Siedlce - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1979-2013

KSIĄŻKI

1. 100 spotkań z historią : żołnierze września : katalog wystawy / Sławomir Kordaczuk. - Siedlce : Muzeum Okręgowe, 1999

2. 20 lat Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach 1977-1998 / oprac. red. Ryszard Kowalski. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, [1999?]

3. 40 lat Muzeum Regionalnego w Siedlcach 1967-2007 / [red. Alicja Leszczyńska, Sławomir Kordaczuk]. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2009

4. 5 lat Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów : styczeń 1995 - styczeń 2000 / Sławomir Kordaczuk. - Siedlce : SKK : Muzeum Okręgowe, 2000

5. 50 lat Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach : 1952-2002 / [pod red. Wandy Golec]. - Siedlce : Biblioteka Pedagogiczna, 2002

6. 90 lat działalności Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Siedlcach 1908-1998 / [aut. Anna Kirchner ; współpr. Mieczysław Borkowski]. - Siedlce : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Podlasie, 1998

7. 90 lat futbolu w Siedlcach : sezon po sezonie / Sławomir Kindziuk. - Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2011

8. Akademia Podlaska : historia i teraźniejszość / red. nauk. Tamara Zacharuk, Jerzy Kunikowski. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009

9. Akademia Podlaska / pod red. Andrzeja Rykowskiego. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002

10. Akademia Podlaska Wydział Rolniczy = University of Podlasie Faculty of Argiculture / oprac. tekstu, red. i tł. Bogumił Leszczyński. - Siedlce : [s.n.], [2004]

11. Aleksandra Ogińska i jej czasy / Danuta Michalec. - Siedlce : Muzeum Okręgowe, 1999

12. Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIX wieku / teksty oprac. i wstępem opatrzył Rafał Dmowski i Artur Ziontek. - Siedlce : Archiwum Państwowe : Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej : Instytut Historii Akademii Podlaskiej, 2007

13. Aleksandra z Książąt Czartoryskich Ogińska / Urszula Głowacka-Maksymiuk. - Siedlce : Sigillum, 2003

14. Aleksandria : ogród hetmanowej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach / Jakub Maciej Kosiorek. - Siedlce : Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Brama ; Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2013

15. Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2001 / oprac. Joanna Zielińska. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, 2002

16. Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2002 / oprac. Andrzej Prządka. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, 2003

17. Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2003 / oprac. Andrzej Prządka. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, 2004

18. Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2004 / oprac. Andrzej Prządka, Elżbieta Wójcik. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, 2005

19. Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2005 / oprac. Andrzej Prządka, Elżbieta Wójcik. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, 2006

20. Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2006 / Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ; oprac. meryt. Andrzej Prządka. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, 2007

21. Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2007 / Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ; oprac. meryt. Andrzej Prządka. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, 2008

22. Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2008 / Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ; oprac. meryt. Andrzej Prządka. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, 2008

23. Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2009 / Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ; oprac. meryt. Andrzej Prządka. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, 2010

24. Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2010 / Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ; oprac. meryt. Andrzej Prządka. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, 2011

25. Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2011 / Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ; oprac. meryt. Andrzej Prządka. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, 2012

26. Biblioteki w Siedlcach : informator dla użytkowników / Lech Dauksza, Tadeusz Kamiński. - Siedlce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1979

27. Bohaterowie ziemi siedleckiej i płd. Podlasia / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : [s.n.], 2009

28. Bolesław Prus w Siedlcach i o Siedlcach / Violetta Machnicka. - Siedlce : [s.n.], 2009

29. Brama księżnej Ogińskiej / Eugeniusz Sakowicz [et al.]. - Siedlce : Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Brama", cop. 2007

30. Cmentarze siedleckie / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : [s. n.], 2012

31. Ćma z książęcego rodu : legenda siedlecka o Aleksandrze Ogińskiej / Urszula Tom ; il. Magda Miszczak. - Siedlce : Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Brama, 2012

32. Dom mojej Babci w Siedlcach / Tadeusz Chróścielewski. - Siedlce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1992

33. Działalność oświatowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Siedlcach w latach 1975-1996 : praca magisterska / Wanda Golec ; praca napisana pod kier. Romany Żarek. - Siedlce : Wanda Golec, 1997

34. Dzieje gospodarcze diecezji siedleckiej : 1918-1939 / Leon Balicki. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1991

35. Dzieje Siedlec 1448-1918 / Antoni Winter. - Warszawa : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 1969 

36. Dzieje szkoły rzemieślniczej w Siedlcach w latach 1903-1924 / Florentyna Rzemieniuk. - Siedlce : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 1981

