Józef Piłsudski - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1935–2014

KSIĄŻKI

1. 22 stycznia 1863
/ Józef Piłsudski. - [Warszawa] : Agencja Wydawnicza i Reklamowa Akces, [2013]


2. Bibuła
/ Józef Piłsudski. - Warszawa : Jirafa Roja, 2009


3. Filozofia czynu
: światopogląd Józefa Piłsudskiego / Bohdan Urbankowski. - Warszawa : Wydawnictwo Pelikan, 1988


4. Idea Polski
/ Władysław Grabski. - Wyd. 2. - Warszawa : Skład Główny w Domu Książki Polskiej, 1935


5. Jak to z Kopcem im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zawadach było?
: wspomnienia / Czesław Dylewicz ; wstęp i oprac. Adam Krzeski ; posł. Rafał Dmowski. - Siedlce : PTTK Oddział "Podlasie", 2008


6. Józef Piłsudski -
legendy i fakty / Daria i Tomasz Nałęcz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987


7. Józef Piłsudski
: 1867-1935 / Andrzej Garlicki. - Wyd. 1 (IV). - Warszawa : Wydawnictwo Znak, 2008


8. Józef Piłsudski
/ Janusz Cisek. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2007


9. Józef Piłsudski
: Naczelnik Państwa Polskiego 14 XI 1918 - 14 XII 1922 / Marian Marek Drozdowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2008


10. Józef Piłsudski
/ Przemysław Bandel. - Poznań : Wydawnictwo Publicat, [2009]


11.Józef Piłsudski
: twórca wolnej Polski / [red. Katarzyna Beliniak et al.]. - Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2007


12. Józef Piłsudski
/ Włodzimierz Suleja. - Wyd. 2 przejrzane. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995

13. Józef Piłsudski 1867-1935 : życiorys / Zbigniew Wójcik. - Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2008

14. Józef Piłsudski i jego legenda
/ pod red. Antoniego Czubińskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988


15. Józef Piłsudski o sobie
: z pism, rozkazów i przemówień komendanta / zebrał
i wydał Z. Zygmuntowicz. - Warszawa : Omnipress, 1989

16. Józef Piłsudski w Krakowie
: 1896-1935 / Józef Buszko. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990


17. Józef Piłsudski w opiniach polityków i wojskowych
/ wyboru dokonał i wstępem opatrzył Eugeniusz Kozłowski ; [Wincenty Witos et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1985


18. Kobiety w życiu Marszałka Piłsudskiego
/ Iwona Kienzler. - Warszawa : Bellona, cop. 2012


19. Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926-1939
/ Heidi Hein-Kircher ; tł. z niem. Zdzisław Owczarek. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2008


20. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej
/ Włodzimierz Wójcik. - Wyd. 2 rozsz. - Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1987


21. Legiony Polskie 1914-1918
/ Wacław Lipiński. - Białystok : Łuk, 1990


22. Lepszy dzień nie przyszedł już
/ Aleksandra Ziółkowska-Boehm. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 2012


23. Litwa Sienkiewicza, Piłsudskiego, Miłosza
/ Maciej Kledzik. - Łomianki ; Dziekanów Leśny : Wydawnictwo LTW, 2014


24. Marszałek Józef Piłsudski
/ Jan Sikora. - Marki : Wydawnictwo Michalineum, 2003


25. Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935)
/ [tekst Marek Gałęzowski]. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013


26. Marszałek Piłsudski i Polacy w obronie Europy - cud nad Wisłą 1920
/ Józef Szaniawski ; przedm. Radosław Sikorski. - Warszawa : Ex Libris Galeria Polskiej Książki, 2007


27. Miłości marszałka Piłsudskiego
/ Ludwik Malinowski. - Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 1997


28. Miły wodzu mój!...
: wiersze o marszałku Józefie Piłsudskim / wstęp i wybór wierszy Jolanta Kowalczykówna. - Pabianice : Tuvex, cop. 1993


29. Moje spotkania z Marszałkiem
/ Janusz Zakrzeński. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, 2002


30. Myśl wychowawczo-szkoleniowa Marszałka Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1935
/ Marek Sikorski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005


31. Myśli i wypsknięcia
/ Józef Piłsudski. - Warszawa : Wydawnictwo MG, cop. 2010


32. Myśli, mowy i rozkazy
/ Józef Piłsudski ; wybrał i wstępem opatrzył Bohdan Urbankowski. - Warszawa : Wydawnictwo Kwadryga : Wydawnictwo Spółdzielcze CZS "Samopomoc Chłopska", 1989


33. Nadzieje i złudzenia
: legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej / Włodzimierz Wójcik. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1978


34. O państwie i armii. 1, Wybór pism
/ Józef Piłsudski ; wybrał i oprac. Jan Borkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985


35. O państwie i armii. 2, W świetle wspomnień i innych dokumentów
: [aneks] / Józef Piłsudski ; wybrał i oprac. Jan Borkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985


36. Ognista kula
: obrazki z dzieciństwa Józefa Piłsudskiego / Witold Kowalski. - Poznań : Wydawnictwo Media Rodzina, cop. 2002


37. Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego
/ Mieczysław Lepecki ; [oprac. nauk. i przedm. Andrzej Garlicki]. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989


38. Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918
/ Jan Molenda. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1980


39. Piłsudski
/ [aut. Katarzyna Fiołka]. - Warszawa : Buchmann, cop. 2010


40. Piłsudski i sanacja w oczach przeciwników
: sądy i świadectwa współczesnych : wybór z pamiętników i publicystyki / wstęp i wybór tekstów Marian Leczyk. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987


