Teatr polski w zbiorach biblioteki - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1956-2014

KSIĄŻKI

1. Aktor obnażony : teatr indywidualny / Barbara Henkel, Tomasz Miłkowski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986

2. Aktualność i historia / Jerzy Niesiobędzki. - Bydgoszcz : "Pomorze", 1986

3. Almanach sceny polskiej. T. 16, 1974/75 / pod red. Kazimierza Andrzeja Wysińskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1976

4. Almanach sceny polskiej. T. 18, 1976/77 / pod red. Kazimierza Andrzeja Wysińskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1978

5. Almanach sceny polskiej. T. 19, 1977/78 / pod red. Kazimierza Andrzeja Wysińskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979

6. Almanach sceny polskiej. T. 21, 1979/80 / pod red. Kazimierza Andrzeja Wysińskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1982

7. Almanach sceny polskiej. T. 23, 1981/82 / pod red. Kazimierza Andrzeja Wysińskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985

8. Amatorski ruch teatralny : zarys historii do 1939 / Henryk Tymon Jakubowski. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1975

9. Aniołowie w III części Dziadów Adama Mickiewicza i w teatralnych realizacjach dramatu w XX wieku / Joanna Wnuczyńska. - Kraków : Towarzystwo Autorów
i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007

10. Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego / Juliusz Osterwa ; wstęp, oprac. i red. Ireneusz Guszpit i Dariusz Kosiński. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007

11. Bogusławski / Zbigniew Raszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982

12. Bóg aktor : romantyczny teatr świata / Paweł Goźliński. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2005

13. Cały świat gra komedię : drobiazgi o teoriach i artystach / Jerzy Kreczmar. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982

14. Cudowny świat teatru : artykuły i recenzje 1916-1962 / Jan Lechoń ; zebrał i oprac. Stanisław Kaszyński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981

15. Dramat i teatr Juliusza Słowackiego : rekonesans / Magdalena Chacko. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006

16. Dramat i teatr romantyczny / Alina Kowalczykowa. - Warszawa : Instytut Badań Literackich, 1997

17. Dramat i teatr sakralny : [materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Dramatu
i Teatru oraz Zakład Badań nad Literaturą Religijną, Lublin 2-5 maja 1983] / pod red. Ireny Sławińskiej [et al.]. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1988

18. Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce / Julian Lewański. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

19. Dramat obcy w Polsce w XIX i XX wieku / red. Wojciech Kaczmarek i Joanna Michalczuk. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2004

20. Droga przez teatr 1924-1939 / Leon Schiller ; oprac. Jerzy Timoszewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983

21. "Dziady" Adama Mickiewicza : poemat, adaptacje, tradycje / red. Bogusław Dopart. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1999

22. Dzieje Teatru Narodowego na trzy części podzielone oraz wiadomość o życiu sławnych artystów / przez Woyciecha Bogusławskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1965

23. Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915. Cz. 1 wol. 1, Teatr Miejski / Jan Michalik. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985

24. Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915. Cz. 1 wol. 2, Teatr Miejski / Jan Michalik. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985

25. Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915. Cz. 2, W cieniu Teatru Miejskiego / Jan Michalik. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987

26. Grotowski : źródła, inspiracje, konteksty / Zbigniew Osiński. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, cop. 1998

27. Grotowski i jego Laboratorium / Zbigniew Osiński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980

28. Gwałt na Melpomenie / Antoni Słonimski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1982

29. Henryk Tomaszewski i jego teatr / oprac. Janina Hera. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983

30. Interpretacje : recenzje teatralne 1945-1964 / Edward Csató. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979

31. Józef Szajna i jego teatr / Zofia Tomczyk-Watrak. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985

32. Kadysz : strony o Tadeuszu Kantorze / Jan Kott. - Wyd. 2 zm. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2005

33. Komedia oświeconych 1752-1795 / Dobrochna Ratajczakowa. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993

34. Komedianci : rzecz o bojkocie / oprac. Andrzej Roman przy współpr. Mariana Sabata oraz zespół Alicja Balińska [et al.]. - Wyd. 5. - Białystok : Zakłady Wydawnicze Versus, 1990