37. Dziennik Anny Kahan : Siedlce 1914-1916 / [Anne Safran ; red. Monika Konopka ; tł. Paweł Buda et al.] - Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2011

38. Edukacja w integracji : bo wszystko zaczęło się 10 lat temu... : praca zbiorowa / pod red. Mariusza Dobijańskiego. - Siedlce : stowarzyszenie tutajteraz : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2012

39. Edward Hartwig - fotografia : Muzeum Okręgowe w Siedlcach, marzec - kwiecień 1998 / projekt katalogu Halina Budziszewska. - Siedlce : Muzeum Okręgowe, 1998

40. Ekonomik dawniej i dziś... / Urszula Bałkowiec. - Siedlce : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika, cop. 2005

41. Ekslibrisy aktorów i twórców kultury / Krzysztof Kmieć. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2010

42. Formowanie jednostek II Armii Wojska Polskiego w rejonie Siedlec / Jerzy Strychalski. - Siedlce : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 1983 [i. e.] 1984

43. Fotografie Siedlec z lat 1900-1944 : (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Siedlcach) / Janusz Kuligowski. - Siedlce : Archiwum Państwowe, 1997

44. Gmina na medal : gmina Siedlce / [Grzegorz Welik et al. ; red. Ewa Talacha]. - Siedlce : Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Brama, 2010

45. Gubernia siedlecka w latach rewolucji 1905-1907 / Urszula Głowacka-Maksymiuk ; Archiwum Państwowe w Siedlcach. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985

46. Historia i kultura regionalna w edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych w Siedlcach / pod red. Mirosławy Bednarzak-Libery. - Siedlce : Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli : Akademia Podlaska. Instytut Historii. Zakład Metodologii i Dydaktyki, 2007

47. Historia szkolnictwa w siedleckim / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : Jerzy Garbaczewski, 2001

48. II LO im. Królowej Jadwigi w Siedlcach 90 : 3 Zjazd Absolwentów i Wychowanków "Królówki" / Komitet Organizacyjny III Zjazdu. - Siedlce : II LO im. Królowej Jadwigi, 1994

49. Ilustrowane kalendarium siedleckie / Danuta Michalec. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2006

50. Informator o aktach stanu cywilnego w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach / oprac.: Agata Kowalewska i Wanda Więch-Tchórzewska. - Siedlce : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum : Archiwum Państwowe, 2011

51. Instytucje sądowe regionu siedleckiego na tle polskich instytucji sądowych. Cz. 2, Sądownictwo regionu siedleckiego 1917-1939 : katalog wystawy / oprac. Artur Rogalski. - Siedlce : Archiwum Państwowe : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum, 2007

52. Inwentarz dóbr klucza siedleckiego z 1776 roku / Janina Gardzińska, Urszula Głowacka-Maksymiuk. - Siedlce : Archiwum Państwowe : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" ; Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2005

53. IV Festiwal Młodych Talentów Siedlce 2000 : 24-27 maja 2000 / red. katalogu Grażyna i Krzysztof Rynkiewicz ; Fundacja Pomocy Zespołowi Szkół Muzycznych w Siedlcach. - Siedlce : Fundacja Pomocy Zespołowi Szkół Muzycznych, 2000

54. Jak powstała dzielnica Siedlec Nowe Siedlce : o działalności Spółdzielczego Stowarzyszenia Mieszkaniowego Urzędników Państwowych i Komunalnych w Siedlcach / Józef Mikulski. - Siedlce : Spółdzielcze Stowarzyszenie Mieszkaniowe Urzędników Państwowych i Komunalnych w Siedlcach, 1938

55. Jednostki Wojska Polskiego 1918-1939 : katalog pocztówek Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów / Sławomir Kordaczuk. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2009

56. Kadra oficerska 22 Pułku Piechoty (Siedlce) w latach wojny 1918-1921 / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : [s.n], 2010

57. Kalendarium dziejów Siedlec / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : [s.n.], 2011

58. Katalog twórców ludowych województwa siedleckiego / Longin Kowalczyk. - Siedlce : Urząd Wojewódzki. Wydział Kultury i Sztuki : Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Oddział Siedlecki, 1981

59. Kawalerowie orderu Virtuti Militari Siedleckiego 22 Pułku Piechoty za wojnę 1918-1921 / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : Jerzy Garbaczewski, 1995

60. Kawalerowie orderu Virtuti Militari Siedleckiego 9 Pułku Artylerii Polowej za wojnę 1918-1921 / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : Jerzy Garbaczewski, 2000

