / Agata Brzozowska, Tomasz Wolańczyk // W: Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci / pod red. Tomasza Wolańczyka, Jadwigi Komender ; [aut. Helena Baran-Furga et al.]. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. - S. 126-138

43. Zanim uczeń popełni samobójstwo... / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 11, s. 78-81

44. Zapobieganie depresji wśród nastolatków / Mirosława Prajsner // Remedium. - 2009, nr 6, s. 24-25

45. Zapobieganie i leczenie depresji u nastolatków / Mira Prajsner // Remedium. - 2009, nr 9, s. 24-25

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

Powrót do Psychologia