Edukacja i szkolnictwo artystyczne – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2023

Zestawienie do pobrania


KSIĄŻKI

1. Barber David W., Baletki i baleriny czyli historia baletu wyłożona wreszcie jak należy. Warszawa 2005.

2. Bąk Dorota [i in.], Nowe horyzonty edukacji filmowej : czy wierzysz w to, co widzisz? : multimedialny pakiet dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa 2010.

3. Bobiński Witold, Teksty w lustrze ekranu : okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego. Kraków 2011.

4. Bochan-Jachimek Magdalena, Zajęcia artystyczne : zajęcia teatralno-aktorskie : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Gdynia 2012.

5. Boguszewska Anna, Kształcenie nauczycieli rysunku dla szkół powszechnych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Lublin  2010.

6. Bonna Beata, Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym. Bydgoszcz 2016.

7. Chełkowska-Zacharewicz Maria, Kaleńska-Rodzaj Julia (red.), Psychologia muzyki. Warszawa 2020.

8. Chęcińska Urszula (red.), Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji. Szczecin 2018.

9. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, zajęcia artystyczne. Warszawa 2009.

10. Enzinger Grażyna, Raszke Bożena (red.), Świat muzyki = świat zabawy : praca zbiorowa. Nowy Sącz 2006.

11. Fatyga Anna, Literatura i ekran czyli spotkania z filmem na lekcjach języka polskiego. Kraków 2010.

12. Galewska-Kustra Marta, Szkoła wspierająca twórczość uczniów : teoria i przykład praktyki. Toruń 2012.

13. Gołębiowska Dorota, Górecka Danuta, Kanownik Ewa (red.), Zoom : kino w zbliżeniu : scenariusze zajęć filmoznawczych. Łódź 2008.

14. Inglot Urszula, Michałowska Tamara, Zajęcia umuzykalniające. Wrocław 2022.

15. Józefowski Eugeniusz, Warsztaty twórcze przy kreacji plastycznej jako doświadczenie partycypacji w sztuce. Warszawa 2017.

16. Kalbarczyk Anna, Zabawy ze sztuką : podręcznik dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat : (ponad 100 tematów plastycznych).  Kraków 2006.

17. Kapłon Małgorzata, Spotkania z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi. Kraków 2006.

18. Kochanowska Ewa, Majzner Rafał (red.), Wybrane współczesne problemy edukacji ogólnokształcącej i artystycznej : w stronę kompetencji kluczowych. Toruń 2022.

19. Kołodziejski Maciej, Kozak Wioletta, Muzyka, historia muzyki. Warszawa 2019.

20. Kukuła Elżbieta (red.), Sztuka (plastyka, muzyka) : konspekty lekcji integrujących plastykę i muzykę dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Warszawa 2005.

21. Kuśpit Małgorzata, Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w środowisku szkolnym młodzieży uzdolnionej artystycznie. Lublin 2018.

22. Lewińska Beata, Mierzwiak Jerzy, Kozak Wioletta, Plastyka, historia sztuki. Warszawa 2019.

23. Lisiecka Alicja, Założenia realizacji przedmiotów artystycznych w polskim szkolnictwie powszechnym w latach 1918-1939. Lublin 2020.

24. Łapot-Dzierwa Kinga, Techniki plastyczne w pracy z dziećmi : inspirujące propozycje dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kraków 2018.

25. Malak Waldemar, Plastyka nie tylko dla plastyków : alternatywne scenariusze lekcji i ćwiczenia międzyprzedmiotowe.  Gdańsk 2019.

26. Nęcka Monika, Spotkania dzieci ze sztuką : program zajęć w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2009.

27. Nidecka Ewa, Wąsacz-Krztoń Jolanta (red.), Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym : studia i szkice. T. 1. Rzeszów 2017.

28. Nurczyńska-Fidelska Ewelina [i in.], Kino bez tajemnic. Warszawa 2009.

29. Pasztor Agnieszka, Znani artyści Miejskiej Szkoły Malarstwa i Przemysłu Artystycznego w Siedlcach. Siedlce 2023.

30. Pietrzak Małgorzata, Edukacja artystyczna w twórczej komunikacji : rosyjski teatr i film.  Warszawa 2019.

31. Pietrzak Małgorzata, Teatr w działaniu - od juniora do seniora : konkursy, przedstawienia, projekty : poradnik metodyczny. Warszawa 2017.

32. Sarnat-Ciastko Adrianna (red.), Licea ALA : szkoły skoncentrowane na uczniu : nowa kultura szkoły?  Wrocław 2016.

33. Sieńczewska Małgorzata, Sobierańska Dorota, Radwańska Marta, Edukacja artystyczna w edukacji najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Warszawa 2015.

34. Sławecka Monika, Balet który niszczy : traumatyczne historie ze szkół baletowych. Bielsko-Biała 2019.

35. Stańko-Kaczmarek Maja, Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej. Warszawa 2013.

36. Suświłło Małgorzata (red.), Rozwijanie wielorakich zdolności człowieka : wybrane zagadnienia. Toruń 2009.

37. Uberman Marta, Z historii szkolnictwa pedagogicznego w Polsce : kształcenie nauczycieli rysunku, wychowania plastycznego, plastyki na potrzeby szkolnictwa podstawowego w latach 1944-1989. Rzeszów 2009.