61. Kobiety Siedlec : wybrane sylwetki / Edyta J. Litwiniuk. - Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2007

62. Kościoły i związki wyznaniowe w Siedleckiem : historia, doktryna, współczesność / Krzysztof Mazur. - Siedlce : Towarzystwo Miłośników Podlasia, 1996

63. Kościoły siedleckie oraz Kolegiaty i Sanktuaria Diecezji Siedleckiej / Kuria Diecezjalna Siedlecka ; Urząd Miasta Siedlce. - Siedlce : Komitet Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II, 1999

64. Kościół św. Stanisława w Siedlcach 1532-2000 / Dorota Mączka. - Siedlce : Parafia Św. Stanisława B.M., 2001

65. Królowa Jadwiga na tle epoki - współczesne kontynuacje myśli średniowiecznej : wykłady z I sesji popularnonaukowej, która odbyła się 17 VI 1993 r. w II LO im. Królowej Jadwigi w Siedlcach / Materiały przygotowali Janina Ługowska [et al.]. - Siedlce : II LO im. Królowej Jadwigi. Biblioteka, 1997

66. Królówka : 1904-1989 / kom. red. Maria Żyburowa [et al.]. - Siedlce : [II LO im. Królowej Jadwigi], 1989

67. "Królówka wczoraj i dziś" : 96 lat II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Siedlcach : 4 Zjazd Absolwentów "Królówki" : 23 września 2000, Siedlce / zespół red. Joanna Czeluścińska [et al.]. - Siedlce : II LO im. Królowej Jadwigi, 2000

68. Księga jubileuszowa siedleckiej tysiąclatki, czyli Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach : opracowanie zbiorowe / pod red. Anny Pluty i Anny Szostak. - Siedlce : Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza, 2011

69. Księga pamiątkowa jubileuszu 50-lecia Archiwum Państwowego w Siedlcach, 1950-2000 / Archiwum Państwowe w Siedlcach. - Siedlce : Archiwum Państwowe, 2001

70. Kultura muzyczna katedry siedleckiej : zabytkowe organy Dominika Biernackiego / Michał Roman Szulik. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008

71. Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej ze szczególnym uwzględnieniem "Solidarności" / Tomasz Olko. - Siedlce : Fundacja Gazety Podlaskiej im. Tadeusza Kłopotowskiego, 2010

72. Lesław Szczerba - człowiek i dzieło / red. Tamara Zacharuk, Jerzy Kunikowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012

73. Lista żołnierzy ofiar wojny 1918-1921 związanych z Siedlcami miejscem śmierci lub służby / Jerzy Garbaczewski, Jerzy Izdebski, Sławomir Kordaczuk. - Siedlce : Muzeum Okręgowe, 1990

74. Ludność w województwie siedleckim / oprac. Mirosław Lemieszek. - Siedlce : Urząd Statystyczny, 1998

75. Ludowe Wojsko Polskie : w województwie siedleckim 1944-1945 / Jerzy Strychalski. - Siedlce : CKiS Sokołów Podlaski, 1983

76. Małgorzata Łada-Maciągowa 1881-1969 / Danuta Michalec. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2007

77. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach / [oprac. Jadwiga Madziar ; kol. red. Katarzyna Hapunowicz, Marcin Jastrzębski, Agnieszka Kanicka ; oprac. graf., zdjęcia Mirosław Zdrodowski]. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, [2013]

78. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach w latach 1919-1975 / Tadeusz Kamiński. - Siedlce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1997

79. Między znakami - między słowami / pod red. Aliny Maciejewskiej. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011

80. Mirosław Greluk : malarstwo, fotografia / red. Zofia Czapska ; Muzeum Okręgowe w Siedlcach. - Siedlce : Muzeum Okręgowe w Siedlcach, 1997

81. Moje Siedlce : wspomnienia z młodości / Zofia Martyniuk. - Siedlce : PMK Production, 2007

82. Muzeum Regionalne w Siedlcach (1967-1999) / [red. Sławomir Kordaczuk]. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2005

83. "Najpierw popili sobie w urzędzie..." : zbrodnia ludobójstwa komunistycznego aparatu bezpieczeństwa dokonana na członkach opozycji antykomunistycznej w Siedlcach 12-13 kwietnia 1945 roku / Wiesław Charczuk. - Zbuczyn : Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie, 2011

84. Nasz "Rolnik" / publikację opracował Mirosław Zdrodowski ; [zesp. red.: Aneta Kalinowska, Mirosław Zdrodowski i Aneta Pachecka]. - Siedlce : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego, 2011

85. Nasza jubilatka 1904-2004 : II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach / red. prowadzący Anna Sochacka. - Siedlce : II LO im. Królowej Jadwigi, 2004

