Nauczyciel 45+ - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2013

KSIĄŻKI

1. Badawczy charakter pracy nauczyciela : wybrane obszary teorii i szkolnej pragmatyki / red. nauk. Barbara Dobrowolska. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011

2. Być nauczycielem - opiekunem - wychowawcą : między teoria a praktyką / red. nauk. Grażyna Durka, Ewa Murawska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012

3. Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces? / Marzena Frąckowiak. - Poznań : Wydawnictwo eMPi², 2010

4. Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela / pod red. Kazimierza Czerwińskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Wrocław] : Dolnośląska Szkoła Wyższa, cop. 2009

5. Jak być dobrym wychowawcą : autoewaluacja pracy wychowawczej, asertywność nauczyciela, skuteczne kierowanie klasą / Marek Grondas [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012

6. Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem / Ewa Sokołowska. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007

7. Jak przetrwać w szkole? : przewodnik dla nauczycieli / Sue Roffey ; [tł. z ang. Gabriel Zubowski, Ewa Niezgoda, Ewelina Błońska]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008

8. Jak przeżyć w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Reinhold Miller ; przekł. Ewa Marszał, Jerzy Zakrzewski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012

9. Kompetencje emocjonalne nauczyciela / Joanna Madalińska-Michalak, Renata Góralska. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2012

10. Kryzys w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków; Wydawnictwo Rubikon, 2009

11. Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów / Krystyna Duraj-Nowakowa. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2011

12. Lider zdrowia w edukacji - między wyzwaniem a zaniechaniem / Agnieszka Zalewska-Meler ; Akademia Pomorska. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2007

13. Multimedialne kompetencje nauczycieli / Aleksander Piecuch. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011

14. Myślenie o nauczycielu i jego edukacji : z rekonstrukcji światów edukacyjnych nauczycieli nauczycieli / Joanna Malinowska, Maria Jabłońska. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010

15. Nauczyciel - misja czy zawód? : społeczne i profesjonalne aspekty roli / red. Paweł Rudnicki, Barbara Kutrowska, Mirosława Nowak-Dziemianowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008

16. Nauczyciel : rozwój zawodowy i kompetencje / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010

17. Nauczyciel, trener, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2013

18. Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008 

19. Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej / Jolanta Szempruch. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

20. Nauczyciel wychowawca pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasiuk, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013

21. Nauczyciel z pasją : jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy / Christopher Day ; przekł. Tomasz Kościuczuk. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

22. Nauczycielu, nie wypalaj się! / Berta Strycharska-Gać. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009

23. Od pasji do frustracji : modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli / Grażyna Poraj. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009

24. Od teorii do praktyki : rozwój zawodowy nauczyciela / Christopher Day ; wstęp Tadeusz Lewowicki ; przekł. Joanna Michalak. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

25. Poznawcze potrzeby nauczycieli / Bartłomiej Gołek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010

26. Profesjonalizm w uczeniu : jak osiągnąć sukces / Beth Hurst, Ginny Reding ; z wprow. Andrzeja Janowskiego ; tł. Janusz Stawiński. - Warszawa Wolters Kluwer, 2011

27. Relaksacja w pigułce : jak zmniejszyć stres w pracy i życiu codziennym / Debra Lederer, Michael Hall; przekł. Grażyna Liwińczuk  - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

28. Rola nauczyciela we współczesnej szkole / Erich Petlák. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2008

29. Role współczesnego nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości społecznej / pod red. Krystyny Ferenz i Stefanii Walasek. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009

30. Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zbigniewa Bartkowiaka. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

31. Spostrzeganie niepowodzeń szkolnych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców / Beata Kozieł. - Katowice : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011

32. Standard kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów informatycznych / Beata Jakimiuk. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012

33. Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela / pod red. Justyny Mróz i Kingi Kalety. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012

34. Wartości kształcenia we współczesnej szkole / Małgorzata Bereźnicka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010

35. Wieloaspektowe pojmowanie roli zawodowej nauczyciela / Beata Pituła. - Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2008

36. Wsparcie społeczne w rozwoju zawodowym nauczycieli / Anna Szczęsna. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010

37. Współczesny nauczyciel : studium wypalenia zawodowego / Janusz Kirenko, Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

38. Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008

39. Zapiski starszego belfra czyli Warto uczyć się od innych / Piotr Sikorski. - Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2013

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Autorytet nauczyciela - możliwości i ograniczenia / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 8, s. 34-42

2. Autorytet nauczyciela - trudne wyzwanie współczesnej szkoły / Maria Leśniak // Nowa Szkoła. - 2008, nr 10, s. 38-40

3. Autorytet nauczyciela w percepcji licealistów / Patrycja Kaszubska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 7, s. 55-59

4. Awans zawodowy po latach... czyli Co dalej, nauczycielu dyplomowany? / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 24-25

5. Belfer - profesjonalista pilnie poszukiwany / Wiktoria Obidniak-Marciniak // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 33, s. 11

