Regionalia

 

WIEDZA O REGIONIE /Mazowsze, Podlasie/

Bibliografia archeologiczna Mazowsza / red. Jerzy Antosiewicz. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1970

Dwory szlacheckie na Mazowszu / tekst i rys. Andrzej Zalewski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki przy współpr. Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego, 1996

Dzieje Sokołowa Podlaskiego i jego regionu : praca zbiorowa / pod. red. Józefa Kazimierskiego. - Warszawa : PWN, 1982

Geneza i rozwój miast mazowieckich / Stanisław Pazyra. - Warszawa : PWN, 1959

Grodziska Mazowsza i Podlasia w granicach dawnego województwa warszawskiego / napisali Irena Górska, Ludmiła Paderewska i in. - Wrocław, 1976

Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce : powiat Mińsk Mazowiecki - woj. Warszawskie / Albin Cabaj. - Wrocław : „Ossolineum", 1973

Kołbielskie obrazki muzyczne / oprac. Tadeusz Krystyniak. - Warszawa, 1963

Konspiracyjny ruch ludowy na Mazowszu 1939 - 1924 / Kazimierz Przybysz. - Warszawa, 1977

Krótko o towarzyszach / Paweł Reczek. Specjalnie dla Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Mińsku Mazowieckim, [2018]. - s. 84

Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia / Jacek Żabicki. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2010

Ludowe wojsko polskie w województwie siedleckim 1944 - 1945 / Jerzy Strychalski. - Siedlce, 1983

Mała ojczyzna : kultura, edukacja, rozwój lokalny / red. nauk. Wiesław Theiss. - Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak", 2001

Mazowsze / Florian Plit. - Warszawa, 1995

Mazowsze : krajobraz i architektura. - Warszawa, 1971

Mazowsze : tradycja i współczesność / red. Grzegorz Kaliński, współpraca Tomasz Jendryczko. - Warszawa, 1999

Mazowsze mały przewodnik / Tomasz Chudziński, Janusz Żmudziński. - Warszawa, 1978

Mazowieckie szkice / Tadeusz Graczyński. - Warszawa : „Sport i Turystyka", 1958

Miejsca i pamiątki związane z wydarzeniami historycznymi w Warszawie i na Mazowszu / tekst Wiesława i Andrzej Zalewscy. - Warszawa : Centrum Promocji Turystycznej Regionu Mazowsze przy WOW „Wisła", [b. r. wyd.]

Mój wrzesień : wspomnienia z kampanii 1939 rok / Stanisław Truszkowski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa, 1959

Na Podlasiu : gawędy krajoznawcze / Józef Kaczmarek. - Warszawa : WSiP, 1980

Na tropach archeologicznych tajemnic Mazowsza / Zdzisław Skrok. - Warszawa, 1980

Nadbużański Park Krajobrazowy / Kot Henryk, Starczewski Cezary. - Siedlce : Zakład Nadań Ekologicznych „Ekos", 1996

Niezależna Partia Chłopska na Mazowszu 1924 - 1927 / red. Benon Dymek i in. - Warszawa, 1965

Odgłosy Rewolucji Październikowej na Mazowszu i Podlasiu : praca zbiorowa. - Warszawa, 1970

Okręg Siedlecki 1942 - 1944 : z walk PPr, GL i AL / red. Benon Dymek. - Warszawa : 1977

Po pałacach i dworach Mazowsza : przewodnik / Tadeusz Stefan Jaroszewski, Waldemar Baraniewski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995

Po pałacach i dworach Mazowsza : przewodnik. Cz. 2 / Tadeusz S. Jaroszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996

PPR na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu 1942 - 1948. Materiały z sesji historycznych poświęconych XX rocznicy powstania PPR. - Płock - Ursus - Mińsk Mazowiecki : Warszawski Komitet Wojewódzki PZPR, 1962

Prace archiwalno - konserwatorskie / red. Urszula Głowacka - Maksymiuk. - Siedlce, 1977

Powstanie styczniowe na zachodnim Mazowszu : praca zbiorowa / pod. red. Anny Słoniowej. - Warszawa,1987

Przyroda województwa siedleckiego : praca zbiorowa / pod. red. Henryka Kota. - Siedlce : Urząd Wojewódzki. Wydział Ochrony Środowiska, 1995