41. Piłsudski i tradycja
/ Alina Kowalczykowa. - Chotomów : "Verba", 1991


42. Piłsudski, Sikorski... Mikołajczyk
/ Tadeusz Kisielewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991


43. Pod rządami Marszałka
/ Andrzej Garlicki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994


44. Polska i trzy Rosje
: studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku) / Andrzej Nowak. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2008


45. Polska jest jak obwarzanek
/ Mariusz Urbanek. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1988


46. Ponura prawda o Józefie Piłsudskim
/ Henryk Pająk. - Lublin : Wydaw. Retro, 2005


47. Poznańskie i Piłsudski
/ Zbigniew Dworecki. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008


48. Przewrót majowy
/ Andrzej Garlicki. - Warszawa : Czytelnik, 1978


49. Przewrót majowy 1926
: w relacjach i dokumentach / wstęp i wybór tekstu Eugeniusz Kozłowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987


50. Rok 1863
/ Józef Piłsudski ; wstęp i oprac. Stefan Kieniewicz. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1989


51. Rok 1920
/ Józef Piłsudski. Pochód za Wisłę / Michaił Tuchaczewski ; [przeł. Antoni Bogusławski ; posł. opatrzył Andrzej Garlicki]. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1989


52. Rządy Józefa Piłsudskiego w latach 1926-1935
: studium prawne / Tadeusz Smoliński. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1985


53. Siwy strzelca strój - rzecz o Józefie Piłsudskim
/ Zenon Janusz Michalski. - Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988


54. Siwy strzelca strój - rzecz o Józefie Piłsudskim
/ Zenon Janusz Michalski. - Wyd. 2. - Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989


55. Strzępy meldunków
/ Felicjan Sławoj Składkowski ; przedm. opatrzył Andrzej Garlicki. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1988


56. Tajemnica Piłsudskiego
/ Mieczysław Pruszyński. - Wyd. 2. - Warszawa : BGW, 1997


57. U źródeł obozu belwederskiego
/ Andrzej Garlicki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978


58. U źródeł obozu belwederskiego
/ Andrzej Garlicki. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983


59. Victoria polska :
Marszałek Piłsudski w obronie Europy / Józef Szaniawski ; przedm. "Bóg - Honor - Ojczyzna" - Tadeusz Płoski. - Warszawa : "Ex Libris" Galeria Polskiej Książki, 2010


60. W blasku legendy
: kronika poetycka życia Józefa Piłsudskiego / oprac., noty i posł. Krzysztof A. Jeżewski. - Paris : Editions Spotkania, 1988


61. W cieniu marszałka Piłsudskiego
: szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej / Andrzej Micewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1968


62. Walery Sławek
: (1879-1939) : zarys biografii politycznej / Jerzy Marek Nowakowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988


63. Warszawa, maj 1926
/ [wybór i oprac. Agnieszka Knyt]. - Warszawa : Fundacja Ośrodka Karta, 2006


64. Wojna 1920
: dramat Piłsudskiego / Mieczysław Pruszyński. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Graf Punkt, 1999


65. Wspomnienia
/ Aleksandra Piłsudska. - Warszawa : Novum, 1989


66. Wybór pism
/ Józef Piłsudski ; wstęp Włodzimierz Suleja, Krzysztof Polechoński ; wybór i oprac. Włodzimierz Suleja. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999


67. Z Sulejówka do Belwederu
/ Andrzej Garlicki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza RSW Prasa-Książka-Ruch, 1990

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM I ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. "Ja wiem, com dla Polski uczynił"
- scenariusz spektaklu prezentującego postać marszałka Józefa Piłsudskiego / Anna Staszewska-Sagan, Małgorzata Kadłubowska // W: Uroczystości szkolne - S. 64-75


2. Ja wiem, com dla Polski uczynił
: montaż słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // W: Wszystko gra - S. 282-284


3. Jak to kiedyś Marszałek do Siedlec przyjeżdżał
/ Sławomir Kordaczuk ; rozm. przepr. Marcin Mazurek // Prestiż. - 2012, nr 3, s. 8-9


4. Józef Piłsudski - między popularnością a kultem
/ Piotr Okulewicz // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 18-28


5. Niepodległa i Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego
: (gra dydaktyczna) / Monika Majdanik // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 5, s. 9-10


6. "Od uwielbienia do negacji"
- Józef Piłsudski w podręcznikach historii w szkole powszechnej (podstawowej) w II RP i okresie stalinowskim PRL / Henryk Składanowski // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 30-38


7. Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w podręcznikach szkolnych
/ Adam Suchoński, Marek Białokur // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 3, s. 17-40


8. Rola Józefa Piłsudskiego w rozwoju kultury fizycznej w Polsce i w powołaniu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego
/ Kajetan Hądzelek [et al.] // Lider. - 2009, nr 12, s. 5-6


FILMY

1. 1920 Bitwa warszawska
/ reż., scen. Jerzy Hoffman ; scen. Jarosław Sokół. - Warszawa : TiM, 2012 (DVD 110 min)

2. Józef Piłsudski. - Edycja 2008 Biuletyn IPN. - Warszawa : Filmoteka Narodowa : Instytut Pamięci Narodowej, 2008
(DVD 65 min)

3. Legenda pamięci Józefa Piłsudskiego
// W: Historia 7 / scen. i real. Mikołaj Haremski [et al.]. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", cop. 1976-1990 (VHS 23 min)

4. Marszałek Józef Piłsudski
: człowiek, który dał nam wolność / real. Adam Rogala. - Warszawa : TiM, cop. 2009 (DVD 66 min)Oprac. Anna Mirońska

Powrót do Bibliografie osobowe