Twórczość dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2015

KSIĄŻKI

1. Ciekawość świata : o pamięci i twórczości małego dziecka / Kamila Jankowiak-Siuda, Marta Komorowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

2. Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011

3. Dziecko w kulturze współczesnego świata / red. nauk.: Ewa Jagiełło, Ewa Jówko. - Siedlce : Towarzystwo Rozwijania Inicjatyw Oświatowych, 2013

4. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 8, Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcji / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015

5. Kraina kreatywności : sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną / Danuta Krzywoń ; przy współpr. Hewilii Hetmańczyk. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2008

6. Kreatywność / James C. Kaufman ; przeł. Mieczysław Godyń. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2011

7. Kreatywność w edukacji muzycznej / red. nauk. Maciej Kołodziejski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2014

8. Malujemy palcami / Katarzyna Michalec - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2011

9. Metody pedagogicznych badań nad twórczością : teoria i empiria / red. nauk. Krzysztof J. Szmidt. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

10. Opowieści pełne mleka czyli przygody Kota Mleczysława : prace laureatów konkursu "Wypisz, wymaluj Super Kota" / Joanna Śliwkowska [et al.]. - Białystok : Polska Izba Mleka, 2014

11. Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Dreszer i Joanny Cieślikowskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010

12. Postawa twórcza : zestaw ćwiczeń kształcących umiejętności postawy twórczej na lekcjach plastyki i techniki w szkole podstawowej / Małgorzata Olczak. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2011

13. Przyroda pachnąca różami / [red. Ryszard Kowalski]. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009

14. Psychologia twórczości : nowe horyzonty / red. nauk. Stanisław Popek [et al.] - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009

15. Psychologia twórczości plastycznej / Stanisław Leon Popek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

16. Rozwijanie kompetencji twórczych / Agnieszka Wojtczuk-Turek. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2008

17. Stymulowanie zdolności twórczych dziecka : weryfikacja techniki obrazków dynamicznych / Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010

18. Sztuka, która pomaga dzieciom / Koryna Opala-Wnuk. - Łódź : JK, 2009

19. Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012

20. Twórczość techniczna uczniów szkół zawodowych / Stanisław Czygier. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008

21. Twórczość w edukacji / Dorota Ciechanowska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007

22. Twórczość w szkole : rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

23. Twórczy i harmonijny rozwój człowieka / Makary Krzysztof Stasiak. - Wyd. 4, dodr. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008

24. Warsztaty edukacji twórczej / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch. - Wrocław : Europa, 2010

25. Widzenie dzieła sztuki : percepcja i interpretacja : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej 7. Triennale Sztuki Sacrum / pod red. Joanny Matyi ; Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie. - Częstochowa : Miejska Galeria Sztuki, 2010

26. Zasoby twórcze człowieka : wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej / red. nauk. Krzysztof J. Szmidt, Monika Modrzejewska-Świgulska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013

27. Zdolności, talent, twórczość. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008

28. Zgłębianie kreatywności : studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości / Maciej Karwowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2009

29. Ziemia Andriollego świdermajerem znaczona... i nie tylko / [oprac. i red. tekstów] Joanna Janicka. - Wyd. 2. - Otwock ; Mińsk Mazowiecki : Muzeum Ziemi Mińskiej : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział, 2009

30. Źródła kreatywności : nowe spojrzenie / Igor Witkowski. - Warszawa : Wydawnictwo WIS-2, 2013

 

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Działania plastyczne kanwą ujawniania sytuacji trudnych przez dzieci / Anna Przybylska // W: Sytuacje trudne w życiu dziecka / red. nauk. Małgorzata Cywińska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2009. - S. 207-230

2. Edukacja ku twórczości w systemie kształcenia specjalnego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Katarzyna Parys // W: Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany ; aut. Janina Wyczesany [et al.]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. - S. 115-150

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Aktywność twórcza dzieci w działaniach plastycznych w edukacji wczesnoszkolnej / Anna Jakubowicz-Bryx // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 3, s. 15-20

2. Aktywny uczeń dziś - aktywny obywatel jutro / Wojciech Dutka // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 18-20

3. Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej / Katarzyna Sadowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 4-7

4. Badania międzykulturowe w teorii i praktyce - studium porównawcze predyspozycji i zachowań twórczych dzieci żyjących w środowiskach zróżnicowanych kulturowo / Ewa Ogrodzka-Mazur // Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 3, s. 51-60