Rewolucja 1905 - 1907 na Mazowszu i Podlasiu : praca zbiorowa / red. komitet Benon Dymek i in. - Warszawa, 1968

Rocznik Mazowiecki / red. St. Berezowski, W. Doroszewski i in.; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych. - Warszawa : K i W, 1969 - 1987. - T. 2 - 9

Rocznik Mazowiecki. T. 10 / kol. red. Józef Kazimierski i in. - 1998

Rocznik Mazowiecki. T. 11 / kol. red. Józef Kazimierski [i in.]. - Warszawa : Wydaw. DiG, 1999

Rocznik Mazowiecki. T. 12 / kol. red. Józef Kazimierski [i in.]. - Warszawa : Wydaw. DiG, 2000

Ruch ludowy na Mazowszu Kurpiach i Podlasiu : materiały z sesji popularnonaukowej. - Warszawa, 1975

Ruch ludowy w siedleckim / Tomasz Szczechura. Warszawa, 1984

Siedlce. Plan miasta, skala 1:10000. - Siedlce, 1994

Siedlce. Informator turystyczny. - Siedlce, 1983

Siedlce w dawnej pocztówce / Bogusław Mitura. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Samorządowe, 1996

Siedlce znane i nieznane / [pomysłodawczyni albumu Agnieszka Janiszewska ; aut. zdj. Aneta Abramowicz et al.]. - Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2009

Szkoła siedlecka w okresie okupacji hitlerowskiej 1939 - 1944 / Aniela Zawadzka. - Warszawa : PWN, 1986

Szlakiem Henryka Sienkiewicza / Maria Korniłowiczówna. - 1984

Szlakiem zabytkowych kościołów w okolicach Warszawy / tekst Andrzej Zalewski; zdjęcia K. Jabłoński. - Warszawa : Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej Agencja „Mufa", 1995

Szlakiem zabytków na Mazowszu. - Bydgoszcz : Wydaw. MERITUM, [b. r. wyd.]

Szlakiem zabytkowych kościołów w okolicach Warszawy / tekst Andrzej Zalewski; zdjęcia K. Jabłoński. - Warszawa : Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej Agencja „Mufa", 1995

Szumcie wierzby / Franciszek Mówiński. - Warszawa : „Czytelnik", 1972

Taniec ludowy na Mazowszu / Grażyna Dąbrowska. - Warszawa, 1980

Trud pierwszych lat : wspomnienia Mazowszan / red. Benon Dymek i in. - Warszawa, 1981

W szlacheckim zaścianku / Tadeusz Krawczak . - Warszawa, 1993

Walki rewolucyjne na Mazowszu w latach 1917 - 1921. - Warszawa, 1967

Warmia, Mazury, Podlasie/ Florian Plit.  - Warszawa, 1997

Wędrówka mazowiecka pierwsza : w krainie lasów i pól, na pograniczu Mazowsza i Podlasia : przewodnik krajoznawczy w formie opowieści napisany, a po magicznych i egzotycznych miejscach znanych i nieznanych prowadzący / Herz Lechosław. - Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Rewasz", 2001

Województwo mazowieckie = the mazovia Provence : panorama; kultura, turystyka = culture, tourism; gospodarka = economy. Warszawa : Mazowiecki Urząd Marszałkowski, 1999

Województwo siedleckie : rys historyczny / oprac. „VIGO" - zał. do kalendarza wojewódzkiego. - Siedlce, 1997

Województwo siedleckie / Tadeusz Kamiński. - Warszawa, 1979

Województwo warszawskie : studium ekonomicznej struktury regionalnej / Andrzej Wróbel. - Warszawa, 1960

Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu / Janusz Szczepański. - Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, 1995

Żydzi w Siedlcach 1850-1945 / Edward Kopówka. - Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2009

 

POWIAT  MIŃSKI

 

Bitwa pod Mińskiem Mazowieckim : 13 września 1939 r. / Jerzy Strychalski. - Siedlce : CKiS Sokołów Podlaski, 1989

 

Małe ojczyzny : historia gminy Kołbiel / Leszek Zugaj, Adam Budyta. - Lublin ; Kołbiel : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kołbielskiej, 2006

 

Mińsk Mazowiecki i okolice na dawnej fotografii : (Mińsk Mazowiecki i okolice w zbiorach ikonograficznych Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego) / [red. Tomasz Adamczak et al.] ; Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego i Fotopia. - Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego : Fotopia, 2009

 

Mińsk Mazowiecki i okolice : przewodnik turystyczno-krajoznawczy / [fot. Paweł Ajdacki et al.] - Mińsk Mazowiecki : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział, 2008.