6. Być albo nie być - dylematy współczesnego nauczyciela / Tatiana Grabowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 9, s. 11-14

7. Cechy dobrego nauczyciela / Joanna Łukasik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 52-53

8. Cechy dobrego nauczyciela / Joanna Łukasik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 48-49

9. Cechy dobrego nauczyciela / Joanna Łukasik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 44-45

10. Ciekawość eksperta czy ekspercka ciekawość? / Zbigniew Krajewski // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 76-77

11. Co stresuje nauczycieli? / Monika Kończyk ; rozm. przepr. Barbara Ellwart // Przegląd Oświatowy. - 2008, nr 1, s. 6-7

12. Co zagraża nauczycielom? / Grażyna Poraj // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 42-50

13. Czego potrzebują nauczyciele? / Izabela Wrzesińska // Meritum. - 2008, nr 1, s. 34-35 

14. Empatia w pracy nauczyciela / Ewa Noemi Orłowska // Meritum. - 2010, nr 3, s. 28-30

15. Gdy chcieć to więcej niż móc... / Renata Gut // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 3, s. 26-30

16. Gdy dusza zostaje z tyłu / Jadwiga Radwańska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 47, s. 42-43

17. Humor - ważne wyposażenie każdego pedagoga / Maria Kmita // Życie Szkoły. - 2011, nr 9, s. 16-19 

18. Istnieje świat poza szkołą / Małgorzata Wirecka // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 14-22

19. Istota, zakres i skutki wypalenia zawodowego nauczycieli / Bogusław Śliwerski // Meritum. - 2012, nr 3 (26), s. 20-24

20. Jak Cię widzą w sieci : wirtualny obraz nauczycieli / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 32, s. 12

21. Jak nauczyciele radzą sobie z problemami wychowawczymi? : (z badań) / Monika Niżnik // Nowa Szkoła. - 2011, nr 2, s. 33-40

22. Jak płonąć, aby nie zgasnąć? - o wypaleniu zawodowym nauczycieli / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 28-31

23. Jakiego nauczyciela potrzebuje młodzież? / Patrycja Woźniak // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 10-11

24. Kierowanie konfliktem : ważna umiejętność interpersonalna nauczyciela / Dariusz Stankiewicz // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 3/4,  s, 44-47

25. Kim jest? Co wie i potrafi? - współczesny nauczyciel (mężczyzna) w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej : (zarys teoretyczny tematu) / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 1/2, s. 41-49

26. Komandosi emocji / Jacek Jakubowski ; rozm. przepr. Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 16-23

27. Kompetencje komunikacyjne nauczycieli / Maria Kocór // Kwartalnik Edukacyjny. - 2010, nr 4, s. 20-32

28. Kreatywność w pracy nauczyciela / Barbara Cygan // Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 14-17

29. Kryzys autorytetu nauczyciela / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 5, s. 25-31

30. Kryzys odpowiedzialności pedagoga / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 16-17

31. Mea culpa / Małgorzata Szymańska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 168-170

32. Misja wpisana w zawód? : etos i status współczesnych ludzi nauki w Polsce / Anna Datko // Kultura i Edukacja. - 2012, nr 2, s. [107]-125

33. Mobbing wśród nauczycieli / Ewa Grzesiak // Życie Szkoły. - 2011, nr 4, s. 14-22

34. Nauczanie resylencji w klasie / Carmel Cefai ; tł. Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole 4-6. - 2012/2013, nr 4, s. 7-21

35. Nauczycie w ogniu krytyki / Anna Kałuba-Korczak // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 4 (32), s. 54-55

36. Nauczyciel - differencja specifica czyli Jak nas piszą / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 2, s. 94-104

37. Nauczyciel - sędzia czy mediator? / Barbara Hoffmann // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 50, s. 25-26

38. Nauczyciel - zawód bez spełnienia? / Stefan M. Kwiatkowski ; rozm. przepr. Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 26, s. 5

39. Nauczyciel pod lupą / Małgorzata Barańska // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 3, s. 25-27

40. Nauczyciel w dzisiejszych czasach / Ewa Sygulla // Nowa Szkoła. - 2010, nr 3, s. 33-37

41. Nauczyciel w szkolnej codzienności czyli Kłopoty z niepowtarzalnością szkolnego dnia / Joanna Łukasik // Nowa Szkoła. - 2009, nr 9, s. 35-41

42. Nauczyciel w szkolnym tyglu / Aleksandra Lorenc-Steinmec // Psychologia w szkole. - 2012, nr 2, s. 119-125

43. Nauczyciel z charakterem / Iwona Majewska-Opiełka ; rozm. Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 6-13

44. Nauczyciela portret... z raportu / Magdalena Nowakowska // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 57-62

45. Nauczyciele jako podmiot w sieci / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 9/10, s. 68-71

46. Nauczyciele kończący karierę zawodową / Bohumira Lazarová ; tł. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 14-18