38. Warmuz-Warmuzińska Ewa, Filmoterapia : scenariusze zajęć w edukacji filmowej dzieci i dorosłych. Warszawa 2015.

39. Włodarczyk Wojciech, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1944-2004 : 100 lat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Warszawa 2005.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Banach Aleksandra, "Edukacja i kultura za pan brat" czyli STEAM-owo o projekcie "Otwarci na kulturę". Meritum 2022, nr 3, s. 17-23.

2. Becker-Pestka Daria, Świat o nich usłyszy. Edukacja i Dialog 2007, nr 3, s. 26-30.

3. Bilińska Aleksandra, Internet jako środowisko autorytatywne i opiniotwórcze dla młodzieży oraz wyzwanie dla współczesnej edukacji artystycznej. Wychowanie Muzyczne 2022, nr 2, s. 23-28.

4. Bissinger-Ćwierz Urszula, Nowe wymiary ewaluacji osiągnieć artystycznych uczniów szkół muzycznych. Chowanna 2011, T. 1, s. 115-132.

5. Boguszewska Anna, O edukacji wizualnej w kontekście ilustracji artystycznej - aspekt historyczny i współczesny. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2020, nr 2, s. 14-23.

6. Bula Danuta, Obcowanie ze sztuką na przykładzie rzeźby czyli daleko od encyklopedyzmu. Język Polski w Szkole 4-6 2011/2012, nr 3, s. 77-97.

7. Dyjak Anna, Działania artystyczne a stymulowanie zdolności dziecka. Nauczanie Początkowe 2009/2010, nr 3, s. 43-47.

8. Franc Izabela, Znaczenie muzyki i tańca w życiu dziecka. Życie Szkoły 2009, nr 1, s. 17-19.

9. Kaleta Włodzimierz, Zmiany w szkołach artystycznych. Dyrektor Szkoły 2017, nr 3, s. 16-18.

10. Kamińska Izabela, Budujemy modułowy dom! : pomysł na ciekawe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej klas 1-3. Życie Szkoły 2023, nr 6, s. 27.

11. Kamińska Izabela, Projektujemy logo : pomysł na ciekawe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej klas 1-3. Życie Szkoły 2023, nr 5, s. 28.

12. Kamińska Izabela, W pracowni ceramicznej : pomysł na ciekawe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej klas 1-3. Życie Szkoły 2023, nr 4, s. 34-35.

13. Kamińska Izabela, Zajęcia plastyczne na wybrany dzień - zima : pomysł na ciekawe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej klas 1-3. Życie Szkoły 2022, nr 10, s. 44.

14. Kamińska Izabela, Chaos kontra ład : pomysł na ciekawe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej klas 1-3. Życie Szkoły 2022, nr 9, s. 47.

15. Kamińska Izabela, Film w edukacji. Życie Szkoły 2022, nr 9, s. 44-46.

16. Kamińska Izabela, Legenda o wodnym smoku : pomysł na ciekawe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej klas 1-3. Życie Szkoły 2022, nr 8, s. 46.

17. Kamińska Izabela, Obrazy malowane przez przyrodę : pomysł na ciekawe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej klas 1-3. Życie Szkoły 2022, nr 8, s. 47.

18. Kamińska Izabela, Soko-mikstury : pomysł na ciekawe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej klas 1-3. Życie Szkoły 2022, nr 5, s. 48.

19. Kamińska Izabela, Ekslibris czyli znak własnościowy : pomysł na ciekawe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej klas 1-3. Życie Szkoły 2022, nr 4, s. 49.

20. Kamińska Izabela, Sztuka daje ukojenie. Życie Szkoły 2021, nr 9, s. 19-21.

21. Karcz Anna, Tworzymy krajobrazy na tkaninie : konspekt warsztatów artystyczno-geograficznych. Geografia w Szkole 2020, nr 1, s. 30-31.

22. Kościelniak Kamil, Biblioteka w szkole muzycznej a reforma szkolnictwa artystycznego. Biblioteka w Szkole 2013, nr 6, s. 7.

23. Kozłowski Tomasz, Edukacja artystyczna źródłem kompetencji społecznych. Dyrektor Szkoły 2019, nr 4, s. 14-16.

24. Kuras Bożena, Pobudzanie aktywności artystycznej. Edukacja i Dialog 2006, nr 6, s. 26-28.

25. Kuźba Agnieszka Katarzyna, Edukacja artystyczna czyli jak mózg zarządza harmonijnym rozwojem. Bliżej Przedszkola 2020, nr 7/8, s. 4-9.

26. Kwiatkowska-Tybulewicz Barbara, "Tunel do sześcianu": art-based research w praktyce edukacji wyższej. Kultura i Edukacja 2022, nr 3, s. 188-203.