86. Nie walczyli dla sławy i krzyży : Ośrodek I ZWZ-AK Siedlce "Sówka" : 1939-1944 / Jerzy Pawlak ; Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. - Warszawa : Retro-Art, 1996

87. Niedziela w Siedlcach czyli Kilka magicznych miejsc / Joanna Zielińska. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, 2007

88. O siedleckim ratuszu "Jackiem" zwanym / Danuta Michalec. - Wyd. 2 popr. i wzbogacone najstarszymi wizerunkami siedleckiego ratusza. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2009

89. Ogólnopolski Strajk Chłopski w Siedlcach 5 XI - 14 XII 1981 r. / red. Grzegorz Welik. - Siedlce : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum : Archiwum Państwowe, 2011

90. Okręg Siedlecki : 1942-1944 : z walk PPR, GL, AL / kom. red. Tadeusz Pietrzak [et al.] ; red. nauk. Benon Dymek ; Wojskowy Instytut Historyczny, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Komitet Wojewódzki PZPR. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1977

91. Ośrodki sportu i rekreacji województwa siedleckiego / Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Siedlcach ; tekst : Janusz Wojciech Kowalski. - Siedlce : Urząd Wojewódzki, [1990?]

92. Oświata w województwie siedleckim w okresie stanu wojennego (1981-1989) / Florentyna Rzemieniuk. - Siedlce : Florentyna Rzemieniuk, 2005

93. Pałac Ogińskich w Siedlcach / Grażyna Korneć. - Wyd. 2 uzup. - Siedlce : Siedleckie Stowarzyszenie Naukowe : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2007

94. Pałace i zespoły pałacowo-parkowe w woj. siedleckim / Jerzy Dębski. - Siedlce : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, [1987]

95. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Siedlcach w latach 1955-1992 : praca magisterska / Agnieszka Skolimowska ; praca napisana pod kier. Mieczysława Iwanickiego. - Siedlce : Agnieszka Skolimowska, 1994

96. Pejzaż Siedlec z "Jackiem" w tle / Sławomir Kordaczuk. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2007

97. Pięć wieków dziejów Siedlec w historiografii : stan i potrzeby badawcze / Arkadiusz Kołodziejczyk ; konsult. nauk. Mirosław Bednarzak-Libera [et al.]. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Oddział Historii. Zakład Studiów Regionalnych, 2010

98. Plany Siedlec 1780-1912 : katalog / Wanda Więch-Tchórzewska. - Siedlce : Archiwum Państwowe, 1998

99. Poczta w Siedlcach 1817-1997 / Aleksander Haraburda. - Siedlce : Poczta Polska. Centrum Poczty. Oddział Rejonowy, 2009

100. Powiat Siedlce : w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych / [red. Kazimierz Krajewski i Oficyna Wydawnicza Rytm]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej [etc.], [2012]

101. Powiat siedlecki / Izabella Galicka, Hanna Sygietyńska i Dariusz Kaczmarzyk. - Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1965

102. Powiat siedlecki w latach 1918-1939 / Dorota Mączka. - Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2008

103. Powstanie styczniowe (1863-1865) : bitwy i potyczki na terenie województwa siedleckiego / Jerzy Strychalski. - Sokołów Podlaski : Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego, 1986

104. Prace archiwalno-konserwatorskie / [kol. red. Józef Ryszard Szaflik et al.] ; Wojewódzki Konserwator Zabytków w Siedlcach ; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Siedlcach ; Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Siedlcach. - Siedlce : [Archiwum Państwowe], 1977

105. Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego / [red. Józef Ryszard Szaflik]. - Siedlce : Wojewódzki Konserwator Zabytków : Wojewódzkie Archiwum Państwowe : Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków, 1980

106. Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. Z. 10 / red. nauk. Józef Ryszard Szaflik. - Siedlce : Archiwum Państwowe, 1997

107. Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. Z. 3 / [red. Józef Ryszard Szaflik]. - Siedlce : Wojewódzki Konserwator Zabytków : Wojewódzkie Archiwum Państwowe : Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków, 1982

108. Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. Z. 7 t. 1 / Wojewódzki Konserwator Zabytków ; Wojewódzkie Archiwum Państwowe. - Siedlce : Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków, 1990

109. Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. Z. 7 t. 2 / Wojewódzki Konserwator Zabytków ; Wojewódzkie Archiwum Państwowe ; Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków. - Siedlce : Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków, 1990

110. Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. Z. 8 / red. Izabella Rdzanek ; Państwowa Służba Konserwatorska. - Siedlce : Archiwum Państwowe, 1993

111. Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. Z. 9 / red. Józef Ryszard Szaflik. - Siedlce : Archiwum Państwowe, 1995

112. Prace Archiwalno-Konserwatorskie. Z. 15 / [red. nauk. Urszula Głowacka-Maksymiuk]. - Siedlce : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" : Archiwum Państwowe, 2006

113. Prace Archiwalno-Konserwatorskie. Z. 16 / [red. nauk. Urszula Głowacka-Maksymiuk]. - Siedlce : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" : Archiwum Państwowe, 2008

114. Prace Archiwalno-Konserwatorskie. Z. 17 / [red. nauk. Urszula Głowacka-Maksymiuk]. - Siedlce : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" : Archiwum Państwowe, 2010

115. Pracownia Malarstwa 2004 / Muzeum Regionalne w Siedlcach, Zakład Plastyki. Instytut Pedagogiki. Wydział Humanistyczny. Akademia Podlaska. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2004

116. Prawosławie w Siedlcach / Adam Bobryk, Izabela Kochan. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe : Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Brama", 2007

117. Przemysł regionu siedleckiego w XIX-XXI wieku / pod red. Dariusza Grzegorczuka, Józefa Piłatowicza, Arkadiusza Zawadzkiego. - Siedlce : Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2010

118. Przyroda województwa siedleckiego : praca zbiorowa / pod red. Henryka Kota ; aut. Marek Ciosek [et al.] ; Urząd Wojewódzki w Siedlcach. Wydział Ochrony Środowiska. - Siedlce : Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", 1995

119. Raport o stanie miasta : Siedlce 1998 / oprac. Wydział [OPK] Urząd Miasta Siedlce. - Siedlce : [Urząd Miasta], 1998

120. Raport o stanie miasta : Siedlce 2002 / oprac. Urząd Miasta Siedlce. Referat Promocji. - Siedlce : Urząd Miasta, 2002

121. Raport o stanie miasta / Zarząd Miasta. - Siedlce : [Urząd Miasta], 1996

122. Raport o stanie środowiska województwa siedleckiego w 1994 roku / wstęp Aleksandra Dziwulska. - Siedlce : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 1995

123. Raport o stanie środowiska województwa siedleckiego w latach 1995-1996 / wstęp Aleksandra Dziwulska. - Siedlce : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Siedlcach, 1997

124. Raport o stanie województwa siedleckiego / oprac. Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach pod kierunkiem Ryszarda Adama Grytnera. - Siedlce : Urząd Wojewódzki, 1998

125. Regionalia w zbiorach bibliotek publicznych województwa siedleckiego / oprac. Joanna Zielińska. - Siedlce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1998

126. Regionalia w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach i filii : bibliografia / wybór, oprac. i red. Marzena Kowalczuk, Wanda Golec ; Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach. - Siedlce : Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej, 2013

127. Rocznik statystyczny miasta Siedlce 1971 / Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Siedlcach. - Siedlce : Powiatowy Inspektorat Statystyczny, 1971

128. Rok 1920 : wybór źródeł z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach (obejmujący swym zasięgiem wschodnią część obecnego województwa mazowieckiego) / oprac. i przygotowała do druku Wanda Więch-Tchórzewska. - Siedlce : Archiwum Państwowe : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum", 2005

129. Rozwój teorii i praktyki edukacyjnej w XV-lecie Instytutu Pedagogiki Akademii Podlaskiej w Siedlcach (1991-2006) / pod red. Jerzego Kunikowskiego, Ryszarda Rosy i Tamary Zacharuk ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006

130. Ruch ludowy w siedleckiem / Tomasz Szczechura. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984

131. Sądownictwo siedleckie : tradycje i współczesność / Arkadiusz Bereza, Witold Okniński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2010

132. Sieć bibliotek pedagogicznych w województwie siedleckim w latach 1976-1990 : praca magisterska / Urszula Brych ; praca napisana pod kier. Marcina Drzewieckiego. - Warszawa : Urszula Brych, 1992

133. Siedlce - moje miasto / Piotr Czyrko [et al.] ; wybór i wstęp Barbara Podniesińska. - Siedlce : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997

134. Siedlce - województwo / oprac. informacji Mieczysław Szyszko. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1993

135. Siedlce / fot. Daniel Dąbrowski ; tł. na ang. Ewa Dominikowska, A. R. Kozłowski. - Siedlce : Tekst, 1996

136. Siedlce : miasto przyjazne = Siedlce : friendly city / [red. tekstu: Referat Promocji i Kontaktów z Zagranicą Urzędu Miasta Siedlce ; tł. i korekta Ilona Szarek, Izolda Lisowska]. - aSiedlce : S.F.P. Panoramix Piotr Tołowiański, 2008

137. Siedlce : przewodnik / Cezary Ostas. - Siedlce : PTTK Oddział "Podlasie" Regionalna Pracownia Krajoznawcza, 2003

138. Siedlce / red. Dariusz Dybciak. - Siedlce : Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas, [2013?]

139. Siedlce / red. Małgorzata Jara ; tł. na ang. Ewa Dominikowska, A. R. Kozłowski, Piotr Koźmin. - Siedlce : Tekst, [1996?]