 

Pomniki, płyty i tablice pamiątkowe na terenie powiatu mińskiego. Zeszyt 1 / pod. red. Janusza Kuligowskiego. - Mińsk Mazowiecki, 2006

 

Pomniki, płyty i tablice pamiątkowe na terenie powiatu mińskiego : informator. Z. 2, Miasto Mińsk Mazowiecki (cz. 2 szkoły), gminy: Dębe Wielkie, Latowicz, Stanisławów / pod red. Janusza Kuligowskiego. - Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 2007

 

Powiat miński / [cz. informacyjna powstała we współpracy z Leonem Jurkiem i Tadeuszem Błaszczakiem ; fot. Przemysław Piątkowski et al. ; tł. Diana Malinowska ; Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim]. - Mińsk Mazowiecki : Agencja Wydawnicza Pro-Min, cop. 2002

 

Powiat miński / Starostwo Powiatowe. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Reklamowe RENOMA, 2000. - 96 s.

 

Powiat miński : zapraszamy = welcome : mapa powiatu = commune map = carte du district. - 1:70 000. -  Warszawa : DAUNPOL Sp. Z o. o. Wydaw. Kartograficzne, 2000. - 1 mapa

 

Rocznik Kałuszyński / red. Maria Bartosiak [i in.]. - Kałuszyn : Towarzystwo Przyjaciół Kałuszyna, 2001

 

Rocznik Kałuszyński / red. Maria Bartosiak [i in.]. - Kałuszyn : Towarzystwo Przyjaciół Kałuszyna, 2001 - 2003. - zeszyt 1 - 3

 

Siennica i okolice / [zesp. red. Scholastyka Bartoszczak et al.]. - Siennica : [s.n.], 2002

 

Skarby Mazowsza : folklor kołbielski / Aneta Bartnicka. - Sufczyn : nakł. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Sufczyn i Okolic, 2008

 

Szkoła w Wielgolesie - zarys dziejów :  Ród Wyleżyńskich / Zdzisław Ćmoch. - Wielgolas, 2004

 

Szkoła w Wielgolesie 1807-2007 czyli O wydarzeniach i ludziach stąd prozą ksiąg kilkoro / Zdzisław F. Ćmoch ; [przedm. opatrzyła Roma A. Piłatkowska]. - Wielgolas : Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich, 2007

 

W służbie wsi i kraju. W setną rocznicę powstania Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy / Praca zbiorowa. - Warszawa : ZSW, 1966. - 374 s.

 

Zdzisław Ćmoch : Szkoła Podstawowa w Transborze - zarys dziejów. - Transbór, 2004

 

Zdzisław Ćmoch : Ochotnicza Straż Pożarna w Transborze 1914 - 2004. - Transbór, 2004

 

Zdzisław Ćmoch : O religii Słowian i pewnym bóstwie. - Transbór, 2005

 

Miejsca Pamięci Narodowej w powiecie mińskomazowieckim / oprac. Tadeusz Swat

 

Majewski Wiesław : Dębe Wielkie - Iganie 1831. - 1969

 

Puciata - Pawłowska Jadwiga : Konstant Leszczka : życie i twórczość. - 1980

 

Mrozy : przewodnik po gminie / tekst i oprac. Danuta Grzegorczyk; zdjęcia Eugeniusz Karpiński, Zbigniew Santorek. - 2001

 

Mrozy. Moja mała ojczyzna / oprac. Barbara Rolf, Elżbieta Sekular. - Mrozy, 1997. - 36 s.

 

XII [dwunasty] Zjazd Sienniczan : Siennica 15 -16 czerwca 1996 / Zarząd Koła Sienniczan. - Kielce : Wydawnictwo Pedagigiczne ZNP, 1996. - 143 s.

 

XI jubileuszowy Zjazd Sienniczan. - 1992

 

Ziemia mińska na drodze do niepodległości 1914-1921 / Joanna Cygan, Wiktor K. Cygan. - Warszawa : Wydawnictwo Barwa i Broń ; Mińsk Mazowiecki : Muzeum Ziemi Mińskiej, 2008.