27. Lesser Ewa, Edukacja plastyczna : ta sama - nie taka sama. Życie Szkoły 2005, nr 10, s. 4-9.

28. Lipiec-Kuzańska Emilia, Szkoła artystycznej przyszłości. Dyrektor Szkoły 2023, nr 10, s. 22-24.

29. Łukasik Joanna M., Motywy wyboru zawodu nauczyciela przez studentów uczelni artystycznych. Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2021, nr 1, s. 63-75.

30. Malinowski Adam, Cele i treści edukacji plastycznej w kształceniu studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Kwartalnik Pedagogiczny 2017, nr 4, s. 134-138.

31. Morozewicz Marzanna, Obrazy autobiograficzne w arteterapii. Kultura i Edukacja 2019, nr 3, s. 217-227.

32. Musiał Halina, Artystyczne problemy. Przegląd Oświatowy 2006, nr 5, s. 18.

33. Nowak Zbigniew, Jak związać zerwaną nitkę? O edukacji artystycznej dzieci. Wychowanie Muzyczne 2022, nr 2, s. 14-22.

34. Ostrowicki Michał, Hipermedialny dialog w edukacji artystycznej. Edukacja i Dialog 2017, nr 09/10, s. 67-73.

35. Parol Joanna, Analiza filmu jako edukacja spojrzenia - wychowanie "dla filmu". Kwartalnik Pedagogiczny 2017, nr 4, s. 111-122.

36. Pawlic-Rafałowska Ewa, "Edukacja i kultura za pan brat" czyli STEAM-owo o projekcie "Otwarci na kulturę". Meritum 2022, nr 3, s. 24-29.

37. Ploch Leszek, Uzdolniona artystycznie osoba z niepełnosprawnością wobec problemu mobbingu w otoczeniu własnym. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2017, nr 4, s. 149-164.

38. Powierska Agnieszka, Tomasik Radek, W filmie, z filmem, o filmie i przez film - czyli edukacja w związku z kinem. Polonistyka 2018, nr 1, s. 14-17.

39. Pruszczyński Robert, Edukacja filmowa. Dyrektor Szkoły 2019, nr 8, s. 58-60.

40. Puścińska Anna, Od spotkania ze sztuką do wiarygodnej informacji : scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2019, nr 4, dod. Nowa Podstawa Programowa, s. 10-12.

41. Rechnio-Kołodziej Beata, Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym : (innowacja pedagogiczna). Remedium 2010, nr 7/8, s. 30-33.

42. Rutkowska-Sagata Agnieszka Dominika, Nauczyciel przedmiotów artystycznych w szkolnictwie zawodowym w świetle aktów prawnych. Kwartalnik Pedagogiczny 2017, nr 4, s. 195-203.

43. Rybicka Kornelia, Środowiskowe uwarunkowania odbioru dzieł filmowych. Język Polski w Liceum 2006/2007, nr 2, s. 22-31.

44. Sasin Magdalena, Sass Tamara, Modrzejewska-Świgulska Monika, Dynamika rozwoju działalności kobiecych grup artystycznych. Raport z badań jakościowych. Kultura i Edukacja 2020, nr 1, s. 162-179.

45. Stachyra Krzysztof, Łucjan-Kowalska Anita, Otwieranie przestrzeni w szkole do aktywności kreatywnej opartej na muzyce. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2020, nr 2, s. 24-33.

46. Stanowska Joanna, Pacynka - lalka przyjacielem nauczyciela w komunikacji i rozwijaniu kreatywności uczniów. Meritum 2022, nr 3, s. 8-16.

47. Stasiak-Wiórkiewicz Agnieszka, Cykliczne Akcje Plastyczne czyli jak twórczo spędzać przerwy w bibliotece. Biblioteka w Szkole 2017, nr 9, s. 21.

48. Szubielska Magdalena [i in.], Zajęcia edukacyjne towarzyszące wystawie a odbiór sztuki współczesnej przez dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne. Edukacja 2018, nr 2, s. 43-63.

49. Tomczuk Dorota, Film w edukacji językowej i kulturowej obcokrajowców. Języki Obce w Szkole 2018, nr 2, s. 27-30.

50. Wiśniewska Katarzyna, Kolorowy ptak - karnawałowa maska. Życie Szkoły 2019, nr 1, s. 47-48.

51. Wojda Joanna, Najtrudniejsze wyzwanie w pracy nauczyciela plastyki. Meritum 2022, nr 3, s. 51-57.

52. Wołosz Mariusz, Rola szkół artystycznych w kształtowaniu środowiska kulturowego Bytomia. Chowanna 2013, T. 2, s. 325-336.

53. Zakrzewska-Okrojek Agata, Edukacja filmowa w szkole. Polonistyka 2018, nr 1, s. 57-60.

54. Zalewska-Pawlak Mirosława, Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży - oczekiwania i zaniechania. Ruch Pedagogiczny 2015, nr 3, s. 115-121.

55. Żuchowski Piotr, Aulich Maria, Nie samą sztuką... Głos Nauczycielski 2009, nr 28, s. 5.

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Szkolnictwo i Oświata