140. Siedlce / tekst Tadeusz Kamiński ; zdjęcia Stanisław Turski. - Siedlce : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, [1975?]

141. Siedlce 1448-1995 : 450-lecie nadania praw miejskich / Siedleckie Towarzystwo Naukowe ; red. nauk. Edward Kospath-Pawłowski. - Wyd. 1 jubileuszowe. - Siedlce : Ajaks, 1996

142. Siedlce 1448-2007 / red. nauk. Edward Kospath-Pawłowski ; Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Wyd. 2 zm., poszerz. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007

143. Siedlce 1944-1956 / Franciszek Gryciuk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009

144. Siedlce i okolice : przewodnik / Tadeusz Kamiński. - Warszawa : Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1980

145. Siedlce moich ścieżek : album fotografii / Sławomir Kordaczuk. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2009

146. Siedlce na dawnej pocztówce / Bogusław Mitura. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Samorządowe, 1996

147. Siedlce oczami gwiazd / Tomasz Markiewicz. - Siedlce : Stowarzyszenie Promocji Mistrzów Masters Promotion, 2011

148. Siedlce w dobie napoleońskiej 1809-1815 / [red. Artur Rogalski]. - Siedlce : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" [etc.], 2009

149. Siedlce znane i nieznane / [pomysłodawczyni albumu Agnieszka Janiszewska ; aut. zdj. Aneta Abramowicz et al.]. - Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2009

150. Siedlce. I / [kol. red. Irena Gawriołek et al.]. - Siedlce : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych ; Towarzysto Miłośników Podlasia, 1973

151. Siedlce. II / [kol. red. Irena Gawriołek et al.]. - Siedlce : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych ; Towarzysto Miłośników Podlasia, 1975

152. Siedlce. III / [red. Waldemar Anusiewicz]. - Siedlce : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych ; Towarzysto Miłośników Podlasia, 1975

153. Siedlczanie i podlasiacy : zamordowani w Katyniu, Charkowie i Twerze / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : [s.n.], 2009

154. Siedlecka Grupa Literacka "Witraż". - Siedlce : Siedlecka Grupa Literacka "Witraż", [2001?]

155. Siedlecki fotograf Adolf Ganiewski (Gancwol) : (1870-1942) / Sławomir Kordaczuk ; [tł. na jęz. ang.: Natalia Rodger, Aleksander Skums] - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2009

156. Siedlecki Komitet Oporu Społecznego 1983-1989 / Agnieszka Andrzejewska. - Siedlce : Fundacja Gazety Podlaskiej im. prof. Tadeusza Kłopotowskiego, 2008

157. Siedleckie Miejsca Pamięci Narodowej / Blanka Zakrzewska, Irena Zaunarowa. - [Siedlce : Urząd Miasta, 2005]

158. Siedleckie miniatury : eseje o literaturze i kulturze / Artur Ziontek. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2009

159. Siedleckie Towarzystwo Naukowe 1993-2008 / Grażyna Korneć ; red. Tadeusz Boruta, Dariusz Grzegorczuk, Artur Ziontek. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2008

160. S.L.S.P. : amatorskie rozgrywki piłkarskie 1990-2003 / [red.: Andrzej Koc, Jerzy Mitura, Wojciech "ŁyLy" Kos]. - Siedlce : Stowarzyszenie Sportowe Siedlecka Liga Siódemek Piłkarskich, 2003

161. Spis poległych i zamordowanych mieszkańców Siedleckiego i Płd. Podlasia w 1939-45 / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : [s.n.], 2011

162. Spis poległych i zmarłych żołnierzy siedleckich jednostek WP w wojnie 1918-1920 / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : [s.n.], 2011

163. Spis zabytków województwa siedleckiego / zespół red. Zygfryd Czapski [et al.] ; Wojewódzki Konserwator Zabytków. Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków. - Siedlce : Urząd Wojewódzki, 1984

164. Spod znaku orła : Armia Krajowa : katalog drugiej z cyklu wystawy o dziejach oręża i walk o wolność na Podlasiu / Sławomir Kordaczuk. - Siedlce : Muzeum Okręgowe, 1996