 

 

MIŃSK MAZOWIECKI (miasto)

 

Absolwenci Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim z lat 1942-2007 / [oprac. Stefan Stępniewski]. - [Mińsk Mazowiecki] : [Zespół Szkół Ekonomicznych] : [Poligrafia Wydawnictwo "Żelazo"], [2007]

 

Historia i teraźniejszość Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim / [oprac.] Stefan Stępniewski. - Mińsk Mazowiecki : Zespół Szkół Ekonomicznych : Poligrafia Wydawnictwo "Żelazo", 2007

 

585 lat Mińska Mazowieckiego / red. Janusz Kuligowski. - Mińsk Mazowiecki, 2006

 

Mińsk Mazowiecki na dawnej pocztówce / Janusz Kuligowski, Mariusz Dzienio ; Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. - Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 2000

 

Pomniki, płyty i tablice pamiątkowe na terenie powiatu mińskiego : informator. Z. 3, Miasto Mińsk Mazowiecki (cz. 3 : kościoły, cz. 1), cmentarz parafialny w Mińsku Mazowieckim / [aut. z. Tomasz Adamczak, Alicja Gontarek, Damian Sitkiewicz] ; Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. - Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 2008

 

Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Informator. - Mińsk Mazowiecki, 2006

 

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim 1916 - 2006 - Jubileusz 90-lecia.

 

Księga jubileuszowa 1994 - 2004. Selezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim

 

30 lat Szkoły Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim 1974/75 - 2004/2005. - Mińsk Mazowiecki, 2005

 

Mechanika Szkolna Brać... 1944 - 2004. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. - Mińsk Mazowiecki, 2004

 

1984 - 2004. 20 lat Sanktuarium Św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim. Kalendarz 2004

 

40 lat Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego (1962 - 2002). Jednodniówka TPMM. - Mińsk Mazowiecki 2002

 

Pałac w Mińsku Mazowieckim - jego przeszłość i teraźniejszość / oprac. Anna Ciszewska. - Mińsk Mazowiecki, 1997 - 2002

 

Mińsk Mazowiecki : plan miasta, skala 1 : 10000. - 1991

 

Mińsk Mazowiecki i okolice - folder. - 1974. - Informacja turystyczna, zabytki, szkic

 

Mińsk Mazowiecki. Zestaw pocztówek.

 

Chełmońska-Szczepankowska Michalina : Poezje / oprac. red. i korekta Piotr Szczepankowski - Chełmoński. - Bełchatów. Niepokalanów : Drukarnia Ojców Franciszkanów, 2000. - 215 s.

 

Mińsk Mazowiecki 575 lat / Urząd Miejski. - Bydgoszcz : Wydawnictwo „Journal" 1996. - 29 s.

 

Mińsk Mazowiecki : informator miejski 1994. - [wyd. 2 zaktual.]. - 1994

 

Mińsk Mazowiecki : oficjalny informator miejski. - 1993

 

Dzieje Mińska Mazowieckiego 1421 - 1971. - Warszawa : K i W, 1976. - 442 s.

 

Rocznik Mińskomazowiecki / red. Janusz Kuligowski, Krzysztof Szczypiorski. - Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 1992 - 2004. - Zeszyt 1 - 11

 

Rocznik Mazowiecki. / kol. red. Józef Kazimierski [i in.]. - Warszawa : Wydaw. DiG, 1999 - 2000. - T. 11 - 12

 

Kuligowski Janusz, Dzienio Mariusz : Mińsk Mazowiecki na dawnej pocztówce. - Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 2000. - 88 s.

 

10 lat funkcjonowania Samorządu Terytorialnego miasta Mińsk Mazowiecki 1990 - 2000. - Mińsk Mazowiecki : Zarząd Miasta, 2000. - 68 s. - mapy, analizy porównawcze

 

Szlaki turystyczne okolic Mińska Mazowieckiego. Przewodnik cz. 1 / oprac. Paweł Aniszewski

 

Materiały sesji popularnonaukowej / Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. - Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 1964

 

Monografia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Hanki Sawickiej w Mińsku Mazowieckim / kom. red. Lidia Chmielińska i in. - Mińsk Mazowiecki, 1984. - 68 s.