5. Ciekawość - pierwszy stopień do twórczości / Krzysztof J. Szmidt // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 67-77

6. Czego nie wiemy o twórczości w szkole? : obszary zdeformowane, ignorowane i/lub zaniedbane / Janina Uszyńska-Jarmoc // Chowanna. - 2011, T. 1, s. 13-24

7. Cztery pory roku w twórczości dziecięcej / Danuta Bula // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 3, s. 30-35

8. Czy małe dziecko może być twórcą? / Joanna Czapla // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 14, s. 42-47

9. Czy szkoła to dobre miejsce na kreatywność? / Agata Baj // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 27-31

10. Czy współczesny człowiek skazany jest na twórczość? / Michał Kleiber ; rozm. przepr. Elżbieta Sikora // Meritum. - 2008, nr 3, s. 12-15

11. Dlaczego przedszkola są ważniejsze od uniwersytetów? / Jan Fazlagić // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 9, s. 14-17

12. Działania twórcze czyli droga rozwoju także dla słabych uczniów / Danuta Bula // Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 30-31

13. Dziecko jako badacz - o uczeniu się przez krytyczną refleksję / Iwona Czaja-Chudyba // Nowa Szkoła. - 2009, nr 4, s. 45-52

14. Dźwięk i słowo w edukacji muzycznej dziecka / Katarzyna Kindykiewicz, Wiesława Pychyńska-Kindykiewicz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 2, s. 54-57

15. Edukacja artystyczna w przedszkolu - potrzebna i możliwa / Małgorzata Suświłło // Wychowanie w Przedszkolu 2011, nr 2, s. 4-10

16. Edukacja kulturalna a edukacja przez plastykę / Urszula Szuścik // Chowanna. - 2013, T. 2, s. 81-92

17. Ekspresja malarzy XX wieku jako inspiracja twórczych poszukiwań adolescentów / Dorota Świdzińska // Chowanna. - 2011, T. 1, s. 197-206

18. Formy wspierania aktywności uczniów / Dorota Luber // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 2, s. 57-68

19. Humor a twórczość czyli dlaczego należy cenić uczniowskie poczucie humoru / Jolanta Bonar // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 37-42

20. Ile nieświadomości w twórczości / Krzysztof T. Piotrowski // Charaktery. - 2009, nr 8, s. 70-72

21. Jak oceniać twórczość uczniów w szkole / Krzysztof T. Piotrowski // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 27-34

22. Jak rozwijać kreatywność dziecka? / Magda Assaf // Biologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 35-36

23. Jak wychować twórcze dziecko? / Maria Jankowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 5-14

24. Każdy może być twórcą? / Renata Uzarska-Bielawska // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 6, s. 37-40

25. Kreatywne modelowanie / Ida Winiarek // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 67-69

26. Kreatywność a twórczość - to samo, niemal to samo, nie to samo / Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 3/4, s. 25-37

27. Lekarstwo na nudną szkołę / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2014, nr 10, s. 14-16

28. Metody badania wyobraźni twórczej w pedagogice i psychologii - przegląd systematyczny / Dorota Dziedziwicz, Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 4, s. 153-172

29. Nowe propozycje metodologiczne w badaniach rozwoju twórczości dzieci / Janina Uszyńska-Jarmoc // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 96-103

30. O uwarunkowaniach twórczości plastycznej dzieci / Aneta Winczewska // Życie Szkoły. - 2014, nr 10, s. 4-9

31. Oblicza uczniowskiej kreatywności / Maciej Karwowski // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 5-15

32. Obraz jako czynnik wspomagający rozwój i twórczość dziecka / Elżbieta Płóciennik // Chowanna. - 2011, T. 1, s. 173-196

33. Od bazgrołów do rysunku czyli o dziecięcej sztuce tworzenia / Agata Kapela // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 11, s. 12-15

34. Od lektury obowiązkowej do własnych wyborów tekstów kultury i tworzenia / Danuta Bula // Język Polski w Gimnazjum. - 2014/2015, nr 3, s. 32-42

35. Patrzeć nie wiadomo jak, a widzieć trzeba : o niedocenianych technikach rozwijania kreatywności dzieci / Monika Just // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 18-25

36. Po tęczy w ciekawy świat / Ewa Porowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 59-61

37. Pobudzanie aktywności twórczej / Renata Uzarsaka-Bielawska // Życie Szkoły. - 2009, nr 8, s. 40-45

38. Pogoda na twórczość w szkole / Maciej Karwowski // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 98-103

39. Postaw na kreatywność! / Natalia i Krzysztof Minge // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 21, s. 52-54