35. Krótka historia teatru polskiego / Zbigniew Raszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978

36. Laboratorium Grotowskiego / Tadeusz Burzyński, Zbigniew Osiński. - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1978

37. Los artysty w czasach zniewolenia : Teatr Rapsodyczny 1941-1967 / Jacek Popiel. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006

38. Los, miłość, sacrum : studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji / Maria Kalinowska. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003

39. Lwy STS-u / Jarosław Abramow-Newerly. - Warszawa : Rosner & Wspólnicy, 2005

40. Marcowa kultura : wokół Dziadów, literaci i władza, kampania marcowa / Marta Fik. - Warszawa : Wydawnictwo Wodnika, 1995

41. Mickiewicz na scenie / oprac. Tadeusz Sivert z Zespołem w Zakładzie Historii i Teorii Teatru Państwowego Instytutu Sztuki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957

42. Między prawdą a doktryną : "System" Stanisławskiego w Polsce 1944-1956 / Juliusz Tyszka. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001

43. Mikołajska : teatr i PRL / Joanna Krakowska. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011

44. Młodzi czarodzieje : "Dziady" w teatrze polskim w latach 1990-2010 : recepcja i interpretacja / Marcin Górecki. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2013

45. Mój warsztat teatralny - teatr Akt 69 / Donka i Andrzej Madejowie. - Warszawa : Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, 1978

46. Na progu nowego teatru 1908-1924 / Leon Schiller ; oprac. Jerzy Timoszewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978

47. Na scenach jezuickich w dawnej Polsce : (rodzimość i europejskość) / Jan Okoń. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej : Wydawnictwo DiG, 2006

48. Na scenach polskich i radzieckich / Stanisław Witold Balicki, Wiktor Borysow, Władimir Frołow. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

49. Na wyspie Guaxary : Wojciech Bogusławski i teatr lwowski 1789-1799 / Jerzy Got. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, dr. 1971

50. Najnowsza historia teatru polskiego : wprowadzenie / Joanna Godlewska. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2001

51. Narodziny teatru / Stanisław Staśko. - Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1972

52. O dramacie / Wilam Horzyca. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1969

53. Od Orfeusza do studium o Hamlecie : Teatr 13 Rzędów w Opolu 1959-1964 / Agnieszka Wójtowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004

54. Odtańcowywanie poezji czyli Dzieje Teatru Mirona Białoszewskiego / Gracja Kerényi. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973

55. Ośrodek Teatru Otwartego Kalambur / [wybór i oprac. Katarzyna Banachowska, Elżbieta Lisowska, Bogusław Litwiniec]. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982

56. Pogodzić Mrożka z Grottgerem... : ostatnie chwile przed dwustuleciem sceny narodowej
w Krakowie 1977-1981 / Krzysztof Pleśniarowicz ; sezon 1979/1980 opisała Teresa Walas. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005

57. Polska plastyka teatralna. [1] / Zenobiusz Strzelecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963

58. Polska plastyka teatralna. [2] / Zenobiusz Strzelecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963

59. Polska plastyka teatralna. [3] / Zenobiusz Strzelecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963

60. Polskie życie teatralne na Podolu i Wołyniu do roku 1863 / Jarosław Komorowski. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985

61. Projekty intymnego teatru śmierci : Wyspiański, Leśmian, Kantor / Katarzyna Fazan. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009

62. Przeciw konwencjom : antologia tekstów o teatrze polskim i obcym od Antoine'a po czasy współczesne (1887-1990) / wybór tekstów, redakcja i komentarz Marta Fik. - Warszawa : Krąg, 1994

63. Przez teatr - poza teatr / Juliusz Osterwa. - Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2004

64. Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce : praca zbiorowa / pod red. Hanny Dziechcińskiej. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

65. Rendez-vous z Syreną / [red. Bożena Rytel]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981

66. Rendez-vous z warszawską operetką / Witold Filler. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977

67. Reżyserzy polskiego teatru / August Grodzicki. - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1979

68. Rzeczy teatralne / Tymon Terlecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984

69. Sam na scenie : teatr jednoosobowy w Polsce : z dziejów form dramatyczno-teatralnych / Jan Ciechowicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1984

70. Słownik biograficzny teatru polskiego : 1765-1965 / [na podst. materiałów Stanisława Dąbrowskiego ; kom. red. Zbigniew Raszewski et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1973

71. Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2, 1900-1980 / [komitet red. Zbigniew Wilski et al. ; napisał i oprac. zespół Barbara Berger et al]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994

72. Starego Teatru druga młodość / Jerzy Ronard Bujański. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985

73. Stary Teatr, Kraków 1970-1975 / [oprac. Barbara Jasińska, Leszek Kachel, wybór il. Anna Stafiej ; oprac. graf. Lech Przybylski]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981

74. Stary Teatr w Krakowie : (1945-1985) / Emil Orzechowski. - Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987

75. Szkice o teatrze / Henryk Szletyński. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979

76.  Świadomość teatru : polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku / red. nauk. Wojciech Dudzik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

77. Tadeusz Kantor : między śmietnikiem a wiecznością / Krzysztof Miklaszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2007

78. Taki nam się snuje dramat... : szkice z teatru 1971-1976 / Zygmunt Greń. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978

79. Teatr - widowisko / pod red. Marty Fik. - Warszawa : Instytut Kultury, 2000

80. Teatr amatorski na wsi : zarys historii / Henryk Tymon Jakubowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978

81. Teatr Artystyczny Bolesława Leśmiana : z problemów przełomu teatralnego w Polsce (1893-1913) / Dobrochna Ratajczak. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979

82. Teatr "Ateneum" im. Stefana Jaracza w Warszawie : 1928-1978 / oprac. Zbigniew Krawczykowski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1978

83. Teatr czasu wojny : polskie życie teatralne w latach II wojny światowej : (1939-1945) / Stanisław Marczak-Oborski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967

84. Teatr Es - Przezroczystość / Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. - Siedlce : Centrum Kultury i Sztuki, [2000?]

85. Teatr grecki i polski / Stefan Srebrny ; wybór i oprac. Szczepan Gąssowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984

86. Teatr Hanuszkiewicza / Witold Filler. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974

87. Teatr i dramat polski XIX i XX wieku : studia i szkice / pod red. Władysława Hendzla
 i Piotra Obrączki. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2004

88. Teatr Jaracza : Ateneum 1928-1939 / Edward Krasiński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970

89. Teatr ludowy na wsi polskiej w okresie II Rzeczypospolitej / Stefan Józef Pastuszka. - Kielce : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1990

90. Teatr polski (1939-1989) : obszary wolności - obszary zniewolenia / Kazimierz Braun. - Warszawa : Semper, 1994

91. Teatr polski od 1863 roku do schyłku XIX wieku / [red. nauk. Tadeusz Sivert, Ewa Heise]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982

92. Teatr polski od schyłku XVIII wieku do roku 1863 : lata 1773-1830 / red. nauk. Jacek Lipiński. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993

93. Teatr polski w latach 1890-1918 : zabór austriacki i pruski / Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987

94. Teatr polski w latach 1918-1965 : teatry dramatyczne / Stanisław Marczak-Oborski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

95. Teatr Polski w Warszawie : dzieje budynku / Barbara Król-Kaczorowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988

96. Teatr przy ulicy Cegielnianej : szkice z dziejów sceny łódzkiej 1844-1978 / pod red. Stanisława Kaszyńskiego. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1980

97. Teatr Stu : analizy, interpretacje, konteksty, świadectwa odbioru, autobiografia, autokomentarze, dokumentacja, ikonografia / pod red. Edwarda Chudzińskiego i Tadeusza Nyczka. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982

98. Teatr śmierci : teksty z lat 1975-1984 / Tadeusz Kantor. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo ; Kraków : Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, cop. 2004

99.  Teatr Śmierci Tadeusza Kantora / Krzysztof Pleśniarowicz. - Chotomów : Verba, 1990

100. Teatr w dawnym Płocku : 1808-1939 / Barbara Konarska-Pabiniak. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1984

101. Teatr w Polsce / Roman Szydłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1972

102. Teatr w Polsce 1918-1939 : wielkie ośrodki / Stanisław Marczak-Oborski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984

103. Teatr w Polsce Ludowej / August Grodzicki, Roman Szydłowski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975

104. Teatr w Polsce Ludowej / [red. Andrzej Skalimowski]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1982

105. Teatr w Polsce w XVIII wieku / Karyna Wierzbicka-Michalska. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1977