47. Nauczyciele na trudnym rynku pracy - skazani na... sukces? / Jan Fazlagić // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 6-7

48. Nauczycielem być / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2011, nr 9, s. 51-53

49. Obraz siebie : nauczyciele o sobie w pamiętnikach / Joanna Łukasik // Edukacja. - 2011, nr 4, s. 36-48

50. Obyś belfrów oceniał czyli O ocenie przy nauczyciela trochę przewrotnie - zastosowanie TOC w pracy dyrektora szkoły / Dominika Warska // Meritum. - 2012, nr 1 (24), s. 29-30

51. Oczekiwania wobec nauczycieli w XXI wieku. Cz. 1 / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s. 16-18

52. Oczekiwania wobec nauczycieli w XXI wieku. Cz. 2 / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 9-10

53. Odnowione spojrzenie na standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej / Maciej M. Sysło // Meritum. - 2011, nr 3, s. 87-93

54. Oswajanie stresu / Małgorzata Łuba // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 48, s. 52-54

55. Pokonać stres zawodowy / Małgorzata Stańczyk // Życie Szkoły. - 2013, nr 10, s. 34-36

56. Potrzeba przygotowania nauczycieli do rozwiązywania narastających problemów społeczno-wychowawczych / Edward Maliszewski // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 12, s. 35-37

57. Pozycja nauczyciela w Europie / Dorota Maciejuk // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11/12, s. 58-61

58. Problemy tożsamości zawodowej nauczycieli / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 14-20

59. Rozwój osobisty nauczyciela czyli Tędy droga. Cz. 1 / Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 51-58

60. Samoświadomość rozwojowa nauczyciela / Barbara Rokicka // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 20, s. 59-61

61. Skuteczna motywacja nauczyciela / Marzena Frąckowiak // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 28, s. 50-53

62. Sposoby na spokój /Ewa Kaian Kochanowska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 125-133

63. Stres w pracy nauczyciela / Urszula Stępień // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 62-65

64. Studia z technik relaksacyjnych / Lesław Kulmatycki, Agnieszka Surynt, Katarzyna Torzyńska // Lider. - 2010, nr 4, s. 22-24

65. Sukces czy porażka? : kilka refleksji / Joanna Gregorczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 2, s. 37-38

66. Syndrom wypalenia zawodowego problemem współczesnego nauczyciela - mit czy rzeczywistość? / Monika Chorab // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 1, s. 4-5

67. Syndrom wypalenia zawodowego w zawodzie nauczycielskim / Rafał Cichoński // Lider. - 2010, nr 5, s. 19-21

68. Szukaj swoich mocnych stron / Renata Kaczyńska-Maciejowska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 23-29

69. TALENT - dar czy zadanie? / Sławomir Chrost // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 40-42

70. Trudna sprawa - autorytet : jak być idolem i "przewodnikiem" dla uczniów w dzisiejszej szkole / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 10-12 

71. Trudności w zawodzie nauczyciela / Monika Wieczorek // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 38-41

72. Upadają autorytety - gdzie szukać nowych? / Sławomir Maciejewski // Nowa Szkoła. - 2010, nr 6, s. 10-19

73. Uwarunkowania działalności innowacyjnej nauczycieli / Małgorzata Podolak // Kwartalnik Edukacyjny. - 2008, nr 3/4, s. 38-43

74. Wolnoć, Tomku, w swoim domku... / Grażyna Jańczyk // Nowa Szkoła. - 2013, nr 8, s. 18-20

75. Work-life balance - jak się bronić przed wypaleniem / Jadwiga Radwańska // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 38-47

76. Współdziałanie czy rywalizacja? : o sztuce kapitału społecznego nauczycieli / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. - 2011, nr 7, s. 8-16

77. Wypalenie zawodowe - zarys zjawiska / Radosław Mysior // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 12, s. 9-10

78. Wypalenie zawodowe czyli Dr Jekyll i Mr Hyde / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 48-49

79. Wypalenie zawodowe i stres pracowników placówek resocjalizacyjnych / Maciej Bernasiewicz, Andrzej Czerkawski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 21-26

80. Zadowolenie z pracy i samopoczucie zawodowe / Magdalena Woynarowska-Sołdan // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 30, 32-34

81. Zapiski starszego belfra czyli Warto uczyć się od innych / Piotr Sikorski. - Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2013.

82. Złapać drugi oddech / Natalia Krzysztof Minge // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 48, s. 14-16

83. Zrównoważony rozwój - wyzwanie dla edukacji / Peter Atkins ; tł. Marek Orlik // Chemia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 32-38

84. Zwierciadło pedagogicznego oporu - autoportret nauczyciela. Cz. 2 / Jacek Kurzępa // Remedium. - 2008, nr 7/8, s. 8-10

 

 
Oprac. Dorota Salamon

 

Powrót do Szkolnictwo i Oświata