Depresja u dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014

KSIĄŻKI

1. Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr ; przekł. Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

2. Depresja nastolatka / Archibald D. Hart, Catherine Hart Weber ; przeł. Magdalena Ciszewska. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W Drodze", 2007

3. Depresja u dzieci / Jarosław Rola. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001

4. Depresja u dzieci i młodzieży : analiza systemu rodzinnego - ujęcie kliniczne / Wioletta Radziwiłłowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

5. Depresja u dzieci i młodzieży : jak odzyskać radość życia? / Jose Collados Zorraquino ; przekł. Jacek Masłoń. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2009

6. Depresja u dzieci i młodzieży / Jose Collados Zorraquino ; przekł. [z hiszp.] Jacek Masłoń. - Kraków : eSPe, 2002

7. Depresja wieku dorastania : zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik ryzyka depresji u dorastających dzieci / Elżbieta Greszta. - Warszawa : Academica Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 2006

8. Depresje nastolatków a narkotyki / John Chiles ; [tł. Adam Bujnik]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Profi, 1994

9. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007

10. Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze - i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010

11. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

12. Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Monika Turno. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010

13. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

14. Jak - dlaczego - kiedy rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem / Claudine Fox, Keith Hawton ; [tłumaczenie: rozdziały 1-2: Karolina Bojadżijewa-Wesołowska, rozdziały 3 i dalej: Sylwia Kuchta]. - Warszawa : Fraszka EduKacyjna, 2009

15. Materiały z konferencji pn.: "Współczesne wyzwania wobec wychowania" oraz pn.: "...depresja..." zorganizowanych w ramach projektu pn.: Stawiam na siebie! w dniach 16.09.2013 r. oraz 15-16.10.2013 r. / [spisanie wystąpień i wykładów: Grażyna Sarna, Bernard Trzos]. - Siedlce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 2013

16. Melancholia rodzinna : psychologiczne uwarunkowania zaburzeń depresyjnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Jarosław Rola. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004

17. O sile emocji pozytywnych : zapobieganie depresji dzieci i młodzieży / Wanda Lemańska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

18. Optymizmu można się nauczyć : jak zmienić swoje myślenie i swoje życie / Martin E. P. Seligman ; przeł. Andrzej Jankowski. - Wyd. 3. - Poznań : Media Rodzina, 1996

19. Tylko nie mów mamie / Toni Maguire ; przekł. Julia Wolin. - Warszawa : Amber, 2012

20. Upośledzenie umysłowe jako czynnik ryzyka dla depresji dziecięcej / Jarosław Rola. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1996

21. Zabawa w miłość / Margaux Fragoso ; przeł. Magdalena Moltzan-Matkowska. - Warszawa : Prószyński Media, 2011

22. Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci / pod red. Tomasza Wolańczyka, Jadwigi Komender ; [aut. Helena Baran-Furga et al.]. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014

23. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : techniki terapeutyczne : dla profesjonalistów i rodziców / Philip C. Kendall ; przekł. Joanna Kowalczewska. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

 

FILMY DVD

1. Viki, dlaczego to zrobiłaś...? : depresja & próba samobójcza. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2014] (18 min)

2. Walka z depresją. - Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2008 (10 min)

 

ARTYKUŁ Z CZASOPISM I ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 1 / Maria Molicka // Remedium. - 2005, nr 2, s. 10-11

2. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 2 / Maria Molicka // Remedium. - 2005, nr 4, s. 8-9

3. Bezradność, która może doprowadzić do depresji / Renata Sikora // Nowa Szkoła. -2004, nr. 5, s. 52-53

4. Choroba czy złe samopoczucie? / Barbara Arska-Karyłowska ; rozm. przepr. Kamila Sekułowicz // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 12, nr 10-14

5. Ciemny świat depresji / Małgorzata Pawłowska, Anna Sadłowska // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 131-140

6. Czy depresja sezonowa występuje u dzieci? / Natalia Tadych, Tomasz Hanć // Remedium. - 2011, nr 4, s. 4-5

7. Depresja dorosłych, dzieci i młodzieży : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 1985-2007 / oprac. Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 47-53

8. Depresja dorosłych, dzieci i młodzieży : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 1985-2007. Cz. 2 / Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 8, s. 50-52

9. Depresja dziecięco-młodzieżowa - kryteria diagnostyczne / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 43, s. 24-25

10. Depresja i samobójstwa młodzieży : co zrobić, zanim będzie za późno / Agnieszka Gmitrowicz // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4,s. 3-12

11. Depresja młodzieńcza / Jacek Bomba // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004. - S. 266-279

12. Depresja u dzieci i młodzieży / Marta Komorowska // Remedium. - 2010, nr 6, s. 8-9

13. Depresje młodzieńcze / Joanna Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997,nr 2, s. 25-27

14. Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców / Aleksandra Pilarska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 2, s. 36-42

15. Dziecięca melancholia / Boris Cyrulnik ; rozm. przepr.Joanna Peiron // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 137-142

16. Etiologia depresji u dzieci i młodzieży / Justyna Mielnik // Remedium. - 2013, nr 11, s. 22-23

17. Gdy życie traci sens / Maria Dubiel // Wychowawca. - 2014, nr 2, s. 23-25

18. Hikikomori na horyzoncie / Anna Sak-Styczyńska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 34-38

19. Jak chronić uczniów przed depresją? / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 48, 50, 52

20. Jak pracować z dziećmi, które straciły nadzieję / Maria Deptuła // Remedium. - 2006, nr 12, s. 30-31

21. Od smutku do depresji / Aneta Zdunek // Świat Problemów. - 2010, nr 5, s. 21-23

22. Problemy dorastania: to może być depresja! / Katarzyna Sowa // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 3-4

23. Psychologiczne problemy młodzieży chorej na cukrzycę / Sylwia Szymańska // W: Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji : monografia wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej i naukowej profesora Janusza Kostrzewskiego / pod red. Jana Czesława Czabały i Ewy Zasępy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006. - S. 235-244

24. Rola szkoły w rozpoznaniu depresji uczniów / Justyna Mielnik // Remedium. - 2013, nr 12, s. 26-27

25. Smutny uczeń / Wiesław Sikorski // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 134-142

26. Twórczość plastyczna jako forma diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi charakterze depresji / Lidia Popek, Iwona Sałata // Wychowanie na co Dzień. - 1995,nr 10/11, s. 18-21

27. Uczeń w depresji / Alicja Strzelecka-Lemiech // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 43, s. 4-8

28. Wpływ zaburzeń osobowości na sprawowanie ról rodzicielskich / Eleonora Wojtala // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 10-11

29. Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży / Jolanta Rabe-Jabłońska // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004. - S. 324-335

30. Zaburzenia lękowe i depresyjne u dorosłych dzieci alkoholików / Katarzyna Kurza // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2006, nr 1/2, s. 27-29

31. Zaburzenia nastroju u dzieci / Agata Brzozowska, Tomasz Wolańczyk // W: Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci / pod red. Tomasza Wolańczyka, Jadwigi Komender. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. - 126-138

32. Zanim uczeń popełni samobójstwo... / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 11, s. 78-81

33. Zapobieganie depresji wśród nastolatków / Mirosława Prajsner // Remedium. - 2009, nr 6, s. 24-25

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

Powrót do Psychologia