106. Teatr Wajdy : w kręgu arcydzieł : Dostojewski, "Hamlet", "Wesele" / Joanna Walaszek. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2003

107. Teatr wśród ruin Warszawy : wspomnienia i dokumenty z lat 1944-1945 / Stanisława Mrozińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989

108. Teatr zamknięty / Zygmunt Greń. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984

109. Teatr zdradzonego przymierza / Małgorzata Dziewulska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985

110. Teatralna Arkadia : poznańskie teatry dramatyczne 1918-1939 / Ewa Guderian-Czaplińska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2004

111. Teatry Warszawy 1939 : kronika / Tomasz Mościcki. - Warszawa : Bellona, cop. 2009

112. Theatrum militans 1939-1945 / Leon Schiller ; oprac. Jerzy Timoszewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987

113. Tradycja i styl w teatrze : pisma krytyczno-teatralne / Wiktor Brumer ; przedm., wybór tekstów i koment. Eleonora Udalska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

114. Tragedia w okresie Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego : wybór tekstów dla studentów specjalności wiedza o kulturze, kultura i tradycja antyczna / wybór i oprac. Mirosława Kozłowska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006

115. Trudne początki : teatr łódzki w latach 1844-1863 / Anna Kuligowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1976

116. Trzydzieści pięć sezonów : teatry dramatyczne w Polsce w latach 1944-1979 / Marta Fik. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1981

117. U progu romantyzmu : przemiany warszawskiej krytyki teatralnej w latach 1815-1825 / Zbigniew Przychodniak. - Wrocław : Wiedza o Kulturze, 1991

118. W kręgu Oświecenia i teatru : prace ofiarowane profesorowi Mieczysławowi Klimowiczowi w 70 rocznicę urodzin / pod red. Andrzeja Cieńskiego. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989

119. W kręgu warszawskiego "Baja" / oprac. i zebrał Henryk Jurkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978

120. W łasce i niełasce Melpomeny : portret Tomasza Andrzeja Chełchowskiego - aktora, pedagoga, dyrektora teatru 1806-1861 / Władysław Jacek Żywot. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982

121. Warszawskie sceny 1918-1939 / Edward Krasiński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976

122. Warszawskie teatry prywatne w okresie Młodej Polski 1905-1918 / Roman Taborski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

123. "Wesele" we wspomnieniach i krytyce / oprac. Aniela Łempicka ; [Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich]. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970

124. Wielki i smutny teatr warszawski : (1868-1880) / Józef Szczublewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963

125. Wrażenia teatralne : recenzje z lat 1932-1939 / Kazimierz Wierzyński ; oprac. Halina i Marek Waszkielowie. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987

126. Wrocław teatralny : 1945-1980 / Józef Kelera. - Wrocław [etc] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983

127. Współczesny teatr polski / Witold Filler. - Warszawa : Interpress, 1976

128. Z loży malkontenta : o widowni teatrów warszawskich / Małgorzata Świerkowska-Niecikowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981

129. Z sezonu na sezon : teatry dramatyczne Szczecina w latach 1961-1980 / Zdzisław Sośnicki. - Szczecin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981

130. Z teatrów warszawskich : 1926-1939 / Adam Grzymała-Siedlecki. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1972

131. Za kurtyną lat : polskie teatry operowe i operetkowe 1918-1939 / Małgorzata Komorowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

132. Źródła i nurty polskiego teatru ludowego : wybór pism, inscenizacji i listów / Jędrzej Cierniak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963

133. Życie teatralne Poznania. Cz. 1, 1207-1793 / Józef Ratajczak. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983

134. Życie teatralne Poznania. Cz. 2, 1793-1843 / Józef Ratajczak. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984

135. Życie teatralne proletariatu polskiego 1878-1914 / Józef Kozłowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982

136. Życie teatralne w Lublinie (1782-1918) / Stefan Kruk. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1982

137. Życie to teatr : z kart historii amatorskiego teatru w Żelechowie (1905-1985) / [w oprac. publ. uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie - organizacja i koordynacja działań Dominika Gołębiowska et al.]. - Żelechów : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego, 2008

           

Oprac. Maria Wodzyńska

Powrót do Inne