 

Nasza szkoła (fragmenty historii) : I Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej 1916 - 1996. - Mińsk Mazowiecki, 1996

 

Samorząd miejski miasta Mińsk Mazowiecki. I kadencja 27.05.1990 - 19.06.1994

 

Kronika Działalności Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego 1962 - 1983 / pod. red. Leokadii Sadomskiej. - Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 1985. - 19 s.

 

Rozwój oświaty i kultury w mieście Mińsku Mazowieckim i na terenie powiatu mińskiego od XVI wieku do 1970 roku / oprac. W. Pleńkowski

 

Mińsk Mazowiecki - historia. Ziemia Mińska od końca XVIII wieku do zakończenie II wojny światowej na tle ogólnonarodowych przemian i wydarzeń / oprac. Piotr Wierzchowski. - 1978/79. - maszynopis

 

W dolinie rzeki Srebrnej / oprac. Sebastian Trzeciak - ucz. SP Nr 2 Mińsk Mazowiecki, 1997. - Praca na konkurs „Poznajemy Ojcowiznę"

 

Wartości Europy / Paweł Reczek. Specjalnie dla Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w  Mińsku Mazowieckim, [2018]. - s. 14

 

Konstanty Rudzki i Mińsk Mazowiecki // w: Bocheński A. : Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego. - T. 2, s. 280 - 283

 

Podstawowe informacje o mieście Mińsk Mazowiecki. - 1995

 

Raport o stanie miasta Mińsk Mazowiecki wg stanu na dzień 31 grudnia 1993. - Mińsk Mazowiecki, 1994

 

 

TWÓRCY REGIONALNI

 

Barszczewska Anna : Nieopatrzność. - 1991

 

Chróścielewski Tadeusz : Klechdy i opowiedania srebrem pisane. - Mińsk Mazowiecki : Gazeta Samorządowa „MIM". Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 1992. - 41 s.

 

Chróścielewski Tadeusz : Dwa opowiadania. - 1997

 

Historia Prawdziwa o tym jak król Zygmunt Waza wraz z królową Konstancja pamięć wiernego syna Rzeczpospolitej Podkanclerza de Mińsko Mińskiego w jego rodzinnym mieście uroczyście uczcili przez urodzonego Tadeusza Chróścielewskiego herbu Bończa spisana. - 1980

 

Szczypiorski Krzysztof : Wizerunek. - Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 1999. - 65 s.

 

Szczypiorski Krzysztof : Stoję nad srebrną. - Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 2001. - 62 s.

 

Wiercińska Janina : Andriolli. Opowieść biograficzna. - Warszawa : LSW, 1981. - 485 s.

 

 

Artykuły z czasopism

 

Kania Małgorzata : Historyczne tańce w kulturze Polski. // Lider. - 2005, nr 9, s. 26 - 28

 

Szlakiem dworków szlacheckich nad Świdrem. // Co słychać?. - 1997, nr 20

 

Na szlaku. Pismo Międzyszkolnego Klubu Turystyki Kwalifikowanej. - 1995, nr 1 - 2

 

Kobzakowski L. : Miasta Mazowieckie i ich herby // Barwy. - 1972

 

Szkolnictwo zawodowe w Siedlcach w okresie okupacji hitlerowskiej. // Przegląd Hist. - Ośw. - 1984, nr 1

 

Kamiński T. : Ściana wschodnia - biblioteki w siedleckiem. // Bibliotekarz. - 1995, nr 9

 

Grzegorczyk Jerzy Stanisław : „Garbusem" przez Podlasie. // Poznaj swój kraj. - 1999, nr 11, s. 11 - 13

 

Garwolin. Zarys dziejów. Dodatek specjalny. // Tygodnik Siedlecki. - 1995, nr 25

 

Mały herbarz podlaski A - J. // Tygodnik Siedlecki. - 1992

 

Koper L. : Powstanie styczniowe na Podlasiu. // Tygodnik Siedlecki. - 1988, nr 5

 

Skrzymowski T. : Bohaterowie roku 1863. // Tygodnik Siedlecki. - 1988, nr 4

 

Grudzień J. : Powstańczy ślad - w hołdzie bohaterom. // Tygodnik Siedlecki. - 1987, nr 4. - O pomnikach ku czci powstańców z 1863 r. w rejonie Mińska Maz.