165. Spod znaku orła : czas walki, czas nadziei : katalog wystawy o II wojnie światowej, trzeciej z cyklu o dziejach oręża i walk o wolność na Podlasiu / Sławomir Kordaczuk. - Siedlce : Muzeum Okręgowe, 1997

166. Spod znaku orła 1830-1945 : katalog pierwszej z cyklu wystawy o dziejach oręża i walk o wolność na Podlasiu / Sławomir Kordaczuk ; Muzeum Okręgowe w Siedlcach. - Siedlce : MOYA Oficyna Wydawnicza, 1994

167. Społeczeństwo siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne : praca zbiorowa / pod red Józefa Ryszarda Szaflika ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Siedlcach. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

168. Stalag 366 Siedlce / Edward Kopówka. - Siedlce : Stowarzyszenie Kreatorów Unikalnej Niebanalnej Kultury Studenckiej - SKUNKS, 2004

169. Strategia rozwoju Siedlec do roku 2010 / zespół red. : Barbara Krasuska, Wanda Sęktas, Grzegorz Kołodziejak. - Siedlce : Zarząd Miasta Siedlce, 2000

170. Strategia rozwoju Województwa Siedleckiego : w.2.2 / [wstęp: Zygmunt Wielogórski ; przew. Rady Progr. Jan Sobiech]. - Siedlce : Wojewoda Siedlecki, 1995

171. Struktura obwodu AK - Siedlce / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : [s.n], 2012

172. Szkolnictwo siedleckie w latach 1740-1977 / Mieczysław Iwanicki. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1977

173. Szkolnictwo siedleckie w okresie międzywojennym / Jolanta Polkiewicz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2007

174. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach 1932-2002 / zespół red. Barbara Jaskólska [et al.]. - Siedlce : Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza, [2002]

175. Szkoła siedlecka w okresie okupacji hitlerowskiej : 1939-1944 / Aniela Zawadzka ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986

176. Szlak Tadeusza Kościuszki w woj. siedleckim / Jan Wysokiński. - Siedlce ; Lublin : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, [1989]

177. Teatr Es - Przezroczystość / Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. - Siedlce : Centrum Kultury i Sztuki, [2000?]

178. Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej / Agnieszka Roguska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls ; Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008

179. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Siedlcach : historia i teraźniejszość / [zespół red. Antoni Raczyński et al.]. - Siedlce : Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 2010

180. Trzej bohaterowie Podlasia : materiały z sesji popularnonaukowej (Siedlce 1979) / Benon Dymek, Bogdan Hillebrandt, Halina Kurek-Dudowa. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981

181. Udział nauczycieli byłego powiatu siedleckiego w zbrojnym i cywilnym ruchu oporu przeciwko okupantowi hitlerowskiemu w latach 1939-1944 = [materiały konferencyjne - marzec 1994] / zespół red. Zbigniew Biarda [et al.]. - Siedlce : Zarząd Oddziału ZNP, 1994

182. Ulice Siedlec : historia - patroni - zabytki / Urszula Głowacka - Maksymiuk. - Siedlce : Archiwum Państwowe, 1997

183. V wieków dziejów Siedlec / pod red. nauk. Dariusza Grzegorczuka i Piotra Matusaka. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, 2011

184. W cieniu Staszica : 100 lat najstarszej szkoły zawodowej w Siedlcach / Bogdan Ziontek. - Warszawa : Towarzystwo "Ogród Ksiąg", 2003

185. W mieście Siedlcach, pośród lasów trzy podpory dawnych czasów... / oprac. Ewa Talacha ; historię przywołał Grzegorz Welik ; [zrealiz. graf. Mirosław Zdrodowski]. - Siedlce : Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturowe, 2010

186. Walka o przetrwanie : historia siedleckiego rugby 1979-2004 / Jacek Wierzbicki. - Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydawnicze Związku Niewidomych "Print 6" : Stowarzyszenie Kreatorów Unikalnej Niebanalnej Kultury SKUNKS, 2005

187. Walka o przetrwanie 2 : historia siedleckiego rugby 2004-2009 / Jacek Wierzbicki. - Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2009

188. Województwo siedleckie / koncepcja wyd. i konsultacja Elżbieta Błaszczyk [et al.]. - Siedlce : Stopka, [1997?]

189. Województwo siedleckie / oprac. Mieczysław Matysiak. - Siedlce : Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Siedlcach, 1993

190. Województwo siedleckie : podstawowe dane i główne kierunki rozwoju w latach 1976-1980 / oprac. Lech Szymani. - Siedlce : Urząd Wojewódzki, 1976