40. Poszukiwanie źródeł kreatywności / Czesław Dziekanowski // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 7-17

41. Potencjał twórczy a nastawienie na rozwój w badaniach Carol Dweck / Kornelia Rybicka // Język Polski w Liceum. - 2014/2015, nr 3, s.11-24

42. Potoczne (świadome i ukryte) teorie twórczości w edukacji a entropia rzeczywistości społecznej / Irena Pufal-Struzik // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 17-27

43. Predylekcje do twórczości codziennej i ryzyko osamotnienia młodzieży - ramowy model teoretyczny i diagnoza stanu w obszarze zjawisk / Małgorzata Łączyk // Chowanna. - 2011, T. 1, s. 227-244

44. Przekonania o własnym talencie a sukcesy edukacyjne nastolatków / Adam Jagiełło-Rusiłowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 26-32

45. Rozpoznawanie uzdolnień plastycznych dzieci / Aleksandra Mosionek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s. 24-28

46. Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym : (innowacja pedagogiczna) / Beata Rechnio-Kołodziej // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 30-33

47. Rozwój przez nabywanie kompetencji : (w aspekcie uwarunkowań aktywności twórczej) / Monika Wróblewska // Chowanna. - 2011, T. 1, s. 59-69

48. Skazani na twórczość : od Aleksandrii - przez Lwów - do San Francisco / Józef Kozielecki // Meritum. - 2008, nr 3, s. 4-11

49. Spory wokół pojęcia kreatywności w pedagogice twórczości / Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 5/6, s. 5-18

50. Spotkania ze sztuką / Monika Nęcka // Życie Szkoły. - 2008, nr 3, s. 25-33

51. Stymulowanie twórczej aktywności dziecka / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 17-19

52. Sztuka z buntu / Anna Oleszkowicz // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 111-120

53. Śladami dziecięcej twórczości / Alina Jakubowska // Życie Szkoły. - 2015, nr 1, s. 9-12

54. Trzy pytania do... Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego / przygotowała Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 5/6, s. 6-7

55. Twórca w świecie techniki / Maria Ledzińska // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 28-36

56. Twórcza profilaktyka jako droga wychowania / Karolina Idkowiak // Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 16-18

57. Twórcze myślenie uczniów - mity, nieporozumienia, możliwości / Dorota Klus-Stańska // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2008, nr 1, s. 109-118

58. Twórcze zabawy dzieci / Marzenna Magda-Adamowicz // Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 2, s. 13-25

59. Twórczość dziecka przewlekle chorego jako źródło wiedzy o samym sobie i droga spełnienia / Lucja Lassota // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 98-101

60. Twórczość jako terapia / Danuta Bula // Język Polski w Szkole 4-6. - 2011/2012, nr 1, s. 29-39

61. Twórczość muzyczna dzieci / Irena Chyła-Szypułowa // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 7-14

62. Twórczość plastyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Marzena Majkut // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 20-28

63. Uczeń - odkrywca i wynalazca czyli jak rozwijać aktywność twórczą na zajęciach technicznych / Dorota Hendzel // Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 4-7

64. Uczniowie przeciwko kreatywności / Krzysztof J. Szmidt // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 55-64

65. Warsztaty literackie czyli uczeń klas 4-6 mówi we własnym imieniu / Danuta Bula // Język Polski w Szkole 4-6. - 2011/2012, nr 4, s. 13-32

66. Warsztaty twórczości : analogie. Cz. 5 / Dorota Kondrat // Remedium. - 2008, nr 6, s. 10-11

67. Wpływ technik Celestyna Freineta na rozwój twórczej aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym : na podstawie wyników badań własnych / Marta Kuźnik // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 46-47

68. Wspieranie kreatywności uczniów - wyzwanie dla polskiego systemu oświaty / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 24-27

69. Wspieranie twórczego rozwoju / Teresa Grąziewicz-Jóźwik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 8, s. 20-23

70. Wyobraźnia i twórczość - deficytowe dobro naszych czasów / Małgorzata Bednarska // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 9, s. 23-31

71. Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać? / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 13-15

72. Zmotywowana kreatywność : synergia motywacyjna postawy twórczej młodzieży / Maciej Karwowski, Jacek Gralewski // Chowanna. - 2011, T. 1, s.45-58

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Psychologia