 

Rawicz Władysław : Portret powstańca. // Tygodnik Siedlecki. - 1987, nr 4

 

Nadowski B. : Bitwa pod Węgrowem (1863 r.). // Tygodnik Siedlecki. - 1987, nr 2, 8

 

Rok 1863. // Tygodnik Siedlecki. - 1984, nr 6. - Dotyczy walk powstańczych w rejonie Mińska Maz.

 

Chludziński T. : Bitwa pod Iganiami. // Gazeta Wyborcza. - 1992

 

Olkowicz A. : Powstanie listopadowe w okolicach Węgrowa. // Tygodnik Siedlecki. - 1986, nr 49

 

Olkowicz A. : Węgrów i okolice lat 1834 - 1863. Po powstaniu, przed powstaniem. // Tygodnik Siedlecki. - 1987, nr 5

 

Garbaczewski J. : Z historii wsi Iganie. // Tygodnik Siedlecki. - 1988, nr 50

 

Strzelecki K., Strychalski J. : Podlasianie w Konstytucji... Konstytucja 3 Maja. // Tygodnik Siedlecki. - 1991, nr 18

 

Herz Lechosław : Mazowsze. // Poznaj świat. - 1996, nr 4

 

Nasiadka M., Naruszewicz I. : Konie. // Poznaj swój kraj. - 1988, nr 9. - O Janowie Podlaskim

 

Kuperowa W. : Dwór Białej Pani. // Poznaj swój kraj. - 1988, nr 9. - Romanów. Muzeum J. I. Kraszewskiego

 

Szwarc A. : Najwytrwalszy partyzant Podlasia. // Poznaj swój kraj. - 1988, nr 9. - O ks. Stanisławie Brzósce

 

Chludziński T. : Orzeł, pogoń i żubr. // Poznaj swój kraj. - 1988, nr 9. - O Drohiczynie

 

Tyszkiewicz J. : Co to jest Podlasie? // Poznaj swój kraj. - 1988, nr 9

 

Sadowski J. : Konstanty Laszczka - wielki artysta. // Tygodnik Siedlecki. - 1995, nr 18

 

Błogowska Maria : Siennica na Mazowszu. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5. - s. 34 - 39

 

Pawłowski W. : W Dłużewie pod Pobogiem. // Gazeta Wyborcza. - 1995, nr 216

 

Wróblewska H. : 50 lat Liceum w Mrozach. // Tygodnik Siedlecki. - 1994, nr 38

 

Sadowski J. : Szkoła w Dworku. // Tygodnik Siedlecki. - 1995, nr 9. - SP Żaków

 

Grzybowski A., Siuder H. : Pałac w Mińsku Mazowieckim (Sendomierzu). // Rocznik Mazowiecki. - T. 9. - s. 263 - 279

 

Zwierzyński F. : Sigillum - Civit - Mensko // Tygodnik Siedlecki. - 1991, nr 15

 

Harasimiuk K. : Niespokojny malarz Andriolli // Tygodnik Siedlecki. - 1988, nr 26

 

Dworek Andriollego // Tygodnik Siedlecki. - 1983, nr 3 - 4

 

Styczyńska - Krajewska H. : Zapomniany dworek Andriollego // Barwy. - 1979, nr 11

 

Sadowski J. : Ułańskie muzeum // Tygodnik Siedlecki. - 1994, nr 13

 

Sadowski J. : Mełkusy i rosochy. Siedemdziesiąt lat mińskiego Koła Łowieckiego // Tygodnik Siedlecki. - 1995, nr 10

 

Sadowski J. : Od gimnazjum do zespołu. Półwiecze mińskiego „Mechanika" // Tygodnik Siedlecki. - 1994, nr 44

 

Nauczyciel nie złożył broni. Siemniczanie w tajnym nauczaniu w zbrojnym ruchu oporu w latach 1939 - 1945 // Przegląd Hist. Ośw. - 1989, nr 3. - m.in. o Mińsku Mazowieckim

 

Bednarska B. : Dyrektorzy szkół o rejonowym systemie zarządzanie oświatą // Problemy Ośw. na Wsi. - 1986, nr 4. - o rejonie Mińska Mazowieckiego

 

Witek F. : O zarządzaniu oświatą w rejonie Mińska Mazowieckiego // Problemy Ośw. na Wsi. - 1986, nr 4