191. Województwo siedleckie / Tadeusz Kamiński. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza RSW Prasa-Książka-Ruch, 1979

192. Województwo siedleckie 1975-1994 / wstęp Stanisław Michalak. - Siedlce : Wojewódzki Urząd Statystyczny, 1995

193. Województwo siedleckie terenem wycieczek szkolnych / oprac. Barbara Gruba, Elżbieta Makos-Makarska. - Siedlce : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997

194. Wybitni siedlczanie : słownik biograficzny / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : [Katolickie Radio Podlasia], 1998

195. Wydawnictwa ciągłe poświęcone historii regionalnej : 30-lecie działalności wydawniczej Archiwum Państwowego w Siedlcach / [red. Grzegorz Welik]. - Siedlce : Archiwum Państwowe : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum", 2006

196. Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce : województwo siedleckie / [zesp. red. Andrzej Michałowski, Alicja Sulimierska]. - Warszawa : Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, 1998

197. Wykaz żołnierzy z terenu PKU Siedlce odznaczonych pamiątkowym "medalem za wojnę 1918-1921" / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : [s.n.], 2010

198. X lat Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach (1991-2001) : praca zbiorowa / pod red. Jarosława Cabaja i Piotra Matusaka. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2001

199. XV-lecie Instytutu Historii Akademii Podlaskiej : historia, biogramy, bibliografia / red. Tadeusz Boruta i Dariusz Grzegorczuk. - Siedlce : Instytut Historii Akademii Podlaskiej, 2007

200. XXX lat Akademickiego Klubu Jeździeckiego "Horpluch" / [kom. red. Jadwiga Byks et al.]. ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009

201. Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. T. 36, Województwo siedleckie / red. Dariusz Jankowski [et al.] ; oprac. t. Stanisław Fiedorczuk [et al.]. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1988

202. Zabytki architektury województwa siedleckiego : rysunek / Andrzej Markusz. - Sokołów Podlaski : Centrum Kultury i Sztuki, (dr. 1988)

203. Zabytkowe kościoły województwa siedleckiego / Mirosław Zdrodowski [et al.]. - Siedlce : Stopka, [1996?]

204. Zarys dziejów ochrony przeciwpożarowej w mieście Siedlce : 130 lat Siedleckiej Straży Pożarnej / Andrzej Celiński, Rafał Dmowski. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe : Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, 2007

205. Zarys dziejów siedleckiej stacji kolejowej : (do 1960 roku) / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : nakł. aut, 2008

206. Zarys dziejów Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie siedleckim 1916-1998 / red. Jan Krawczyk. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Siedlce : Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Oddziału, 2000

207. Zarys historii siedleckiej policji (do 1948 r.) / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : [s.n.], 2012

208. Zarys historii siedleckiej służby zdrowia : (do 1960 roku) / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : [s.n.], 2003

209. Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach 1970-2011 / Anna Krzewniak. - Siedlce : Zespół Medycznych Szkół Policealnych. Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi, [2011]

210. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Siedlcach : historia i współczesność (1903-1993) / Jerzy Strychalski. - Siedlce : Zespół Szkół Zawodowych, 1995

211. Ziemiaństwo guberni siedleckiej 1867-1912 / Grzegorz Welik. - Siedlce : Wołynieckie Stowarzyszenie "Równy Start" : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum", 2009

212. Ziemiaństwo powiatu siedleckiego w okresie międzywojennym / Mariusz Pawlak ; Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Instytut Historii Akademii Podlaskiej, 2005

213. ZWZ-AK [Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa] w powiecie siedleckim 1939-1945 / Henryk Piskunowicz ; Muzeum Okręgowe w Siedlcach. - Siedlce : Muzeum Okręgowe, 1992

214. Żeromski, Siedlce i ...róże / oprac. Marianna Elżbieta Podniesińska. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, [2013]

215. Żółkiewszczacy : Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach 1918-2001 / Janusz Wilczyński. - Siedlce : Liceum Ogólnokształcące im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach, [2001]

216. Życie literackie i kulturalne Siedlec : tradycja i współczesność / red. Klaudia Jastrzębska ; przy udziale Jolanty Sawickiej-Jurek i Ewy Borkowskiej ; posł. Andrzej Borkowski. - Siedlce : Stowarzyszenie tuiteraz : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2013

217. Żydzi siedleccy / Edward Kopówka. - Siedlce : Edward Kopówka, 2001

218. Żydzi w Siedlcach 1850-1945 / Edward Kopówka. - Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2009

 

 

Oprac.  Jolanta Stempień

 

Powrót do Inne